8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 48 21 15 16 23 25 9 23 19 15 13 29 37 20 20 17 26 14 3 1 420
II. Novotvary 5 60 54 41 46 48 59 75 105 149 161 196 286 377 397 256 177 89 31 8 0 2 620
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 5 24 4 4 3 3 0 6 5 6 7 5 13 14 10 7 4 2 2 2 127
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 30 21 15 29 23 24 17 32 34 42 26 42 45 53 29 20 18 9 5 0 526
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 9 23 24 37 37 38 36 32 21 30 13 16 12 6 4 5 5 2 0 0 351
VI. Nemoci nervové soustavy 16 44 34 29 76 38 35 45 60 58 76 90 74 84 82 43 15 18 5 0 0 922
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 20 18 7 2 6 14 7 16 7 10 18 25 39 51 60 22 23 12 0 0 362
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 29 16 2 2 5 8 10 8 4 5 6 5 9 4 3 4 0 2 0 0 124
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 3 16 8 22 23 36 34 58 87 104 144 255 351 377 337 277 202 99 11 2 2 452
X. Nemoci dýchací soustavy 35 140 80 12 32 34 24 27 39 22 34 41 40 57 54 37 26 38 18 9 1 800
XI. Nemoci trávicí soustavy 37 49 55 45 55 75 90 88 130 116 106 75 130 150 107 84 50 47 22 5 1 1 517
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 15 12 19 16 17 20 18 19 19 22 15 20 15 23 13 11 13 9 1 0 300
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 11 17 46 95 62 67 89 136 173 178 245 351 277 422 319 199 94 23 3 0 2 808
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 23 18 14 50 100 141 126 162 123 92 105 118 140 135 85 47 29 16 4 0 1 543
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2 47 180 469 499 242 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 496
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 134 105 50 39 33 20 8 12 12 5 2 6 6 3 6 2 0 0 0 0 0 443
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35 35 31 29 35 28 28 28 30 29 21 29 26 34 37 20 18 21 6 4 0 524
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 126 109 99 147 163 129 112 144 126 104 137 103 143 106 110 94 77 44 16 2 2 113
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 834 62 60 44 46 91 160 195 217 130 95 142 206 247 213 152 156 81 14 5 1 3 151
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 483 814 659 494 790 976 1 378 1 427 1 471 1 180 1 107 1 308 1 737 2 033 2 107 1 584 1 145 785 328 76 10 22 892
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 3 1 0 0 12
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 5 2 7 10 9 7 1 49
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 7 3 1 1 0 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 0 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 2 7 5 3 0 25
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 10 9 13 12 19 21 28 25 20 1 168
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 10 41 53 102 134 98 131 111 99 87 95 53 36 29 23 19 14 1 0 1 136
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 17 8 13 4 1 58
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 10 41 53 102 134 98 131 111 99 87 99 54 43 37 40 27 27 5 1 1 199
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
II. Novotvary 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 2 3 3 1 1 2 1 0 0 21
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 4 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 1 1 3 0 2 3 2 9 9 6 17 19 8 12 10 2 3 0 3 0 110
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 4 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 3 4 3 6 3 5 0 1 0 0 32
X. Nemoci dýchací soustavy 0 26 55 28 2 0 0 0 0 2 2 0 1 7 10 3 7 0 1 0 0 144
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 1 5 1 3 5 5 10 10 7 18 22 19 11 5 2 3 0 0 127
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 15 7 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 1 0 1 0 1 1 3 2 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 19
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 3 1 0 4 9 6 11 12 12 11 6 9 11 6 4 1 0 4 1 0 111
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 1 6 12 17 4 2 3 9 6 16 7 8 8 2 0 0 101
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 52 90 60 16 17 20 34 49 45 39 42 64 62 77 39 29 16 12 4 0 770
