8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 112 243 140 85 88 126 88 111 125 78 64 78 96 124 171 105 86 86 48 18 4 2 076
II. Novotvary 74 241 199 139 145 112 198 254 514 585 650 709 1 031 1 525 1 769 1 220 641 409 167 37 5 10 624
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18 27 29 13 15 5 11 12 24 21 16 19 40 39 44 39 44 35 19 2 1 473
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 72 191 141 182 138 69 56 100 129 132 139 147 177 197 206 165 124 80 62 29 0 2 536
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 141 312 188 216 111 106 128 149 134 99 72 79 40 29 19 7 27 5 4 3 1 894
VI. Nemoci nervové soustavy 91 208 190 130 131 102 105 147 226 200 195 185 225 248 215 145 74 69 23 3 1 2 913
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 82 60 32 26 23 27 34 32 48 58 72 98 112 199 147 99 99 41 10 0 1 320
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27 98 105 52 22 20 22 42 38 50 32 39 41 49 32 13 17 3 2 0 0 704
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 21 36 67 93 89 90 171 297 466 608 781 1 358 2 145 2 794 2 297 1 676 1 311 519 154 17 14 995
X. Nemoci dýchací soustavy 302 1 080 730 117 166 160 135 185 218 160 127 171 232 290 340 242 147 153 88 44 3 5 090
XI. Nemoci trávicí soustavy 146 337 465 375 444 287 306 412 525 452 433 491 516 617 654 453 274 206 114 37 1 7 545
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 44 46 29 62 62 75 46 81 63 54 41 52 78 76 72 38 41 18 3 2 1 005
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 47 63 129 222 196 232 257 538 579 558 595 757 815 928 605 360 202 73 18 1 7 180
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 81 170 149 120 186 243 415 557 674 628 521 521 465 540 656 424 246 150 84 33 3 6 866
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 104 585 1 627 2 504 1 597 339 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 789
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 006
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 335 373 278 100 50 26 26 32 34 26 21 29 19 21 26 7 3 1 0 0 0 1 407
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 200 348 212 217 214 104 78 106 121 148 150 138 178 211 227 174 119 102 71 20 5 3 143
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 103 496 528 494 448 411 409 415 540 405 362 352 413 454 449 378 285 346 210 92 7 7 597
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 260 95 177 134 114 174 398 728 865 576 447 425 662 872 1 043 753 384 187 60 14 1 12 369
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 905 4 242 3 860 2 604 2 884 2 905 4 404 6 241 6 727 5 090 4 565 4 866 6 439 8 377 9 858 7 258 4 624 3 507 1 604 518 54 97 532
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 1 3 4 0 0 17
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 8 14 23 22 16 20 6 1 2 120
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 9 12 8 12 13 16 6 0 88
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 0 3 7 6 4 1 29
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 9 6 14 7 14 18 17 6 1 0 101
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 13 18 30 62 67 64 103 105 33 5 520
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 4 7 3 10 11 17 5 3 1 70
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 4 4 4 6 9 10 4 1 52
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 4 3 2 2 0 0 24
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 4 7 12 22 27 23 26 26 23 3 0 185
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 1 7 10 10 1 1 41
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 1 7 6 6 12 9 3 0 53
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 2 2 3 2 7 3 2 7 3 21 22 45 68 42 13 2 244
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 5 8 7 7 1 3 0 38
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 4 6 10 16 20 40 41 78 123 182 192 228 314 245 75 13 1 587
