8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 496 20 35 29 17 10 14 26 24 28 27 9 20 21 31 37 40 25 29 38 14 2
II. Novotvary 892 14 1 6 2 2 5 15 26 35 51 59 55 48 90 144 152 78 54 43 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 123 0 1 2 0 1 0 4 5 3 9 4 6 0 11 9 20 8 16 13 9 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 411 9 45 15 12 9 9 19 16 13 19 19 32 17 21 37 33 23 16 30 11 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 622 0 1 1 10 39 72 72 68 65 64 36 46 29 33 28 14 11 11 15 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 802 5 10 8 11 13 26 23 42 65 55 64 65 62 85 83 76 47 37 19 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 106 0 17 9 6 0 1 3 2 2 1 3 3 6 7 13 11 6 9 4 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 117 1 7 11 0 1 1 2 5 9 5 3 7 10 12 16 9 8 5 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 994 0 2 10 4 6 15 17 39 67 88 98 103 134 203 282 304 199 183 149 82 9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 136 63 202 91 21 15 14 18 18 24 33 21 38 34 57 125 106 73 69 69 38 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 923 8 34 48 32 32 59 92 139 166 201 118 128 119 156 172 164 95 68 56 29 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 175 2 7 5 5 6 14 16 14 7 7 6 9 8 15 14 13 8 11 4 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 085 0 5 11 16 90 105 148 179 262 369 348 435 362 423 461 489 224 101 44 11 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 286 7 19 18 16 23 39 85 98 128 125 110 77 62 81 120 112 78 39 29 14 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 566 0 0 0 1 33 184 623 980 604 133 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 75 17 21 18 4 1 3 4 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 728 18 51 32 42 27 22 15 28 23 29 42 33 26 37 55 80 49 48 50 18 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 957 31 132 160 159 115 116 169 161 184 203 134 145 140 192 217 225 144 133 120 66 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 133 1 918 14 14 7 55 63 180 345 444 300 157 168 146 218 321 366 211 119 73 11 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25 733 2 219 604 488 365 478 762 1 531 2 190 2 130 1 720 1 239 1 371 1 226 1 672 2 134 2 214 1 287 948 761 333 61
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 27 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 5 3 2 2 3 2 3 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 14 17 18 23 6 21 5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 9 8 10 8 2 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6 2 5 1 7 14 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 101 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 4 3 18 8 13 12 16 13 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 466 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 2 13 37 43 66 65 71 96 47 12
X. Nemoci dýchací soustavy 337 0 45 40 7 0 0 0 0 3 2 1 8 12 28 62 53 18 33 13 9 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 8 5 8 3 6 7 3 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2 6 3 4 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 7 8 14 23 18 7 12 6 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 5 9 22 4 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 119 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 9 7 15 15 25 29 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 6 5 9 14 15 19 27 14 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 4 4 1 2 3 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 654 0 46 41 7 2 1 0 3 9 17 27 42 66 153 193 237 193 211 262 117 27
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 765 0 0 8 30 34 53 78 91 110 104 70 49 42 28 35 14 8 4 6 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 5 11 12 18 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 829 0 0 8 30 34 53 78 91 110 104 71 49 42 30 40 19 19 18 24 8 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0
