8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 563 23 54 31 26 13 18 32 33 29 32 15 21 20 34 40 52 27 30 20 12 1
II. Novotvary 709 5 2 0 1 4 13 13 25 46 29 41 48 50 91 101 90 74 51 22 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 110 2 1 1 0 4 1 4 3 8 6 7 5 6 1 12 12 6 11 17 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 446 9 54 35 15 10 10 16 15 13 32 20 20 16 35 34 25 32 18 26 10 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 497 0 3 1 5 29 40 45 63 55 61 36 29 31 31 13 14 10 11 12 5 3
VI. Nemoci nervové soustavy 482 2 6 16 6 10 17 9 25 33 20 26 36 32 42 64 57 28 22 19 12 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 131 1 3 10 10 6 1 1 1 6 7 2 4 10 5 16 20 15 7 5 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 111 2 7 10 0 0 3 5 6 4 3 5 4 5 8 19 11 7 10 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 995 1 3 11 11 6 10 26 49 70 98 88 117 120 202 277 253 202 176 181 80 14
X. Nemoci dýchací soustavy 1 200 31 228 140 29 19 24 22 37 30 31 23 27 42 72 104 97 75 69 67 29 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 068 15 34 56 28 33 80 102 133 171 149 166 138 144 212 212 160 87 64 61 17 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 165 5 11 11 8 7 8 7 9 15 10 10 5 2 12 15 10 7 7 3 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 342 0 5 3 11 55 113 162 189 253 262 270 321 321 369 415 298 150 94 42 8 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 287 11 23 18 15 26 36 79 116 146 109 83 110 95 96 98 88 42 49 34 12 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 340 0 0 0 0 29 165 550 943 539 111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 38 13 6 5 2 0 3 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 615 21 57 20 27 30 25 18 18 27 24 27 27 28 40 47 65 39 39 27 9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 560 31 138 176 120 85 109 112 150 186 157 146 124 119 175 212 152 96 113 104 46 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 355 1 617 12 11 12 22 72 155 353 434 260 135 123 138 184 296 232 138 109 39 13 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 144 1 919 647 555 326 388 748 1 362 2 170 2 065 1 401 1 103 1 159 1 180 1 609 1 976 1 636 1 036 880 681 263 40
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 2 5 6 3 4 4 4 4 4 6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 19 14 13 6 19 9 11 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 14 10 4 6 6 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 61 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 5 12 8 4 15 9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 123 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 7 10 9 8 12 13 23 19 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 659 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 12 6 14 50 85 67 82 111 140 79 6
X. Nemoci dýchací soustavy 296 0 53 31 8 0 0 0 0 0 1 4 8 7 31 41 48 25 16 15 5 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 47 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 2 7 7 3 6 4 8 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 0 2 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 4 4 5 3 3 1 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 93 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 6 11 8 14 20 19 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 9 7 11 15 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 157 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 8 16 11 23 29 36 21 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 7 10 12 16 12 28 14 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 4 10 12 9 17 8 14 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 944 0 60 34 10 0 1 4 8 12 19 34 39 77 164 236 227 221 279 324 180 15
