8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 353 21 49 18 17 15 25 13 19 16 27 12 15 10 21 17 22 15 12 3 4 2
II. Novotvary 2 072 17 42 25 24 16 38 48 55 102 115 126 168 201 295 319 251 122 73 32 2 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 139 11 9 26 7 2 4 1 5 6 7 6 4 4 10 13 7 8 8 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 446 16 33 21 25 18 19 11 15 19 29 22 42 20 45 40 31 12 20 7 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 337 1 13 19 34 28 32 24 25 23 51 22 23 16 8 4 4 4 3 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 901 4 28 42 32 52 27 35 21 45 75 64 88 86 109 85 63 22 19 3 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 234 2 12 13 14 7 5 7 3 4 11 4 16 18 17 42 26 20 6 6 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 131 5 19 13 7 6 7 6 3 11 8 4 9 4 10 7 3 4 3 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 957 1 1 9 12 17 19 24 40 38 71 80 137 152 234 336 292 229 159 74 27 5
X. Nemoci dýchací soustavy 762 51 136 77 22 15 24 33 18 23 34 18 28 32 64 39 56 34 22 26 9 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 562 36 34 48 48 52 45 69 91 88 122 117 149 128 140 144 107 71 34 25 12 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 275 10 10 7 12 11 10 16 17 20 27 20 19 19 11 19 19 13 6 9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 495 0 6 18 52 84 59 69 85 128 212 202 258 256 289 278 271 138 66 21 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 588 13 28 24 26 36 63 136 146 124 139 133 124 100 142 127 115 60 28 19 3 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 489 0 0 0 0 35 187 445 493 241 79 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 395 89 103 78 31 19 10 7 9 5 13 2 6 11 4 3 4 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 453 22 37 16 43 36 16 24 13 21 29 21 17 17 39 31 30 20 10 10 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 811 18 80 104 113 84 113 136 97 120 145 113 102 95 111 112 98 63 64 30 10 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 286 895 66 59 64 34 92 159 174 217 162 106 132 192 258 263 218 118 49 22 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 951 1 477 706 617 583 567 795 1 263 1 329 1 251 1 356 1 080 1 338 1 361 1 807 1 879 1 617 954 582 291 80 18
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 1 3 7 5 6 2
X. Nemoci dýchací soustavy 34 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2 5 4 3 6 1 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 2 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 4 3 2 3 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 139 0 3 2 1 0 0 1 0 2 2 5 2 6 10 20 17 19 21 13 11 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 931 0 0 6 46 48 64 85 97 101 114 85 79 64 48 35 18 16 14 4 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 5 3 8 10 10 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 985 0 0 6 46 48 64 86 97 102 116 86 81 67 51 40 21 25 25 14 10 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 0 1 3 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 65 0 4 0 1 0 4 6 1 3 3 4 8 11 10 7 2 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 14 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 2 2 5 7 3 4 2 0 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 80 0 18 36 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 141 0 0 0 0 1 1 0 8 1 8 19 15 14 14 23 16 12 6 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95 0 0 0 0 0 0 5 7 9 7 2 1 4 11 20 13 11 3 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 498 0 28 55 50 14 5 12 17 15 18 36 27 33 41 57 36 28 14 7 5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 356 21 49 18 17 15 25 14 19 16 27 13 15 11 21 17 22 15 12 3 4 2
