8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 309 18 29 26 15 17 18 28 9 11 7 13 17 20 23 14 8 8 15 8 5 0
II. Novotvary 2 853 22 57 50 87 50 45 61 68 107 206 168 223 320 390 427 289 183 68 26 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 136 2 12 11 19 12 6 1 3 5 2 3 5 5 16 9 7 13 0 2 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 451 14 30 34 28 31 10 17 12 25 23 27 25 29 40 28 27 24 16 9 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 310 2 20 17 12 26 37 39 24 37 30 25 12 9 4 4 3 3 2 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 705 22 40 41 30 24 33 23 43 34 54 56 45 55 54 67 31 34 9 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 527 10 29 33 21 18 13 8 13 23 20 27 26 40 53 57 64 29 28 14 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 208 5 33 31 23 9 7 10 9 19 12 4 17 3 10 8 2 3 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 782 3 5 18 16 28 16 37 53 59 78 108 179 277 341 453 419 333 213 111 33 2
X. Nemoci dýchací soustavy 711 30 107 67 31 32 27 36 45 28 23 23 26 43 34 47 34 37 19 20 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 301 24 47 45 28 89 83 104 89 79 79 73 77 106 123 90 64 61 21 11 7 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 239 7 10 10 10 13 22 22 15 17 10 18 17 15 11 18 6 13 4 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 766 2 5 29 60 74 73 57 92 106 149 174 157 196 198 158 117 76 28 10 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 114 6 30 25 23 31 74 86 83 89 98 77 66 84 103 83 66 34 37 14 3 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 133 0 0 0 0 38 177 351 384 151 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 408 84 88 74 45 27 13 11 7 5 12 13 9 7 3 5 2 1 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 439 22 27 15 12 33 20 22 19 23 17 14 19 43 37 44 29 22 12 6 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 865 19 79 53 57 133 195 139 144 122 110 105 109 119 99 105 76 85 73 33 9 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 113 632 76 61 46 46 90 127 196 184 115 142 172 201 258 352 206 108 81 18 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 576 1 130 724 640 563 731 959 1 179 1 308 1 124 1 077 1 070 1 201 1 572 1 797 1 969 1 450 1 067 630 296 81 8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 1 4 1 3 1 3 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 5 6 17 16 15 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 6 4 2 6 4 5 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 3 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 76 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 6 9 15 8 18 8 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 266 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 6 7 16 14 25 36 44 52 39 15 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 173 0 0 1 14 10 24 24 20 15 15 18 13 9 3 0 2 1 1 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 2 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 185 0 0 1 14 10 24 24 20 15 15 18 13 9 10 0 3 1 4 2 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
II. Novotvary 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4 4 7 2 4 6 4 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 1 5 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 273 0 12 18 7 4 6 6 9 16 22 11 27 32 45 35 11 9 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 133 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 7 11 14 19 21 23 17 12 3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 139 0 6 42 71 5 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 0 3 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 637 0 1 2 5 9 2 7 11 16 33 45 64 87 77 102 82 51 31 11 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 3 1 2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 82 0 2 0 0 4 4 7 2 3 9 9 6 12 9 6 2 4 1 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 391 0 0 1 0 0 1 5 10 15 13 8 14 18 46 64 75 78 34 8 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 770 2 23 74 105 27 14 25 35 52 84 84 130 173 211 240 199 167 89 31 5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 318 18 29 26 15 17 18 28 10 11 8 13 17 21 24 14 9 10 16 9 5 0
