8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 393 13 26 12 13 17 35 29 20 29 15 21 19 25 27 30 26 19 12 3 2 0
II. Novotvary 2 964 46 93 61 79 60 39 41 79 109 168 213 267 209 371 455 365 196 86 21 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 121 0 9 4 5 5 7 3 6 0 4 7 11 12 4 15 12 8 6 1 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 771 11 15 36 17 26 23 43 34 47 68 71 55 66 70 75 68 26 12 4 2 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 623 2 24 42 43 86 53 42 51 70 47 41 32 24 20 15 18 8 2 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 030 15 24 42 63 34 30 41 48 74 105 73 112 93 71 90 69 22 17 5 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 426 4 25 36 8 17 9 3 3 11 14 15 19 22 40 54 60 49 23 13 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 255 5 38 40 26 10 9 5 15 15 19 21 10 11 12 14 2 2 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 551 4 5 8 13 23 17 37 49 110 151 237 334 403 608 893 781 491 255 100 30 2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 497 42 327 225 27 29 33 39 43 38 52 60 79 65 89 107 121 65 27 18 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 123 19 57 56 64 114 111 122 124 136 183 161 142 147 176 220 153 72 34 21 10 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 258 3 13 6 9 12 17 19 22 23 19 10 19 24 16 25 7 7 5 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 003 0 12 30 67 105 64 95 100 180 238 272 286 292 368 384 291 150 54 14 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 927 14 20 31 24 56 79 158 157 153 198 184 166 127 159 185 112 60 33 8 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 917 0 0 0 0 84 319 549 553 313 91 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 577 120 138 140 64 44 10 11 8 6 8 6 4 7 3 2 4 0 1 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 617 21 38 19 31 48 35 24 25 35 39 28 48 27 49 56 42 23 16 11 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 751 11 73 77 75 84 112 117 99 113 142 103 164 109 113 115 93 77 37 29 7 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 941 1 125 51 38 51 58 83 153 205 241 211 153 210 229 251 364 272 155 64 21 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 935 1 645 988 903 679 912 1 085 1 531 1 641 1 703 1 772 1 684 1 977 1 892 2 447 3 099 2 496 1 430 685 273 80 13
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 0 0 0 0 1 0 1 4 1 4 3 4 5 3 3 2 3 1 2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 8 12 7 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 1 2 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4 9 7 4 4 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 436 0 58 63 12 1 0 0 0 1 13 6 15 9 54 92 49 39 15 9 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 4 1 8 4 5 3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 2 3 3 4 1 2 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 7 2 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 654 0 58 64 14 2 1 2 5 3 19 12 29 22 80 114 92 72 31 27 6 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 651 0 0 10 35 77 62 79 93 79 54 56 33 33 19 13 2 4 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 660 0 0 10 35 77 62 79 93 79 54 58 33 34 20 13 3 5 1 3 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 3 1 6 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39 0 0 4 26 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 97 0 1 1 1 3 4 4 5 6 12 9 12 7 13 14 3 2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 38 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 4 3 7 8 7 1 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 112 0 22 51 29 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 119 0 0 0 1 0 0 4 4 5 15 10 12 10 12 20 15 6 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 1 3 1 3 1 3 1 1 2 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 100 0 0 0 0 0 1 3 11 6 7 2 3 13 9 16 15 11 3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 580 0 25 64 63 19 8 14 24 18 37 26 36 41 47 64 47 23 16 6 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 433 13 26 12 13 18 35 30 24 30 19 24 23 30 31 35 28 22 13 5 2 0
