8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 365 20 35 19 21 13 22 18 16 17 17 14 14 26 22 28 21 13 16 12 1 0
II. Novotvary 2 142 8 17 16 28 39 33 68 63 97 135 158 187 200 311 315 224 134 76 24 8 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 136 2 6 20 8 3 1 3 2 3 5 4 4 14 7 14 8 15 7 3 0 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 484 18 58 25 9 22 27 22 16 20 38 28 33 18 31 47 28 16 13 8 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 332 1 14 17 21 31 28 34 34 32 27 13 15 23 18 7 3 7 3 2 0 2
VI. Nemoci nervové soustavy 856 18 47 30 45 49 28 28 29 58 58 55 80 101 81 68 44 16 12 9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 314 2 16 15 9 8 4 7 9 8 14 8 16 22 33 41 54 21 22 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 119 6 16 10 8 4 4 6 6 10 8 6 7 5 6 7 2 2 6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 075 1 5 9 8 15 31 17 36 49 78 76 125 197 291 344 313 221 149 84 25 1
X. Nemoci dýchací soustavy 774 39 132 81 13 32 29 28 22 32 24 18 22 34 58 58 41 39 36 25 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 588 43 58 61 53 70 77 82 79 117 139 94 99 113 152 144 89 49 41 18 10 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 291 4 12 20 11 16 19 25 18 22 15 17 21 14 23 21 8 6 15 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 297 1 8 18 37 83 65 65 81 131 172 158 205 273 253 277 249 135 63 18 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 644 18 31 20 20 34 79 133 120 167 146 123 127 110 152 130 108 60 34 28 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 594 0 0 0 0 48 227 466 519 258 74 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 359 101 96 53 25 17 13 6 8 8 9 3 1 4 8 6 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 476 27 42 31 28 36 28 27 24 24 21 15 24 22 35 37 15 15 10 12 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 869 13 109 86 102 106 138 130 105 148 162 115 107 95 97 108 98 59 56 27 8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 272 900 60 40 44 54 88 178 183 213 135 146 163 245 213 245 175 106 63 19 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 275 1 510 762 571 490 680 941 1 343 1 370 1 414 1 277 1 053 1 250 1 516 1 791 1 897 1 481 914 622 296 83 14
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 7 8 8 15 8 9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 35 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 4 2 4 3 4 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 5 3 5 4 3 2 3 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 1 6 6 2 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 206 0 5 3 0 1 1 1 1 1 6 3 10 11 12 23 24 22 37 26 17 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 036 0 0 16 57 44 84 99 95 125 94 92 77 74 74 41 21 18 18 5 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 9 6 12 10 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 089 0 0 16 57 44 84 99 96 126 94 93 77 74 76 47 32 24 30 15 5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 26 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 4 3 0 5 3 1 0 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 0 3 19 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 125 0 2 1 1 3 3 3 3 9 7 10 15 19 9 16 13 5 4 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 19 0 1 13 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 3 6 3 8 3 0 4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 99 0 20 50 21 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 185 0 0 0 1 3 3 8 8 15 7 14 18 25 20 29 21 5 3 4 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 32 2 13 14 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 118 0 0 1 0 6 13 7 6 17 13 8 12 14 7 8 3 0 3 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 86 0 0 0 1 0 2 2 11 16 3 6 9 8 5 10 5 4 4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 772 2 38 89 50 23 23 21 28 59 30 45 67 73 48 75 53 19 16 12 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 370 20 35 19 21 13 22 18 16 18 19 14 15 26 22 29 21 13 16 12 1 0
