8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 278 4 23 17 14 16 19 19 13 16 13 8 17 11 12 19 18 10 10 14 4 1
II. Novotvary 1 129 8 16 17 13 8 11 24 20 47 61 69 99 125 135 157 137 109 51 20 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 58 1 1 4 1 0 4 1 2 2 2 1 1 4 4 2 8 7 1 8 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 216 10 34 18 7 3 11 6 9 10 9 11 15 14 12 17 6 10 3 8 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 233 0 4 7 16 32 20 24 21 23 19 24 17 12 6 3 1 2 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 420 8 22 24 24 21 16 27 27 28 36 22 25 22 37 36 23 10 6 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 131 6 12 20 10 4 4 2 2 5 4 6 6 5 4 12 15 5 4 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 130 1 14 15 22 2 7 4 8 12 11 4 7 4 3 4 6 6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 322 3 0 1 7 11 15 25 23 39 33 59 90 108 172 188 203 171 100 58 14 2
X. Nemoci dýchací soustavy 778 25 154 66 10 17 18 32 18 29 31 24 23 44 47 67 57 47 37 27 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 835 6 10 20 28 18 42 51 55 68 76 66 73 62 71 66 43 33 15 23 9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 121 2 9 5 5 5 9 14 11 10 10 5 11 4 8 4 4 1 1 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 008 0 11 7 21 44 20 45 38 59 72 81 104 89 116 121 90 58 17 13 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 144 4 12 19 12 24 53 66 86 78 103 85 77 81 89 119 124 64 27 16 2 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 088 0 0 0 0 37 132 340 364 174 37 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 189 54 37 42 12 8 4 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 0 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 337 10 21 7 20 19 16 21 19 14 22 12 19 33 21 16 13 20 16 13 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 066 15 62 44 57 72 79 96 63 80 84 70 74 30 54 59 55 35 18 17 1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 289 673 46 50 42 30 51 142 212 172 115 54 102 121 170 130 91 61 17 8 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 856 914 488 383 321 371 531 942 994 869 740 608 765 772 965 1 022 896 649 327 236 54 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 11 5 3 0 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 3 2 3 1 3 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 3 2 0 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 14 10 10 17 20 8 3
X. Nemoci dýchací soustavy 67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 17 10 11 8 5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 2 0 2 4 4 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 2 3 1 2 2 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 6 2 4 2 7 5 3 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 8 6 3 5 12 9 6 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 411 0 2 0 0 0 0 0 11 3 11 5 20 20 45 57 45 44 58 59 24 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 119 0 0 13 35 48 65 77 113 102 92 114 79 85 75 58 59 36 30 19 13 6
VI. Nemoci nervové soustavy 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 11 19 12 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 183 0 0 13 35 48 65 77 113 102 93 114 79 85 77 63 70 47 49 31 16 6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 1 2 0 0
II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 0 0 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 111 0 5 8 7 3 2 5 7 3 6 6 15 8 11 5 12 7 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 74 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9 7 6 19 11 4 8 6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 85 0 9 28 10 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6 8 5 12 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 199 0 0 1 0 1 1 3 1 1 7 11 13 21 25 41 34 21 13 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 3 2 4 6 4 1 7 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 420 0 0 0 0 0 1 3 13 22 15 10 19 26 32 74 100 75 24 6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 983 0 20 47 24 9 4 15 29 27 31 32 62 66 82 151 176 116 69 23 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 297 4 23 17 14 17 19 21 15 16 13 10 17 13 13 19 21 12 11 17 4 1