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2 23 132 222 342 393 406 457 316 315 240 252 198 141 128 71 83 53 8 1 3 783
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 5 12 22 37 45 24 6 0 160
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 2 23 132 222 343 393 406 458 320 316 243 254 203 153 151 109 130 77 14 1 3 950
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 3 4 3 5 4 9 3 5 6 7 2 4 4 4 0 0 63
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 5 12 16 32 13 19 16 5 3 0 134
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
VI. Nemoci nervové soustavy 1 6 8 12 6 5 5 12 20 25 32 47 57 40 38 30 16 10 4 2 0 376
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 8 16 27 21 24 18 10 7 7 0 153
X. Nemoci dýchací soustavy 0 67 77 24 4 0 0 2 1 4 2 10 25 45 45 21 26 15 15 7 0 390
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 5 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 4 11 11 2 5 4 8 15 15 31 46 40 37 51 16 4 3 0 0 304
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 23 13 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 7 0 1 1 0 0 18
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 1 6 8 17 19 8 16 39 22 12 12 30 17 12 9 5 3 1 1 0 238
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 2 2 4 8 20 16 5 7 21 46 54 70 39 20 12 1 0 327
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 104 126 71 42 32 28 47 101 98 90 124 214 239 250 228 145 85 54 21 1 2 103
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 112 243 140 85 88 129 92 114 130 82 73 81 104 131 182 108 92 93 56 18 4 2 157
péče celkem II. Novotvary 74 241 199 139 145 112 198 254 518 589 662 715 1 051 1 555 1 824 1 255 676 445 178 41 7 10 878
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18 28 31 13 15 5 11 12 24 21 16 19 40 40 45 40 47 35 20 2 1 483
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 72 191 142 188 139 70 56 100 130 134 142 149 182 206 218 174 137 93 78 35 0 2 636
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 143 335 320 438 453 500 535 606 450 414 312 333 241 172 148 81 117 64 16 5 5 708
VI. Nemoci nervové soustavy 92 214 198 142 137 108 111 161 248 229 230 244 290 307 272 211 145 141 57 12 1 3 550
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 82 72 33 26 23 27 34 32 48 58 72 98 112 199 147 99 99 41 10 0 1 333
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27 98 105 52 22 20 22 42 38 50 32 39 41 49 32 14 17 3 2 0 0 705
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 21 36 67 93 89 91 172 301 475 628 802 1 392 2 202 2 877 2 388 1 758 1 424 631 194 22 15 668
X. Nemoci dýchací soustavy 302 1 147 807 141 170 161 136 187 221 165 131 183 261 342 388 273 184 185 108 54 4 5 550
XI. Nemoci trávicí soustavy 146 337 465 375 444 287 306 413 526 452 436 494 518 621 658 457 281 215 125 41 3 7 600
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 49 49 32 62 62 75 46 81 64 54 41 56 84 80 76 41 43 20 3 2 1 042
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 48 67 140 233 198 237 264 552 599 577 633 815 877 992 679 402 234 99 21 1 7 673
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 81 170 149 120 186 243 415 558 675 630 522 522 468 545 658 425 253 162 94 34 4 6 914
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 104 585 1 627 2 504 1 597 339 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 789
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 006
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 337 396 291 105 51 27 26 32 34 26 22 29 19 21 26 7 3 1 0 0 0 1 453
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 200 348 212 218 214 104 80 106 122 149 152 140 184 213 236 187 125 115 81 23 5 3 214
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 103 497 534 502 465 432 419 434 581 434 377 366 450 474 482 409 335 417 253 106 9 8 079