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 48 21 15 16 23 25 9 24 19 16 15 34 38 20 20 18 26 14 3 1 431
péče celkem II. Novotvary 5 61 54 41 47 48 59 76 106 149 162 199 289 380 400 261 178 91 32 9 0 2 647
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 5 24 4 4 3 3 0 6 5 6 7 5 13 14 10 7 4 2 2 2 127
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 30 25 33 30 23 24 17 32 34 44 27 42 45 54 29 20 20 9 6 0 556
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 9 33 65 90 139 172 134 163 132 129 101 112 65 42 33 30 24 19 2 0 1 495
VI. Nemoci nervové soustavy 16 45 35 32 76 40 38 47 69 67 84 109 96 94 100 61 34 32 19 7 1 1 102
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 24 38 10 2 6 14 7 16 7 10 18 25 39 51 60 22 23 12 0 0 389
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 29 16 2 2 5 8 10 8 4 5 6 5 9 4 3 4 0 2 0 0 124
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 3 16 8 22 24 37 34 60 89 106 149 260 358 388 343 289 212 109 18 3 2 534
X. Nemoci dýchací soustavy 35 166 135 40 34 34 24 27 39 24 36 41 41 64 66 42 34 38 19 10 1 950
XI. Nemoci trávicí soustavy 37 49 55 45 55 75 90 88 130 117 108 76 130 152 109 86 50 49 23 5 1 1 530
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 16 14 21 16 17 20 18 19 19 22 15 20 15 23 13 11 13 11 1 0 307
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 11 17 47 100 63 71 95 141 183 189 255 371 301 445 334 211 99 27 4 0 2 965
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 23 18 14 50 101 141 126 162 123 92 105 119 141 136 85 47 29 16 5 0 1 548
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 2 47 180 469 499 242 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 496
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 137 120 57 43 36 21 8 12 13 5 2 6 6 3 6 2 0 0 0 0 0 477
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35 36 31 30 35 29 29 31 32 34 23 29 26 35 40 20 18 23 9 7 0 552
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 129 110 99 151 172 135 123 156 138 117 144 112 155 112 118 97 84 53 20 2 2 249
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 834 62 60 44 46 92 166 207 234 134 97 145 216 255 229 159 165 89 16 6 1 3 257
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 486 866 759 595 859 1 095 1 533 1 560 1 652 1 336 1 252 1 447 1 909 2 162 2 239 1 679 1 235 856 392 105 12 25 029
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 496,7 218,6 76,5 63,4 64,8 71,2 72,8 25,1 51,8 48,5 45,5 41,2 84 102,3 62,2 88,9 108,7 206,3 214,2 144,9 395,3 81,4
II. Novotvary 95,5 273,2 196,7 173,3 186,3 148,7 171,8 209,2 236,4 380 487,8 621 828,6 1 042,2 1 234,2 1 137,9 1 131,6 706,2 474,4 386,3 0 507,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,1 22,8 87,4 16,9 16,2 9,3 8,7 0 13,5 12,8 18,2 22,2 14,5 35,9 43,5 44,5 44,8 31,7 30,6 96,6 790,5 24,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 229,2 136,6 76,5 63,4 117,4 71,2 69,9 47,4 72,1 86,7 127,3 82,4 121,7 124,4 164,8 128,9 127,9 142,8 137,7 241,4 0 101,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,1 41 83,8 101,4 149,8 114,6 110,6 100,4 72,1 53,6 90,9 41,2 46,4 33,2 18,7 17,8 32 39,7 30,6 0 0 68
VI. Nemoci nervové soustavy 305,6 200,4 123,9 122,6 307,8 117,7 101,9 125,5 135,1 147,9 230,3 285,1 214,4 232,2 254,9 191,1 95,9 142,8 76,5 0 0 178,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 95,5 91,1 65,6 29,6 8,1 18,6 40,8 19,5 36 17,9 30,3 57 72,4 107,8 158,6 266,7 140,6 182,5 183,6 0 0 70,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 38,2 132,1 58,3 8,5 8,1 15,5 23,3 27,9 18 10,2 15,2 19 14,5 24,9 12,4 13,3 25,6 0 30,6 0 0 24
IX. Nemoci oběhové soustavy 114,6 13,7 58,3 33,8 89,1 71,2 104,8 94,9 130,6 221,9 315,1 456,2 738,8 970,3 1 172,0 1 498,0 1 770,9 1 602,9 1 514,9 531,1 790,5 475,1
X. Nemoci dýchací soustavy 668,6 637,6 291,4 50,7 129,6 105,3 69,9 75,3 87,8 56,1 103 129,9 115,9 157,6 167,9 164,5 166,2 301,5 275,4 434,6 395,3 155
