8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 518 22 39 27 13 20 34 28 39 26 23 16 13 18 29 28 38 28 25 36 10 6
II. Novotvary 831 17 2 1 3 0 15 16 14 35 60 57 54 56 88 133 104 82 55 27 11 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 99 0 6 1 0 0 2 3 2 0 5 6 4 0 6 20 11 6 7 14 5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 408 13 36 29 14 6 5 18 15 11 29 12 21 11 30 29 38 23 24 24 18 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 567 0 0 1 6 37 29 55 62 79 72 45 33 28 37 17 12 9 13 24 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 571 1 3 7 6 10 18 31 16 26 49 32 51 52 61 69 52 33 23 22 7 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 151 1 10 11 9 2 0 2 4 7 7 3 4 6 7 22 26 10 10 8 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 116 2 12 11 1 1 1 5 6 4 4 5 6 14 10 10 15 5 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 909 0 2 6 13 7 13 18 43 76 98 96 91 135 200 242 254 207 173 152 73 10
X. Nemoci dýchací soustavy 1 113 51 241 104 18 8 11 13 23 20 42 24 33 40 80 88 91 73 60 56 31 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 986 19 24 52 35 36 70 105 132 175 192 120 115 135 190 167 183 86 69 56 22 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 180 1 8 5 6 8 4 16 14 8 5 11 10 12 17 19 12 7 7 9 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 396 0 7 5 16 79 100 156 147 262 343 263 331 314 398 391 303 154 85 32 10 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 288 12 14 15 7 22 48 79 105 135 155 97 97 69 85 99 86 50 49 45 17 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 672 0 0 0 1 31 182 672 1 002 637 139 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 59 16 5 22 5 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 606 15 43 32 33 30 31 15 22 23 28 24 27 33 31 44 53 32 38 28 21 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 689 33 148 161 133 107 89 150 160 184 184 115 130 130 190 181 161 135 132 106 50 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 807 1 879 24 15 8 42 77 181 349 440 274 123 151 115 232 281 262 178 109 48 18 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 104 2 220 624 505 327 450 730 1 563 2 156 2 149 1 710 1 057 1 171 1 168 1 691 1 840 1 701 1 118 885 688 304 47
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 41 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 4 3 5 4 4 4 6 5 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 15 12 26 12 7 10 6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 12 11 7 5 12 9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 6 3 5 8 18 16 8 3
VI. Nemoci nervové soustavy 125 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 6 6 5 9 13 23 13 16 16 9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 688 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 9 25 48 69 78 79 119 146 93 8
X. Nemoci dýchací soustavy 330 0 51 37 6 1 0 0 1 2 0 6 7 10 31 44 42 31 31 25 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 62 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 7 9 7 9 7 1 5 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 6 2 2 2 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 8 5 16 20 13 12 11 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 2 3 9 6 9 9 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 7 10 12 14 20 29 10 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 139 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 6 17 12 12 16 29 24 10 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 4 2 14 7 5 9 5 2 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 986 0 54 40 6 1 1 4 7 14 16 44 44 93 167 228 262 218 286 317 163 21
