8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 814 99 214 124 67 80 106 90 87 101 95 64 63 83 92 147 92 73 73 50 11 3
II. Novotvary 9 297 64 141 146 129 123 96 159 246 458 560 588 709 856 1 241 1 571 1 146 553 335 137 32 7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 353 10 20 25 9 18 9 14 10 14 22 18 13 23 29 38 22 26 19 10 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 265 85 226 153 115 100 76 81 66 122 119 138 149 159 167 170 115 82 73 46 20 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 559 10 112 216 181 178 124 113 105 126 119 87 44 55 31 27 11 7 8 5 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 701 51 170 163 111 102 87 107 142 185 220 203 177 199 268 203 155 69 58 22 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 266 12 78 79 33 23 16 21 28 43 52 46 76 105 144 171 140 96 58 33 12 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 648 21 102 118 43 25 18 15 32 45 40 33 30 32 37 27 15 8 4 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 251 20 14 27 60 75 73 99 181 293 415 555 741 1 166 1 805 2 459 2 080 1 517 999 516 138 18
X. Nemoci dýchací soustavy 4 249 212 802 567 110 127 140 102 126 181 163 136 152 188 290 298 241 140 141 85 44 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 683 119 251 412 290 409 261 281 335 449 450 399 417 448 578 584 409 250 170 124 44 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 780 17 39 37 34 42 43 37 50 58 40 27 50 52 73 63 44 22 30 18 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 187 3 39 64 99 233 161 190 226 509 564 540 542 594 731 704 503 298 125 50 12 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 471 68 135 132 107 148 198 356 495 661 642 500 504 467 569 590 415 226 131 85 35 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 478 0 0 0 1 102 579 1 516 2 216 1 652 383 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 323 310 330 311 82 62 23 22 23 17 26 22 26 16 22 23 2 5 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 926 187 299 206 194 169 83 86 99 139 159 114 138 140 180 248 208 120 93 51 11 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 659 106 435 509 474 390 367 341 363 410 460 346 304 310 383 420 362 231 207 167 60 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 667 3 533 118 193 147 147 201 384 666 793 500 363 368 520 662 861 602 360 165 62 22 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 87 033 6 383 3 525 3 482 2 286 2 553 2 661 4 014 5 496 6 256 5 029 4 205 4 506 5 413 7 302 8 604 6 562 4 083 2 689 1 463 457 64
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 64 0 0 0 0 0 2 3 5 3 2 9 3 7 4 9 4 6 4 3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 2 10 18 17 16 13 10 4 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 2 10 11 10 14 14 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 4 10 10 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 96 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 5 8 7 15 9 8 14 13 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 501 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 8 15 35 68 57 67 105 90 43 7
X. Nemoci dýchací soustavy 397 0 34 39 12 0 3 2 0 2 5 7 16 24 38 66 63 39 29 16 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 5 1 2 12 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 3 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 220 0 0 0 0 0 2 0 0 5 7 2 12 10 24 32 39 27 32 19 8 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 1 1 1 15 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 5 3 1 4 4 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 222 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 3 5 5 15 19 31 30 50 35 18 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 2 7 4 6 2 4 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 871 0 34 39 14 0 8 10 9 16 25 35 74 92 154 256 249 225 283 242 92 14