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 260 95 177 134 116 176 402 736 886 592 454 432 683 922 1 102 831 430 214 73 18 1 12 734
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 908 4 348 4 009 2 807 3 148 3 284 4 831 6 704 7 302 5 528 5 011 5 274 6 985 8 942 10 443 7 829 5 106 4 036 1 980 628 69 105 172
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 762,6 379 178,8 140,1 152,3 170,1 107,5 114,7 100,4 73,3 74,3 100,7 116,6 140,8 211,8 196,5 246,9 316,5 327,9 392,1 761,9 158,6
II. Novotvary 503,8 375,9 254,2 229,2 250,9 151,2 241,9 262,5 412,7 549,4 754,7 915,7 1 251,8 1 732,2 2 191,1 2 282,9 1 839,9 1 505,3 1 140,8 805,9 952,4 811,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 122,6 42,1 37 21,4 26 6,7 13,4 12,4 19,3 19,7 18,6 24,5 48,6 44,3 54,5 73 126,3 128,8 129,8 43,6 190,5 36,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 490,2 297,9 180,1 300,1 238,8 93,1 68,4 103,3 103,6 124 161,4 189,9 214,9 223,8 255,2 308,8 355,9 294,4 423,5 631,7 0 193,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 170,2 219,9 398,5 310 373,8 149,8 129,5 132,3 119,6 125,8 114,9 93 95,9 45,4 35,9 35,6 20,1 99,4 34,2 87,1 571,4 144,7
VI. Nemoci nervové soustavy 619,6 324,4 242,7 214,3 226,7 137,7 128,3 151,9 181,5 187,8 226,4 238,9 273,2 281,7 266,3 271,3 212,4 254 157,1 65,3 190,5 222,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 143 127,9 76,6 52,8 45 31 33 35,1 25,7 45,1 67,3 93 119 127,2 246,5 275,1 284,2 364,4 280,1 217,8 0 100,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 183,8 152,9 134,1 85,7 38,1 27 26,9 43,4 30,5 47 37,2 50,4 49,8 55,7 39,6 24,3 48,8 11 13,7 0 0 53,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 32,8 46 110,5 160,9 120,1 110 176,7 238,5 437,6 705,9 1 008,7 1 648,8 2 436,4 3 460,7 4 298,3 4 810,8 4 825,2 3 545,3 3 354,4 3 238,1 1 145,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2 056,2 1 684,6 932,4 192,9 287,2 216 164,9 191,2 175,1 150,3 147,5 220,9 281,7 329,4 421,1 452,8 422 563,1 601,1 958,4 571,4 388,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 994,1 525,7 593,9 618,3 768,3 387,4 373,9 425,8 421,6 424,5 502,8 634,1 626,5 700,8 810,1 847,7 786,5 758,2 778,7 805,9 190,5 576,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 149,8 68,6 58,8 47,8 107,3 83,7 91,6 47,5 65 59,2 62,7 53 63,1 88,6 94,1 134,7 109,1 150,9 123 65,3 381 76,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 73,3 80,5 212,7 384,1 264,5 283,5 265,6 432 543,8 647,9 768,5 919,1 925,7 1 149,5 1 132,1 1 033,4 743,5 498,7 392,1 190,5 548,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 551,5 265,2 190,3 197,9 321,8 328 507 575,6 541,2 589,8 604,9 672,9 564,6 613,4 812,5 793,4 706,1 552,1 573,8 718,8 571,4 524,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1,6 180 789,6 1 987,8 2 587,8 1 282,4 318,4 36 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 849,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 280,9 581,8 355,1 164,9 86,5 35,1 31,8 33,1 27,3 24,4 24,4 37,5 23,1 23,9 32,2 13,1 8,6 3,7 0 0 0 107,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 361,7 542,8 270,8 357,8 370,3 140,4 95,3 109,5 97,2 139 174,2 178,2 216,1 239,7 281,2 325,6 341,6 375,4 485 435,6 952,4 240,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 701,3 773,7 674,4 814,5 775,2 554,7 499,7 428,9 433,6 380,3 420,3 454,6 501,4 515,7 556,1 707,3 818,1 1 273,5 1 434,5 2 003,9 1 333,3 580,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29 005,2 148,2 226,1 220,9 197,3 234,8 486,3 752,4 694,6 540,9 519 548,9 803,8 990,5 1 291,9 1 409,1 1 102,2 688,3 409,9 304,9 190,5 944,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 47 014,4 6 616,8 4 930,4 4 293,4 4 990,3 3 920,9 5 380,7 6 449,9 5 401,7 4 780,2 5 300,4 6 284,6 7 817,8 