péče celkem II. Novotvary 3 021 46 93 61 79 60 39 41 79 109 168 213 269 215 378 465 380 204 92 24 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 122 0 9 4 5 5 7 3 6 0 4 7 11 12 4 16 12 8 6 1 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 810 11 15 40 43 33 24 43 34 47 68 71 55 66 70 76 68 26 12 4 2 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 279 2 24 52 78 163 116 121 145 149 101 97 66 57 40 28 20 13 2 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 147 15 25 43 64 37 34 45 53 81 117 83 126 101 87 106 73 27 19 9 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 435 4 26 44 8 17 9 3 3 11 14 15 19 22 40 54 60 49 23 13 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 255 5 38 40 26 10 9 5 15 15 19 21 10 11 12 14 2 2 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 633 4 5 8 13 23 18 38 49 111 151 244 339 409 618 905 798 499 259 104 35 3
X. Nemoci dýchací soustavy 2 045 42 407 339 68 37 33 39 43 39 65 66 95 74 143 199 171 104 42 28 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 127 19 57 56 64 114 111 122 124 136 183 161 142 148 176 220 154 72 34 21 12 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 270 3 13 7 15 14 17 19 22 23 19 10 20 24 16 25 8 7 5 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 153 0 12 30 68 105 64 100 104 185 253 282 301 304 384 405 314 160 64 17 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 934 14 20 31 24 56 79 158 157 153 198 184 166 127 162 185 113 60 35 9 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 917 0 0 0 0 84 319 549 553 313 91 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 578 120 139 140 64 44 10 11 8 6 8 6 4 7 3 2 4 0 1 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 644 21 38 19 33 48 36 24 25 35 42 29 49 29 53 59 46 25 18 13 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 793 11 73 77 75 84 112 119 103 113 144 104 167 111 117 116 99 85 40 34 8 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 043 1 125 51 38 51 58 84 156 216 247 218 155 213 242 260 380 288 167 67 21 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 829 1 645 1 071 1 041 791 1 010 1 156 1 626 1 763 1 803 1 882 1 780 2 075 1 989 2 594 3 290 2 638 1 530 733 309 89 14
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,9 156,7 78,4 25,6 30,3 44,2 80,2 55,6 37,2 47 20,8 36,4 34,5 52,6 49 52 61,8 74,1 79,2 35,7 67 0
II. Novotvary 361,1 554,6 280,3 130,2 184,4 156 89,4 78,7 146,8 176,6 232,6 369,1 485,2 439,7 673,9 788,8 867,7 764,7 567,2 250,1 167,5 197,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,7 0 27,1 8,5 11,7 13 16 5,8 11,2 0 5,5 12,1 20 25,2 7,3 26 28,5 31,2 39,6 11,9 33,5 197,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 93,9 132,6 45,2 76,8 39,7 67,6 52,7 82,5 63,2 76,2 94,1 123 99,9 138,8 127,1 130 161,7 101,4 79,2 47,6 67 394,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75,9 24,1 72,3 89,7 100,4 223,6 121,4 80,6 94,8 113,4 65,1 71 58,1 50,5 36,3 26 42,8 31,2 13,2 23,8 33,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 125,5 180,8 72,3 89,7 147 88,4 68,7 78,7 89,2 119,9 145,4 126,5 203,5 195,6 129 156 164 85,8 112,1 59,5 67 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 51,9 48,2 75,4 76,8 18,7 44,2 20,6 5,8 5,6 17,8 19,4 26 34,5 46,3 72,7 93,6 142,6 191,2 151,7 154,8 33,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 31,1 60,3 114,5 85,4 60,7 26 20,6 9,6 27,9 24,3 26,3 36,4 18,2 23,1 21,8 24,3 4,8 7,8 6,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 554,4 48,2 15,1 17,1 30,3 59,8 39 71 91,1 178,2 209 410,6 606,9 847,8 1 104,4 1 548,0 1 856,6 1 915,6 1 681,9 1 190,8 1 005,0 394,5