II. Novotvary 229 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 7 10 26 45 49 25 28 22 4 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55 0 0 8 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 228 0 0 2 0 4 1 4 8 17 27 15 20 26 28 26 26 11 10 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 2 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 118 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 4 8 10 31 28 20 2 5 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 315 1 44 104 43 13 0 0 0 0 0 1 0 4 9 25 34 14 12 9 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 803 0 0 0 0 5 5 12 9 27 24 23 49 76 89 117 150 99 70 40 7 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 96 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 7 2 7 9 21 16 16 9 1 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 78 0 0 0 0 2 0 3 2 3 4 3 9 8 6 7 2 11 11 4 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 308 0 0 0 1 0 0 3 13 26 17 10 9 15 30 58 57 36 18 12 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 297 1 49 131 76 35 7 23 37 81 77 61 107 151 209 324 377 239 171 110 25 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 536 20 35 29 17 11 14 26 26 28 27 13 21 27 36 41 44 29 32 41 17 2
péče celkem II. Novotvary 1 235 14 1 6 2 2 5 15 27 40 53 64 65 64 130 206 219 126 88 86 21 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 125 0 1 2 0 1 0 4 5 3 9 4 6 1 11 10 20 8 16 13 9 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 523 9 45 23 37 20 9 19 16 13 19 20 34 24 29 47 45 34 25 34 13 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 444 0 1 9 42 73 125 150 159 175 170 106 97 71 67 65 35 20 23 35 18 3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 193 5 10 10 11 18 27 27 50 83 87 84 89 91 133 122 120 81 75 53 15 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 124 0 19 21 7 0 1 3 3 2 1 3 4 6 7 13 11 7 9 4 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 118 1 7 11 0 1 1 2 5 9 5 3 8 10 12 16 9 8 5 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 579 0 2 10 4 6 16 17 40 71 96 105 109 155 250 356 398 284 257 250 132 21
X. Nemoci dýchací soustavy 1 788 64 291 235 71 28 14 18 18 27 35 23 46 50 94 212 193 105 114 91 49 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 982 8 34 48 32 32 59 93 139 167 201 120 131 122 166 177 173 102 74 64 32 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 210 2 11 9 7 6 14 16 15 8 7 6 13 8 17 21 16 12 11 6 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 988 0 5 11 16 95 110 160 189 289 395 371 485 445 520 592 662 341 178 96 24 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 346 7 19 18 16 23 39 85 98 128 125 111 78 63 82 126 118 83 49 52 18 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 566 0 0 0 1 33 184 623 980 604 133 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 78 17 21 20 4 1 3 4 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 943 18 51 32 44 27 23 15 28 25 29 47 41 31 53 71 116 80 89 88 28 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 164 31 132 160 159 117 116 172 163 187 208 142 163 154 203 233 241 170 164 151 83 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 465 1 918 14 14 8 55 63 183 358 470 317 168 178 161 254 383 427 248 139 88 16 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 513 2 220 699 668 478 549 823 1 632 2 321 2 330 1 918 1 398 1 569 1 485 2 064 2 691 2 847 1 738 1 348 1 157 483 95
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,6 132,2 59,7 41,1 31,7 22 24,2 30 22,5 23,3 22,9 10,4 24,6 30,8 40 48,4 57,5 63,5 106,5 198,2 186,2 146
II. Novotvary 69,3 92,6 1,7 8,5 3,7 4,4 8,7 17,3 24,4 29,2 43,3 68,3 67,6 70,4 116,1 188,3 218,4 198 198,4 224,3 159,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,6 0 1,7 2,8 0 2,2 0 4,6 4,7 2,5 7,6 4,6 7,4 0 14,2 11,8 28,7 20,3 58,8 67,8 119,7 146
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,9 59,5 76,7 21,3 22,4 19,8 15,6 21,9 15 10,8 16,1 22 39,3 24,9 27,1 48,4 47,4 58,4 58,8 156,5 146,3 438
V. Poruchy duševní a poruchy chování 48,3 0 1,7 1,4 18,6 85,7 124,7 83 63,7 54,2 54,4 41,7 56,5 42,5 42,6 36,6 20,1 27,9 40,4 78,3 79,8 73
VI. Nemoci nervové soustavy 62,3 33,1 17 11,3 20,5 28,6 45 26,5 39,4 54,2 46,7 74,1 79,9 90,9 109,7 108,5 109,2 119,3 135,9 99,1 66,5 73
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,2 0 29 12,8 11,2 0 1,7 3,5 1,9 1,7 0,8 3,5 3,7 8,8 9 17 15,8 15,2 33,1 20,9 39,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,1 6,6 11,9 15,6 0 2,2 1,7 2,3 4,7 7,5 4,2 3,5 8,6 14,7 15,5 20,9 12,9 20,3 18,4 20,9 13,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 155 0 3,4 14,2 7,5 13,2 26 19,6 36,5 55,9 74,7 113,5 126,6 196,4 261,9 368,8 436,7 505,1 672,3 777,3 1 090,7 656,9
X. Nemoci dýchací soustavy 88,3 416,6 344,4 129 39,2 33 24,2 20,8 16,9 20 28 24,3 46,7 49,8 73,5 163,5 152,3 185,3 253,5 360 505,5 510,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 149,5 52,9 58 68 59,7 70,3 102,2 106,1 130,2 138,4 170,7 136,7 157,3 174,4 201,3 224,9 235,6 241,1 249,8 292,2 385,7 510,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,6 13,2 11,9 7,1 9,3 13,2 24,2 18,4 13,1 5,8 5,9 6,9 11,1 11,7 19,4 18,3 18,7 20,3 40,4 20,9 39,9 73