péče celkem II. Novotvary 1 168 8 16 17 13 8 11 24 21 47 62 69 101 129 141 168 144 113 52 22 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 60 1 1 4 1 0 4 1 2 2 2 1 1 4 4 2 8 7 2 8 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 251 10 34 23 13 6 11 6 10 10 11 11 16 16 15 19 9 11 6 10 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 362 0 4 21 51 80 85 101 136 125 111 138 98 97 83 62 60 39 33 19 13 6
VI. Nemoci nervové soustavy 613 8 27 32 31 24 18 32 38 31 43 28 40 32 52 46 49 30 26 21 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 132 6 12 21 10 4 4 2 2 5 4 6 6 5 4 12 15 5 4 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 132 1 14 16 22 2 7 4 8 12 11 5 7 4 3 4 6 6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 486 3 0 1 7 11 15 26 23 39 34 61 101 115 184 221 224 185 125 84 22 5
X. Nemoci dýchací soustavy 930 25 165 94 20 17 18 32 20 29 31 25 26 47 57 90 75 63 57 34 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 851 6 10 20 28 18 42 51 55 69 77 67 74 64 71 67 44 34 20 24 10 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 126 2 9 5 5 5 9 14 13 10 10 5 11 5 9 4 4 1 1 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 233 0 11 8 21 45 21 48 39 60 83 93 120 111 143 162 126 83 34 23 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 153 4 12 19 12 24 53 66 86 78 103 85 78 81 89 120 125 67 27 19 2 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 088 0 0 0 0 37 132 340 364 174 37 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 192 54 38 43 12 9 4 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 0 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 367 10 26 8 21 19 16 21 20 15 23 12 21 33 23 18 18 21 18 15 7 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 140 15 62 44 57 72 79 97 67 81 86 72 80 35 64 67 63 38 32 23 4 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 768 673 46 50 42 30 52 145 225 195 132 64 124 149 210 210 194 141 53 23 8 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 433 914 510 443 380 428 600 1 034 1 147 1 001 875 759 926 943 1 169 1 293 1 187 856 503 349 94 22
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,9 60,1 89,8 49,7 45,6 57 57,8 46,2 31,7 33,3 23,8 18,7 41 28,3 27,6 45,3 54,7 45,4 69,6 159,9 127,5 183,5
II. Novotvary 178,3 120,2 62,4 49,7 42,4 28,5 33,5 58,3 48,8 97,8 111,7 161,5 238,7 321,9 310,1 374,1 416,7 495 355,2 228,4 63,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,2 15 3,9 11,7 3,3 0 12,2 2,4 4,9 4,2 3,7 2,3 2,4 10,3 9,2 4,8 24,3 31,8 7 91,3 127,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,1 150,3 132,7 52,6 22,8 10,7 33,5 14,6 22 20,8 16,5 25,7 36,2 36,1 27,6 40,5 18,2 45,4 20,9 91,3 95,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 36,8 0 15,6 20,4 52,1 114 60,9 58,3 51,2 47,9 34,8 56,2 41 30,9 13,8 7,1 3 9,1 13,9 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 66,3 120,2 85,9 70,1 78,2 74,8 48,7 65,6 65,9 58,3 65,9 51,5 60,3 56,7 85 85,8 69,9 45,4 41,8 57,1 31,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,7 90,2 46,8 58,4 32,6 14,3 12,2 4,9 4,9 10,4 7,3 14 14,5 12,9 9,2 28,6 45,6 22,7 27,9 34,3 63,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20,5 15 54,6 43,8 71,7 7,1 21,3 9,7 19,5 25 20,1 9,4 16,9 10,3 6,9 9,5 18,2 27,2 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 208,8 45,1 0 2,9 22,8 39,2 45,7 60,7 56,1 81,2 60,4 138,1 217 278,2 395,1 448 617,4 776,6 696,4 662,3 446,3 367
