8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 50 31 12 16 32 24 30 27 26 8 7 18 22 39 32 33 31 23 9 0 486
II. Novotvary 2 2 4 3 2 10 15 36 51 56 68 56 65 98 141 116 85 55 35 6 0 906
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 2 5 0 0 1 2 3 1 2 3 3 2 9 15 16 14 19 14 4 0 116
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 38 20 11 12 7 5 18 20 22 17 20 29 44 34 27 28 28 28 8 0 423
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 3 2 4 19 41 32 42 54 37 38 20 13 16 16 9 18 10 10 5 0 389
VI. Nemoci nervové soustavy 3 8 10 5 8 8 34 27 29 28 41 42 38 38 55 66 31 37 23 9 0 540
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 11 13 4 3 1 1 4 3 4 6 9 7 12 13 19 6 2 5 0 0 126
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 10 9 2 1 1 2 7 4 4 2 11 13 15 12 18 8 5 4 1 0 129
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 2 6 5 3 12 28 56 66 80 86 100 162 227 339 275 218 257 221 91 8 2 242
X. Nemoci dýchací soustavy 52 214 112 30 26 14 32 38 44 27 24 28 41 79 93 104 95 81 80 29 5 1 248
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 21 50 30 37 75 109 150 166 156 146 118 133 197 232 170 90 87 54 23 3 2 061
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 11 5 4 5 15 9 8 23 10 6 5 3 14 15 11 12 10 3 6 0 178
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 3 7 17 58 144 161 179 258 292 271 309 378 460 514 333 179 172 63 16 0 3 815
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 20 11 7 25 46 81 112 116 103 105 101 82 84 108 91 66 58 57 16 0 1 296
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 26 164 525 889 499 104 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 211
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 18 10 14 7 1 9 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 67
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 60 44 41 35 20 13 26 29 31 39 42 44 66 74 54 57 43 40 7 0 781
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 147 114 123 103 116 148 143 171 164 181 124 161 179 242 174 142 188 162 58 7 2 885
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 439 16 12 7 27 77 169 359 415 239 114 128 163 199 248 215 129 122 56 14 0 4 148
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 744 628 469 313 407 793 1 391 2 128 1 976 1 386 1 158 1 123 1 354 1 761 2 191 1 730 1 211 1 205 878 302 23 24 171
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 3 4 2 1 0 20
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 6 10 14 11 11 11 16 9 0 96
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 3 9 1 5 1 6 5 0 41
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 6 7 3 6 9 13 8 0 64
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 3 11 5 4 12 16 14 15 3 0 88
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 17 19 47 71 59 49 112 112 56 7 559
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 5 6 7 7 2 9 1 1 49
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 2 4 1 8 5 3 0 36
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 1 1 0 0 17
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 11 15 12 8 16 16 8 0 94
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 5 3 6 1 0 22
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 14 20 19 26 60 81 37 8 277
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 4 6 2 3 6 11 20 20 13 1 95
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 2 5 8 6 15 10 6 0 59
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 2 2 3 4 11 29 46 77 116 171 147 157 276 313 151 17 1 522
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 7 18 22 58 93 140 108 73 76 44 37 37 22 8 5 8 8 2 0 766