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 535 0 1 29 138 201 306 335 364 448 305 279 273 208 165 157 102 82 73 45 23 1
VI. Nemoci nervové soustavy 165 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 4 11 23 28 42 36 13 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 701 0 1 29 138 201 306 335 365 448 305 282 274 212 169 168 125 110 115 81 36 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 114 0 0 3 0 0 1 1 1 3 2 3 3 8 11 21 18 14 13 8 3 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 0 1 2 5 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 389 0 8 10 6 6 6 5 6 18 29 31 56 48 48 53 30 14 11 2 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 149 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 10 12 28 31 20 23 12 4 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 100 0 19 40 22 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0 4 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 315 0 2 4 16 9 6 4 6 12 8 14 38 32 46 45 48 13 9 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 59 3 28 13 5 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 239 0 1 8 9 17 16 18 26 34 30 11 13 16 13 13 7 2 3 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 331 0 1 0 1 1 2 2 8 24 13 5 21 26 41 71 65 33 14 2 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 760 3 65 84 69 44 33 33 53 94 89 69 148 151 189 248 189 105 64 20 7 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 884 99 214 124 67 80 108 95 92 104 97 73 68 91 96 156 96 79 78 53 11 3
péče celkem II. Novotvary 9 514 64 141 149 129 123 97 160 247 461 564 594 719 866 1 262 1 610 1 181 583 361 155 39 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 361 10 20 25 9 18 9 14 10 14 23 18 14 23 30 39 24 26 20 11 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 368 85 227 155 120 100 76 81 66 123 120 140 159 169 170 182 126 92 87 60 26 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 131 10 113 245 319 379 430 448 471 574 424 367 317 265 197 185 116 94 91 60 24 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 351 51 178 173 117 108 93 114 150 206 250 241 242 258 335 276 216 125 124 68 24 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 273 12 79 83 34 23 16 21 28 43 52 46 76 105 144 172 140 96 58 33 12 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 650 21 102 118 43 25 18 15 32 45 40 33 30 32 37 27 16 9 4 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 901 20 14 27 60 75 73 100 181 294 422 560 759 1 193 1 868 2 558 2 157 1 607 1 116 610 182 25
X. Nemoci dýchací soustavy 4 747 212 855 646 144 131 143 104 126 183 168 144 168 216 329 370 304 183 170 101 45 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 717 119 251 412 290 409 261 281 335 449 450 399 419 451 580 589 414 251 172 136 46 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 805 17 42 37 39 43 43 37 50 58 41 28 52 54 75 65 44 24 33 19 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 722 3 41 68 115 242 169 194 232 526 579 556 592 636 801 781 590 338 166 71 21 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 514 68 135 132 107 148 199 357 497 662 643 501 504 471 571 598 416 227 133 100 38 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 478 0 0 0 1 102 579 1 516 2 216 1 652 383 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 383 313 358 324 87 68 24 22 25 17 27 22 27 16 22 23 2 5 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 960 187 300 206 195 169 83 86 99 139 160 115 140 144 181 254 212 122 97 55 14 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 120 106 436 517 483 407 384 360 392 447 490 360 322 331 411 452 400 263 260 204 78 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 030 3 533 119 193 148 148 203 387 674 817 515 368 391 547 705 939 671 399 181 68 24 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 94 365 6 386 3 625 3 634 2 507 2 798 3 008 4 392 5 923 6 814 5 448 4 591 5 002 5 868 7 814 9 276 7 125 4 523 3 151 1 806 592 82