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 685 0 0 4 21 35 56 57 126 108 70 58 43 29 35 19 6 4 9 2 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 5 11 28 23 10 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 775 0 0 4 21 35 56 57 126 108 70 59 44 29 36 26 11 15 37 25 13 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 0 1 0 1 0
II. Novotvary 260 0 0 2 0 1 0 0 4 5 3 10 10 13 43 68 31 29 27 9 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 88 0 0 15 45 9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 3 6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 382 0 3 2 7 4 9 14 13 27 35 26 46 30 38 45 42 20 15 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 177 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 8 8 18 20 33 38 17 17 12 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 419 0 87 118 58 12 0 0 0 0 0 1 4 7 18 32 28 22 24 3 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 56 0 0 5 0 1 0 3 2 4 7 1 2 4 2 8 9 2 5 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 0 8 4 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 397 1 0 9 11 16 17 27 34 48 47 60 85 105 161 230 258 130 100 50 8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 0 7 8 7 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 99 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 8 13 21 18 11 13 2 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 214 0 7 2 1 3 8 19 13 20 16 11 12 17 22 16 15 16 7 6 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 463 0 0 0 1 0 6 15 29 52 36 10 18 37 55 76 54 35 24 7 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 639 1 115 171 132 49 44 86 96 162 146 132 187 240 372 527 502 291 236 113 32 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 631 23 55 32 26 14 19 33 35 32 38 18 26 26 39 45 60 31 35 24 19 1
péče celkem II. Novotvary 1 070 5 2 2 1 5 13 13 29 51 33 53 59 69 153 183 134 109 97 40 19 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 119 2 2 1 0 4 1 4 3 8 7 7 5 6 3 12 14 7 11 18 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 588 9 54 50 60 19 11 17 15 13 33 22 20 23 39 51 36 37 27 38 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 249 0 3 5 26 64 96 102 190 164 131 94 73 63 71 37 32 23 26 29 17 3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 076 2 9 18 13 14 26 26 40 62 58 56 89 72 90 124 116 72 88 65 32 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 138 1 3 14 10 6 1 1 1 6 7 2 5 10 5 17 20 15 7 6 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 116 2 10 11 0 0 3 5 6 4 3 5 4 5 9 19 11 7 10 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 831 1 3 11 11 6 12 27 50 74 103 108 131 152 272 395 358 301 304 333 159 20
X. Nemoci dýchací soustavy 1 915 31 368 289 95 31 24 22 37 30 32 28 39 56 121 177 173 122 109 85 37 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 171 15 34 61 28 34 80 105 135 177 158 171 141 150 221 227 172 95 73 70 18 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 219 5 21 17 12 8 8 9 11 16 10 11 6 6 16 19 15 10 10 5 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 833 1 5 12 22 71 130 189 224 301 309 331 411 430 536 656 564 294 214 111 21 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 356 11 23 18 15 26 36 81 116 148 109 83 110 98 103 106 97 49 60 49 16 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 340 0 0 0 0 29 165 550 943 539 111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 65 13 13 13 9 1 4 6 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 871 21 60 21 27 30 25 18 18 28 24 30 30 41 56 76 97 80 79 76 32 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 884 31 145 178 121 88 117 131 163 207 174 158 137 141 204 238 179 128 132 138 63 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 900 1 617 12 11 13 22 78 170 382 487 296 147 143 177 243 382 298 182 150 54 34 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29 502 1 920 822 764 489 472 849 1 509 2 400 2 347 1 636 1 328 1 429 1 526 2 181 2 765 2 376 1 563 1 432 1 143 488 63