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 7 15 32 31 8 1 104
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 7 18 22 58 93 140 108 73 78 44 39 39 26 15 20 40 40 10 1 871
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 4 6 3 2 5 2 0 1 2 0 0 34
II. Novotvary 0 0 2 0 1 3 2 5 4 5 17 22 24 63 116 77 27 49 32 11 0 460
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1 12 36 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 68
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 10
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 6 6 2 12 6 11 16 19 27 38 41 53 56 33 19 13 4 1 0 363
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 2 8 18 29 41 30 17 19 12 7 2 197
X. Nemoci dýchací soustavy 1 118 152 59 16 0 0 0 0 4 3 10 14 34 83 50 43 53 18 4 0 662
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 3 3 2 0 0 2 0 2 4 3 6 6 4 8 6 6 2 0 0 0 57
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 3 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 16
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 5 13 7 16 23 41 48 33 54 83 100 150 224 214 155 95 48 10 4 1 324
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 21 18 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1 0 0 2 4 5 4 7 5 10 15 21 21 34 13 8 8 2 0 160
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 1 0 5 11 10 13 24 18 17 16 19 23 17 19 17 19 12 6 1 0 248
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 1 1 3 3 8 27 43 25 9 12 31 62 104 56 33 17 15 5 0 455
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 149 215 128 54 48 60 116 147 121 141 216 277 437 683 520 334 274 147 46 6 4 124
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 50 31 12 17 32 25 31 30 29 12 13 23 25 49 36 36 36 27 10 0 540
péče celkem II. Novotvary 2 2 6 3 3 13 17 41 55 65 88 79 95 171 271 204 123 115 83 26 0 1 462
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 2 5 0 0 1 2 3 1 2 4 3 2 9 16 16 14 19 15 7 0 122
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 39 32 47 24 7 5 18 21 24 20 22 33 47 45 28 35 31 34 13 0 532
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 3 11 22 41 99 125 182 163 112 117 68 55 59 45 20 29 28 33 17 0 1 229
VI. Nemoci nervové soustavy 3 8 16 11 10 21 41 38 46 47 72 83 92 98 119 118 81 96 73 21 1 1 095
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 11 20 4 3 1 1 4 3 4 6 9 7 14 14 19 6 2 5 0 0 136
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 11 10 2 1 1 2 7 4 4 2 11 13 15 12 19 8 5 4 1 0 132
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 2 6 5 3 13 28 58 73 84 96 125 199 303 451 364 284 388 345 154 17 2 998
X. Nemoci dýchací soustavy 53 332 264 89 42 14 32 38 44 31 27 40 64 118 182 161 145 136 107 34 6 1 959
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 24 53 32 37 75 111 150 168 160 150 128 140 208 242 180 97 97 59 26 3 2 154
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 14 10 7 5 16 9 8 24 10 7 6 6 16 19 14 15 12 4 6 0 211
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 4 12 30 65 160 184 220 307 325 327 395 480 621 753 559 342 283 128 34 4 5 234
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 20 11 7 25 46 82 112 117 103 105 102 83 84 116 91 71 62 63 17 0 1 324
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 1 26 164 525 889 499 104 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 211
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 22 31 32 10 2 10 1 2 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 117