péče celkem II. Novotvary 2 912 22 57 50 88 50 45 61 68 108 206 171 228 328 395 438 292 190 75 33 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 138 2 12 11 20 12 6 1 3 5 2 3 5 5 16 9 7 14 0 2 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 481 14 31 39 45 35 10 17 12 25 23 27 25 29 40 28 28 25 17 9 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 490 2 20 18 26 37 61 63 44 52 45 43 25 18 7 5 5 4 3 9 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 000 22 52 59 37 28 39 29 52 53 76 67 73 87 106 105 46 44 13 9 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 531 10 29 37 21 18 13 8 13 23 20 27 26 40 53 57 64 29 28 14 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 208 5 33 31 23 9 7 10 9 19 12 4 17 3 10 8 2 3 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 982 3 5 18 16 28 17 38 54 60 81 116 190 293 361 479 448 367 241 129 36 2
X. Nemoci dýchací soustavy 860 30 113 109 102 37 27 36 45 28 23 25 27 43 38 48 40 37 22 23 6 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 307 24 47 45 28 89 83 104 89 79 79 73 77 106 124 90 64 61 25 11 8 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 246 7 11 12 11 13 22 22 15 17 11 18 17 15 11 18 6 13 4 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 442 2 6 31 65 83 75 64 103 123 184 220 226 289 279 262 205 131 65 22 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 122 6 30 25 23 31 74 86 83 90 99 77 66 84 103 84 66 37 38 15 3 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 133 0 0 0 0 38 177 351 384 151 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 411 85 88 74 46 27 13 11 8 5 12 13 9 7 3 5 2 1 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 469 23 27 15 13 33 20 22 19 23 18 16 21 48 44 47 30 25 13 9 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 961 19 81 53 57 137 199 146 146 125 119 114 115 131 108 112 78 94 78 37 10 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 580 632 76 62 46 46 91 132 207 199 130 151 187 223 310 425 296 194 133 34 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 797 1 132 747 715 682 768 997 1 229 1 364 1 196 1 180 1 178 1 351 1 770 2 032 2 234 1 688 1 279 775 368 103 9
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 60,6 352,9 140,1 98 63,9 67,8 54,3 82,5 25,7 26,3 18,4 38,6 51,5 57,4 67,6 44,6 35,4 49 120,7 121,6 243,9 0
II. Novotvary 559,4 431,4 275,4 188,5 370,6 199,4 135,7 179,7 194 256,1 540,9 499 675 919 1 147,0 1 360,8 1 279,7 1 119,9 547,3 395,1 292,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,7 39,2 58 41,5 80,9 47,9 18,1 2,9 8,6 12 5,3 8,9 15,1 14,4 47,1 28,7 31 79,6 0 30,4 146,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 88,4 274,5 144,9 128,2 119,3 123,6 30,2 50,1 34,2 59,8 60,4 80,2 75,7 83,3 117,6 89,2 119,6 146,9 128,8 136,8 97,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,8 39,2 96,6 64,1 51,1 103,7 111,6 114,9 68,5 88,6 78,8 74,3 36,3 25,8 11,8 12,7 13,3 18,4 16,1 60,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 138,2 431,4 193,2 154,6 127,8 95,7 99,5 67,8 122,7 81,4 141,8 166,3 136,2 157,9 158,8 213,5 137,3 208,1 72,4 121,6 97,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 103,3 196,1 140,1 124,4 89,5 71,8 39,2 23,6 37,1 55,1 52,5 80,2 78,7 114,9 155,9 181,7 283,4 177,5 225,4 212,8 48,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 40,8 98 159,4 116,9 98 35,9 21,1 29,5 25,7 45,5 31,5 11,9 51,5 8,6 29,4 25,5 8,9 18,4 24,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 545,5 58,8 24,2 67,9 68,2 111,7 48,3 109 151,2 141,2 204,8 320,8 541,8 795,5 1 002,9 1 443,6 1 855,3 2 037,8 1 714,4 1 686,9 1 609,8 858,4
