8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 259 20 30 22 12 21 25 28 13 11 12 10 10 8 8 6 4 3 3 7 1 5
II. Novotvary 1 530 20 35 50 32 21 31 36 41 80 64 107 124 173 208 204 152 94 41 14 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 99 1 16 5 4 6 3 6 5 7 2 5 7 12 7 5 1 1 4 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 342 19 43 12 18 24 12 20 15 13 23 22 18 15 25 11 21 10 9 10 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 382 0 5 6 11 38 39 42 45 32 30 42 26 14 19 11 5 2 6 7 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 507 8 20 18 16 21 30 18 40 37 44 53 57 40 30 32 19 10 10 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 213 4 21 12 12 12 7 3 7 13 6 6 11 16 21 25 14 12 8 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 76 4 12 2 6 3 7 3 5 2 6 7 3 1 8 1 3 2 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 080 9 6 3 11 14 21 30 20 22 60 66 78 113 158 161 119 93 54 29 11 2
X. Nemoci dýchací soustavy 509 51 75 37 10 12 24 25 24 20 20 20 22 23 35 33 22 22 15 17 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 128 17 25 36 40 65 67 113 86 76 72 70 93 97 96 79 45 22 17 7 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 205 8 6 9 7 16 17 21 14 25 6 13 14 8 7 18 8 3 4 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 449 1 6 45 26 42 50 70 62 98 104 124 152 146 154 170 133 52 8 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 855 14 20 17 25 43 69 74 74 63 83 80 59 46 59 50 48 14 10 6 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 231 0 0 0 1 43 158 396 410 179 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 371 92 88 76 42 20 11 5 4 5 10 9 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 330 20 20 15 28 34 18 23 22 13 17 15 16 19 12 18 14 8 9 6 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 275 10 35 50 58 81 97 146 106 97 127 83 89 71 58 50 52 23 19 16 6 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 533 701 102 115 54 59 95 200 248 239 131 83 95 99 103 113 52 23 13 7 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 515 1 140 565 530 413 575 781 1 259 1 241 1 032 860 816 877 903 1 010 989 712 394 230 141 38 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 7 3 0 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 2 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7 2 4 5 4 2 2 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 8 8 8 6 7 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 17 16 12 16 12 5 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 5 2 2 3 8 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5 3 2 6 3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 291 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 9 19 21 34 43 47 38 30 31 10 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 764 0 1 31 81 52 70 86 79 77 86 47 50 40 25 22 6 3 2 6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 775 0 1 31 81 52 70 86 79 77 87 47 50 40 26 23 8 5 5 6 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 7 9 6 5 4 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 1 3 7 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 733 0 277 352 89 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 3 1 2 3 1 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 365 0 0 1 0 1 2 4 15 21 16 7 17 15 37 52 73 69 33 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 210 0 282 357 98 22 5 5 17 24 20 12 21 19 47 61 85 81 42 7 5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 264 20 30 22 12 21 25 28 13 11 12 10 12 9 10 6 4 3 3 7 1 5
péče celkem II. Novotvary 1 591 20 35 50 32 21 31 36 41 80 65 110 128 177 211 214 168 103 46 19 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 102 1 16 5 4 6 3 6 5 7 2 5 7 12 7 6 2 1 4 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 355 19 43 13 19 25 12 20 15 13 23 22 19 15 26 11 25 11 11 11 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 147 0 6 37 92 90 110 128 124 109 116 89 76 54 44 33 11 5 8 13 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 568 8 20 19 19 28 31 18 42 38 46 55 64 42 36 38 25 14 16 6 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 215 4 23 12 12 12 7 3 7 13 6 6 11 16 21 25 14 12 8 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 79 4 14 3 6 3 7 3 5 2 6 7 3 1 8 1 3 2 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 143 9 6 3 11 14 21 30 20 22 60 68 80 117 163 169 127 104 61 36 19 3