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 60 45 41 35 22 17 31 33 38 45 56 66 101 115 107 96 111 129 46 8 1 218
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 148 114 128 114 126 161 169 189 183 202 147 190 198 264 197 172 220 188 72 8 3 228
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 439 16 13 8 30 80 178 386 458 265 123 142 197 263 357 279 168 154 81 25 0 4 662
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 749 777 691 459 483 901 1 546 2 387 2 235 1 591 1 406 1 429 1 747 2 353 3 071 2 412 1 722 1 795 1 378 509 47 30 688
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 112 87,3 49,5 26,9 35,9 48,1 26,9 27,8 21,8 26,5 9,8 9,4 23,7 26,8 48,6 57,1 94,8 102,7 124,9 132,9 0 38,8
II. Novotvary 14 3,5 6,4 6,7 4,5 15 16,8 33,4 41,2 57,1 83,4 74,9 85,7 119,2 175,6 207,1 244,3 182,1 190,1 88,6 0 72,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 3,5 8 0 0 1,5 2,2 2,8 0,8 2 3,7 4 2,6 10,9 18,7 28,6 40,2 62,9 76 59,1 0 9,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 66,3 31,9 24,6 26,9 10,5 5,6 16,7 16,1 22,4 20,9 26,7 38,2 53,5 42,3 48,2 80,5 92,7 152,1 118,1 0 33,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 5,2 3,2 9 42,6 61,6 35,8 38,9 43,6 37,7 46,6 26,7 17,1 19,5 19,9 16,1 51,7 33,1 54,3 73,8 0 31,1
VI. Nemoci nervové soustavy 21 14 16 11,2 17,9 12 38,1 25 23,4 28,5 50,3 56,2 50,1 46,2 68,5 117,8 89,1 122,5 124,9 132,9 0 43,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 19,2 20,7 9 6,7 1,5 1,1 3,7 2,4 4,1 7,4 12 9,2 14,6 16,2 33,9 17,2 6,6 27,2 0 0 10,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 17,5 14,4 4,5 2,2 1,5 2,2 6,5 3,2 4,1 2,5 14,7 17,1 18,2 14,9 32,1 23 16,6 21,7 14,8 0 10,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 3,5 9,6 11,2 6,7 18 31,3 51,9 53,3 81,6 105,5 133,7 213,5 276,1 422,1 491 626,5 851 1 200,2 1 343,6 978 179,2
X. Nemoci dýchací soustavy 364 373,5 178,8 67,1 58,3 21 35,8 35,2 35,5 27,5 29,4 37,4 54 96,1 115,8 185,7 273 268,2 434,5 428,2 611,2 99,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 98 36,6 79,8 67,1 82,9 112,7 122 139 134 159 179,1 157,8 175,3 239,6 288,9 303,5 258,6 288,1 293,3 339,6 366,7 164,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 19,2 8 9 11,2 22,5 10,1 7,4 18,6 10,2 7,4 6,7 4 17 18,7 19,6 34,5 33,1 16,3 88,6 0 14,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 5,2 11,2 38 130 216,3 180,2 165,9 208,2 297,7 332,4 413,1 498,2 559,4 640 594,6 514,4 569,6 342,1 236,2 0 304,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 49 34,9 17,6 15,7 56 69,1 90,7 103,8 93,6 105 128,8 135 108,1 102,2 134,5 162,5 189,7 192,1 309,5 236,2 0 103,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2,2 58,3 246,4 587,7 824 402,8 106 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 126 17,5 22,3 15,7 2,2 13,5 1,1 0,9 0 1 0 0 2,6 2,4 1,2 0 0 0 0 0 0 5,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 112 104,7 70,2 91,7 78,4 30 14,6 24,1 23,4 31,6 47,8 56,2 58 80,3 92,1 96,4 163,8 142,4 217,2 103,4 0 62,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 266 256,5 182 275,2 230,8 174,3 165,7 132,5 138 167,2 222 165,8 212,2 217,7 301,3 310,7 408,1 622,5 879,8 856,3 855,7 230,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 073,5 27,9 19,2 15,7 60,5 115,7 189,2 332,7 335 243,6 139,8 171,1 214,8 242 308,8 383,9 370,7 404 304,1 206,7 0 331,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 208,6 1 096,0 748,6 700,4 912,2 1 191,3 1 557,2 1 972,3 1 594,9 1 412,9 1 420,3 1 501,4 1 784,4 2 141,7 2 728,2 3 088,8 3 480,1 3 990,2 4 768,1 4 458,9 2 811,7 1 932,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,2 