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 137,4 665,8 338,7 151,3 105,5 140,2 148,1 111,2 93,1 83 83,2 73,4 77,8 105,2 104,9 176,5 161,6 204,3 271,1 330,5 225,2 572,5
II. Novotvary 704 430,4 223,2 178,1 203,2 215,6 134,2 196,5 263,1 376,2 490,4 674 875,9 1 085,2 1 414,9 1 886,8 2 012,4 1 547,3 1 244,1 905,5 655,1 1 335,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,7 67,3 31,7 30,5 14,2 31,5 12,6 17,3 10,7 11,5 19,3 20,6 16,1 29,2 33,1 45,6 38,6 72,7 70,6 66,1 61,4 190,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 171,5 571,7 357,7 186,7 181,2 175,3 106,2 100,1 70,6 100,2 104,2 158,2 184,1 201,6 190,4 204,2 201,9 229,4 271,1 304,1 409,4 572,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 118 67,3 177,3 263,5 285,1 312 173,3 139,7 112,3 103,5 104,2 99,7 54,4 69,7 35,3 32,4 19,3 19,6 29,7 33 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 204,5 343 269,1 198,9 174,9 178,8 121,6 132,3 151,9 152 192,7 232,7 218,7 252,3 305,5 243,8 272,2 193,1 215,4 145,4 163,8 190,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 95,9 80,7 123,5 96,4 52 40,3 22,4 26 29,9 35,3 45,5 52,7 93,9 133,1 164,2 205,4 245,8 268,6 215,4 218,1 245,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 49,1 141,2 161,5 144 67,7 43,8 25,2 18,5 34,2 37 35 37,8 37,1 40,6 42,2 32,4 26,3 22,4 14,9 13,2 20,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 003,4 134,5 22,2 32,9 94,5 131,4 102 122,4 193,6 240,7 363,4 636,1 915,5 1 478,2 2 057,9 2 953,3 3 652,5 4 244,7 3 709,9 3 410,7 2 825,0 3 435,1
X. Nemoci dýchací soustavy 321,7 1 425,8 1 269,4 691,8 173,3 222,6 195,7 126,1 134,8 148,7 142,7 155,9 187,8 238,3 330,6 357,9 423,2 391,7 523,6 561,8 900,7 763,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 506 800,3 397,3 502,7 456,8 716,8 364,8 347,3 358,3 368,8 394,1 457,3 515,2 568 659 701,4 718,2 699,5 631,3 819,6 900,7 572,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 59,1 114,3 61,7 45,1 53,6 73,6 60,1 45,7 53,5 47,6 35 30,9 61,8 65,9 83,2 75,7 77,3 61,6 111,4 119 81,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 468,5 20,2 61,7 78,1 156 408,4 225 234,8 241,7 418,1 493,9 618,9 669,6 753 833,4 845,5 883,3 833,8 464,2 330,5 245,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 490 457,3 213,7 161 168,6 259,4 276,7 440 529,4 542,9 562,2 573,1 622,7 592 648,7 708,6 728,7 632,4 486,5 561,8 716,5 1 335,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 490,5 0 0 0 1,6 178,8 809,2 1 873,8 2 370,2 1 356,9 335,4 29,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 110,3 9 792,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 100,2 2 084,9 522,3 379,4 129,2 108,7 32,1 27,2 24,6 14 22,8 25,2 32,1 20,3 25,1 27,6 3,5 14 0 0 0 190,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 221,6 1 257,7 473,3 251,3 305,6 296,2 116 106,3 105,9 114,2 139,2 130,7 170,5 177,5 205,2 297,8 365,2 335,8 345,4 337,1 225,2 381,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 504,2 712,9 688,5 621 746,7 683,5 512,9 421,5 388,3 336,8 402,8 396,6 375,6 393 436,7 504,4 635,7 646,4 768,7 1 103,8 1 228,2 2 671,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 807,7 23 760,8 186,8 235,5 231,6 257,6 280,9 474,6 712,3 651,4 437,9 416,1 454,6 659,2 754,8 1 034,1 1 057,1 1 007,3 612,7 409,8 450,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 590,2 42 928,2 5 579,6 4 248,3 3 601,1 4 474,4 3 719,0 4 961,3 5 878,5 5 138,7 4 403,9 4 819,7 5 566,9 6 862,3 8 325,1 10 333,4 11 522,8 11 424,5 9 985,9 9 670,2 9 355,2 12 213,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 