X. Nemoci dýchací soustavy 182,4 506,3 985,7 480,3 63 75,4 75,6 74,8 79,9 61,6 72 104 143,6 136,7 161,7 185,5 287,6 253,6 178,1 214,3 301,5 394,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 258,6 229,1 171,8 119,5 149,4 296,3 254,3 234,1 230,5 220,3 253,3 279 258 309,2 319,7 381,4 363,7 280,9 224,3 250,1 335 197,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,4 36,2 39,2 12,8 21 31,2 39 36,5 40,9 37,3 26,3 17,3 34,5 50,5 29,1 43,3 16,6 27,3 33 23,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 365,8 0 36,2 64 156,4 272,9 146,6 182,3 185,9 291,6 329,5 471,3 519,7 614,3 668,4 665,7 691,8 585,2 356,2 166,7 0 197,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 234,7 168,8 60,3 66,2 56 145,6 181 303,1 291,8 247,9 274,1 318,8 301,6 267,2 288,8 320,7 266,2 234,1 217,7 95,3 67 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 233,5 0 0 0 0 218,4 730,9 1 053,3 1 027,8 507,1 126 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 23,1 2 290,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70,3 1 446,7 416 298,9 149,4 114,4 22,9 21,1 14,9 9,7 11,1 10,4 7,3 14,7 5,4 3,5 9,5 0 6,6 0 0 197,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 75,2 253,2 114,5 40,6 72,3 124,8 80,2 46 46,5 56,7 54 48,5 87,2 56,8 89 97,1 99,8 89,7 105,5 131 67 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 213,3 132,6 220,1 164,4 175 218,4 256,6 224,5 184 183,1 196,6 178,5 298 229,3 205,2 199,4 221,1 300,4 244 345,3 234,5 197,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 480,1 13 562,4 153,7 81,1 119 150,8 190,2 293,5 381 390,5 292,1 265,1 381,6 481,8 455,9 631 646,6 604,7 422,1 250,1 201 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 524,6 19 831,2 2 978,2 1 927,6 1 584,6 2 370,7 2 486,0 2 937,2 3 049,9 2 759,2 2 453,0 2 917,8 3 592,4 3 980,2 4 444,6 5 372,2 5 933,5 5 579,0 4 518,2 3 250,8 2 680,1 2 564,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 0 0 0 0 2,6 0 1,9 7,4 1,6 5,5 5,2 7,3 10,5 5,4 5,2 4,8 11,7 6,6 23,8 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 12,7 13,9 28,5 27,3 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 1,8 0 0 3,9 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 3,6 0 3,6 3,5 2,4 7,8 6,6 23,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,8 6,3 5,4 6,9 21,4 27,3 26,4 47,6 134 197,2
X. Nemoci dýchací soustavy 53,1 0 174,8 134,5 28 2,6 0 0 0 1,6 18 10,4 27,3 18,9 98,1 159,5 116,5 152,2 98,9 107,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 67 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,4 0 0 11,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,8 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 5,5 4,2 7,3 1,7 19 15,6 33 35,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 2,4 0 6,6 11,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0 0 4,7 0 2,3 0 0 0 2,8 1,7 1,8 4,2 5,4 5,2 9,5 3,9 13,2 23,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 0 7,1 27,3 13,2 35,7 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,9 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 79,7 0 174,8 136,6 32,7 5,2 2,3 3,8 9,3 4,9 26,3 20,8 52,7 46,3 145,3 197,6 218,7 280,9 204,5 321,5 201 197,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79,3 0 0 21,3 81,7 200,2 142,1 151,6 172,8 128 74,8 97 60 69,4 34,5 22,5 4,8 15,6 0 11,9 33,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,1 1,8 0 0 3,9 6,6 23,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 80,4 0 0 21,3 81,7 200,2 142,1 151,6 172,8 128 74,8 100,5 60 71,5 36,3 22,5 7,1 19,5 6,6 35,7 33,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,5 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6 0 3,5 7,1 3,9 39,6 35,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,8 0 0 8,5 60,7 18,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11,8 0 3 2,1 2,3 7,8 9,2 7,7 9,3 9,7 16,6 15,6 21,8 14,7 23,6 24,3 7,1 7,8 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 0 3 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,6 0 0 0 0 0 2,3 1,9 0 1,6 0 6,9 7,3 6,3 12,7 13,9 16,6 3,9 0 0 33,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 13,6 0 66,3 108,9 67,7 18,2 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,4 0 0 11,9 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 