6,2 3,6 8,6 13,2 10,9 14,8 0 1,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 3,7 1,3 7,9 12,2 17,4 19,6 31,6 36,4 86,9 132,9 0 7,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,7 2,7 5,3 3,6 11,2 1,8 14,4 3,3 32,6 73,8 0 3,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2 2,5 4 5,3 7,3 8,7 5,4 17,2 29,8 70,6 118,1 0 5,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1,5 1,1 0 0,8 0 2,5 4 14,5 6,1 5 21,4 46 46,4 81,5 44,3 0 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 9,8 22,7 25 57,2 88,4 105,3 140,8 370,9 608,2 826,8 855,7 44,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 11,9 6,1 7,5 12,5 20,1 6,6 48,9 14,8 122,2 3,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,3 1,3 8,5 2,5 7,1 2,9 26,5 27,2 44,3 0 2,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 2,6 2,4 3,7 5,4 8,6 3,3 5,4 0 0 1,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,5 4 2,6 13,4 18,7 21,4 23 53 86,9 118,1 0 7,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 7,5 0 14,4 9,9 32,6 14,8 0 1,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,3 9,2 17 24,9 33,9 74,7 198,7 439,9 546,3 978 22,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2 6,1 5,3 7,9 2,4 3,7 10,7 31,6 66,2 108,6 191,9 122,2 7,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1 0 2,7 4 2,4 6,2 14,3 17,2 49,7 54,3 88,6 0 4,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 3 2,2 2,8 3,2 11,2 35,6 61,5 101,5 141,1 212,9 262,5 451,2 913,9 1 699,8 2 229,4 2 078,2 121,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 11,2 40,3 49,3 87,1 104,1 129,8 87,2 74,4 93,2 58,8 48,8 45 27,4 14,3 14,4 26,5 43,4 29,5 0 61,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,6 2,4 5 12,5 43,1 106 168,4 118,1 122,2 8,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 11,2 40,3 49,3 87,1 104,1 129,8 87,2 74,4 95,7 58,8 51,4 47,4 32,4 26,8 57,5 132,5 217,2 147,6 122,2 69,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 2,2 0 1,1 0,9 2,4 3,1 4,9 8 4 2,4 6,2 3,6 0 3,3 10,9 0 0 2,7
II. Novotvary 0 0 3,2 0 2,2 4,5 2,2 4,6 3,2 5,1 20,9 29,4 31,6 76,6 144,4 137,5 77,6 162,3 173,8 162,4 0 36,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 44,3 0 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1,7 19,2 80,6 26,9 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 2,5 0 5,7 6,6 0 0 0 5,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,3 0 0 0 0 3,3 10,9 29,5 0 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 9,6 13,4 4,5 18 6,7 10,2 12,9 19,4 33,1 50,8 54 64,5 69,7 58,9 54,6 43 21,7 14,8 0 29
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 1,7 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 1,5 0 0,9 4,8 4,1 2,5 10,7 23,7 35,3 51,1 53,6 48,9 62,9 65,2 103,4 244,5 15,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7 205,9 242,6 132 35,9 0 0 0 0 4,1 3,7 13,4 18,5 41,3 103,3 89,3 123,6 175,5 97,8 59,1 0 52,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 5,2 4,8 4,5 0 0 2,2 0 1,6 4,1 3,7 8 7,9 4,9 10 10,7 17,2 6,6 0 0 0 4,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 5,2 8 6,7 0 1,5 0 0 0,8 0 0 0 1,3 0 1,2 0 0 3,3 0 0 0 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1,7 8 29,1 15,7 24 25,7 38 38,7 33,6 66,2 111 131,8 182,4 278,9 382,1 445,4 314,6 260,7 147,6 489 105,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0 0 1,3 0 0 2,5 0 0 3,3 0 0 0 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28 36,6 28,7 6,7 2,2 0 0 0,9 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1,6 0 0 3 4,5 4,6 3,2 7,1 6,1 13,4 19,8 25,5 26,1 60,7 37,4 26,5 43,4 29,5 0 