0 0 0 0 0 2,8 3,7 5,3 2,5 1,8 10,3 3,7 8,9 4,6 10,8 7 16,8 14,9 19,8 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,4 8,6 2,5 11,4 21,6 29,9 44,8 48,3 66,1 81,9 190,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,2 0 1,1 0 3,5 0 3,7 6,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 8,6 10,1 2,3 12 19,3 28 52 92,5 122,8 190,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,5 1,1 0 5,3 11,2 37,1 66,1 20,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,3 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 2,5 0,9 5,7 9,9 8,9 17,1 10,8 14 39,2 48,3 52,9 40,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,8 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,6 2,3 9,9 19 39,9 81,7 100,1 187,5 389,9 594,9 880,2 1 335,9
X. Nemoci dýchací soustavy 30,1 0 53,8 47,6 18,9 0 4,2 2,5 0 1,6 4,4 8 19,8 30,4 43,3 79,3 110,6 109,1 107,7 105,8 20,5 190,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,8 2,3 6 8,8 2,8 7,4 79,3 40,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,3 2,3 1,2 0 5,6 11,1 6,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,7 0 0 0 0 0 2,8 0 0 4,1 6,1 2,3 14,8 12,7 27,4 38,4 68,5 75,5 118,8 125,6 163,8 190,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 2,3 8,4 1,8 2,8 3,7 99,1 61,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,1 2,5 5,1 1,1 6 5,3 2,8 14,9 26,4 61,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,8 0 0 0 0 0 1,4 1,2 3,2 2,5 0 3,4 6,2 6,3 17,1 22,8 54,4 83,9 185,7 231,3 368,5 572,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,8 0 2,5 1,3 2,3 8,4 7 16,8 7,4 26,4 20,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 141,7 0 53,8 47,6 22,1 0 11,2 12,4 9,6 13,1 21,9 40,1 91,4 116,6 175,6 307,5 437,2 629,6 1 051,0 1 599,6 1 883,3 2 671,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 267,7 0 1,6 35,4 217,4 352,3 427,7 414,1 389,3 368 267,1 319,8 337,3 263,7 188,1 188,6 179,1 229,4 271,1 297,4 470,8 190,8
VI. Nemoci nervové soustavy 12,5 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 2,3 1,2 5,1 4,6 13,2 40,4 78,3 156 238 266,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 280,2 0 1,6 35,4 217,4 352,3 427,7 414,1 390,4 368 267,1 323,2 338,5 268,8 192,7 201,8 219,5 307,8 427,1 535,4 736,9 190,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5 1,3 0 0 0 0 3,7 0 0 0
II. Novotvary 8,6 0 0 3,7 0 0 1,4 1,2 1,1 2,5 1,8 3,4 3,7 10,1 12,5 25,2 31,6 39,2 48,3 52,9 61,4 190,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 1,6 2,4 7,9 0 0 0 0 0,8 0,9 0 3,7 2,5 1,1 2,4 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,8 0 0 0 190,8
VI. Nemoci nervové soustavy 29,5 0 12,7 12,2 9,5 10,5 8,4 6,2 6,4 14,8 25,4 35,5 69,2 60,9 54,7 63,7 52,7 39,2 40,8 13,2 20,5 190,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 1,6 4,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,5 3,4 12,4 15,2 31,9 37,2 35,1 64,4 44,6 26,4 20,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7,6 0 30,1 48,8 34,7 7 0 0 0 0 0 0 0 5,1 1,1 7,2 0 11,2 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 4,7 0 4,7 1,8 0 0 0 0 0 1,1 2,5 1,3 0 1,2 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,9 0 3,2 4,9 25,2 15,8 8,4 4,9 6,4 9,9 7 16 46,9 40,6 52,4 54 84,3 36,4 33,4 13,2 20,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 1,4 1,2 2,1 0,8 0,9 1,1 0 1,3 0 1,2 0 0 3,7 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,5 20,2 44,3 15,9 7,9 10,5 1,4 0 2,1 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 1,6 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,8 2,8 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,1 0 1,6 9,8 14,2 29,8 22,4 22,2 27,8 27,9 26,3 12,6 16,1 20,3 14,8 15,6 12,3 5,6 11,1 13,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,1 0 1,6 0 1,6 1,8 2,8 2,5 8,6 19,7 11,4 5,7 25,9 33 46,7 85,3 114,1 92,3 52 13,2 20,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 133,3 20,2 102,9 102,5 108,7 77,1 46,1 40,8 56,7 77,2 77,9 79,1 182,8 191,4 215,5 297,8 331,9 293,8 237,7 132,2 143,3 572,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 142,7 665,8 338,7 151,3 105,5 140,2 150,9 117,4 98,4 85,4 84,9 83,7 84 115,4 109,5 187,4 168,6 221 289,7 350,3 225,2 572,5
