8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 297 16 37 17 14 24 17 21 12 12 12 15 11 13 16 19 14 7 11 6 2 1
II. Novotvary 1 929 6 39 29 60 44 31 37 61 89 118 115 139 219 283 230 216 125 53 30 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 138 6 16 5 17 5 2 7 7 7 6 6 5 10 7 8 13 6 3 1 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 423 13 46 26 30 24 17 12 12 29 17 26 30 21 28 31 19 19 12 11 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 295 0 19 19 18 38 38 21 37 25 20 16 9 6 10 4 5 4 5 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 607 18 40 39 27 14 32 32 25 31 48 45 42 46 54 35 39 27 7 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 420 8 30 26 16 12 11 10 6 17 18 14 16 38 37 51 44 28 24 14 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 182 5 32 27 24 10 13 8 9 5 10 6 5 5 6 8 3 0 2 2 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 532 5 1 5 12 15 25 36 42 58 102 112 156 227 361 432 380 273 185 72 31 2
X. Nemoci dýchací soustavy 640 27 97 69 21 30 20 22 32 26 26 17 26 34 47 38 28 19 28 23 7 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 224 15 40 38 48 85 77 72 71 87 83 58 80 102 98 92 81 46 27 20 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 244 6 14 20 21 11 18 20 13 9 20 13 16 14 8 9 7 9 12 3 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 609 0 6 16 63 68 68 68 72 121 140 144 151 179 154 165 103 53 28 9 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 040 8 18 26 18 19 56 91 83 75 78 91 66 90 88 72 57 40 34 21 8 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 071 0 0 0 0 28 133 343 343 190 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 328 67 68 59 39 22 9 12 8 6 6 6 4 10 4 3 2 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 416 27 32 17 31 28 17 22 15 17 23 12 31 22 27 31 23 14 16 8 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 798 18 84 57 64 105 170 149 125 132 119 103 93 106 90 100 89 66 62 44 21 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 272 617 85 93 63 66 102 127 164 182 181 182 185 270 270 289 226 97 53 16 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 670 1 067 704 588 586 648 856 1 110 1 137 1 118 1 060 982 1 065 1 412 1 588 1 617 1 349 835 563 284 92 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1 1 6 2 2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 2 2 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 7 17 7 6 1
X. Nemoci dýchací soustavy 12 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 60 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 5 4 7 4 5 13 4 9 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 5 10 8 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 7 11 14 20 12 14 12 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 314 0 2 1 3 1 2 0 0 8 5 2 12 16 28 26 35 55 54 45 17 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 168 0 0 1 6 19 18 16 21 16 16 14 9 10 5 6 3 3 1 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 174 0 0 1 6 19 18 16 21 16 16 14 9 10 7 6 3 5 2 5 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 36 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 3 6 4 4 3 6 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 266 0 7 19 9 7 7 11 14 14 20 16 14 30 30 35 15 10 7 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 7 10 13 17 17 18 16 12 5 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 136 0 18 45 49 10 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 660 0 1 3 8 3 4 3 11 9 22 41 67 93 90 100 114 56 26 8 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 0 1 2 1 0 3 5 4 5 5 5 6 3 8 2 5 10 3 6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 362 0 0 0 0 0 2 4 11 15 7 7 9 18 43 56 64 74 40 11 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 716 0 35 80 81 27 17 24 43 46 58 81 111 162 197 216 222 171 100 39 6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 305 16 37 17 14 24 18 21 13 13 12 15 13 14 17 19 14 8 11 6 2 1