péče celkem II. Novotvary 2 173 8 17 21 28 40 33 68 63 97 135 160 191 204 311 321 227 135 78 27 8 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 138 2 6 21 8 3 1 3 2 3 5 4 4 14 7 14 9 15 7 3 0 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 514 18 58 28 28 25 27 22 16 20 38 28 35 18 31 49 28 16 13 8 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 376 1 14 33 80 75 112 133 129 157 123 105 92 97 93 48 25 25 23 7 2 2
VI. Nemoci nervové soustavy 1 040 18 49 31 46 52 31 31 33 68 65 66 95 120 92 91 66 31 29 23 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 333 2 17 28 13 8 4 7 9 8 14 9 16 22 33 41 54 21 22 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 119 6 16 10 8 4 4 6 6 10 8 6 7 5 6 7 2 2 6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 172 1 5 9 8 15 33 17 36 50 79 77 133 201 298 354 329 232 164 96 34 1
X. Nemoci dýchací soustavy 908 39 157 133 34 38 29 28 22 32 24 18 24 36 64 62 43 43 40 29 11 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 599 43 58 61 53 70 77 82 79 117 140 96 100 113 153 146 89 50 42 19 11 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 297 4 13 22 11 17 19 25 18 22 15 17 22 15 23 21 8 6 15 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 519 1 8 18 38 87 68 73 90 146 179 175 225 303 277 311 276 143 68 25 7 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 648 18 31 20 20 34 79 134 120 167 146 124 127 110 152 130 109 60 35 28 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 594 0 0 0 0 48 227 466 519 258 74 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 391 103 109 67 26 17 14 6 8 9 9 3 1 4 8 6 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 485 27 43 31 28 36 28 27 24 24 21 15 25 22 35 38 17 16 13 12 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 012 13 109 87 102 112 151 138 111 165 175 123 120 110 104 118 105 60 65 33 10 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 366 900 60 40 45 54 90 180 194 229 138 152 172 254 218 256 181 111 69 20 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 342 1 512 805 679 597 748 1 049 1 464 1 495 1 600 1 407 1 194 1 404 1 674 1 927 2 042 1 590 979 705 349 106 16
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,7 374,3 163 67,1 87,9 53,8 70,9 53,1 46 39,6 41,1 42,3 43,2 78,9 60,7 84,4 89,5 81,5 128 176,8 45,9 0
II. Novotvary 414,9 149,7 79,2 56,5 117,2 161,5 106,4 200,8 181,2 225,7 326 477,6 577,4 606,7 857,9 949,4 954,8 840,3 608 353,7 367,1 371,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,3 37,4 27,9 70,7 33,5 12,4 3,2 8,9 5,8 7 12,1 12,1 12,4 42,5 19,3 42,2 34,1 94,1 56 44,2 0 2 602,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 93,8 336,9 270,1 88,4 37,7 91,1 87 65 46 46,5 91,8 84,6 101,9 54,6 85,5 141,7 119,4 100,3 104 117,9 321,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,3 18,7 65,2 60,1 87,9 128,3 90,3 100,4 97,8 74,5 65,2 39,3 46,3 69,8 49,7 21,1 12,8 43,9 24 29,5 0 743,5
VI. Nemoci nervové soustavy 165,8 336,9 218,9 106 188,3 202,8 90,3 82,7 83,4 135 140,1 166,3 247 306,4 223,4 204,9 187,6 100,3 96 132,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 60,8 37,4 74,5 53 37,7 33,1 12,9 20,7 25,9 18,6 33,8 24,2 49,4 66,7 91 123,6 230,2 131,7 176 44,2 91,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 23,1 112,3 74,5 35,3 33,5 16,6 12,9 17,7 17,3 23,3 19,3 18,1 21,6 15,2 16,6 21,1 8,5 12,5 48 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 402 18,7 23,3 31,8 33,5 62,1 99,9 50,2 103,5 114 188,4 229,7 386 597,6 802,7 1 036,8 1 334,2 1 385,8 1 192,0 1 237,8 1 147,3 371,7