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 679 0 0 3 21 39 37 83 99 111 69 48 51 37 30 26 8 5 3 4 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 4 4 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 694 0 0 3 21 39 37 83 99 111 69 48 52 37 32 27 8 7 7 8 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 4 7 1 2 0 0 0
II. Novotvary 338 0 0 1 2 0 0 1 3 4 9 12 14 13 34 55 61 41 47 34 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63 0 1 8 25 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 2 6 5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 377 1 7 1 4 5 7 11 11 29 32 20 42 24 48 53 41 20 14 7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 185 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 6 11 19 32 37 24 26 10 4 4
X. Nemoci dýchací soustavy 345 1 64 103 38 9 0 2 0 0 0 0 3 2 15 25 36 18 13 9 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 59 0 0 0 0 1 0 2 7 7 4 4 3 5 4 7 8 4 2 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 0 3 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 381 0 1 9 4 14 11 22 38 46 75 55 105 105 170 246 205 131 93 43 8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 37 2 21 10 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 115 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 13 20 30 20 14 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 211 0 0 0 3 8 11 23 17 21 14 15 16 8 16 20 13 9 9 7 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 498 0 0 0 2 1 0 5 30 44 32 15 22 31 52 68 74 70 37 13 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 671 4 106 137 82 46 31 69 110 155 176 130 218 204 370 529 503 351 270 142 32 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 582 22 39 27 13 20 34 29 42 26 27 17 19 24 35 36 49 33 33 41 10 6
péče celkem II. Novotvary 1 265 17 2 2 5 0 15 17 17 39 69 70 71 73 137 200 191 135 109 71 24 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 112 0 8 3 0 0 2 3 2 0 5 6 4 2 6 21 13 6 9 15 5 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 547 13 37 37 39 13 5 18 15 11 29 14 27 17 40 45 50 32 35 41 27 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 324 0 2 4 27 76 66 138 161 192 141 97 85 67 73 46 25 22 34 44 21 3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 087 2 10 8 10 15 25 44 29 58 83 58 99 81 120 136 116 68 57 49 16 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 160 1 13 13 10 2 0 2 4 7 7 3 4 6 7 24 26 11 10 8 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 118 2 13 11 1 1 1 5 6 4 4 5 6 14 10 10 15 6 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 782 0 2 6 13 7 13 18 44 79 107 109 106 171 267 343 369 310 318 308 170 22
X. Nemoci dýchací soustavy 1 788 52 356 244 62 18 11 15 24 22 42 30 43 52 126 157 169 122 104 90 43 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 107 19 24 52 35 37 70 107 139 185 199 129 119 147 203 181 200 97 72 61 28 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 222 1 12 9 7 9 6 17 14 9 5 15 10 14 22 26 14 9 10 12 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 874 0 8 14 20 93 111 178 185 309 420 319 439 427 573 653 528 298 190 86 22 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 349 12 14 15 7 22 48 80 105 135 158 100 101 77 87 103 95 56 58 54 19 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 672 0 0 0 1 31 182 672 1 002 637 139 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 97 18 26 32 7 4 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 832 15 46 32 33 30 31 15 23 23 30 28 30 35 45 67 85 76 78 71 34 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 039 33 148 161 136 115 100 173 179 205 199 133 148 144 223 213 186 160 170 137 60 16