X. Nemoci dýchací soustavy 139,4 588,2 516,9 252,6 132,1 127,6 81,4 106,1 128,4 67 60,4 68,3 78,7 123,5 100 149,8 150,5 226,4 152,9 304 48,8 429,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 255,1 470,6 227,1 169,7 119,3 354,9 250,3 306,4 253,9 189,1 207,4 216,8 233,1 304,4 361,8 286,8 283,4 373,3 169 167,2 341,5 429,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 46,9 137,3 48,3 37,7 42,6 51,8 66,4 64,8 42,8 40,7 26,3 53,5 51,5 43,1 32,4 57,4 26,6 79,6 32,2 15,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 346,3 39,2 24,2 109,3 255,6 295,1 220,2 167,9 262,5 253,7 391,2 516,8 475,2 562,9 582,3 503,5 518,1 465,1 225,4 152 243,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 218,4 117,6 144,9 94,3 98 123,6 223,2 253,4 236,8 213 257,3 228,7 199,8 241,2 302,9 264,5 292,2 208,1 297,8 212,8 146,3 858,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 222,2 0 0 0 0 151,5 533,8 1 034,2 1 095,5 361,4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 40,4 4 039,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 80 1 647,1 425,1 279 191,7 107,7 39,2 32,4 20 12 31,5 38,6 27,2 20,1 8,8 15,9 8,9 6,1 8 15,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 86,1 431,4 130,4 56,6 51,1 131,6 60,3 64,8 54,2 55,1 44,6 41,6 57,5 123,5 108,8 140,2 128,4 134,6 96,6 91,2 146,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 365,7 372,5 381,6 199,8 242,8 530,4 588,1 409,5 410,8 292 288,8 311,9 329,9 341,7 291,2 334,6 336,5 520,2 587,6 501,5 439 429,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 610,4 12 392,2 367,1 230 196 183,4 271,4 374,2 559,2 440,4 302 421,8 520,6 577,2 758,8 1 121,8 912,2 660,9 652 273,6 48,8 429,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 034,5 22 156,9 3 497,6 2 412,8 2 398,4 2 915,0 2 892,4 3 473,8 3 731,5 2 690,3 2 828,0 3 178,3 3 635,3 4 514,4 5 285,1 6 274,9 6 420,5 6 529,6 5 070,8 4 498,5 3 951,2 3 433,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 8 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,9 0 11,5 2,9 12,7 4,4 18,4 8 45,6 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 6,1 8 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,6 97,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 3 0 0 9,6 13,3 6,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13,1 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3 0 5,7 2,9 15,9 26,6 104 128,8 228 146,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,9 0 13,3 0 0 15,2 195,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 32,2 0 48,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 48,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,3 3 15,1 17,2 11,8 6,4 26,6 24,5 40,2 15,2 48,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 18,4 8 15,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 8 45,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 30,6 32,2 45,6 0 429,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,3 3 3 11,5 17,6 28,7 66,4 49 144,9 121,6 146,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52,2 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 12 10,5 17,8 21,2 45,9 41,2 79,7 159,4 269,3 418,5 592,7 731,7 429,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33,9 0 0 3,8 59,6 39,9 72,4 70,7 57,1 35,9 39,4 53,5 39,3 25,8 8,8 0 8,9 6,1 8 30,4 48,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,6 0 4,4 0 16,1 0 48,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36,3 0 0 3,8 59,6 39,9 72,4 70,7 57,1 35,9 39,4 53,5 39,3 25,8 29,4 0 13,3 6,1 32,2 30,4 97,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,6 0 0 2,9 2,9 0 0 12,2 0 15,2 0 0
II. Novotvary 7,6 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 3 15,1 11,5 11,8 22,3 8,9 24,5 48,3 60,8 48,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 0 4,8 18,9 72,4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 53,5 0 58 67,9 29,8 16 18,1 17,7 25,7 38,3 57,8 32,7 81,7 91,9 132,3 111,5 48,7 55,1 16,1 15,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 0 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,1 0 0 0 0 0 3 0 2,9 2,4 7,9 20,8 33,3 40,2 55,9 66,9 101,8 104 96,6 45,6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 27,3 0 29 158,3 302,5 19,9 0 0 0 0 0 3 3 0 8,8 3,2 13,3 0 24,1 30,4 48,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 4,8 7,5 4,3 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 124,9 0 4,8 7,5 21,3 35,9 6 20,6 31,4 38,3 86,7 133,7 193,7 249,8 226,5 325,1 