9 515,0 12 210,5 13 581,6 13 272,9 12 907,6 10 957,0 11 282,9 10 285,7 7 450,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 1,1 5 1,9 2,9 11 27,3 0 0 1,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 7 1,3 9,7 15,9 28,5 41,2 45,9 73,6 41 21,8 381 9,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 8,6 0 0 0 0 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 3,5 2,6 6,1 10,2 14,9 15 34,4 47,8 109,3 130,7 0 6,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2,4 3,4 2,5 0 8,6 25,8 41 87,1 190,5 2,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1,3 1,2 2,1 0,8 1,9 2,3 11,6 7,3 15,9 8,7 26,2 51,7 62,6 41 21,8 0 7,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 4,7 16,3 16,8 21,9 34,1 76,8 125,4 183,7 379,1 717,3 718,8 952,4 39,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 1,6 0,9 2,3 2,6 4,9 8 3,7 18,7 31,6 62,6 34,2 65,3 190,5 5,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 3,5 3,9 2,4 4,5 5 7,5 17,2 33,1 68,3 87,1 190,5 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 6,8 3,7 7,5 8,6 7,4 13,7 0 0 1,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 3,1 4,8 2,8 4,6 9 14,6 25 33,4 43 74,6 95,7 157,1 65,3 0 14,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,6 5,7 2,5 1,9 20,1 36,8 68,3 21,8 190,5 3,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0,8 0 1,2 1,3 4,9 1,1 8,7 11,2 17,2 44,2 61,5 65,3 0 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 2,7 2,4 3,1 1,6 6,6 3,5 2,6 8,5 3,4 26 41,2 129,2 250,3 286,9 283,2 381 18,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,3 0 0 4,5 6,2 15 20,1 25,8 6,8 65,3 0 2,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 5,4 7,3 10,3 12,8 18,8 46,4 53 94,7 139,7 225,4 359,3 654,5 1 155,7 1 673,6 1 633,6 2 476,2 121,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0,1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 3,1 29,4 217,6 384,1 461,6 480,2 419,6 367 296,8 365,7 310 306 224,9 174,6 239,5 203,8 305,5 362 174,3 190,5 289
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,9 1,2 3,9 2,4 5,7 14,9 41,2 106,2 165,6 163,9 130,7 0 12,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 3,1 29,4 217,6 384,1 462,9 480,2 419,6 367,8 300,5 366,9 313,8 308,4 230,6 189,5 282,6 312,9 478,5 526 304,9 190,5 301,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 4 4,9 3,1 4 3,8 10,4 3,9 6,1 6,8 8,7 3,7 11,5 14,7 27,3 0 0 4,8
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,8 7 6,5 14,6 18,2 39,6 24,3 54,5 58,9 34,2 65,3 0 10,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 0 0 0 6,8 0 0 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 1,3 9,9 1,7 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 9,4 10,2 19,8 10,4 6,7 6,1 12,4 16,1 23,5 37,2 60,7 69,2 45,4 47,1 56,1 45,9 36,8 27,3 43,6 0 28,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 15,3 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 1,2 1 2,4 3,8 7 10,3 19,4 30,7 26 44,9 51,7 36,8 47,8 152,5 0 11,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 104,5 98,4 39,6 6,9 0 0 2,1 0,8 3,8 2,3 12,9 30,4 51,1 55,7 39,3 74,6 55,2 102,5 152,5 0 29,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 6,8 0 190,5 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 7,8 3,8 4,9 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1,6 5,1 18,1 19 2,7 6,1 4,1 6,4 14,1 17,4 40 55,9 45,4 45,8 95,4 45,9 14,7 20,5 0 0 23,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1,9 1,2 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13,6 35,9 16,6 8,2 1,7 1,3 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0,9 1,2 1,3 2,4 1,1 2,5 13,1 0 3,7 6,8 0 0 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 1,6 7,7 13,2 29,4 25,6 9,8 16,5 31,3 20,7 13,9 15,5 36,4 19,3 14,9 16,8 14,4 11 6,8 21,8 0 18,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 3,5 2,7 4,9 8,3 16,1 15 5,8 9 25,5 52,2 66,9 131 111,9 73,6 82 21,8 0 25