XI. Nemoci trávicí soustavy 706,8 223,1 200,4 190,2 222,7 232,3 262 245,5 292,7 295,9 321,2 237,6 376,6 414,7 332,6 373,4 319,7 373 336,6 241,4 395,3 293,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 57,3 68,3 43,7 80,3 64,8 52,7 58,2 50,2 42,8 48,5 66,7 47,5 57,9 41,5 71,5 57,8 70,3 103,2 137,7 48,3 0 58,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,1 50,1 61,9 194,4 384,7 192,1 195,1 248,3 306,2 441,3 539,4 776,2 1 016,9 765,7 1 311,9 1 418,0 1 272,2 745,9 352 144,9 0 544,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 286,5 104,7 65,6 59,2 202,5 309,8 410,5 351,5 364,8 313,7 278,8 332,7 341,9 387 419,7 377,8 300,5 230,1 244,8 193,1 0 299
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 8,5 190,3 557,6 1 365,6 1 392,1 544,9 135,2 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 596,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 559,7 478,2 182,1 164,8 133,6 62 23,3 33,5 27 12,8 6,1 19 17,4 8,3 18,7 8,9 0 0 0 0 0 85,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 668,6 159,4 112,9 122,6 141,7 86,7 81,5 78,1 67,6 74 63,6 91,9 75,3 94 115 88,9 115,1 166,6 91,8 193,1 0 101,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 420,2 573,8 397,1 418,4 595,3 504,9 375,6 312,5 324,3 321,4 315,1 434,1 298,4 395,3 329,5 489 600,9 611 673,3 772,6 790,5 409,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 931,2 282,3 218,6 185,9 186,3 281,9 465,9 544 488,6 331,6 287,9 449,9 596,8 682,8 662,2 675,6 997,3 642,8 214,2 241,4 395,3 610,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 328,6 3 706,9 2 400,7 2 087,6 3 199,2 3 023,5 4 012,2 3 981,0 3 312,4 3 009,7 3 354,3 4 144,1 5 032,4 5 619,9 6 550,4 7 040,9 7 320,0 6 229,2 5 019,1 3 669,7 3 952,6 4 435,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 5,8 2,8 0 0 6,4 0 0 0 0 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 17,8 0 0 0 48,3 0 1,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 0 0 3,1 0 0 15,9 0 48,3 0 1,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,9 0 0 0 12,8 0 45,9 48,3 0 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 6,3 5,8 2,8 0 4,4 0 23,8 15,3 0 0 2,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,3 2,9 11,1 15,5 8,9 44,8 79,4 137,7 338 395,3 9,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 8,9 6,4 0 0 48,3 0 1,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 15,9 15,3 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,6 0 0 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 0 0 3 9,5 2,9 5,5 9,3 17,8 44,8 23,8 15,3 48,3 0 5,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 48,3 0 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,1 0 0 7,9 45,9 144,9 0 1,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 3,2 0 2,8 0 17,8 12,8 55,5 76,5 144,9 0 4,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,5 0 0 6,4 0 0 48,3 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 2,3 0 21,2 31,7 26,1 35,9 37,3 84,5 134,3 222,2 382,6 965,7 395,3 32,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 36,4 173,3 214,6 316 390,2 273,4 295 283,1 300 275,6 275,2 146,5 111,9 128,9 147 150,8 214,2 48,3 0 220,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 18,7 31,1 108,7 63,5 198,9 193,1 395,3 11,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 36,4 173,3 214,6 316 390,2 273,4 295 283,1 300 275,6 286,8 149,3 133,7 164,5 255,7 214,3 413,2 241,4 395,3 232,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,3 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 0 4,6 0 0 4 0 0 2,8 2,3 0 3 9,5 5,8 8,3 9,3 4,4 6,4 15,9 15,3 0 0 4,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 14,6 76,1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 4,6 3,6 12,7 0 6,2 8,7 5,6 20,3 23 18,2 53,9 55 22,1 37,3 44,5 12,8 23,8 0 144,9 0 21,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 18,2 72,9 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 3,1 2,9 0 4,5 5,1 3 9,5 11,6 8,3 18,7 13,3 32 0 15,3 0 0 6,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 118,4 200,4 118,3 8,1 0 0 0 0 5,1 6,1 0 2,9 19,4 31,1 13,3 44,8 0 15,3 0 0 27,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,1 3,2 0 5,5 6,2 0 0 0 0 0 0 1,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 4,6 7,3 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 4,2 20,2 3,1 