8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 713 84 201 121 66 86 85 75 89 85 73 67 69 81 105 120 108 80 51 51 13 3
II. Novotvary 9 225 70 174 123 105 166 97 150 242 359 555 635 773 720 1 225 1 527 1 177 670 298 129 27 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 368 16 11 27 14 9 10 10 6 15 27 25 10 12 22 39 32 21 32 15 12 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 919 48 166 120 110 98 46 49 68 89 131 121 109 103 158 173 140 74 44 38 31 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 296 14 83 171 144 195 81 74 73 90 82 74 57 41 29 23 21 13 12 11 6 2
VI. Nemoci nervové soustavy 2 986 76 173 168 140 99 63 102 115 187 250 255 242 213 270 259 194 103 51 16 6 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 247 17 65 96 32 24 22 24 25 29 46 47 63 75 122 169 171 104 62 47 6 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 688 26 121 110 35 30 11 18 18 37 48 27 34 32 38 47 18 24 10 4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 505 11 12 18 41 63 67 102 123 235 422 559 662 979 1 533 2 221 2 259 1 546 984 498 151 19
X. Nemoci dýchací soustavy 3 976 239 715 406 102 113 98 124 148 145 153 132 127 141 278 318 289 170 134 94 43 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 752 102 231 381 282 475 228 300 331 417 509 454 448 413 525 582 477 276 179 102 33 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 751 23 51 35 25 43 39 37 42 51 59 34 52 37 55 49 53 31 17 15 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 616 4 50 75 143 234 150 221 261 407 654 520 624 656 718 798 597 304 145 48 6 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 478 91 142 138 108 132 188 321 455 564 654 611 561 405 510 622 473 262 132 76 25 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 377 0 0 0 2 88 547 1 592 2 163 1 511 434 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 373 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 285 263 370 278 100 64 18 24 24 31 32 21 14 11 7 8 14 1 3 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 919 205 289 196 222 217 66 71 67 115 138 107 137 132 206 227 191 153 89 62 23 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 798 107 436 567 566 424 314 318 328 429 484 364 340 307 355 360 378 248 209 189 68 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 634 3 740 129 123 150 143 204 417 642 766 608 320 425 455 612 701 564 359 164 84 25 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85 906 6 509 3 419 3 153 2 387 2 703 2 334 4 029 5 220 5 562 5 359 4 413 4 747 4 813 6 768 8 243 7 156 4 439 2 616 1 479 477 80
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 61 0 0 0 0 0 3 6 4 2 3 2 11 11 2 3 6 4 1 2 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 26 8 8 4 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 2 2 7 1 1 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 64 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 5 4 6 9 4 14 8 6 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 11 39 40 32 45 35 16 1
X. Nemoci dýchací soustavy 390 0 53 57 8 0 1 1 0 1 0 4 8 17 51 61 52 34 20 17 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 1 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 9 19 28 25 25 20 15 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 5 4 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 135 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 2 3 4 6 11 16 19 28 27 10 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 3 4 5 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 216 0 54 57 8 1 4 8 5 8 19 20 39 61 113 171 184 158 143 119 41 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 568 0 2 20 146 245 298 344 324 383 398 257 283 192 179 136 116 93 70 56 23 3
VI. Nemoci nervové soustavy 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 18 28 26 43 17 13 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 737 0 2 20 146 245 298 344 324 383 398 258 284 198 189 155 146 120 113 73 37 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 98 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 8 3 11 15 20 9 14 8 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 77 0 3 4 0 1 2 0 1 4 5 5 9 8 9 15 9 0 0 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 24 0 4 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 112 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 6 12 17 30 15 10 7 3 1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 76 0 15 26 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 111 0 0 0 2 0 0 3 0 1 3 5 10 13 16 24 18 9 2 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 3 6 5 1 4 2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 239 0 0 0 0 0 0 1 4 9 13 6 6 13 30 51 52 36 13 5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 788 0 25 50 26 8 2 5 7 20 30 23 42 53 92 147 119 71 39 23 5 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 778 84 201 121 66 86 88 81 93 88 77 69 80 92 107 124 114 85 52 53 14 3