péče celkem II. Novotvary 1 987 6 39 29 61 44 32 37 61 89 120 117 141 224 296 235 221 134 61 35 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 140 6 16 5 18 5 2 7 7 7 6 6 5 10 7 8 13 7 3 1 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 439 13 46 28 39 26 17 12 12 29 17 26 30 21 29 31 20 19 12 12 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 473 0 19 21 24 57 56 37 58 41 36 30 18 16 16 10 8 7 9 6 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 890 18 47 58 36 21 39 43 39 48 68 61 56 78 87 70 56 39 16 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 423 8 30 28 16 12 11 10 6 17 18 15 16 38 37 51 44 28 24 14 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 183 5 32 28 24 10 13 8 9 5 10 6 5 5 6 8 3 0 2 2 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 700 5 1 5 12 16 25 36 42 60 103 119 167 241 378 450 403 296 214 84 40 3
X. Nemoci dýchací soustavy 788 27 117 115 72 40 20 22 32 27 27 17 27 35 48 40 30 23 31 28 7 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 237 15 40 38 48 86 77 73 72 87 85 59 81 102 98 93 81 48 28 20 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 251 6 14 20 22 13 18 20 13 9 20 14 16 14 8 9 7 10 12 4 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 330 0 7 19 71 72 73 71 83 133 164 186 223 276 251 269 222 123 58 26 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 046 8 18 26 18 19 56 91 84 75 78 91 66 90 88 73 57 43 35 21 8 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 071 0 0 0 0 28 133 343 343 190 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 338 67 71 63 42 22 9 12 8 6 6 6 4 10 4 3 2 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 429 27 37 18 31 29 17 22 15 17 23 12 32 22 27 31 23 14 20 9 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 904 18 85 59 65 105 173 154 129 137 125 108 99 109 99 106 95 81 75 58 23 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 735 617 85 93 63 66 104 131 175 198 188 190 198 295 324 359 310 184 107 39 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 874 1 067 741 670 676 695 893 1 150 1 201 1 188 1 139 1 079 1 197 1 600 1 820 1 865 1 609 1 066 719 373 115 11
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,3 301,4 181,8 63 58,9 99,2 53,5 62,6 35,2 29,7 30,1 44,9 32,7 38,3 46,9 59,1 59,5 42 88,4 88,1 91,1 400
II. Novotvary 378,6 113 191,6 107,4 252,6 181,8 97,6 110,2 178,8 220,4 296 344,4 412,9 645,6 829,4 715,1 917,8 749,7 426 440,3 227,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,1 113 78,6 18,5 71,6 20,7 6,3 20,9 20,5 17,3 15,1 18 14,9 29,5 20,5 24,9 55,2 36 24,1 14,7 0 400
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 83 244,9 226 96,3 126,3 99,2 53,5 35,8 35,2 71,8 42,6 77,9 89,1 61,9 82,1 96,4 80,7 114 96,5 161,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57,9 0 93,3 70,4 75,8 157 119,6 62,6 108,5 61,9 50,2 47,9 26,7 17,7 29,3 12,4 21,2 24 40,2 0 45,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 119,1 339 196,5 144,4 113,7 57,9 100,7 95,3 73,3 76,8 120,4 134,8 124,7 135,6 158,3 108,8 165,7 161,9 56,3 58,7 91,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 82,4 150,7 147,4 96,3 67,4 49,6 34,6 29,8 17,6 42,1 45,2 41,9 47,5 112 108,4 158,6 187 167,9 192,9 205,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 35,7 94,2 157,2 100 101,1 41,3 40,9 23,8 26,4 12,4 25,1 18 14,9 14,7 17,6 24,9 12,7 0 16,1 29,4 91,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 497 94,2 4,9 18,5 50,5 62 78,7 107,3 123,1 143,6 255,9 335,4 463,3 669,2 1 058,0 1 343,2 1 614,7 1 637,4 1 487,1 1 056,6 1 411,7 800
X. Nemoci dýchací soustavy 125,6 508,6 476,5 255,6 88,4 124 63 65,5 93,8 64,4 65,2 50,9 77,2 100,2 137,7 118,2 119 114 225,1 337,5 318,8 1 200,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 240,2 282,5 196,5 140,7 202,1 351,2 242,4 214,5 208,2 215,4 208,2 173,7 237,6 300,7 287,2 286,1 344,2 275,9 217 293,5 182,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47,9 113 68,8 74,1 88,4 45,5 56,7 59,6 38,1 22,3 50,2 38,9 47,5 41,3 23,4 28 29,7 54 96,5 44 45,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 315,8 0 29,5 59,3 265,3 281 214,1 202,6 211,1 299,6 351,2 431,3 448,5 527,7 451,3 513 437,7 317,9 225,1 132,1 45,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 204,1 150,7 88,4 96,3 75,8 78,5 176,3 271,1 243,3 185,7 195,7 272,5 196 265,3 257,9 223,9 242,2 239,9 273,3 308,2 364,3 400