8,7 13,9 11,3 25,5 30,3 22,2 52,1 60,8 59,1 48,9 32 15,9 45,9 0 0 24,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 57,3 68,3 25,5 16,9 12,1 3,1 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 4,6 0 4,2 0 3,1 2,9 8,4 4,5 12,8 6,1 0 0 0 6,2 0 0 7,9 0 0 0 3,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 13,7 3,6 0 16,2 27,9 17,5 30,7 27 30,6 33,3 19 26,1 30,4 18,7 17,8 6,4 0 61,2 48,3 0 21,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 3,1 17,5 33,5 38,3 10,2 6,1 9,5 26,1 16,6 49,7 31,1 51,1 63,5 30,6 0 0 19,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,3 236,8 327,9 253,6 64,8 52,7 58,2 94,9 110,3 114,8 118,2 133,1 185,4 171,4 239,4 173,4 185,4 127 183,6 193,1 0 149,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 496,7 218,6 76,5 63,4 64,8 71,2 72,8 25,1 54 48,5 48,5 47,5 98,5 105 62,2 88,9 115,1 206,3 214,2 144,9 395,3 83,5
péče celkem II. Novotvary 95,5 277,8 196,7 173,3 190,3 148,7 171,8 212 238,7 380 490,9 630,5 837,3 1 050,4 1 243,5 1 160,2 1 138,0 722,1 489,7 434,6 0 512,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,1 22,8 87,4 16,9 16,2 9,3 8,7 0 13,5 12,8 18,2 22,2 14,5 35,9 43,5 44,5 44,8 31,7 30,6 96,6 790,5 24,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 229,2 136,6 91,1 139,5 121,5 71,2 69,9 47,4 72,1 86,7 133,3 85,5 121,7 124,4 167,9 128,9 127,9 158,7 137,7 289,7 0 107,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,1 41 120,2 274,7 364,5 430,6 500,8 373,8 367 336,7 390,9 320 324,5 179,7 130,6 146,7 191,8 190,4 290,7 96,6 0 289,7
VI. Nemoci nervové soustavy 305,6 204,9 127,5 135,2 307,8 123,9 110,6 131,1 155,4 170,9 254,5 345,3 278,1 259,8 310,9 271,1 217,4 253,9 290,7 338 395,3 213,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 95,5 109,3 138,4 42,3 8,1 18,6 40,8 19,5 36 17,9 30,3 57 72,4 107,8 158,6 266,7 140,6 182,5 183,6 0 0 75,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 38,2 132,1 58,3 8,5 8,1 15,5 23,3 27,9 18 10,2 15,2 19 14,5 24,9 12,4 13,3 25,6 0 30,6 0 0 24
IX. Nemoci oběhové soustavy 114,6 13,7 58,3 33,8 89,1 74,3 107,7 94,9 135,1 227 321,2 472,1 753,3 989,6 1 206,2 1 524,6 1 847,6 1 682,3 1 667,9 869,1 1 185,8 491
X. Nemoci dýchací soustavy 668,6 756 491,8 169 137,7 105,3 69,9 75,3 87,8 61,2 109,1 129,9 118,8 176,9 205,2 186,7 217,4 301,5 290,7 482,9 395,3 184,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 706,8 223,1 200,4 190,2 222,7 232,3 262 245,5 292,7 298,4 327,3 240,8 376,6 420,2 338,9 382,3 319,7 388,8 352 241,4 395,3 296,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 57,3 72,9 51 88,7 64,8 52,7 58,2 50,2 42,8 48,5 66,7 47,5 57,9 41,5 71,5 57,8 70,3 103,2 168,3 48,3 0 59,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,1 50,1 61,9 198,6 405 195,2 206,7 265 317,5 466,8 572,7 807,9 1 074,9 832,1 1 383,4 1 484,6 1 348,9 785,6 413,2 193,1 0 574,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 286,5 104,7 65,6 59,2 202,5 312,9 410,5 351,5 364,8 313,7 278,8 332,7 344,8 389,8 422,8 377,8 300,5 230,1 244,8 241,4 0 299,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 8,5 190,3 557,6 1 365,6 1 392,1 544,9 135,2 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 596,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 617,0 546,5 207,7 181,7 145,8 65,1 23,3 33,5 29,3 12,8 6,1 19 17,4 8,3 18,7 8,9 0 0 0 0 0 92,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 668,6 163,9 112,9 126,8 141,7 89,8 84,4 86,5 72,1 86,7 69,7 91,9 75,3 96,8 124,4 88,9 115,1 182,5 137,7 338 0 107
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 420,2 587,5 400,7 418,4 611,5 532,8 393,1 343,1 351,3 352 354,5 456,2 324,5 428,5 348,2 524,5 620,1 666,6 811 965,7 790,5 435,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 931,2 282,3 218,6 185,9 186,3 285 483,3 577,5 526,9 341,8 293,9 459,4 625,8 704,9 711,9 706,8 1 054,9 706,2 244,8 289,7 395,3 631,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 385,9 3 943,7 2 765,0 2 514,5 3 478,6 3 392,1 4 463,5 4 352,1 3 720,0 3 407,6 3 793,7 4 584,5 5 530,8 5 976,5 6 960,8 7 463,2 7 895,4 6 792,6 5 998,5 5 070,0 4 743,1 4 849,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)