X. Nemoci dýchací soustavy 122,9 375,8 601 192,8 32,6 60,6 54,8 77,7 43,9 60,4 56,8 56,2 55,4 113,3 108 159,7 173,4 213,5 257,7 308,3 159,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 131,9 90,2 39 58,4 91,2 64,1 127,9 123,9 134,2 141,6 139,1 154,5 176 159,7 163,1 157,3 130,8 149,9 104,5 262,6 286,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,1 30,1 35,1 14,6 16,3 17,8 27,4 34 26,8 20,8 18,3 11,7 26,5 10,3 18,4 9,5 12,2 4,5 7 34,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 159,2 0 42,9 20,4 68,4 156,8 60,9 109,3 92,7 122,8 131,8 189,6 250,7 229,2 266,5 288,3 273,7 263,4 118,4 148,4 31,9 183,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 180,7 60,1 46,8 55,5 39,1 85,5 161,4 160,3 209,8 162,4 188,6 199 185,6 208,6 204,5 283,6 377,1 290,7 188 182,7 63,8 550,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 171,8 0 0 0 0 131,8 401,9 826 888,1 362,2 67,7 7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,3 1 262,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29,9 811,7 144,4 122,7 39,1 28,5 12,2 7,3 7,3 6,2 3,7 9,4 9,6 7,7 9,2 4,8 6,1 0 13,9 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 53,2 150,3 82 20,4 65,2 67,7 48,7 51 46,4 29,1 40,3 28,1 45,8 85 48,2 38,1 39,5 90,8 111,4 148,4 127,5 183,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 168,4 225,5 242 128,5 185,7 256,5 240,5 233,2 153,7 166,5 153,8 163,9 178,4 77,3 124,1 140,6 167,3 159 125,4 194,1 31,9 183,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 361,5 10 115,7 179,5 146,1 136,8 106,9 155,3 345 517,2 358,1 210,6 126,4 245,9 311,6 390,5 309,8 276,8 277 118,4 91,3 63,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 030,5 13 738,2 1 904,5 1 118,8 1 045,9 1 321,9 1 616,7 2 288,5 2 425,1 1 809,1 1 354,9 1 423,2 1 844,3 1 988,3 2 216,9 2 435,5 2 725,0 2 947,5 2 277,3 2 694,7 1 721,4 1 651,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,6 2,3 0 0 0 0 11,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 10,3 6,9 26,2 15,2 13,6 0 11,4 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 31,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,7 0 2,4 5,2 6,9 4,8 9,1 4,5 20,9 22,8 31,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,1 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 4,6 2,4 0 4,5 7 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 1,8 0 0 5,2 4,6 0 9,1 9,1 0 45,7 31,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 13,8 33,4 30,4 45,4 118,4 228,4 255 550,5
X. Nemoci dýchací soustavy 10,6 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,8 5,2 20,7 40,5 30,4 50 55,7 57,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 2,3 2,4 5,2 0 2,4 3 4,5 20,9 11,4 31,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 2,6 2,3 0 0 0 0 11,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 2,3 7,2 2,6 4,6 0 6,1 18,2 27,9 57,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3 13,6 0 34,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8 0 4,8 0 4,6 4,8 9,1 4,5 13,9 22,8 95,6 183,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,1 1,8 2,3 7,2 7,7 13,8 4,8 12,2 9,1 48,7 57,1 95,6 183,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,7 0 7,2 5,2 18,4 14,3 9,1 22,7 83,6 102,8 191,3 367
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 64,9 0 7,8 0 0 0 0 0 26,8 6,2 20,1 11,7 48,2 51,5 103,4 135,8 136,9 199,8 403,9 673,7 765,1 1 284,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 176,7 0 0 38 114 171 197,9 187,1 275,7 212,3 168,4 266,8 190,5 218,9 172,3 138,2 179,4 163,5 208,9 216,9 414,4 1 100,9
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 11,9 33,5 50 132,3 137 95,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 186,8 0 0 38 114 171 197,9 187,1 275,7 212,3 170,3 266,8 190,5 218,9 176,9 150,1 212,9 213,5 341,2 354 510 1 100,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,4 0 0 0 0 3,6 0 4,9 2,4 0 0 4,7 0 2,6 0 0 9,1 9,1 7 22,8 0 0