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 44,6 156 94,4 46,5 55,4 29,2 28,2 36,2 31,1 23,4 30,4 18,4 26,9 27,7 41,7 50,2 85,8 76,2 103,3 107,3 167,5 121,8
II. Novotvary 56,2 33,9 3,5 0 2,1 9 20,3 14,7 23,6 37,1 27,5 50,3 61,4 69,3 111,7 126,8 148,6 208,9 175,6 118,1 41,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,7 13,6 1,7 1,5 0 9 1,6 4,5 2,8 6,5 5,7 8,6 6,4 8,3 1,2 15,1 19,8 16,9 37,9 91,2 41,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,3 61 94,4 52,5 32 22,5 15,6 18,1 14,1 10,5 30,4 24,5 25,6 22,2 43 42,7 41,3 90,3 62 139,5 139,6 121,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39,4 0 5,2 1,5 10,7 65,2 62,6 50,9 59,3 44,4 57,9 44,2 37,1 43 38 16,3 23,1 28,2 37,9 64,4 69,8 365,4
VI. Nemoci nervové soustavy 38,2 13,6 10,5 24 12,8 22,5 26,6 10,2 23,6 26,6 19 31,9 46,1 44,4 51,5 80,3 94,1 79 75,8 102 167,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,4 6,8 5,2 15 21,3 13,5 1,6 1,1 0,9 4,8 6,6 2,5 5,1 13,9 6,1 20,1 33 42,3 24,1 26,8 14 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,8 13,6 12,2 15 0 0 4,7 5,7 5,7 3,2 2,8 6,1 5,1 6,9 9,8 23,9 18,2 19,8 34,4 10,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 158 6,8 5,2 16,5 23,4 13,5 15,6 29,4 46,2 56,5 93 108 149,7 166,3 247,9 347,8 417,7 570,2 606,1 971,4 1 116,7 1 705,2
X. Nemoci dýchací soustavy 95,1 210,3 398,6 209,9 61,8 42,7 37,5 24,9 34,9 24,2 29,4 28,2 34,5 58,2 88,4 130,6 160,1 211,7 237,6 359,6 404,8 487,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 163,8 101,7 59,4 84 59,7 74,2 125,2 115,3 125,3 138 141,4 203,7 176,6 199,6 260,2 266,2 264,1 245,6 220,4 327,4 237,3 730,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,1 33,9 19,2 16,5 17 15,7 12,5 7,9 8,5 12,1 9,5 12,3 6,4 2,8 14,7 18,8 16,5 19,8 24,1 16,1 41,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 264,7 0 8,7 4,5 23,4 123,7 176,8 183,1 178 204,2 248,6 331,4 410,8 445 452,8 521 492 423,4 323,7 225,4 111,7 121,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 102 74,6 40,2 27 32 58,5 56,3 89,3 109,3 117,9 103,4 101,9 140,8 131,7 117,8 123 145,3 118,6 168,8 182,5 167,5 121,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 185,4 0 0 0 0 65,2 258,2 621,7 888,3 435,1 105,3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,3 881,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 88,2 10,5 7,5 4,3 0 4,7 4,5 1,9 0 0 0 0 1,4 0 1,3 0 2,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48,7 142,4 99,6 30 57,5 67,5 39,1 20,3 17 21,8 22,8 33,1 34,5 38,8 49,1 59 107,3 110,1 134,3 144,9 125,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 202,8 210,3 241,2 263,9 255,7 191,2 170,5 126,6 141,3 150,2 149 179,2 158,7 165 214,8 266,2 250,9 271 389,2 558,1 642,1 1 096,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 345 10 967,2 21 16,5 25,6 49,5 112,6 175,2 332,5 350,4 246,7 165,7 157,4 191,3 225,8 371,6 383 389,5 375,4 209,3 181,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 833,4 13 015,5 1 131,0 832,2 694,6 872,9 1 170,3 1 539,6 2 044,2 1 667,0 1 329,4 1 353,8 1 483,1 1 635,7 1 974,6 2 480,7 2 700,9 2 924,2 3 030,6 3 654,8 3 671,1 4 872,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,3 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 2,4 5,7 2,5 6,4 8,3 3,7 5 6,6 11,3 13,8 21,5 