péče celkem II. Novotvary 2 089 17 42 25 24 16 38 48 55 102 115 127 168 203 295 322 253 122 78 36 2 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 139 11 9 26 7 2 4 1 5 6 7 6 4 4 10 13 7 8 8 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 482 16 34 24 52 22 19 11 15 19 29 22 42 20 45 40 32 12 20 7 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 274 1 13 26 80 76 96 109 122 124 165 107 102 80 56 39 22 21 17 9 9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 024 4 32 42 33 52 31 41 22 49 80 69 98 99 122 98 70 33 32 13 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 248 2 13 25 15 7 5 7 3 4 11 4 16 18 17 42 26 20 6 6 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 131 5 19 13 7 6 7 6 3 11 8 4 9 4 10 7 3 4 3 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 027 1 1 9 12 17 19 25 40 39 72 86 139 155 241 348 296 236 169 79 36 7
X. Nemoci dýchací soustavy 876 51 157 115 41 23 24 33 18 24 34 21 29 34 69 43 59 40 23 27 10 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 563 36 34 48 48 52 45 69 91 88 122 117 149 129 140 144 107 71 34 25 12 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 279 10 10 7 14 11 10 16 17 20 27 21 19 19 11 19 20 13 6 9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 651 0 6 18 52 85 60 69 93 129 221 221 274 270 304 304 288 153 77 23 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 589 13 28 24 26 36 63 136 146 124 139 133 124 100 142 127 116 60 28 19 3 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 489 0 0 0 0 35 187 445 493 241 79 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 398 89 103 80 32 19 10 7 9 5 13 2 6 11 4 3 4 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 464 22 41 17 43 37 16 24 13 21 29 21 17 17 40 32 30 21 10 11 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 844 18 80 104 113 84 113 136 98 121 145 117 103 97 113 113 105 67 67 32 13 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 385 895 66 59 64 34 92 165 181 227 169 108 133 196 269 285 231 129 52 24 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 573 1 477 737 680 680 629 864 1 362 1 443 1 370 1 492 1 207 1 448 1 467 1 909 1 996 1 691 1 026 642 325 106 22
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 68,2 385 229,4 63,1 66,9 63,1 90,2 38,8 55,9 40,9 60,6 34,4 45,4 32,7 59,2 50,5 82,2 87,1 99,3 41 167,4 495
II. Novotvary 400,6 311,6 196,7 87,7 94,5 67,3 137,2 143,2 161,8 260,7 258 361 508,2 657,7 831,9 946,8 938,1 708,6 604 437,5 83,7 247,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,9 201,6 42,1 91,2 27,6 8,4 14,4 3 14,7 15,3 15,7 17,2 12,1 13,1 28,2 38,6 26,2 46,5 66,2 13,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 86,2 293,3 154,5 73,7 98,4 75,7 68,6 32,8 44,1 48,6 65,1 63 127 65,4 126,9 118,7 115,9 69,7 165,5 95,7 41,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 65,2 18,3 60,9 66,7 133,8 117,8 115,5 71,6 73,5 58,8 114,4 63 69,6 52,4 22,6 11,9 14,9 23,2 24,8 27,3 41,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 174,2 73,3 131,1 147,3 125,9 218,8 97,5 104,4 61,8 115 168,3 183,4 266,2 281,4 307,4 252,3 235,5 127,8 157,2 41 0 247,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 45,2 36,7 56,2 45,6 55,1 29,4 18 20,9 8,8 10,2 24,7 11,5 48,4 58,9 47,9 124,7 97,2 116,2 49,6 82 41,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25,3 91,7 89 45,6 27,6 25,2 25,3 17,9 8,8 28,1 17,9 11,5 27,2 13,1 28,2 20,8 11,2 23,2 24,8 13,7 41,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 378,4 18,3 4,7 31,6 47,2 71,5 68,6 71,6 117,7 97,1 159,3 229,2 414,4 497,3 659,9 997,3 1 091,3 1 330,2 1 315,5 1 011,6 1 130,2 1 237,6
X. Nemoci dýchací soustavy 147,3 934,9 636,8 270,1 86,6 63,1 86,6 98,5 52,9 58,8 76,3 51,6 84,7 104,7 180,5 115,8 209,3 197,5 182 355,4 376,7 247,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 302 659,9 159,2 168,4 188,9 218,8 162,4 205,9 267,7 225 273,7 335,2 450,7 418,8 394,8 427,4 399,9 412,4 281,3 341,8 502,3 495
