8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 193 7 21 16 8 11 8 10 8 13 14 4 6 7 12 14 13 6 7 6 1 1
II. Novotvary 903 15 38 16 22 19 6 21 27 32 63 44 66 87 107 110 112 64 32 15 3 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 3 5 0 1 1 2 1 2 3 4 1 2 0 3 5 6 1 7 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 182 9 17 11 6 13 10 9 10 4 6 10 8 14 12 16 11 5 4 5 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 261 3 5 16 5 41 26 28 28 26 26 17 12 6 4 6 4 3 2 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 368 5 11 19 20 11 19 19 12 23 48 40 13 20 29 20 30 21 2 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 97 0 6 14 6 7 4 2 3 0 3 2 2 8 8 15 5 5 4 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 104 2 11 10 4 3 2 3 8 7 8 8 5 7 8 8 4 6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 025 3 0 3 8 11 8 11 28 27 34 53 79 94 116 162 162 119 68 31 8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 429 38 76 43 10 14 16 14 10 14 4 15 17 24 33 30 24 11 14 16 4 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 891 3 11 13 25 33 42 59 45 86 88 63 53 58 87 74 60 54 22 7 5 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 81 3 2 0 4 6 5 8 7 8 9 2 6 1 5 4 8 1 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 249 1 6 17 13 39 36 45 37 51 94 96 127 130 136 157 131 84 35 10 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 657 7 17 15 9 12 17 47 61 63 62 50 53 36 50 61 50 27 7 9 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 819 0 0 0 0 20 98 288 271 113 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 216 56 48 34 21 14 6 8 4 3 7 5 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 335 9 20 23 24 25 24 23 15 9 14 19 15 19 10 32 20 16 8 9 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 884 11 42 46 52 55 51 62 64 56 68 53 52 36 55 43 60 23 25 12 14 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 816 510 15 24 40 45 56 96 150 149 91 74 66 84 101 112 114 55 26 7 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 658 785 351 320 278 380 436 754 790 687 666 562 583 632 781 870 815 502 265 138 48 15
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 9 8 14 5 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 19 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 3 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 4 3 4 5 1 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 2 1 4 4 1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 194 0 4 3 1 0 0 2 2 2 5 2 7 8 16 27 28 24 33 22 7 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 302 0 0 6 5 22 22 43 39 38 32 33 17 13 12 9 3 5 1 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 304 0 0 6 5 22 22 43 39 38 32 33 17 13 12 9 3 6 2 1 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 2 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 68 0 1 0 0 1 2 4 6 5 11 4 9 7 8 6 3 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 5 6 5 2 4 5 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 45 0 11 17 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 92 0 2 1 0 1 0 3 3 1 4 8 10 9 6 10 17 10 4 0 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 4 3 3 1 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 5 1 0 0 0 2 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 65 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 3 3 3 7 26 3 3 4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 368 0 15 22 15 5 2 10 16 13 19 23 26 31 33 57 32 23 18 4 3 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 199 7 21 16 8 11 8 11 9 13 14 4 9 7 12 14 14 6 7 6 1 1