X. Nemoci dýchací soustavy 149,9 729,9 614,8 286,3 54,4 132,5 93,5 82,7 63,3 74,5 58 54,4 67,9 103,1 160 174,8 174,8 244,6 288 368,4 413 743,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 307,6 804,8 270,1 215,6 221,8 289,8 248,2 242,1 227,2 272,2 335,7 284,1 305,7 342,8 419,3 434 379,4 307,3 328 265,3 458,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56,4 74,9 55,9 70,7 46 66,2 61,3 73,8 51,8 51,2 36,2 51,4 64,8 42,5 63,4 63,3 34,1 37,6 120 58,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 445 18,7 37,3 63,6 154,9 343,6 209,5 191,9 232,9 304,8 415,4 477,6 633 828,2 697,9 834,9 1 061,4 846,6 504 265,3 183,6 371,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 318,5 336,9 144,4 70,7 83,7 140,8 254,7 392,7 345,1 388,6 352,6 371,8 392,2 333,7 419,3 391,8 460,4 376,2 272 412,6 183,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 308,8 0 0 0 0 198,7 731,8 1 375,9 1 492,5 600,3 178,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 55,8 5 390,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 69,5 1 890,3 447,1 187,3 104,6 70,4 41,9 17,7 23 18,6 21,7 9,1 3,1 12,1 22,1 18,1 4,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 92,2 505,3 195,6 109,6 117,2 149 90,3 79,7 69 55,8 50,7 45,3 74,1 66,7 96,5 111,5 63,9 94,1 80 176,8 137,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 362,1 243,3 507,7 303,9 426,9 438,8 444,9 383,8 301,9 344,4 391,2 347,6 330,4 288,2 267,6 325,5 417,7 370 448 397,9 367,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 633,8 16 844,5 279,5 141,4 184,2 223,5 283,7 525,6 526,2 495,6 326 441,3 503,3 743,2 587,5 738,4 746 664,7 504 280 91,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 121,4 28 261,3 3 549,1 2 018,0 2 050,8 2 815,0 3 033,5 3 965,3 3 939,6 3 290,1 3 083,9 3 183,0 3 859,9 4 599,0 4 940,3 5 717,5 6 312,9 5 731,5 4 976,0 4 361,9 3 809,1 5 204,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,8 0 3,1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 16 14,7 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 3 0 0 0 0 0 371,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 2,8 0 4,3 0 16 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 0 25,1 8 29,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 2,4 0 9,3 3 2,8 21,1 34,1 50,2 120 117,9 413 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6,8 0 23,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 6,1 16,6 12,1 8,5 25,1 24 58,9 91,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 8 14,7 45,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,6 0 0 0 0 4,1 0 0 2,9 0 0 9,1 6,2 15,2 8,3 15,1 17,1 18,8 16 44,2 91,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 8 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 6,3 16 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3,1 3 0 6 17,1 6,3 48 88,4 91,8 371,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4,3 6,3 16 14,7 45,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 39,9 0 23,3 10,6 0 4,1 3,2 3 2,9 2,3 14,5 9,1 30,9 33,4 33,1 69,3 102,3 138 296 383,1 780,2 743,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 200,7 0 0 56,5 238,6 182,1 270,8 292,3 273,2 290,9 227 278,1 237,8 224,5 204,1 123,6 89,5 112,9 144 73,7 91,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,3 0 3 0 0 2,8 18,1 38,4 37,6 96 147,4 137,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 8,5 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211 0 0 56,5 238,6 182,1 270,8 292,3 276,1 293,2 227 281,1 237,8 224,5 209,6 141,7 136,4 150,5 240 221 229,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5 0 0 17,7 0 4,1 0 0 0 0 0 6 12,4 9,1 0 15,1 12,8 6,3 0 29,5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,2 0 0 10,6 79,5 12,4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24,2 0 9,3 3,5 4,2 12,4 9,7 8,9 8,6 20,9 16,9 30,2 46,3 57,6 24,8 48,2 55,4 31,4 32 29,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,7 0 4,7 45,9 16,7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,8 0 0 0 0 0 3,2 0 0 2,3 0 3 15,4 9,1 16,6 9 34,1 18,8 0 58,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 19,2 0 93,2 176,7 87,9 24,8 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 8 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3,1 0 2,8 6 0 6,3 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 4,7 7,1 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35,8 0 0 0 4,2 12,4 9,7 23,6 