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 317,5 0 8,5 15,6 29,8 197,8 181,8 170,6 167,7 218,5 313,4 403 534,5 530,6 545,8 602,9 702,5 568,5 371,1 229,5 146,3 146
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 100 46,3 32,4 25,5 29,8 50,6 67,5 98 91,8 106,7 106,2 127,4 94,6 90,9 104,5 156,9 160,9 198 143,3 151,3 186,2 438
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 199,4 0 0 0 1,9 72,5 318,6 718,2 918,2 503,7 112,9 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,2 700,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,8 112,4 35,8 25,5 7,5 2,2 5,2 4,6 0,9 0,8 0,8 0 1,2 2,9 0 0 0 0 0 5,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 56,6 119 87 45,4 78,3 59,3 38,1 17,3 26,2 19,2 24,6 48,6 40,5 38,1 47,7 71,9 114,9 124,4 176,4 260,9 239,4 219
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 229,8 205 225,1 226,8 296,5 252,8 200,9 194,8 150,8 153,4 172,4 155,2 178,2 205,2 247,7 283,8 323,2 365,5 488,6 626 877,9 802,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 399 12 682,7 23,9 19,8 13,1 120,9 109,1 207,5 323,2 370,2 254,8 181,8 206,4 214 281,3 419,8 525,8 535,5 437,2 380,8 146,3 219
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 000,1 14 673,0 1 029,8 691,8 680,6 1 050,7 1 319,4 1 765,1 2 051,9 1 776,1 1 460,7 1 434,9 1 684,6 1 796,9 2 157,3 2 790,7 3 180,6 3 266,6 3 483,0 3 970,2 4 429,4 4 452,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 0 0 0 2,2 0 0 0,9 0 0 2,3 1,2 7,3 3,9 2,6 2,9 7,6 7,3 15,7 26,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 8,8 18,1 22,2 25,9 58,4 22 109,6 66,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 10,3 10,3 11,8 11,5 25,4 29,4 10,4 13,3 73
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,2 0 7,7 2,6 7,2 2,5 25,7 73 159,6 73
VI. Nemoci nervové soustavy 7,9 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0,8 4,2 4,6 4,9 4,4 23,2 10,5 18,7 30,5 58,8 67,8 26,6 73
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 4,2 8,1 2,5 19,1 47,7 56,2 94,8 165 260,9 500,8 625,2 875,9
X. Nemoci dýchací soustavy 26,2 0 76,7 56,7 13,1 0 0 0 0 2,5 1,7 1,2 9,8 17,6 36,1 81,1 76,1 45,7 121,2 67,8 119,7 219
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 3,7 4,4 10,3 6,5 11,5 7,6 22 36,5 39,9 73
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 0 1,7 1,4 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 4,9 0 2,6 7,8 4,3 10,2 0 0 13,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,7 0 1,2 10,3 10,3 18,3 33 45,7 25,7 62,6 79,8 73
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,5 1,3 6,5 7,2 12,7 33,1 114,8 53,2 146
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,2 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0,8 0 3,5 1,2 4,4 11,6 9,2 21,5 38,1 91,9 151,3 119,7 73
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 5,8 11,1 8,8 6,5 11,8 20,1 38,1 69,8 140,9 186,2 292
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 7,7 5,2 5,7 2,5 7,3 15,7 26,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128,6 0 78,4 58,1 13,1 4,4 1,7 0 2,8 7,5 14,4 31,3 51,6 96,7 197,4 252,4 340,5 489,9 775,2 1 366,9 1 556,3 1 970,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 59,5 0 0 11,3 55,9 74,7 91,8 89,9 85,3 91,7 88,3 81,1 60,2 61,6 36,1 45,8 20,1 20,3 14,7 31,3 0 73
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,6 6,5 7,2 27,9 44,1 93,9 106,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 64,4 0 0 11,3 55,9 74,7 91,8 89,9 85,3 91,7 88,3 82,2 60,2 61,6 38,7 52,3 27,3 48,2 66,1 125,2 106,4 73
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 2,3 0 1,5 2,6 2,6 2,9 2,5 3,7 0 13,3 0
II. Novotvary 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4,2 1,7 4,6 8,6 14,7 33,5 58,8 70,4 63,5 102,9 114,8 53,2 73
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,3 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,3 0 0 11,3 46,6 24,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,7 2,5 3,7 10,4 13,3 73