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 210,2 0 0 0 0 115,7 418,7 1 021,9 1 005,6 470,4 82,8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 40,2 3 861,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 64,4 1 262,0 334 218,5 164,2 90,9 28,3 35,8 23,5 14,9 15,1 18 11,9 29,5 11,7 9,3 8,5 12 8 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 81,7 508,6 157,2 63 130,5 115,7 53,5 65,5 44 42,1 57,7 35,9 92,1 64,9 79,1 96,4 97,7 84 128,6 117,4 136,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 352,9 339 412,6 211,1 269,5 433,9 535,1 443,9 366,5 326,8 298,5 308,5 276,2 312,5 263,8 310,9 378,2 395,8 498,4 645,7 956,3 400
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 642,2 11 621,8 417,5 344,5 265,3 272,7 321,1 378,4 480,8 450,6 454,1 545,1 549,5 796 791,3 898,6 960,3 581,8 426 234,8 182,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 664,5 20 097,9 3 458,3 2 177,9 2 467,5 2 677,7 2 694,5 3 307,1 3 333,3 2 768,0 2 659,1 2 941,0 3 163,2 4 162,6 4 654,2 5 027,7 5 732,1 5 008,1 4 525,7 4 167,9 4 189,4 3 600,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 3,1 0 0 2,5 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5,9 20,5 3,1 4,2 36 16,1 29,4 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,2 0 0 14,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 29,4 91,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 5,9 2,9 0 8,5 12 8 29,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 3,1 21,2 42 136,7 102,7 273,2 400
X. Nemoci dýchací soustavy 2,4 0 9,8 3,7 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 24 8 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 91,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14,7 45,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,8 0 0 0 0 4,1 3,1 0 0 7,4 5 3 14,9 11,8 20,5 12,4 21,2 78 32,2 132,1 45,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 14,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,9 12,4 4,2 30 80,4 117,4 91,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3 11,9 20,6 32,2 43,5 85 72 112,5 176,1 136,6 400
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,6 0 9,8 3,7 12,6 4,1 6,3 0 0 19,8 12,5 6 35,6 47,2 82,1 80,8 148,7 329,9 434,1 660,4 774,1 800
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 0 0 3,7 25,3 78,5 56,7 47,7 61,6 39,6 40,1 41,9 26,7 29,5 14,7 18,7 12,7 18 8 58,7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 8 14,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,2 0 0 3,7 25,3 78,5 56,7 47,7 61,6 39,6 40,1 41,9 26,7 29,5 20,5 18,7 12,7 30 16,1 73,4 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 2,9 2,9 0 0 6 0 0 0 0
II. Novotvary 7,1 0 0 0 4,2 0 3,1 0 0 0 2,5 6 5,9 8,8 17,6 12,4 17 18 48,2 44 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 0 0 7,4 37,9 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 8 0 45,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 52,2 0 34,4 70,4 37,9 28,9 22 32,8 41 34,7 50,2 47,9 41,6 88,4 87,9 108,8 63,7 60 56,3 14,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,9 0 0 0 0 4,1 0 0 0 5 2,5 21 29,7 38,3 49,8 52,9 76,5 96 96,5 73,4 136,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 26,7 0 88,4 166,7 206,3 41,3 0 0 0 2,5 2,5 0 3 2,9 2,9 0 8,5 0 16,1 73,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 0 0 0 0 4,1 0 3 2,9 0 2,5 3 3 0 0 3,1 0 0 8 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 4,2 8,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 129,5 0 4,9 11,1 33,7 12,4 12,6 8,9 32,2 22,3 55,2 122,8 199 274,2 263,8 310,9 484,4 335,9 209 117,4 45,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 