23 34,9 16,9 42,3 55,6 75,8 55,2 87,4 89,5 31,4 24 58,9 45,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,2 37,4 60,5 49,5 4,2 0 3,2 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 3 0 0 8 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,9 0 0 3,5 0 24,8 41,9 20,7 17,3 39,6 31,4 24,2 37,1 42,5 19,3 24,1 12,8 0 24 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,7 0 0 0 4,2 0 6,4 5,9 31,6 37,2 7,2 18,1 27,8 24,3 13,8 30,1 21,3 25,1 32 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 149,6 37,4 177 314,5 209,3 95,2 74,1 62 80,5 137,3 72,4 136 206,9 221,5 132,4 226 225,9 119,1 128 176,8 45,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 71,7 374,3 163 67,1 87,9 53,8 70,9 53,1 46 41,9 45,9 42,3 46,3 78,9 60,7 87,4 89,5 81,5 128 176,8 45,9 0
péče celkem II. Novotvary 421 149,7 79,2 74,2 117,2 165,6 106,4 200,8 181,2 225,7 326 483,6 589,8 618,9 857,9 967,5 967,6 846,6 624 397,9 367,1 371,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,7 37,4 27,9 74,2 33,5 12,4 3,2 8,9 5,8 7 12,1 12,1 12,4 42,5 19,3 42,2 38,4 94,1 56 44,2 0 2 602,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 99,6 336,9 270,1 99 117,2 103,5 87 65 46 46,5 91,8 84,6 108,1 54,6 85,5 147,7 119,4 100,3 104 117,9 321,2 371,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 266,6 18,7 65,2 116,6 334,8 310,5 361,1 392,7 371 365,3 297 317,4 284,1 294,3 256,5 144,7 106,6 156,8 184 103,2 91,8 743,5
VI. Nemoci nervové soustavy 201,5 336,9 228,2 109,6 192,5 215,3 99,9 91,5 94,9 158,2 157 199,5 293,4 364 253,8 274,3 281,3 194,4 232 338,9 137,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 64,5 37,4 79,2 99 54,4 33,1 12,9 20,7 25,9 18,6 33,8 27,2 49,4 66,7 91 123,6 230,2 131,7 176 44,2 91,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 23,1 112,3 74,5 35,3 33,5 16,6 12,9 17,7 17,3 23,3 19,3 18,1 21,6 15,2 16,6 21,1 8,5 12,5 48 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 420,8 18,7 23,3 31,8 33,5 62,1 106,4 50,2 103,5 116,3 190,8 232,8 410,7 609,8 822 1 066,9 1 402,4 1 454,8 1 312,0 1 414,7 1 560,3 371,7
X. Nemoci dýchací soustavy 175,9 729,9 731,3 470 142,3 157,3 93,5 82,7 63,3 74,5 58 54,4 74,1 109,2 176,5 186,9 183,3 269,6 320 427,4 504,8 743,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 309,8 804,8 270,1 215,6 221,8 289,8 248,2 242,1 227,2 272,2 338,1 290,2 308,8 342,8 422 440 379,4 313,5 336 280 504,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 57,5 74,9 60,5 77,7 46 70,4 61,3 73,8 51,8 51,2 36,2 51,4 67,9 45,5 63,4 63,3 34,1 37,6 120 58,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 488 18,7 37,3 63,6 159 360,2 219,2 215,5 258,8 339,7 432,3 529 694,8 919,2 764,1 937,3 1 176,5 896,7 544 368,4 321,2 371,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 319,2 336,9 144,4 70,7 83,7 140,8 254,7 395,6 345,1 388,6 352,6 374,8 392,2 333,7 419,3 391,8 464,6 376,2 280 412,6 183,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 308,8 0 0 0 0 198,7 731,8 1 375,9 1 492,5 600,3 178,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 55,8 5 390,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 75,7 1 927,8 507,7 236,8 108,8 70,4 45,1 17,7 23 20,9 21,7 9,1 3,1 12,1 22,1 18,1 4,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 94 505,3 200,3 109,6 117,2 149 90,3 79,7 69 55,8 50,7 45,3 77,2 66,7 96,5 114,5 72,5 100,3 104 176,8 137,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 389,8 243,3 507,7 307,5 426,9 463,7 486,8 407,5 319,2 383,9 422,6 371,8 370,6 333,7 286,9 355,6 447,6 376,2 520 486,3 458,9 371,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 652,1 16 844,5 279,5 141,4 188,3 223,5 290,1 531,5 557,9 532,8 333,3 459,5 531,1 770,5 601,3 771,6 771,5 696,1 552 294,7 137,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 521,8 28 298,7 3 749,4 2 399,6 2 498,6 3 096,5 3 381,7 4 322,5 4 299,1 3 722,9 3 397,8 3 609,2 4 335,5 5 078,3 5 315,4 6 154,5 6 777,5 6 139,1 5 640,0 5 142,9 4 864,6 5 948,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)