14 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,5 0 0 0 2,3 0 0 7,7 7,4 8,1 20,8 17,3 21,8 21 21,8 34,7 35,7 23,4 33 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 6,6 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 1,8 0 0 3,9 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0 0 0 0 0 0 3,8 7,4 0 2,8 1,7 5,5 2,1 5,4 1,7 7,1 3,9 6,6 23,8 33,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,2 0 0 0 0 0 2,3 5,8 20,4 9,7 9,7 3,5 5,5 27,3 16,3 27,7 35,7 42,9 19,8 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 70,7 0 75,4 136,6 147 49,4 18,3 26,9 44,6 29,2 51,2 45 65,4 86,3 85,4 110,9 111,7 89,7 105,5 71,4 67 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 52,7 156,7 78,4 25,6 30,3 46,8 80,2 57,6 44,6 48,6 26,3 41,6 41,8 63,1 56,3 60,7 66,6 85,8 85,7 59,5 67 0
péče celkem II. Novotvary 368 554,6 280,3 130,2 184,4 156 89,4 78,7 146,8 176,6 232,6 369,1 488,8 452,3 686,6 806,1 903,3 795,9 606,8 285,8 167,5 197,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,9 0 27,1 8,5 11,7 13 16 5,8 11,2 0 5,5 12,1 20 25,2 7,3 27,7 28,5 31,2 39,6 11,9 33,5 197,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 98,7 132,6 45,2 85,4 100,4 85,8 55 82,5 63,2 76,2 94,1 123 99,9 138,8 127,1 131,7 161,7 101,4 79,2 47,6 67 394,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 155,8 24,1 72,3 111 182 423,7 265,8 232,1 269,5 241,4 139,8 168,1 119,9 119,9 72,7 48,5 47,5 50,7 13,2 35,7 67 0
VI. Nemoci nervové soustavy 139,7 180,8 75,4 91,8 149,4 96,2 77,9 86,3 98,5 131,2 162 143,8 229 212,5 158 183,8 173,5 105,3 125,3 107,2 67 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 53 48,2 78,4 93,9 18,7 44,2 20,6 5,8 5,6 17,8 19,4 26 34,5 46,3 72,7 93,6 142,6 191,2 151,7 154,8 33,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 31,1 60,3 114,5 85,4 60,7 26 20,6 9,6 27,9 24,3 26,3 36,4 18,2 23,1 21,8 24,3 4,8 7,8 6,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 564,4 48,2 15,1 17,1 30,3 59,8 41,2 72,9 91,1 179,8 209 422,8 616 860,4 1 122,5 1 568,8 1 897,0 1 946,8 1 708,3 1 238,4 1 172,5 591,7
X. Nemoci dýchací soustavy 249,1 506,3 1 226,9 723,6 158,7 96,2 75,6 74,8 79,9 63,2 90 114,4 172,6 155,7 259,7 345 406,5 405,7 277 333,4 301,5 394,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 259,1 229,1 171,8 119,5 149,4 296,3 254,3 234,1 230,5 220,3 253,3 279 258 311,3 319,7 381,4 366,1 280,9 224,3 250,1 402 197,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,9 36,2 39,2 14,9 35 36,4 39 36,5 40,9 37,3 26,3 17,3 36,3 50,5 29,1 43,3 19 27,3 33 35,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 384,1 0 36,2 64 158,7 272,9 146,6 191,9 193,3 299,7 350,2 488,6 546,9 639,5 697,5 702,1 746,4 624,2 422,1 202,4 0 197,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 235,6 168,8 60,3 66,2 56 145,6 181 303,1 291,8 247,9 274,1 318,8 301,6 267,2 294,3 320,7 268,6 234,1 230,9 107,2 67 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 233,5 0 0 0 0 218,4 730,9 1 053,3 1 027,8 507,1 126 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 23,1 2 290,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70,4 1 446,7 419 298,9 149,4 114,4 22,9 21,1 14,9 9,7 11,1 10,4 7,3 14,7 5,4 3,5 9,5 0 6,6 0 0 197,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 78,4 253,2 114,5 40,6 77 124,8 82,5 46 46,5 56,7 58,1 50,2 89 61 96,3 102,3 109,4 97,5 118,7 154,8 67 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 218,4 132,6 220,1 164,4 175 218,4 256,6 228,3 191,4 183,1 199,3 180,2 303,5 233,5 212,5 201,1 235,3 331,6 263,8 404,9 268 197,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 492,5 13 562,4 153,7 81,1 119 150,8 192,5 299,3 401,4 400,2 301,8 268,6 387 509,1 472,3 658,7 684,6 651,5 441,9 250,1 201 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 755,3 19 831,2 3 228,4 2 222,2 1 846,0 2 625,4 2 648,6 3 119,5 3 276,6 2 921,3 2 605,3 3 084,2 3 770,5 4 184,3 4 711,7 5 703,3 6 271,1 5 969,1 4 834,8 3 679,4 2 981,6 2 761,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)