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53,2 183,3 46,8 24,6 47,2 46,3 36,1 47,7 50 51,1 60,6 57,3 57,5 62,2 31 56,4 71 75,5 49,6 123 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 482,4 0 28,1 63,1 204,7 353,4 213 205,9 250 327,2 475,6 578,8 780,4 837,6 815 825,1 1 012,9 801,6 546 287,1 125,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 307 238,3 131,1 84,2 102,3 151,4 227,4 405,8 429,5 317 311,8 381,1 375,1 327,2 400,4 376,9 429,8 348,5 231,7 259,7 125,6 495
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 287,9 0 0 0 0 147,2 675 1 327,7 1 450,2 616,1 177,2 22,9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51,2 4 857,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 76,4 1 631,5 482,3 273,6 122 79,9 36,1 20,9 26,5 12,8 29,2 5,7 18,1 36 11,3 8,9 14,9 5,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 87,6 403,3 173,3 56,1 169,2 151,4 57,8 71,6 38,2 53,7 65,1 60,2 51,4 55,6 110 92 112,1 116,2 82,7 136,7 41,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 350,1 330 374,6 364,8 444,8 353,4 407,9 405,8 285,3 306,8 325,3 323,8 308,5 310,8 313 332,4 366,3 365,9 529,5 410,1 418,6 742,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 635,3 16 407,0 309 207 251,9 143 332,1 474,4 511,8 554,7 363,4 303,7 399,3 628,2 727,6 780,6 814,8 685,4 405,4 300,8 209,3 247,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 050,5 27 076,1 3 305,9 2 164,4 2 294,6 2 385,3 2 869,7 3 768,3 3 909,4 3 198,0 3 042,2 3 094,4 4 047,4 4 453,2 5 095,7 5 577,0 6 043,5 5 541,4 4 815,1 3 978,1 3 348,7 4 455,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2,9 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 8,9 3,7 0 16,5 27,3 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 41 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,5 11,6 24,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 3,3 5,6 14,8 3,7 17,4 57,9 68,4 251,2 495
X. Nemoci dýchací soustavy 6,6 0 14 7 3,9 0 0 0 0 2,6 0 8,6 3 6,5 14,1 11,9 11,2 34,9 8,3 13,7 41,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3 0 2,8 8,9 3,7 11,6 41,4 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 0 5,8 0 0 41,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 26,2 23,2 24,8 27,3 125,6 495
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,9 0 14 7 3,9 0 0 3 0 5,1 4,5 14,3 6 19,6 28,2 59,4 63,5 110,4 173,7 177,7 460,4 990,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 180 0 0 21 181,1 201,9 231 253,6 285,3 258,2 255,8 243,5 239 209,4 135,4 103,9 67,3 92,9 115,8 54,7 293 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 4,5 2,9 6 6,5 8,5 14,8 11,2 46,5 82,7 136,7 125,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 190,4 0 0 21 181,1 201,9 231 256,6 285,3 260,7 260,2 246,4 245 219,2 143,8 118,7 78,5 145,2 206,8 191,4 418,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,3 0 0 3,7 0 24,8 27,3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0 4,7 10,5 106,3 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,6 0 18,7 0 3,9 0 14,4 17,9 2,9 7,7 6,7 11,5 24,2 36 28,2 20,8 7,5 5,8 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,7 0 4,7 42,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 3 0 2,6 0 17,2 6 6,5 14,1 20,8 11,2 23,2 16,5 0 125,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 15,5 0 84,3 126,3 70,8 33,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,3 0 0 0 0 4,2 3,6 0 23,5 2,6 17,9 54,4 45,4 45,8 39,5 68,3 59,8 69,7 49,6 27,3 41,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 0 0 7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 18,7 3,5 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,6 0 11,5 3 3,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18,4 0 0 0 0 0 0 14,9 20,6 23 15,7 5,7 3 13,1 31 59,4 48,6 63,9 24,8 27,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 96,3 0 131,1 192,9 196,8 58,9 18 35,8 50 38,3 40,4 103,1 81,7 108 115,6 169,2 134,5 162,6 115,8 95,7 209,3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 68,8 385 229,4 63,1 66,9 63,1 90,2 41,8 55,9 40,9 60,6 37,2 45,4 36 59,2 50,5 82,2 87,1 99,3 41 167,4 495