3,1 0 6 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 14,7 14,8 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 24,6 3,7 0 4,1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,5 0 4,9 7,4 4,2 0 9,4 14,9 11,7 12,4 12,5 15 17,8 8,8 23,4 6,2 21,2 60 24,1 88,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 71,1 0 0 0 0 0 6,3 11,9 32,2 37,1 17,6 21 26,7 53,1 126 174,1 271,9 443,8 321,5 161,4 45,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 336,8 0 171,9 296,3 341,1 111,6 53,5 71,5 126,1 113,9 145,5 242,6 329,7 477,6 577,4 671,6 943,3 1 025,6 803,9 572,4 273,2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 59,9 301,4 181,8 63 58,9 99,2 56,7 62,6 38,1 32,2 30,1 44,9 38,6 41,3 49,8 59,1 59,5 48 88,4 88,1 91,1 400
péče celkem II. Novotvary 390 113 191,6 107,4 256,9 181,8 100,7 110,2 178,8 220,4 301 350,4 418,8 660,4 867,5 730,7 939,1 803,7 490,4 513,6 227,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,5 113 78,6 18,5 75,8 20,7 6,3 20,9 20,5 17,3 15,1 18 14,9 29,5 20,5 24,9 55,2 42 24,1 14,7 0 400
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 86,2 244,9 226 103,7 164,2 107,4 53,5 35,8 35,2 71,8 42,6 77,9 89,1 61,9 85 96,4 85 114 96,5 176,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 92,8 0 93,3 77,8 101,1 235,5 176,3 110,2 170 101,5 90,3 89,8 53,5 47,2 46,9 31,1 34 42 72,3 88,1 182,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 174,7 339 230,9 214,8 151,6 86,8 122,8 128,1 114,3 118,8 170,6 182,7 166,3 229,9 255 217,6 238 233,9 128,6 117,4 91,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 83 150,7 147,4 103,7 67,4 49,6 34,6 29,8 17,6 42,1 45,2 44,9 47,5 112 108,4 158,6 187 167,9 192,9 205,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 35,9 94,2 157,2 103,7 101,1 41,3 40,9 23,8 26,4 12,4 25,1 18 14,9 14,7 17,6 24,9 12,7 0 16,1 29,4 91,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 530 94,2 4,9 18,5 50,5 66,1 78,7 107,3 123,1 148,6 258,4 356,4 496 710,5 1 107,9 1 399,2 1 712,4 1 775,3 1 720,3 1 232,8 1 821,5 1 200,0
X. Nemoci dýchací soustavy 154,7 508,6 574,7 425,9 303,2 165,3 63 65,5 93,8 66,8 67,7 50,9 80,2 103,2 140,7 124,4 127,5 137,9 249,2 410,9 318,8 1 200,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 242,8 282,5 196,5 140,7 202,1 355,4 242,4 217,5 211,1 215,4 213,2 176,7 240,6 300,7 287,2 289,2 344,2 287,9 225,1 293,5 273,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 49,3 113 68,8 74,1 92,6 53,7 56,7 59,6 38,1 22,3 50,2 41,9 47,5 41,3 23,4 28 29,7 60 96,5 58,7 91,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 457,3 0 34,4 70,4 299 297,5 229,8 211,5 243,3 329,3 411,4 557,1 662,4 813,7 735,6 836,4 943,3 737,7 466,2 381,6 136,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 205,3 150,7 88,4 96,3 75,8 78,5 176,3 271,1 246,3 185,7 195,7 272,5 196 265,3 257,9 227 242,2 257,9 281,4 308,2 364,3 400
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 210,2 0 0 0 0 115,7 418,7 1 021,9 1 005,6 470,4 82,8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 40,2 3 861,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 66,3 1 262,0 348,8 233,3 176,8 90,9 28,3 35,8 23,5 14,9 15,1 18 11,9 29,5 11,7 9,3 8,5 12 8 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,2 508,6 181,8 66,7 130,5 119,8 53,5 65,5 44 42,1 57,7 35,9 95 64,9 79,1 96,4 97,7 84 160,8 132,1 136,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 373,7 339 417,5 218,5 273,7 433,9 544,6 458,8 378,2 339,2 313,6 323,5 294 321,3 290,2 329,6 403,7 485,8 602,9 851,2 1 047,4 400
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 733,1 11 621,8 417,5 344,5 265,3 272,7 327,4 390,3 513 490,2 471,6 569 588,1 869,7 949,6 1 116,2 1 317,2 1 103,6 860,1 572,4 364,3 400
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 097,1 20 097,9 3 640,0 2 481,6 2 846,4 2 871,9 2 811,0 3 426,3 3 521,0 2 941,3 2 857,3 3 231,5 3 555,3 4 716,8 5 334,1 5 798,8 6 836,9 6 393,6 5 779,7 5 474,0 5 236,8 4 400,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)