83,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,5 1,3 8,3 23,3 17,6 21,5 16,9 65,4 48,3 153,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 2,5 0 1,7 2,8 0 5,4 14 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,2 0 8,3 3,7 17,6 16,5 11,3 20,7 32,2 41,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 1,3 2,8 4,9 6,3 19,8 22,6 13,8 80,5 125,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,7 0 0 0 0 0 0 3,4 1,9 1,6 2,8 3,7 9 13,9 11 10 19,8 36,7 79,2 102 111,7 121,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 5,2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,2 0 0 0 0 0 1,6 0 0,9 1,6 2,8 14,7 7,7 19,4 61,4 106,7 110,6 231,5 382,3 751,4 1 102,7 730,8
X. Nemoci dýchací soustavy 23,4 0 92,6 46,5 17 0 0 0 0 0 0,9 4,9 10,2 9,7 38 51,5 79,2 70,6 55,1 80,5 69,8 365,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,9 4,9 1,3 2,8 8,6 8,8 5 16,9 13,8 42,9 14 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 0 3,5 3 4,3 0 0 0 0,9 0,8 0 1,2 0 4,2 4,9 5 8,3 8,5 10,3 5,4 0 121,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 5,1 5,5 7,4 13,8 13,2 39,5 68,9 102 69,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 7,4 7,5 14,9 19,8 37,9 80,5 41,9 121,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,4 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,8 11,1 9,8 20,1 18,2 64,9 99,9 193,2 293,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 1,2 1,3 6,9 8,6 12,6 19,8 45,2 41,3 150,3 195,4 243,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,5 2,6 2,8 4,9 12,6 19,8 25,4 58,5 42,9 195,4 121,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 154 0 104,9 51 21,3 0 1,6 4,5 7,5 9,7 18 41,7 49,9 106,7 201,3 296,3 374,8 623,8 960,8 1 738,9 2 512,6 1 827,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54,3 0 0 6 44,7 78,7 87,6 64,4 118,7 87,2 66,4 71,2 55 40,2 43 23,9 9,9 11,3 31 10,7 41,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 8,8 8,3 31 96,4 123,4 139,6 365,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,4 0 0 6 44,7 78,7 87,6 64,4 118,7 87,2 66,4 72,4 56,3 40,2 44,2 32,6 18,2 42,3 127,4 134,2 181,5 365,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 1,7 1,5 0 2,2 1,6 0 0 0 0 1,2 0 0 2,5 1,3 6,6 0 3,4 0 14 0
II. Novotvary 20,6 0 0 3 0 2,2 0 0 3,8 4 2,8 12,3 12,8 18 52,8 85,4 51,2 81,9 93 48,3 69,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0 0 22,5 95,9 20,2 1,6 1,1 0 0 0 1,2 0 1,4 1,2 3,8 1,7 2,8 10,3 32,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 1,4 1,2 0 0 2,8 6,9 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30,3 0 5,2 3 14,9 9 14,1 15,8 12,2 21,8 33,2 31,9 58,9 41,6 46,6 56,5 69,3 56,5 51,7 21,5 27,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 0 0 0 0 0 1,6 1,1 0 1,6 1,9 9,8 10,2 25 24,5 41,4 62,7 48 58,5 64,4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 33,2 0 152,1 176,9 123,6 27 0 0 0 0 0 1,2 5,1 9,7 22,1 40,2 46,2 62,1 82,7 16,1 41,9 243,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,4 0 0 7,5 0 2,2 0 3,4 1,9 3,2 6,6 1,2 2,6 5,5 2,5 10 14,9 5,6 17,2 5,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,7 0 14 6 4,3 2,2 0 2,3 0,9 0 0 0 1,3 1,4 0 0 0 0 0 5,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 110,7 6,8 0 13,5 23,4 36 26,6 30,5 32 38,7 44,6 73,6 108,8 145,5 197,6 288,7 425,9 366,9 344,4 268,3 111,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 2,3 0 1,6 0 0 0 1,4 1,2 2,5 0 0 0 0 14 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 0 12,2 12 14,9 2,2 1,6 2,3 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,8 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0 0,8 0 2,5 0 6,9 9,8 16,3 34,7 50,8 37,9 69,8 27,9 243,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 0 12,2 3 2,1 6,7 12,5 21,5 12,2 16,1 15,2 13,5 15,4 23,6 27 20,1 24,8 45,2 24,1 32,2 41,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36,7 0 0 0 2,1 0 9,4 17 27,3 42 34,2 12,3 23 51,3 67,5 95,4 89,2 98,8 82,7 37,6 97,7 121,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 288,3 6,8 201 256,4 281,2 110,2 68,8 97,2 90,4 130,8 138,5 162 239,3 332,7 456,5 661,6 828,8 821,4 812,8 606,5 446,7 609