péče celkem II. Novotvary 926 15 38 16 22 19 6 21 27 32 63 44 67 88 110 116 115 68 37 15 3 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49 3 5 0 1 1 2 1 2 3 4 1 2 0 3 6 6 1 7 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 194 9 17 12 8 14 10 9 10 4 6 10 8 14 13 16 11 7 6 8 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 568 3 5 22 10 63 48 71 67 64 58 50 29 19 16 15 8 9 5 4 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 448 5 12 19 20 12 21 23 18 28 59 45 22 27 38 26 34 25 5 7 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 0 7 15 6 7 4 2 3 0 3 2 2 8 8 15 5 5 4 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 104 2 11 10 4 3 2 3 8 7 8 8 5 7 8 8 4 6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 112 3 0 3 8 11 8 11 28 27 36 57 83 101 124 175 173 131 87 36 10 0
X. Nemoci dýchací soustavy 493 38 90 63 24 16 16 14 10 14 4 15 17 24 37 32 27 11 17 17 5 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 897 3 11 13 25 33 42 59 45 86 88 63 53 58 88 75 62 55 22 7 6 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 88 3 3 0 4 6 5 8 7 8 9 2 6 1 6 5 10 1 2 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 370 1 8 18 13 40 36 49 41 52 99 105 138 144 146 170 152 99 40 11 7 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 668 7 17 15 9 12 17 47 62 63 62 50 53 36 51 65 51 28 7 12 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 819 0 0 0 0 20 98 288 271 113 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 216 56 48 34 21 14 6 8 4 3 7 5 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 364 9 20 25 24 25 24 23 15 9 14 21 15 21 13 38 26 19 10 11 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 924 11 42 46 52 55 51 63 66 59 73 55 53 41 56 47 62 24 31 17 15 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 886 510 15 24 40 45 56 98 154 155 92 77 70 87 108 139 117 59 31 8 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 524 785 370 351 299 407 460 809 847 740 722 620 633 684 842 963 878 555 318 165 59 17
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,3 116,5 90,4 50,9 29 44,6 27,8 27,3 20,1 28,9 27,5 10,1 15,7 20,2 29,8 36,7 41,6 30,5 54,4 78,3 40,3 266,7
II. Novotvary 155,9 249,5 163,6 50,9 79,8 77 20,9 57,2 67,7 71,2 123,9 111,5 172,7 250,6 265,8 288 358,4 324,9 248,9 195,6 120,8 1 066,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,3 49,9 21,5 0 3,6 4,1 7 2,7 5 6,7 7,9 2,5 5,2 0 7,5 13,1 19,2 5,1 54,4 13 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,4 149,7 73,2 35 21,8 52,7 34,8 24,5 25,1 8,9 11,8 25,3 20,9 40,3 29,8 41,9 35,2 25,4 31,1 65,2 80,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 45,1 49,9 21,5 50,9 18,1 166,2 90,4 76,3 70,2 57,8 51,2 43,1 31,4 17,3 9,9 15,7 12,8 15,2 15,6 39,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 63,5 83,2 47,3 60,4 72,6 44,6 66,1 51,8 30,1 51,1 94,4 101,3 34 57,6 72 52,4 96 106,6 15,6 52,2 80,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 16,7 0 25,8 44,5 21,8 28,4 13,9 5,5 7,5 0 5,9 5,1 5,2 23 19,9 39,3 16 25,4 31,1 39,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18 33,3 47,3 31,8 14,5 12,2 7 8,2 20,1 15,6 15,7 20,3 13,1 20,2 19,9 20,9 12,8 30,5 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 177 49,9 0 9,5 29 44,6 27,8 30 70,2 60 66,9 134,3 206,7 270,8 288,1 424,1 518,4 604 528,9 404,3 322,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 74,1 632,2 327,1 136,7 36,3 56,8 55,7 38,2 25,1 31,1 7,9 38 44,5 69,1 82 78,5 76,8 55,8 108,9 208,7 161,1 533,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 153,8 49,9 47,3 41,3 90,7 133,8 146,1 160,8 112,8 191,2 173,1 159,6 138,7 167,1 216,1 193,7 192 274,1 171,1 91,3 201,4 800