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 360 1 879 24 15 10 43 78 187 379 487 306 138 174 150 286 363 343 253 155 66 22 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 455 2 224 784 685 436 536 799 1 719 2 372 2 429 1 971 1 279 1 485 1 502 2 260 2 624 2 474 1 694 1 448 1 155 504 75
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,7 147,9 67,5 39 26,1 44,7 56,3 32 36,8 21,3 20,6 19,2 16,2 25,9 36,3 35,7 58,5 75,6 89,4 189,7 135,5 525,4
II. Novotvary 65,3 114,3 3,5 1,4 6 0 24,8 18,3 13,2 28,7 53,7 68,5 67,4 80,6 110,2 169,6 160 221,4 196,6 142,3 149,1 87,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,8 0 10,4 1,4 0 0 3,3 3,4 1,9 0 4,5 7,2 5 0 7,5 25,5 16,9 16,2 25 73,8 67,8 87,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,1 87,4 62,3 41,9 28,1 13,4 8,3 20,6 14,1 9 25,9 14,4 26,2 15,8 37,6 37 58,5 62,1 85,8 126,5 243,9 175,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44,5 0 0 1,4 12,1 82,7 48 62,8 58,5 64,8 64,4 54,1 41,2 40,3 46,3 21,7 18,5 24,3 46,5 126,5 108,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44,9 6,7 5,2 10,1 12,1 22,3 29,8 35,4 15,1 21,3 43,8 38,5 63,7 74,9 76,4 88 80 89,1 82,2 115,9 94,9 175,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,9 6,7 17,3 15,9 18,1 4,5 0 2,3 3,8 5,7 6,3 3,6 5 8,6 8,8 28,1 40 27 35,7 42,2 27,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,1 13,4 20,8 15,9 2 2,2 1,7 5,7 5,7 3,3 3,6 6 7,5 20,2 12,5 12,8 23,1 13,5 10,7 5,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 150 0 3,5 8,7 26,1 15,6 21,5 20,6 40,5 62,3 87,7 115,4 113,6 194,3 250,4 308,6 390,8 558,8 618,3 801 989,2 875,7
X. Nemoci dýchací soustavy 87,4 342,9 417,3 150,2 36,2 17,9 18,2 14,8 21,7 16,4 37,6 28,9 41,2 57,6 100,2 112,2 140 197,1 214,5 295,1 420,1 525,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 156 127,7 41,6 75,1 70,3 80,4 115,9 119,9 124,5 143,5 171,8 144,3 143,5 194,3 237,9 212,9 281,6 232,2 246,6 295,1 298,1 262,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,1 6,7 13,9 7,2 12,1 17,9 6,6 18,3 13,2 6,6 4,5 13,2 12,5 17,3 21,3 24,2 18,5 18,9 25 47,4 13,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 266,8 0 12,1 7,2 32,1 176,5 165,5 178,2 138,6 214,8 306,9 316,2 413,1 452 498,4 498,6 466,2 415,7 303,8 168,6 135,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 101,2 80,7 24,2 21,7 14,1 49,2 79,4 90,2 99 110,7 138,7 116,6 121,1 99,3 106,4 126,2 132,3 135 175,1 237,1 230,4 175,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 209,9 0 0 0 2 69,3 301,2 767,4 944,8 522,2 124,4 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,8 927,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,6 107,6 8,7 31,8 10 8,9 1,7 0 0,9 0,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 10,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,6 100,8 74,5 46,2 66,3 67 51,3 17,1 20,7 18,9 25,1 28,9 33,7 47,5 38,8 56,1 81,5 86,4 135,8 147,5 284,6 262,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 211,3 221,9 256,3 232,5 267,2 239,1 147,3 171,3 150,9 150,8 164,6 138,3 162,3 187,1 237,9 230,8 247,7 364,4 471,8 558,6 677,5 875,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 377,7 12 632,8 41,6 21,7 16,1 93,9 127,4 206,7 329,1 360,7 245,1 147,9 188,5 165,6 290,5 358,3 403,1 480,5 389,6 252,9 243,9 87,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 893,9 14 925,4 1 080,5 729,4 656,9 1 005,6 1 208,2 1 785,0 2 032,9 1 761,8 1 529,9 1 270,7 1 461,6 1 681,5 2 117,5 2 346,1 2 617,2 3 018,0 3 163,2 3 625,4 4 119,2 4 115,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,2 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 0 2,7 0 5 4,3 6,3 5,1 6,2 10,8 21,4 26,3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 5,8 18,8 15,3 40 32,4 25 52,7 81,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 1,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 1,3 3,1 0 7,1 5,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5 8,6 10 15,3 16,9 18,9 17,9 63,2 122 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 3,6 0 2,9 7,5 3,8 7,7 21,6 64,3 84,3 108,4 262,7