363,1 312,1 249,5 167,2 48,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 19,6 0 0 4,3 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,9 19,6 0 0 4,3 0 0 0 0 0 2,6 5,9 6,1 14,4 20,6 9,6 4,4 12,2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,1 0 9,7 0 0 16 12,1 20,6 5,7 7,2 23,6 26,7 18,2 34,5 26,5 19,1 8,9 24,5 8 15,2 48,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 76,7 0 0 3,8 0 0 3 14,7 28,5 35,9 34,1 23,8 42,4 51,7 135,3 204 332,1 477,3 273,7 121,6 48,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 347,1 39,2 111,1 279 447,3 107,7 42,2 73,7 99,8 124,5 220,6 249,5 393,5 496,8 620,6 764,8 881,2 1 022,0 716,4 471,1 243,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,4 352,9 140,1 98 63,9 67,8 54,3 82,5 28,5 26,3 21 38,6 51,5 60,3 70,6 44,6 39,9 61,2 128,8 136,8 243,9 0
péče celkem II. Novotvary 571 431,4 275,4 188,5 374,9 199,4 135,7 179,7 194 258,5 540,9 507,9 690,1 941,9 1 161,7 1 395,8 1 293,0 1 162,7 603,7 501,5 341,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,1 39,2 58 41,5 85,2 47,9 18,1 2,9 8,6 12 5,3 8,9 15,1 14,4 47,1 28,7 31 85,7 0 30,4 146,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 94,3 274,5 149,8 147 191,7 139,6 30,2 50,1 34,2 59,8 60,4 80,2 75,7 83,3 117,6 89,2 124 153 136,8 136,8 97,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96,1 39,2 96,6 67,9 110,8 147,5 184 185,6 125,5 124,5 118,2 127,7 75,7 51,7 20,6 15,9 22,1 24,5 24,1 136,8 146,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 196,1 431,4 251,2 222,4 157,6 111,7 117,6 85,4 148,3 126,9 199,6 199 221 249,8 311,8 334,6 203,7 269,3 104,6 136,8 146,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 104,1 196,1 140,1 139,5 89,5 71,8 39,2 23,6 37,1 55,1 52,5 80,2 78,7 114,9 155,9 181,7 283,4 177,5 225,4 212,8 48,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 40,8 98 159,4 116,9 98 35,9 21,1 29,5 25,7 45,5 31,5 11,9 51,5 8,6 29,4 25,5 8,9 18,4 24,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 584,7 58,8 24,2 67,9 68,2 111,7 51,3 112 154,1 143,6 212,7 344,6 575,1 841,4 1 061,7 1 526,5 1 983,7 2 245,9 1 939,8 1 960,5 1 756,1 858,4
X. Nemoci dýchací soustavy 168,6 588,2 545,9 410,9 434,5 147,5 81,4 106,1 128,4 67 60,4 74,3 81,7 123,5 111,8 153 177,1 226,4 177,1 349,5 292,7 429,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 256,3 470,6 227,1 169,7 119,3 354,9 250,3 306,4 253,9 189,1 207,4 216,8 233,1 304,4 364,7 286,8 283,4 373,3 201,2 167,2 390,2 429,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48,2 137,3 53,1 45,2 46,9 51,8 66,4 64,8 42,8 40,7 28,9 53,5 51,5 43,1 32,4 57,4 26,6 79,6 32,2 30,4 48,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 478,8 39,2 29 116,9 276,9 331 226,2 188,6 293,8 294,4 483,1 653,5 684,1 829,9 820,6 835 907,7 801,7 523,2 334,3 341,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 220 117,6 144,9 94,3 98 123,6 223,2 253,4 236,8 215,4 260 228,7 199,8 241,2 302,9 267,7 292,2 226,4 305,9 228 146,3 858,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 222,2 0 0 0 0 151,5 533,8 1 034,2 1 095,5 361,4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 40,4 4 039,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 80,6 1 666,7 425,1 279 196 107,7 39,2 32,4 22,8 12 31,5 38,6 27,2 20,1 8,8 15,9 8,9 6,1 8 15,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 92 451 130,4 56,6 55,4 131,6 60,3 64,8 54,2 55,1 47,3 47,5 63,6 137,8 129,4 149,8 132,8 153 104,6 136,8 146,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 384,5 372,5 391,3 199,8 242,8 546,3 600,2 430,2 416,5 299,2 312,5 338,6 348,1 376,2 317,6 356,9 345,4 575,2 627,8 562,3 487,8 858,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 702 12 392,2 367,1 233,7 196 183,4 274,5 388,9 590,5 476,3 341,4 448,5 566 640,4 911,7 1 354,4 1 310,7 1 187,2 1 070,5 516,7 243,9 429,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 469,9 22 196,1 3 608,7 2 695,6 2 905,3 3 062,6 3 007,0 3 621,1 3 891,3 2 862,6 3 098,4 3 499,1 4 089,4 5 083,0 5 976,3 7 119,4 7 474,3 7 826,9 6 237,9 5 592,7 5 024,4 3 862,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)