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,9 0 3,7 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,7 0 0 2,8 0 8,8 1,7 4,6 7,5 14,2 22,9 17,4 24,6 38,1 36,1 34 37,4 27,9 36,7 15,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0 3,4 17 1,9 0 0 0 0,9 0 0 0 1,2 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,2 0 0 0 0 0 1,7 0 0,9 1,7 2,5 0 4,9 11,7 12,9 40,5 40,2 50,8 7,3 26,1 39,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 24,5 6,6 75 147,4 80,2 28,6 0 0 0 0 0 1,2 0 5,9 11,6 32,7 48,8 35,5 44,1 47 26,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 2,6 0 1,4 10,2 0 5,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 5,1 4,3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 10,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 62,4 0 0 0 0 11 8,7 13,8 8,4 22,5 20,4 26,6 60,2 111,4 114,8 153 215,5 251,3 257,2 208,7 93,1 73
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 3,7 5,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 2,8 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,5 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0,8 0 2,3 8,6 2,9 9 11,8 30,2 40,6 58,8 47 13,3 219
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,1 0 0 0 0 4,4 0 3,5 1,9 2,5 3,4 3,5 11,1 11,7 7,7 9,2 2,9 27,9 40,4 20,9 39,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23,9 0 0 0 1,9 0 0 3,5 12,2 21,7 14,4 11,6 11,1 22 38,7 75,8 81,9 91,4 66,1 62,6 39,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 178,5 6,6 83,5 185,7 141,7 76,9 12,1 26,5 34,7 67,5 65,4 70,6 131,5 221,3 269,7 423,7 541,6 606,6 628,3 573,9 332,5 438
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,7 132,2 59,7 41,1 31,7 24,2 24,2 30 24,4 23,3 22,9 15,1 25,8 39,6 46,4 53,6 63,2 73,6 117,6 213,9 226,1 146
péče celkem II. Novotvary 96 92,6 1,7 8,5 3,7 4,4 8,7 17,3 25,3 33,4 45 74,1 79,9 93,8 167,7 269,4 314,6 319,8 323,3 448,7 279,3 73
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,7 0 1,7 2,8 0 2,2 0 4,6 4,7 2,5 7,6 4,6 7,4 1,5 14,2 13,1 28,7 20,3 58,8 67,8 119,7 146
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,7 59,5 76,7 32,6 69 44 15,6 21,9 15 10,8 16,1 23,2 41,8 35,2 37,4 61,5 64,6 86,3 91,9 177,4 172,9 583,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 112,2 0 1,7 12,8 78,3 160,5 216,4 172,9 149 145,9 144,4 122,8 119,2 104,1 86,4 85 50,3 50,8 84,5 182,6 239,4 219
VI. Nemoci nervové soustavy 92,7 33,1 17 14,2 20,5 39,6 46,8 31,1 46,8 69,2 73,9 97,3 109,4 133,4 171,6 159,5 172,4 205,6 275,6 276,5 199,5 146
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,6 0 32,4 29,8 13,1 0 1,7 3,5 2,8 1,7 0,8 3,5 4,9 8,8 9 17 15,8 17,8 33,1 20,9 39,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,2 6,6 11,9 15,6 0 2,2 1,7 2,3 4,7 7,5 4,2 3,5 9,8 14,7 15,5 20,9 12,9 20,3 18,4 20,9 13,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 200,5 0 3,4 14,2 7,5 13,2 27,7 19,6 37,5 59,2 81,5 121,6 133,9 227,2 322,6 465,5 571,8 720,8 944,2 1 304,3 1 755,8 1 532,8
X. Nemoci dýchací soustavy 139 423,2 496,1 333,2 132,4 61,5 24,2 20,8 16,9 22,5 29,7 26,6 56,5 73,3 121,3 277,2 277,3 266,5 418,8 474,7 651,8 729,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 154,1 52,9 58 68 59,7 70,3 102,2 107,2 130,2 139,3 170,7 139 161 178,8 214,2 231,5 248,5 258,9 271,9 333,9 425,6 583,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,3 13,2 18,8 12,8 13,1 13,2 24,2 18,4 14,1 6,7 5,9 6,9 16 11,7 21,9 27,5 23 30,5 40,4 31,3 53,2 73
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 387,7 0 8,5 15,6 29,8 208,8 190,5 184,5 177,1 241 335,4 429,7 595,9 652,2 670,9 774,2 951 865,5 654 500,8 319,2 292
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 104,6 46,3 32,4 25,5 29,8 50,6 67,5 98 91,8 106,7 106,2 128,6 95,8 92,3 105,8 164,8 169,5 210,7 180 271,3 239,4 583,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 199,4 0 0 0 1,9 72,5 318,6 718,2 918,2 503,7 112,9 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,2 700,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,1 112,4 35,8 28,4 7,5 2,2 5,2 4,6 1,9 0,8 0,8 0 1,2 2,9 0 0 0 0 0 5,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73,3 119 87 45,4 82 59,3 39,8 17,3 26,2 20,8 24,6 54,4 50,4 45,4 68,4 92,8 166,6 203,1 327 459,1 372,4 510,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 245,9 205 225,1 226,8 296,5 257,2 200,9 198,3 152,7 155,9 176,6 164,5 200,3 225,7 261,9 304,7 346,2 431,5 602,5 787,8 1 104,0 1 094,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 424,8 12 682,7 23,9 19,8 14,9 120,9 109,1 211 335,4 391,9 269,2 194,6 218,7 236 327,7 500,9 613,4 629,5 510,7 459,1 212,8 219
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 371,7 14 679,6 1 191,8 947 891,3 1 206,7 1 425,0 1 881,5 2 174,6 1 942,9 1 628,8 1 619,0 1 927,9 2 176,5 2 663,1 3 519,1 4 089,9 4 411,3 4 952,6 6 036,1 6 424,6 6 934,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)