péče celkem II. Novotvary 403,9 311,6 196,7 87,7 94,5 67,3 137,2 143,2 161,8 260,7 258 363,9 508,2 664,2 831,9 955,7 945,6 708,6 645,3 492,1 83,7 247,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,9 201,6 42,1 91,2 27,6 8,4 14,4 3 14,7 15,3 15,7 17,2 12,1 13,1 28,2 38,6 26,2 46,5 66,2 13,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 93,2 293,3 159,2 84,2 204,7 92,5 68,6 32,8 44,1 48,6 65,1 63 127 65,4 126,9 118,7 119,6 69,7 165,5 95,7 41,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 246,3 18,3 60,9 91,2 314,9 319,7 346,5 325,2 358,9 317 370,2 306,6 308,5 261,8 157,9 115,8 82,2 122 140,6 123 376,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 198 73,3 149,8 147,3 129,9 218,8 111,9 122,3 64,7 125,3 179,5 197,7 296,4 323,9 344 290,9 261,6 191,7 264,7 177,7 125,6 247,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 47,9 36,7 60,9 87,7 59 29,4 18 20,9 8,8 10,2 24,7 11,5 48,4 58,9 47,9 124,7 97,2 116,2 49,6 82 41,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25,3 91,7 89 45,6 27,6 25,2 25,3 17,9 8,8 28,1 17,9 11,5 27,2 13,1 28,2 20,8 11,2 23,2 24,8 13,7 41,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 391,9 18,3 4,7 31,6 47,2 71,5 68,6 74,6 117,7 99,7 161,5 246,4 420,5 507,2 679,6 1 032,9 1 106,3 1 370,8 1 398,2 1 080,0 1 506,9 1 732,7
X. Nemoci dýchací soustavy 169,4 934,9 735,2 403,4 161,4 96,8 86,6 98,5 52,9 61,4 76,3 60,2 87,7 111,2 194,6 127,6 220,5 232,3 190,3 369,1 418,6 247,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 302,2 659,9 159,2 168,4 188,9 218,8 162,4 205,9 267,7 225 273,7 335,2 450,7 422,1 394,8 427,4 399,9 412,4 281,3 341,8 502,3 495
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53,9 183,3 46,8 24,6 55,1 46,3 36,1 47,7 50 51,1 60,6 60,2 57,5 62,2 31 56,4 74,7 75,5 49,6 123 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 512,5 0 28,1 63,1 204,7 357,6 216,6 205,9 273,6 329,8 495,8 633,2 828,8 883,5 857,3 902,3 1 076,4 888,7 637 314,4 167,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 307,2 238,3 131,1 84,2 102,3 151,4 227,4 405,8 429,5 317 311,8 381,1 375,1 327,2 400,4 376,9 433,5 348,5 231,7 259,7 125,6 495
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 287,9 0 0 0 0 147,2 675 1 327,7 1 450,2 616,1 177,2 22,9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51,2 4 857,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 76,9 1 631,5 482,3 280,6 125,9 79,9 36,1 20,9 26,5 12,8 29,2 5,7 18,1 36 11,3 8,9 14,9 5,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 89,7 403,3 192 59,6 169,2 155,7 57,8 71,6 38,2 53,7 65,1 60,2 51,4 55,6 112,8 95 112,1 122 82,7 150,4 83,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 356,5 330 374,6 364,8 444,8 353,4 407,9 405,8 288,3 309,3 325,3 335,2 311,6 317,4 318,7 335,4 392,4 389,2 554,3 437,5 544,2 1 237,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 654,4 16 407,0 309 207 251,9 143 332,1 492,3 532,4 580,3 379,2 309,4 402,3 641,3 758,6 845,9 863,4 749,3 430,2 328,1 209,3 247,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 364,1 27 076,1 3 451,0 2 385,4 2 676,4 2 646,1 3 118,8 4 063,7 4 244,7 3 502,2 3 347,3 3 458,3 4 380,2 4 800,1 5 383,4 5 924,3 6 320,1 5 959,6 5 311,5 4 442,9 4 437,0 5 445,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)