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20,4 162,2 160,9 117,1 72,7 43,2 34,2 48,6 81,1 92 104,5 160,2 259,8 271,5 309,7 426,6 416,2 312,8 368,9 457,4 190,5 160,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 762,6 379 178,8 140,1 152,3 174,1 112,4 117,8 104,4 77 84,8 104,6 126,3 148,8 225,4 202,1 264,1 342,3 382,5 392,1 761,9 164,8
péče celkem II. Novotvary 503,8 375,9 254,2 229,2 250,9 151,2 241,9 262,5 415,9 553,2 768,6 923,5 1 276,1 1 766,2 2 259,3 2 348,4 1 940,4 1 637,8 1 215,9 893,1 1 333,3 830,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 122,6 43,7 39,6 21,4 26 6,7 13,4 12,4 19,3 19,7 18,6 24,5 48,6 45,4 55,7 74,9 134,9 128,8 136,6 43,6 190,5 36,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 490,2 297,9 181,4 310 240,5 94,5 68,4 103,3 104,4 125,8 164,9 192,4 221 234 270 325,6 393,2 342,3 532,8 762,4 0 201,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 170,2 223,1 427,9 527,6 757,9 611,4 610,9 552,9 486,6 422,6 480,7 403 404,3 273,7 213 276,9 232,5 430,6 437,2 348,5 952,4 436
VI. Nemoci nervové soustavy 626,4 333,8 252,9 234,1 237,1 145,8 135,6 166,4 199,1 215,1 267,1 315,1 352,1 348,7 336,9 394,8 416,2 519 389,4 261,4 190,5 271,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 143 127,9 92 54,4 45 31 33 35,1 25,7 45,1 67,3 93 119 127,2 246,5 275,1 284,2 364,4 280,1 217,8 0 101,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 183,8 152,9 134,1 85,7 38,1 27 26,9 43,4 30,5 47 37,2 50,4 49,8 55,7 39,6 26,2 48,8 11 13,7 0 0 53,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 32,8 46 110,5 160,9 120,1 111,2 177,8 241,7 446,1 729,2 1 035,8 1 690,1 2 501,1 3 563,6 4 468,6 5 046,2 5 241,1 4 310,4 4 225,7 4 190,5 1 196,8
X. Nemoci dýchací soustavy 2 056,2 1 789,1 1 030,8 232,5 294,2 217,3 166,2 193,3 177,5 155 152,1 236,4 316,9 388,5 480,6 510,9 528,2 680,9 737,8 1 176,2 761,9 423,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 994,1 525,7 593,9 618,3 768,3 387,4 373,9 426,8 422,4 424,5 506,2 638 628,9 705,4 815 855,2 806,6 791,3 853,9 893,1 571,4 580,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 149,8 76,4 62,6 52,8 107,3 83,7 91,6 47,5 65 60,1 62,7 53 68 95,4 99,1 142,2 117,7 158,3 136,6 65,3 381 79,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 74,9 85,6 230,8 403,2 267,2 289,6 272,8 443,2 562,5 669,9 817,5 989,5 996,1 1 228,7 1 270,6 1 153,9 861,2 676,3 457,4 190,5 586,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 551,5 265,2 190,3 197,9 321,8 328 507 576,7 542 591,7 606,1 674,2 568,2 619 815 795,3 726,2 596,2 642,1 740,6 761,9 528,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1,6 180 789,6 1 987,8 2 587,8 1 282,4 318,4 36 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 849,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 294,5 617,7 371,7 173,1 88,2 36,4 31,8 33,1 27,3 24,4 25,5 37,5 23,1 23,9 32,2 13,1 8,6 3,7 0 0 0 111
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 361,7 542,8 270,8 359,4 370,3 140,4 97,7 109,5 98 139,9 176,5 180,8 223,4 241,9 292,3 349,9 358,8 423,3 553,3 501 952,4 245,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 701,3 775,2 682,1 827,7 804,6 583,1 511,9 448,5 466,5 407,6 437,7 472,7 546,4 538,4 597 765,3 961,6 1 534,8 1 728,3 2 308,9 1 714,3 617,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29 005,2 148,2 226,1 220,9 200,7 237,5 491,2 760,6 711,4 556 527,1 557,9 829,3 1 047,3 1 365,0 1 555,0 1 234,3 787,6 498,7 392,1 190,5 972,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 47 034,8 6 782,1 5 120,7 4 628,1 5 447,1 4 432,4 5 902,4 6 928,4 5 863,4 5 191,5 5 818,2 6 811,6 8 480,7 10 156,7 12 935,1 14 650,1 14 656,4 14 854,6 13 525,5 13 678,9 13 142,9 8 033,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)