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 49,9 8,6 0 14,5 24,3 17,4 21,8 17,6 17,8 17,7 5,1 15,7 2,9 12,4 10,5 25,6 5,1 15,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 215,6 16,6 25,8 54 47,2 158,1 125,2 122,7 92,8 113,4 184,9 243,2 332,3 374,4 337,8 411 419,2 426,4 272,2 130,4 161,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 113,4 116,5 73,2 47,7 32,7 48,7 59,1 128,1 152,9 140,1 122 126,7 138,7 103,7 124,2 159,7 160 137 54,4 117,4 120,8 266,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,4 0 0 0 0 81,1 340,9 785,1 679,5 251,3 45,3 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,3 1 663,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 37,3 931,6 206,6 108,1 76,2 56,8 20,9 21,8 10 6,7 13,8 12,7 2,6 2,9 12,4 2,6 3,2 5,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 57,8 149,7 86,1 73,1 87,1 101,4 83,5 62,7 37,6 20 27,5 48,1 39,3 54,7 24,8 83,8 64 81,2 62,2 117,4 40,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 152,6 183 180,8 146,2 188,7 223 177,4 169 160,5 124,5 133,8 134,3 136,1 103,7 136,6 112,6 192 116,7 194,5 156,5 563,8 1 066,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 313,5 8 484,4 64,6 76,3 145,1 182,5 194,8 261,7 376,1 331,3 179 187,5 172,7 241,9 250,9 293,2 364,8 279,2 202,2 91,3 40,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 840,0 13 059,4 1 510,8 1 017,1 1 008,7 1 540,8 1 516,7 2 055,4 1 980,8 1 527,8 1 310,3 1 423,7 1 525,6 1 820,4 1 940,0 2 277,8 2 608,2 2 548,1 2 061,3 1 799,9 1 933,1 4 000,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 5,2 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,9 2,5 0 3,2 10,2 23,3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10,2 15,6 26,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,1 15,6 0 40,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 3,2 10,2 15,6 39,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 5,8 5 20,9 28,8 40,6 108,9 65,2 80,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,3 0 12,9 9,5 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 5,2 3,2 0 23,3 13 40,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 6,4 5,1 0 0 40,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,2 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 6,4 0 0 26,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 2 2,5 2,6 14,4 9,9 7,9 12,8 25,4 7,8 13 40,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5 10,5 3,2 5,1 0 39,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 9,6 0 7,8 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 7,9 0 0 0 0 10,5 6,4 5,1 31,1 52,2 40,3 266,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,6 0 5,1 7,8 13 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,5 0 17,2 9,5 3,6 0 0 5,5 5 4,4 9,8 5,1 18,3 23 39,7 70,7 89,6 121,8 256,7 286,9 281,9 266,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52,1 0 0 19,1 18,1 89,2 76,5 117,2 97,8 84,5 63 83,6 44,5 37,4 29,8 23,6 9,6 25,4 7,8 13 40,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 7,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52,5 0 0 19,1 18,1 89,2 76,5 117,2 97,8 84,5 63 83,6 44,5 37,4 29,8 23,6 9,6 30,5 15,6 13 40,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15,7 6,4 10,2 15,6 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 3,2 7,3 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11,7 0 4,3 0 0 4,1 7 10,9 15 11,1 21,6 10,1 23,6 20,2 19,9 15,7 9,6 5,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 4,3 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 10,1 5,2 14,4 14,9 13,1 6,4 20,3 38,9 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7,8 0 47,3 54 47,2 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,9 0 8,6 3,2 0 4,1 0 8,2 7,5 2,2 7,9 20,3 26,2 25,9 14,9 26,2 54,4 50,8 31,1 0 80,5 266,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 6,4 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 