VI. Nemoci nervové soustavy 9,8 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 2,5 1,8 7,2 7,5 7,2 11,3 16,6 35,4 35,1 57,2 84,3 122 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,6 10,8 11,2 36 60,1 88 120 213,3 425,3 769,4 1 260,2 700,5
X. Nemoci dýchací soustavy 25,9 0 88,3 53,4 12,1 2,2 0 0 0,9 1,6 0 7,2 8,7 14,4 38,8 56,1 64,6 83,7 110,8 131,7 67,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 6 1,2 10,1 11,3 8,9 13,8 18,9 3,6 26,3 67,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 1,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 2,9 3,8 7,7 3,1 5,4 7,1 15,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,8 1,2 2,5 11,5 6,3 20,4 30,8 35,1 42,9 58 54,2 87,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,7 10,1 2,5 3,8 13,8 16,2 32,2 47,4 27,1 87,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,6 2,5 1,4 8,8 12,8 18,5 37,8 71,5 152,8 135,5 175,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,9 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0,9 3,6 2,5 8,6 21,3 15,3 18,5 43,2 103,7 126,5 135,5 437,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,3 0 0 0 0 0 1,7 1,1 0 2,5 0 0 1,2 5,8 2,5 17,9 10,8 13,5 32,2 26,3 27,1 87,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 156 0 93,5 57,8 12,1 2,2 1,7 4,6 6,6 11,5 14,3 52,9 54,9 133,9 209,1 290,7 403,1 588,5 1 022,2 1 670,4 2 208,7 1 838,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 53,3 0 0 4,3 42,2 87,2 61,2 94,8 93,3 91 61,7 57,7 63,7 53,3 37,6 33,2 12,3 13,5 10,7 21,1 67,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,3 0 5,4 14,3 21,1 0 87,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54,5 0 0 4,3 42,2 87,2 61,2 94,8 93,3 91 61,7 57,7 64,9 53,3 40,1 34,4 12,3 18,9 25 42,2 67,8 87,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 1,2 2,5 4,3 1,3 5,1 10,8 2,7 7,1 0 0 0
II. Novotvary 26,6 0 0 1,4 4 0 0 1,1 2,8 3,3 8,1 14,4 17,5 18,7 42,6 70,1 93,9 110,7 168 179,2 94,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 1,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,9 0 1,7 11,6 50,2 15,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 5,1 1,5 5,4 21,4 26,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 29,6 6,7 12,1 1,4 8 11,2 11,6 12,6 10,4 23,8 28,6 24 52,4 34,6 60,1 67,6 63,1 54 50 36,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 5,2 2,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,6 4,5 4,8 7,5 15,8 23,8 40,8 56,9 64,8 92,9 52,7 54,2 350,3
X. Nemoci dýchací soustavy 27,1 6,7 110,8 148,8 76,3 20,1 0 2,3 0 0 0 0 3,7 2,9 18,8 31,9 55,4 48,6 46,5 47,4 94,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,6 0 0 0 0 2,2 0 2,3 6,6 5,7 3,6 4,8 3,7 7,2 5 8,9 12,3 10,8 7,1 0 13,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 5,2 2,9 2 2,2 3,3 1,1 0 0,8 0 1,2 0 0 2,5 1,3 0 0 3,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 108,5 0 1,7 13 8 31,3 18,2 25,1 35,8 37,7 67,1 66,1 131,1 151,2 212,9 313,7 315,4 353,6 332,4 226,6 108,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 2,7 1,2 1,2 1,4 0 1,3 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,9 13,4 36,4 14,4 4 0 0 1,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 0 5,2 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 1,2 1,2 1,4 8,8 16,6 30,8 81 71,5 73,8 40,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,6 