12,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 1,7 0 11,2 24,7 15 14,6 22,2 14,5 17,3 19,6 25,4 30,3 20,7 23,7 30,4 54,6 39,7 32,6 14,8 0 19,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 1,6 2,2 6,7 4,5 9 25 34,7 25,5 11 16 40,9 75,4 129,5 100 94,8 56,3 81,5 73,8 0 36,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35 260 343,2 286,4 121 72,1 67,2 107,5 118,6 123,4 172,9 288,8 365,1 531,5 850,5 928,4 959,8 907,3 798,3 679,2 733,5 329,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 112 87,3 49,5 26,9 38,1 48,1 28 28,7 24,2 29,6 14,7 17,4 30,3 30,4 61 64,3 103,5 119,2 146,6 147,6 0 43,2
péče celkem II. Novotvary 14 3,5 9,6 6,7 6,7 19,5 19 38 44,4 66,3 107,9 105,6 125,2 208 337,4 364,2 353,5 380,8 450,7 383,9 0 116,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 3,5 8 0 0 1,5 2,2 2,8 0,8 2 4,9 4 2,6 10,9 19,9 28,6 40,2 62,9 81,5 103,4 0 9,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 68,1 51,1 105,2 53,8 10,5 5,6 16,7 16,9 24,5 24,5 29,4 43,5 57,2 56 50 100,6 102,7 184,6 191,9 0 42,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 5,2 17,6 49,2 91,9 148,7 139,9 168,7 131,6 114,2 143,5 90,9 72,5 71,8 56 35,7 83,3 92,7 179,2 251 0 98,2
VI. Nemoci nervové soustavy 21 14 25,5 24,6 22,4 31,5 45,9 35,2 37,1 47,9 88,3 111 121,2 119,2 148,2 210,7 232,8 317,9 396,4 310,1 122,2 87,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 19,2 31,9 9 6,7 1,5 1,1 3,7 2,4 4,1 7,4 12 9,2 17 17,4 33,9 17,2 6,6 27,2 0 0 10,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 19,2 16 4,5 2,2 1,5 2,2 6,5 3,2 4,1 2,5 14,7 17,1 18,2 14,9 33,9 23 16,6 21,7 14,8 0 10,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 3,5 9,6 11,2 6,7 19,5 31,3 53,8 58,9 85,6 117,7 167,1 262,3 368,5 561,6 649,9 816,1 1 284,8 1 873,6 2 273,7 2 078,2 239,6
X. Nemoci dýchací soustavy 371 579,4 421,4 199,2 94,1 21 35,8 35,2 35,5 31,6 33,1 53,5 84,3 143,5 226,6 287,5 416,7 450,3 581,1 502 733,5 156,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 98 41,9 84,6 71,6 82,9 112,7 124,3 139 135,6 163,1 184 171,1 184,5 253 301,3 321,4 278,8 321,2 320,4 383,9 366,7 172,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 24,4 16 15,7 11,2 24 10,1 7,4 19,4 10,2 8,6 8 7,9 19,5 23,7 25 43,1 39,7 21,7 88,6 0 16,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 7 19,2 67,1 145,7 240,4 206 203,9 247,8 331,3 401,1 528,1 632,6 755,2 937,6 998,1 982,8 937,1 695,1 502 489 418,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 49 34,9 17,6 15,7 56 69,1 91,8 103,8 94,4 105 128,8 136,4 109,4 102,2 144,4 162,5 204 205,3 342,1 251 0 105,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2,2 58,3 246,4 587,7 824 402,8 106 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 154 54,1 51,1 22,4 4,5 15 1,1 1,9 0 1 0 0 2,6 3,6 1,2 0 0 0 0 0 0 9,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 112 104,7 71,8 91,7 78,4 33,1 19 28,7 26,6 38,7 55,2 74,9 87 122,8 143,2 191 275,9 367,6 700,6 679,2 978 97,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 266 258,3 182 286,4 255,5 189,3 180,2 156,6 152,5 186,6 247,8 196,5 250,4 240,8 328,7 351,7 494,3 728,5 1 021,0 1 063,0 978 258
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 073,5 27,9 20,7 17,9 67,2 120,2 199,3 357,8 369,7 270,1 150,9 189,8 259,6 319,9 444,5 498,1 482,8 510 439,9 369,1 0 372,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 243,6 1 356,0 1 102,9 1 027,1 1 082,5 1 353,6 1 730,7 2 212,4 1 803,9 1 621,9 1 724,5 1 910,5 2 302,3 2 861,7 3 823,9 4 306,5 4 948,6 5 943,9 7 483,4 7 515,1 5 745,7 2 452,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)