II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8 0 0 0 6,9 0 6,1 4,5 7 11,4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,2 0 0 14,6 19,5 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 2,9 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,5 0 19,5 23,4 22,8 10,7 6,1 12,1 17,1 6,2 11 14 36,2 20,6 25,3 11,9 36,5 31,8 7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1,8 4,7 21,7 18 13,8 45,3 33,5 18,2 55,7 68,5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 13,4 0 35,1 81,8 32,6 0 0 0 4,9 0 0 0 2,4 2,6 2,3 14,3 24,3 22,7 83,6 22,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 31,4 0 0 2,9 0 3,6 3 7,3 2,4 2,1 12,8 25,7 31,3 54,1 57,4 97,7 103,4 95,4 90,5 57,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 3,9 2,9 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 0 19,5 2,9 3,3 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,4 0 0 0 0 0 0 2,4 7,3 0 1,8 2,3 7,2 5,2 9,2 14,3 12,2 4,5 48,7 11,4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 66,3 0 0 0 0 0 3 7,3 31,7 45,8 27,5 23,4 45,8 67 73,5 176,3 304,1 340,6 167,1 68,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 155,3 0 78,1 137,3 78,2 32,1 12,2 36,4 70,8 56,2 56,8 74,9 149,5 170 188,4 359,8 535,3 526,8 480,5 262,6 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,9 60,1 89,8 49,7 45,6 60,6 57,8 51 36,6 33,3 23,8 23,4 41 33,5 29,9 45,3 63,9 54,5 76,6 194,1 127,5 183,5
péče celkem II. Novotvary 184,5 120,2 62,4 49,7 42,4 28,5 33,5 58,3 51,2 97,8 113,5 161,5 243,5 332,2 323,9 400,4 437,9 513,2 362,1 251,2 63,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,5 15 3,9 11,7 3,3 0 12,2 2,4 4,9 4,2 3,7 2,3 2,4 10,3 9,2 4,8 24,3 31,8 13,9 91,3 159,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,6 150,3 132,7 67,2 42,4 21,4 33,5 14,6 24,4 20,8 20,1 25,7 38,6 41,2 34,5 45,3 27,4 50 41,8 114,2 127,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 215,1 0 15,6 61,3 166,2 285 258,8 245,4 331,8 260,2 203,2 323 236,3 249,8 190,7 147,7 182,5 177,1 229,8 216,9 414,4 1 100,9
VI. Nemoci nervové soustavy 96,8 120,2 105,4 93,5 101 85,5 54,8 77,7 92,7 64,5 78,7 65,5 96,4 82,4 119,5 109,6 149 136,2 181,1 239,8 159,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,8 90,2 46,8 61,3 32,6 14,3 12,2 4,9 4,9 10,4 7,3 14 14,5 12,9 9,2 28,6 45,6 22,7 27,9 34,3 63,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20,8 15 54,6 46,7 71,7 7,1 21,3 9,7 19,5 25 20,1 11,7 16,9 10,3 6,9 9,5 18,2 27,2 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 234,7 45,1 0 2,9 22,8 39,2 45,7 63,2 56,1 81,2 62,3 142,8 243,5 296,2 422,7 526,7 681,2 840,2 870,5 959,1 701,3 917,4
X. Nemoci dýchací soustavy 146,9 375,8 643,9 274,6 65,2 60,6 54,8 77,7 48,8 60,4 56,8 58,5 62,7 121 130,9 214,5 228,1 286,1 397 388,2 159,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 134,4 90,2 39 58,4 91,2 64,1 127,9 123,9 134,2 143,6 141 156,8 178,4 164,8 163,1 159,7 133,8 154,4 139,3 274 318,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,9 30,1 35,1 14,6 16,3 17,8 27,4 34 31,7 20,8 18,3 11,7 26,5 12,9 20,7 9,5 12,2 4,5 7 45,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 194,7 0 42,9 23,4 68,4 160,3 63,9 116,6 95,1 124,9 152 217,7 289,3 285,9 328,5 386,1 383,2 376,9 236,8 262,6 31,9 183,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 182,1 60,1 46,8 55,5 39,1 85,5 161,4 160,3 209,8 162,4 188,6 199 188 208,6 204,5 286 380,2 304,3 188 216,9 63,8 550,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 171,8 0 0 0 0 131,8 401,9 826 888,1 362,2 67,7 7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,3 1 262,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30,3 811,7 148,3 125,6 39,1 32,1 12,2 7,3 7,3 6,2 3,7 9,4 9,6 7,7 9,2 4,8 6,1 0 13,9 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58 150,3 101,5 23,4 68,4 67,7 48,7 51 48,8 31,2 42,1 28,1 50,6 85 52,8 42,9 54,7 95,4 125,4 171,3 223,1 367
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 180,1 225,5 242 128,5 185,7 256,5 240,5 235,6 163,5 168,6 157,5 168,5 192,9 90,1 147 159,7 191,6 172,6 222,9 262,6 127,5 367
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 437,2 10 115,7 179,5 146,1 136,8 106,9 158,3 352,3 548,9 406 241,7 149,8 298,9 383,8 482,4 500,4 590 640,4 369,1 262,6 255 367
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 437,6 13 738,2 1 990,3 1 294,1 1 238,1 1 525,0 1 826,8 2 512,0 2 798,4 2 083,9 1 602,0 1 776,6 2 232,4 2 428,7 2 685,6 3 081,3 3 610,0 3 887,6 3 503,0 3 984,9 2 996,5 4 036,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)