0 0 0 6 17,9 18,2 26,3 16 17,2 12,5 18 20 11,5 20 25,5 20 24,3 32,2 36,9 0 87,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,1 0 0 0 4 2,2 0 5,7 28,3 36,1 28,6 18 27,5 44,6 65,1 86,7 113,9 189 132,2 68,5 27,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 288,4 26,9 183,5 197,9 164,7 102,8 51,3 78,8 103,7 127,1 157,5 156,3 272,1 293,7 463,3 674,5 773,9 947,5 965 748,3 433,6 525,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,7 147,9 67,5 39 26,1 44,7 56,3 33,1 39,6 21,3 24,2 20,4 23,7 34,6 43,8 45,9 75,4 89,1 117,9 216,1 135,5 525,4
péče celkem II. Novotvary 99,4 114,3 3,5 2,9 10 0 24,8 19,4 16 32 61,7 84,2 88,6 105,1 171,6 255 293,9 364,4 389,6 374,1 325,2 87,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,8 0 13,9 4,3 0 0 3,3 3,4 1,9 0 4,5 7,2 5 2,9 7,5 26,8 20 16,2 32,2 79 67,8 175,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43 87,4 64,1 53,4 78,3 29,1 8,3 20,6 14,1 9 25,9 16,8 33,7 24,5 50,1 57,4 76,9 86,4 125,1 216,1 365,9 175,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 104 0 3,5 5,8 54,2 169,8 109,2 157,6 151,8 157,4 126,2 116,6 106,1 96,5 91,4 58,7 38,5 59,4 121,5 231,9 284,6 262,7
VI. Nemoci nervové soustavy 85,4 13,4 17,3 11,6 20,1 33,5 41,4 50,2 27,3 47,6 74,3 69,7 123,6 116,6 150,3 173,4 178,5 183,6 203,7 258,2 216,8 262,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 12,6 6,7 22,5 18,8 20,1 4,5 0 2,3 3,8 5,7 6,3 3,6 5 8,6 8,8 30,6 40 29,7 35,7 42,2 27,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,3 13,4 22,5 15,9 2 2,2 1,7 5,7 5,7 3,3 3,6 6 7,5 20,2 12,5 12,8 23,1 16,2 10,7 5,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 218,6 0 3,5 8,7 26,1 15,6 21,5 20,6 41,5 64,8 95,7 131 132,3 246,2 334,3 437,3 567,8 836,8 1 136,6 1 623,0 2 303,5 1 926,4
X. Nemoci dýchací soustavy 140,5 349,6 616,4 352,4 124,5 40,2 18,2 17,1 22,6 18 37,6 36,1 53,7 74,9 157,8 200,2 260 329,3 371,7 474,3 582,7 525,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 165,5 127,7 41,6 75,1 70,3 82,7 115,9 122,2 131,1 151,7 178 155,1 148,5 211,6 254,2 230,8 307,7 261,8 257,3 321,4 379,4 262,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,4 6,7 20,8 13 14,1 20,1 9,9 19,4 13,2 7,4 4,5 18 12,5 20,2 27,5 33,2 21,5 24,3 35,7 63,2 13,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 383 0 13,9 20,2 40,2 207,8 183,7 203,3 174,4 253,3 375,8 383,5 547,9 614,7 717,5 832,6 812,4 804,4 679,1 453,2 298,1 87,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 106 80,7 24,2 21,7 14,1 49,2 79,4 91,4 99 110,7 141,4 120,2 126,1 110,9 108,9 131,3 146,2 151,2 207,3 284,6 257,5 262,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 209,9 0 0 0 2 69,3 301,2 767,4 944,8 522,2 124,4 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,8 927,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,6 121 45 46,2 14,1 8,9 1,7 1,1 1,9 0,8 0,9 0 0 1,4 0 0 0 0 10,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65,4 100,8 79,7 46,2 66,3 67 51,3 17,1 21,7 18,9 26,8 33,7 37,4 50,4 56,4 85,4 130,8 205,2 278,8 374,1 460,7 437,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 238,8 221,9 256,3 232,5 273,2 257 165,5 197,6 168,8 168,1 178 159,9 184,7 207,3 279,2 271,6 286,2 431,9 607,6 721,9 813 1 401,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 421,1 12 632,8 41,6 21,7 20,1 96,1 129,1 213,6 357,4 399,3 273,8 165,9 217,2 215,9 358,1 462,9 527,8 683 554 347,8 298,1 175,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 392,9 14 952,3 1 357,5 989,4 875,9 1 197,8 1 322,5 1 963,2 2 236,6 1 991,4 1 763,4 1 537,6 1 853,5 2 162,3 2 830,0 3 345,8 3 806,6 4 572,8 5 175,5 6 086,3 6 829,3 6 567,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)