péče celkem II. Novotvary 9 387 70 174 123 105 166 97 150 244 360 559 635 782 726 1 241 1 551 1 223 687 320 141 30 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 368 16 11 27 14 9 10 10 6 15 27 25 10 12 22 39 32 21 32 15 12 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 951 48 167 120 113 98 46 49 68 89 132 122 110 104 166 175 142 82 45 39 33 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 873 14 85 191 290 440 379 418 397 473 480 334 340 233 210 159 138 106 82 70 29 5
VI. Nemoci nervové soustavy 3 290 76 176 172 140 101 65 102 116 192 258 263 257 231 294 301 235 143 102 40 21 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 271 17 69 114 34 24 22 24 25 29 46 47 63 75 122 169 171 104 62 47 6 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 688 26 121 110 35 30 11 18 18 37 48 27 34 32 38 47 18 24 10 4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 857 11 12 18 41 63 67 103 123 237 426 568 672 998 1 561 2 291 2 315 1 589 1 036 536 169 21
X. Nemoci dýchací soustavy 4 442 239 783 489 128 120 99 125 148 146 153 136 135 158 331 384 344 204 154 111 48 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 768 102 231 381 282 475 228 300 331 417 511 454 448 413 526 583 480 281 181 104 33 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 756 23 52 35 25 43 39 37 42 51 60 34 52 38 55 49 53 32 17 15 2 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 881 4 50 75 145 234 150 224 261 408 660 529 637 678 753 850 640 338 167 68 9 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 506 91 142 138 108 132 188 321 455 564 654 611 561 406 510 625 481 267 137 80 27 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 377 0 0 0 2 88 547 1 592 2 163 1 511 434 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 373 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 287 263 372 278 100 64 18 24 24 31 32 21 14 11 7 8 14 1 3 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 932 205 289 197 222 217 66 71 68 117 138 107 138 132 206 229 191 154 90 65 24 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 961 107 436 568 567 424 314 319 328 433 490 366 345 314 367 376 395 271 239 216 78 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 901 3 740 129 123 150 143 204 418 646 775 621 326 434 472 646 756 619 399 182 90 25 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 91 647 6 509 3 500 3 280 2 567 2 957 2 638 4 386 5 556 5 973 5 806 4 714 5 112 5 125 7 162 8 716 7 605 4 788 2 911 1 694 560 88
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 127,3 549,9 319,2 141,7 93,6 146,3 130,9 93,5 98,4 75,4 58 70,9 80,6 109,3 122,6 142,5 161,6 203,9 194,6 318,9 238,9 345,2
II. Novotvary 685,5 458,3 276,3 144,1 148,9 282,4 149,4 187 267,5 318,4 441,1 671,7 902,8 971,4 1 430,7 1 813,2 1 761,1 1 707,7 1 137,3 806,7 496,1 345,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,3 104,7 17,5 31,6 19,9 15,3 15,4 12,5 6,6 13,3 21,5 26,4 11,7 16,2 25,7 46,3 47,9 53,5 122,1 93,8 220,5 345,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 142,6 314,2 263,6 140,6 156 166,7 70,8 61,1 75,2 78,9 104,1 128 127,3 139 184,5 205,4 209,5 188,6 167,9 237,6 569,6 345,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96,3 91,7 131,8 200,3 204,2 331,7 124,8 92,2 80,7 79,8 65,2 78,3 66,6 55,3 33,9 27,3 31,4 33,1 45,8 68,8 110,3 230,1
VI. Nemoci nervové soustavy 221,9 497,5 274,7 196,8 198,5 168,4 97 127,2 127,1 165,9 198,7 269,7 282,6 287,4 315,3 307,5 290,3 262,5 194,6 100,1 110,3 460,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 92,7 111,3 103,2 112,5 45,4 40,8 33,9 29,9 27,6 25,7 36,6 49,7 73,6 101,2 142,5 200,7 255,9 265,1 236,6 293,9 110,3 115,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 51,1 170,2 192,2 128,9 49,6 51 16,9 22,4 19,9 32,8 38,1 28,6 39,7 43,2 44,4 55,8 26,9 61,2 38,2 25 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 929,2 72 19,1 21,1 58,1 107,2 103,2 127,2 136 208,5 335,4 591,3 773,2 1 320,9 1 790,4 2 637,3 3 380,1 3 940,6 3 755,4 3 114,1 2 774,7 2 186,4