5,8 7,5 10,5 9,6 15,2 7,8 26,1 40,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,9 0 0 0 0 0 0 2,7 5 2,2 2 5,1 2,6 14,4 2,5 0 0 0 15,6 13 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,2 0 0 0 0 0 0 5,5 10 13,3 2 7,6 7,9 8,6 17,4 68,1 9,6 15,2 31,1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63,5 0 64,6 69,9 54,4 20,3 7 27,3 40,1 28,9 37,4 58,3 68 89,3 82 149,2 102,4 116,7 140 52,2 120,8 266,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,4 116,5 90,4 50,9 29 44,6 27,8 30 22,6 28,9 27,5 10,1 23,6 20,2 29,8 36,7 44,8 30,5 54,4 78,3 40,3 266,7
péče celkem II. Novotvary 159,9 249,5 163,6 50,9 79,8 77 20,9 57,2 67,7 71,2 123,9 111,5 175,3 253,5 273,2 303,7 368 345,2 287,8 195,6 120,8 1 066,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,5 49,9 21,5 0 3,6 4,1 7 2,7 5 6,7 7,9 2,5 5,2 0 7,5 15,7 19,2 5,1 54,4 13 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,5 149,7 73,2 38,1 29 56,8 34,8 24,5 25,1 8,9 11,8 25,3 20,9 40,3 32,3 41,9 35,2 35,5 46,7 104,3 80,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98,1 49,9 21,5 69,9 36,3 255,4 167 193,5 168 142,3 114,1 126,7 75,9 54,7 39,7 39,3 25,6 45,7 38,9 52,2 80,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 77,3 83,2 51,7 60,4 72,6 48,7 73,1 62,7 45,1 62,3 116,1 114 57,6 77,8 94,4 68,1 108,8 126,9 38,9 91,3 80,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,1 0 30,1 47,7 21,8 28,4 13,9 5,5 7,5 0 5,9 5,1 5,2 23 19,9 39,3 16 25,4 31,1 39,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18 33,3 47,3 31,8 14,5 12,2 7 8,2 20,1 15,6 15,7 20,3 13,1 20,2 19,9 20,9 12,8 30,5 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 192 49,9 0 9,5 29 44,6 27,8 30 70,2 60 70,8 144,4 217,2 290,9 308 458,2 553,6 664,9 676,7 469,5 402,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 85,1 632,2 387,4 200,2 87,1 64,9 55,7 38,2 25,1 31,1 7,9 38 44,5 69,1 91,9 83,8 86,4 55,8 132,2 221,7 201,4 533,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 154,9 49,9 47,3 41,3 90,7 133,8 146,1 160,8 112,8 191,2 173,1 159,6 138,7 167,1 218,6 196,4 198,4 279,2 171,1 91,3 241,6 800
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,2 49,9 12,9 0 14,5 24,3 17,4 21,8 17,6 17,8 17,7 5,1 15,7 2,9 14,9 13,1 32 5,1 15,6 26,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 236,5 16,6 34,4 57,2 47,2 162,2 125,2 133,6 102,8 115,6 194,8 266 361,1 414,8 362,7 445,1 486,4 502,5 311,1 143,5 281,9 266,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 115,3 116,5 73,2 47,7 32,7 48,7 59,1 128,1 155,5 140,1 122 126,7 138,7 103,7 126,7 170,2 163,2 142,1 54,4 156,5 120,8 266,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 141,4 0 0 0 0 81,1 340,9 785,1 679,5 251,3 45,3 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,3 1 663,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 37,3 931,6 206,6 108,1 76,2 56,8 20,9 21,8 10 6,7 13,8 12,7 2,6 2,9 12,4 2,6 3,2 5,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 62,8 149,7 86,1 79,5 87,1 101,4 83,5 62,7 37,6 20 27,5 53,2 39,3 60,5 32,3 99,5 83,2 96,4 77,8 143,5 80,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 159,5 183 180,8 146,2 188,7 223 177,4 171,7 165,5 131,2 143,6 139,3 138,7 118,1 139,1 123,1 198,4 121,8 241,1 221,7 604,1 1 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 325,6 8 484,4 64,6 76,3 145,1 182,5 194,8 267,1 386,1 344,7 181 195,1 183,2 250,6 268,3 363,9 374,4 299,5 241,1 104,3 40,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 989,5 13 059,4 1 592,6 1 115,6 1 084,9 1 650,2 1 600,2 2 205,3 2 123,7 1 645,6 1 420,5 1 570,6 1 656,4 1 970,2 2 091,6 2 521,3 2 809,8 2 817,1 2 473,6 2 152,1 2 376,2 4 533,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)