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50 156 96,1 48 55,4 31,5 29,7 37,3 33 25,8 36,1 22,1 33,3 36 47,9 56,5 99,1 87,5 120,5 128,8 265,2 121,8
péče celkem II. Novotvary 84,8 33,9 3,5 3 2,1 11,2 20,3 14,7 27,3 41,2 31,3 65,1 75,5 95,6 187,8 229,7 221,2 307,7 334,1 214,7 265,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,4 13,6 3,5 1,5 0 9 1,6 4,5 2,8 6,5 6,6 8,6 6,4 8,3 3,7 15,1 23,1 19,8 37,9 96,6 55,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46,6 61 94,4 75 127,8 42,7 17,2 19,2 14,1 10,5 31,3 27 25,6 31,9 47,9 64 59,4 104,4 93 203,9 181,5 121,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98,9 0 5,2 7,5 55,4 144 150,2 115,3 179 132,4 124,3 115,4 93,4 87,3 87,1 46,5 52,8 64,9 89,5 155,6 237,3 365,4
VI. Nemoci nervové soustavy 85,2 13,6 15,7 27 27,7 31,5 40,7 29,4 37,7 50,1 55 68,7 113,9 99,8 110,4 155,7 191,5 203,2 303,1 348,8 446,7 487,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,9 6,8 5,2 21 21,3 13,5 1,6 1,1 0,9 4,8 6,6 2,5 6,4 13,9 6,1 21,3 33 42,3 24,1 32,2 14 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,2 13,6 17,5 16,5 0 0 4,7 5,7 5,7 3,2 2,8 6,1 5,1 6,9 11 23,9 18,2 19,8 34,4 10,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 224,3 6,8 5,2 16,5 23,4 13,5 18,8 30,5 47,1 59,7 97,7 132,6 167,6 210,7 333,8 495,9 591 849,6 1 046,9 1 787,2 2 219,4 2 436,1
X. Nemoci dýchací soustavy 151,7 210,3 643,3 433,4 202,4 69,7 37,5 24,9 34,9 24,2 30,4 34,4 49,9 77,6 148,5 222,2 285,6 344,4 375,4 456,2 516,5 1 096,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 172 101,7 59,4 91,5 59,7 76,5 125,2 118,7 127,2 142,9 149,9 209,9 180,4 207,9 271,2 285 284 268,1 251,4 375,7 251,3 730,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,3 33,9 36,7 25,5 25,6 18 12,5 10,2 10,4 12,9 9,5 13,5 7,7 8,3 19,6 23,9 24,8 28,2 34,4 26,8 41,9 121,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 382,8 6,8 8,7 18 46,9 159,7 203,4 213,6 211 243 293,2 406,3 525,9 596,1 657,8 823,6 931,1 829,9 737 595,7 293,1 121,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 107,4 74,6 40,2 27 32 58,5 56,3 91,6 109,3 119,5 103,4 101,9 140,8 135,8 126,4 133,1 160,1 138,3 206,6 263 223,3 243,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 185,4 0 0 0 0 65,2 258,2 621,7 888,3 435,1 105,3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,3 881,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,1 88,2 22,7 19,5 19,2 2,2 6,3 6,8 1,9 0 0 1,2 0 1,4 0 1,3 0 2,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 69 142,4 104,9 31,5 57,5 67,5 39,1 20,3 17 22,6 22,8 36,8 38,4 56,8 68,7 95,4 160,1 225,8 272,1 407,9 446,7 243,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 228,5 210,3 253,5 266,9 257,8 198 183,1 148,1 153,6 167,1 165,1 193,9 175,3 195,5 250,3 298,8 295,5 361,3 454,6 740,6 879,4 1 339,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 388,2 10 967,2 21 16,5 27,7 49,5 122 192,2 359,9 393,1 280,9 180,4 183 245,4 298,2 479,6 492 513,7 516,6 289,8 474,6 243,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 337,0 13 022,2 1 436,9 1 145,6 1 041,9 1 061,9 1 328,3 1 705,7 2 260,9 1 894,6 1 552,4 1 630,0 1 828,6 2 115,3 2 676,5 3 471,3 3 922,6 4 411,8 4 931,6 6 134,3 6 811,8 7 673,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)