X. Nemoci dýchací soustavy 295,4 1 564,6 1 135,5 475,6 144,7 192,2 150,9 154,6 163,6 128,6 121,6 139,6 148,3 190,2 324,7 377,6 432,4 433,3 511,4 587,8 790,2 805,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 501,7 667,8 366,9 446,3 399,9 808 351,2 374 365,9 369,9 404,5 480,2 523,2 557,2 613,1 691,1 713,7 703,5 683,2 637,8 606,4 805,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 55,8 150,6 81 41 35,5 73,1 60,1 46,1 46,4 45,2 46,9 36 60,7 49,9 64,2 58,2 79,3 79 64,9 93,8 36,8 115,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 491,6 26,2 79,4 87,9 202,8 398,1 231 275,5 288,5 361 519,8 550 728,8 885,1 838,5 947,6 893,3 774,9 553,4 300,2 110,3 115,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 481,4 595,7 225,5 161,7 153,2 224,5 289,5 400,1 503 500,3 519,8 646,3 655,2 546,4 595,6 738,6 707,7 667,8 503,8 475,2 459,4 920,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 473,9 0 0 0 2,8 149,7 842,5 1 984,5 2 391,2 1 340,3 344,9 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 102 8 988,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 95,5 1 721,8 587,6 325,7 141,8 108,9 27,7 29,9 26,5 27,5 25,4 22,2 16,4 14,8 8,2 9,5 20,9 2,5 11,4 0 0 230,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 216,9 1 342,1 459 229,6 314,8 369,1 101,6 88,5 74,1 102 109,7 113,2 160 178,1 240,6 269,5 285,8 390 339,7 387,7 422,6 690,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 505,1 700,5 692,4 664,2 802,7 721,3 483,6 396,4 362,6 380,5 384,7 385 397,1 414,2 414,6 427,5 565,6 632,1 797,6 1 181,8 1 249,5 805,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 790,2 24 484,5 204,9 144,1 212,7 243,3 314,2 519,8 709,7 679,5 483,2 338,5 496,4 613,9 714,8 832,4 843,9 915 625,9 525,3 459,4 345,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 383,4 42 612,1 5 429,7 3 693,6 3 385,1 4 598,0 3 594,7 5 022,4 5 770,8 4 933,7 4 259,0 4 667,9 5 544,3 6 493,7 7 904,3 9 788,0 10 707,3 11 314,5 9 984,0 9 248,4 8 765,2 9 206,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 0 0 0 0 0 4,6 7,5 4,4 1,8 2,4 2,1 12,8 14,8 2,3 3,6 9 10,2 3,8 12,5 18,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4 5,8 10,7 38,9 20,4 30,5 25 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 0 1,3 8,2 2,4 3 17,8 3,8 6,3 36,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 1,2 0 1,5 0 0 18,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,9 2,4 2,1 5,8 5,4 7 10,7 6 35,7 30,5 37,5 18,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,2 4,7 9,4 12,8 46,3 59,9 81,6 171,7 218,9 294 115,1
X. Nemoci dýchací soustavy 29 0 84,2 66,8 11,3 0 1,5 1,2 0 0,9 0 4,2 9,3 22,9 59,6 72,4 77,8 86,7 76,3 106,3 91,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 3 12,7 3,8 12,5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 1,3 0 0 0 2,5 0 0 0 115,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,2 3,5 12,1 22,2 33,2 37,4 63,7 76,3 93,8 55,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 10,5 10,2 19,1 25 36,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,8 0 0 1,2 0 0 1,2 0 2,5 3,8 12,5 18,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,8 4 2,1 3,5 5,4 7 13,1 23,9 48,4 106,9 168,8 183,8 115,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,4 4,7 4,7 4,5 10,2 19,1 6,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 90,4 0 85,8 66,8 11,3 1,7 6,2 10 5,5 7,1 15,1 21,2 45,6 82,3 132 203,1 275,3 402,7 545,8 744,1 753,4 345,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 265,1 0 3,2 23,4 207 416,8 459 428,8 358,2 339,7 316,3 271,8 330,5 259 209,1 161,5 173,6 237 267,2 350,2 422,6 345,2
VI. Nemoci nervové soustavy 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 8,1 10,5 21,4 41,9 66,3 164,1 106,3 238,9 115,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,5 2,5 0 0 18,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 277,7 0 3,2 23,4 207 416,8 459 428,8 358,2 339,7 316,3 272,9 331,7 267,1 220,7 184,1 218,5 305,9 431,3 456,5 679,9 460,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 0 0 1,2 0 2,5 0 0 0 0
II. Novotvary 7,3 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 3,2 0 9,3 4 12,8 17,8 29,9 22,9 53,4 50 55,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 1,6 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 0 4,8 4,7 0 1,7 3,1 0 1,1 3,5 4 5,3 10,5 10,8 10,5 17,8 13,5 0 0 6,3 18,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 6,4 21,1 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,8 0,8 6,3 7 16,2 19,9 35,6 22,4 25,5 26,7 18,8 18,4 115,1