péče celkem II. Novotvary 720,4 430,4 223,2 181,8 203,2 215,6 135,6 197,8 264,2 378,7 493,9 680,8 888,3 1 097,9 1 438,8 1 933,6 2 073,8 1 631,3 1 340,6 1 024,5 798,4 1 717,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,3 67,3 31,7 30,5 14,2 31,5 12,6 17,3 10,7 11,5 20,1 20,6 17,3 29,2 34,2 46,8 42,1 72,7 74,3 72,7 61,4 190,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 179,3 571,7 359,3 189,1 189 175,3 106,2 100,1 70,6 101 105,1 160,5 196,4 214,2 193,8 218,6 221,3 257,4 323,1 396,6 532,2 763,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 388,5 67,3 178,9 298,9 502,5 664,2 601 553,7 503,8 471,5 371,3 420,6 391,6 336 224,6 222,2 203,7 263 337,9 396,6 491,3 381,7
VI. Nemoci nervové soustavy 253,7 343 281,7 211,1 184,3 189,3 130 140,9 160,4 169,2 218,9 276,2 299 327,1 381,9 331,5 379,3 349,8 460,5 449,5 491,3 381,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 96,4 80,7 125 101,3 53,6 40,3 22,4 26 29,9 35,3 45,5 52,7 93,9 133,1 164,2 206,6 245,8 268,6 215,4 218,1 245,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 49,2 141,2 161,5 144 67,7 43,8 25,2 18,5 34,2 37 35 37,8 37,1 40,6 42,2 32,4 28,1 25,2 14,9 13,2 20,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 052,6 134,5 22,2 32,9 94,5 131,4 102 123,6 193,6 241,5 369,5 641,9 937,7 1 512,4 2 129,7 3 072,2 3 787,7 4 496,5 4 144,4 4 032,0 3 725,7 4 771,0
X. Nemoci dýchací soustavy 359,4 1 425,8 1 353,3 788,2 226,8 229,6 199,9 128,5 134,8 150,3 147,1 165,1 207,6 273,8 375,1 444,4 533,8 512 631,3 667,6 921,2 954,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 508,6 800,3 397,3 502,7 456,8 716,8 364,8 347,3 358,3 368,8 394,1 457,3 517,7 571,8 661,3 707,4 727 702,3 638,7 898,9 941,7 572,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 61 114,3 66,5 45,1 61,4 75,4 60,1 45,7 53,5 47,6 35,9 32,1 64,2 68,5 85,5 78,1 77,3 67,2 122,5 125,6 81,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 509 20,2 64,9 83 181,2 424,1 236,2 239,8 248,1 432,1 507 637,3 731,4 806,3 913,2 938 1 036,0 945,7 616,5 469,3 429,9 190,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 493,2 457,3 213,7 161 168,6 259,4 278,1 441,3 531,6 543,8 563,1 574,2 622,7 597,1 651 718,2 730,5 635,2 493,9 661 777,9 1 335,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 490,5 0 0 0 1,6 178,8 809,2 1 873,8 2 370,2 1 356,9 335,4 29,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 110,3 9 792,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 104,7 2 105,1 566,7 395,3 137,1 119,2 33,5 27,2 26,7 14 23,6 25,2 33,4 20,3 25,1 27,6 3,5 14 0 0 0 190,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 224,1 1 257,7 474,9 251,3 307,2 296,2 116 106,3 105,9 114,2 140,1 131,8 173 182,6 206,4 305,1 372,3 341,4 360,2 363,5 286,6 381,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 539,1 712,9 690,1 630,8 760,9 713,3 536,7 445 419,3 367,2 429,1 412,6 397,8 419,6 468,6 542,9 702,4 735,9 965,5 1 348,4 1 596,7 3 244,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 835,2 23 760,8 188,4 235,5 233,1 259,4 283,7 478,3 720,9 671,1 451 421,8 483,1 693,5 803,8 1 127,7 1 178,3 1 116,4 672,2 449,5 491,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 145,4 42 948,4 5 737,8 4 433,7 3 949,3 4 903,8 4 203,9 5 428,5 6 335,2 5 597,0 4 770,8 5 262,1 6 179,7 7 439,1 8 908,8 11 140,5 12 511,4 12 655,6 11 701,6 11 937,3 12 118,7 15 648,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)