X. Nemoci dýchací soustavy 5,6 0 23,8 30,5 25,5 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 5,9 4,5 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,2 0 0 0 2,8 0 0 3,7 0 0,9 2,4 5,3 11,7 17,5 18,7 28,5 26,9 22,9 7,6 31,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,5 2,5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 6,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,1 0 0 1,2 1,4 0 0 0 0 1,8 0,8 0 2,3 4 7 5,9 1,5 10,2 7,6 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,8 0 0 0 0 0 0 1,2 4,4 8 10,3 6,3 7 17,5 35 60,6 77,8 91,8 49,6 31,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 58,6 0 39,7 58,6 36,9 13,6 3,1 6,2 7,7 17,7 23,8 24,3 49,1 71,5 107,4 174,6 178,1 181 148,8 143,8 91,9 115,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 132,1 549,9 319,2 141,7 93,6 146,3 135,5 101 102,8 78,1 61,2 73 93,4 124,1 125 147,2 170,6 216,7 198,5 331,4 257,3 345,2
péče celkem II. Novotvary 697,5 458,3 276,3 144,1 148,9 282,4 149,4 187 269,7 319,3 444,3 671,7 913,3 979,5 1 449,4 1 841,7 1 829,9 1 751,1 1 221,3 881,7 551,3 345,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,3 104,7 17,5 31,6 19,9 15,3 15,4 12,5 6,6 13,3 21,5 26,4 11,7 16,2 25,7 46,3 47,9 53,5 122,1 93,8 220,5 345,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 145 314,2 265,2 140,6 160,2 166,7 70,8 61,1 75,2 78,9 104,9 129 128,5 140,3 193,9 207,8 212,5 209 171,7 243,9 606,4 345,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 362,1 91,7 135 223,7 411,3 748,5 583,7 521,1 438,9 419,6 381,5 353,3 397,1 314,4 245,3 188,8 206,5 270,2 313 437,7 532,9 575,4
VI. Nemoci nervové soustavy 244,5 497,5 279,5 201,5 198,5 171,8 100,1 127,2 128,2 170,3 205 278,2 300,2 311,7 343,4 357,4 351,6 364,5 389,3 250,1 385,9 575,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 94,4 111,3 109,6 133,5 48,2 40,8 33,9 29,9 27,6 25,7 36,6 49,7 73,6 101,2 142,5 200,7 255,9 265,1 236,6 293,9 110,3 115,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 51,1 170,2 192,2 128,9 49,6 51 16,9 22,4 19,9 32,8 38,1 28,6 39,7 43,2 44,4 55,8 26,9 61,2 38,2 25 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 955,4 72 19,1 21,1 58,1 107,2 103,2 128,4 136 210,2 338,6 600,8 784,9 1 346,5 1 823,1 2 720,4 3 463,9 4 050,2 3 953,9 3 351,7 3 105,5 2 416,6
X. Nemoci dýchací soustavy 330,1 1 564,6 1 243,5 572,8 181,5 204,1 152,5 155,8 163,6 129,5 121,6 143,9 157,7 213,2 386,6 456 514,7 520 587,7 694,1 882 805,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 502,9 667,8 366,9 446,3 399,9 808 351,2 374 365,9 369,9 406,1 480,2 523,2 557,2 614,3 692,3 718,2 716,2 690,8 650,3 606,4 805,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56,2 150,6 82,6 41 35,5 73,1 60,1 46,1 46,4 45,2 47,7 36 60,7 51,3 64,2 58,2 79,3 81,6 64,9 93,8 36,8 230,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 511,3 26,2 79,4 87,9 205,6 398,1 231 279,2 288,5 361,9 524,5 559,6 744 914,8 879,4 1 009,3 957,6 861,5 637,4 425,2 165,4 115,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 483,4 595,7 225,5 161,7 153,2 224,5 289,5 400,1 503 500,3 519,8 646,3 655,2 547,8 595,6 742,1 719,7 680,5 522,9 500,3 496,1 920,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 473,9 0 0 0 2,8 149,7 842,5 1 984,5 2 391,2 1 340,3 344,9 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 102 8 988,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 95,6 1 721,8 590,8 325,7 141,8 108,9 27,7 29,9 26,5 27,5 25,4 22,2 16,4 14,8 8,2 9,5 20,9 2,5 11,4 0 0 230,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 217,9 1 342,1 459 230,8 314,8 369,1 101,6 88,5 75,2 103,8 109,7 113,2 161,2 178,1 240,6 271,9 285,8 392,5 343,5 406,5 441 690,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 517,3 700,5 692,4 665,4 804,1 721,3 483,6 397,7 362,6 384,1 389,4 387,1 402,9 423,6 428,6 446,5 591 690,7 912,1 1 350,7 1 433,3 920,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 810 24 484,5 204,9 144,1 212,7 243,3 314,2 521,1 714,2 687,4 493,5 344,8 506,9 636,8 754,5 897,7 926,2 1 017,0 694,6 562,8 459,4 345,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 810,0 42 612,1 5 558,4 3 842,4 3 640,4 5 030,1 4 062,9 5 467,5 6 142,3 5 298,2 4 614,2 4 986,2 5 970,6 6 914,6 8 364,5 10 349,7 11 379,1 12 204,0 11 109,8 10 592,8 10 290,3 10 126,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)