X. Nemoci dýchací soustavy 1 256 51 352 389 99 25 24 25 24 20 22 20 24 25 38 34 24 24 16 18 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 133 17 25 36 40 65 67 113 86 76 72 70 93 97 96 79 47 22 18 8 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 211 8 6 10 10 16 17 21 14 25 6 14 14 8 7 18 8 4 4 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 558 1 6 45 26 42 51 71 62 100 106 128 156 149 174 187 147 71 21 12 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 861 14 20 17 25 43 69 74 74 63 83 80 59 46 59 52 48 14 12 7 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 231 0 0 0 1 43 158 396 410 179 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 372 92 88 76 43 20 11 5 4 5 10 9 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 339 20 21 15 29 34 18 23 24 13 17 15 16 19 12 19 14 8 11 8 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 304 10 35 50 58 81 97 146 108 97 127 83 89 75 60 55 54 25 22 24 7 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 921 701 102 116 54 60 97 204 264 260 147 92 113 119 143 167 131 95 46 9 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 791 1 140 848 918 592 649 856 1 350 1 342 1 133 969 884 967 983 1 117 1 116 852 518 307 185 54 11
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 21,5 167 63,6 34,5 20,4 38,4 38,4 34,4 16,2 12,6 12 11,8 11,7 10,5 9,8 7,6 6,6 7 12,1 47,4 19,6 576,7
II. Novotvary 126,7 167 74,2 78,4 54,5 38,4 47,6 44,2 51,2 91,5 64,1 126,5 144,5 226,1 254 258,2 249,8 218,9 165,6 94,8 58,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,2 8,4 33,9 7,8 6,8 11 4,6 7,4 6,2 8 2 5,9 8,2 15,7 8,5 6,3 1,6 2,3 16,2 6,8 19,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,3 158,7 91,2 18,8 30,6 43,9 18,4 24,6 18,7 14,9 23 26 21 19,6 30,5 13,9 34,5 23,3 36,4 67,7 39,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,6 0 10,6 9,4 18,7 69,5 59,9 51,6 56,2 36,6 30 49,7 30,3 18,3 23,2 13,9 8,2 4,7 24,2 47,4 39,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 42 66,8 42,4 28,2 27,2 38,4 46,1 22,1 49,9 42,3 44 62,7 66,4 52,3 36,6 40,5 31,2 23,3 40,4 20,3 19,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,6 33,4 44,5 18,8 20,4 21,9 10,8 3,7 8,7 14,9 6 7,1 12,8 20,9 25,6 31,6 23 27,9 32,3 20,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6,3 33,4 25,5 3,1 10,2 5,5 10,8 3,7 6,2 2,3 6 8,3 3,5 1,3 9,8 1,3 4,9 4,7 0 6,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 89,4 75,2 12,7 4,7 18,7 25,6 32,3 36,9 25 25,2 60,1 78 90,9 147,7 192,9 203,8 195,5 216,6 218,1 196,4 215,9 230,7
X. Nemoci dýchací soustavy 42,2 425,9 159,1 58 17 21,9 36,9 30,7 29,9 22,9 20 23,6 25,6 30,1 42,7 41,8 36,1 51,2 60,6 115,1 19,6 115,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 93,4 142 53 56,5 68,1 118,8 102,9 138,8 107,3 86,9 72,1 82,8 108,4 126,8 117,2 100 73,9 51,2 68,7 47,4 98,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 66,8 12,7 14,1 11,9 29,2 26,1 25,8 17,5 28,6 6 15,4 16,3 10,5 8,5 22,8 13,1 7 16,2 6,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 120 8,4 12,7 70,6 44,2 76,8 76,8 86 77,4 112,1 104,1 146,6 177,1 190,9 188 215,2 218,5 121,1 32,3 40,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70,8 116,9 42,4 26,7 42,5 78,6 106 90,9 92,3 72,1 83,1 94,6 68,8 60,1 72 63,3 78,9 32,6 40,4 40,6 19,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 102 0 0 0 1,7 78,6 242,6 486,5 511,6 204,7 43 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,7 1 177,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30,7 768,3 186,6 119,2 71,5 36,6 16,9 6,1 5 5,7 10 10,6 3,5 2,6 2,4 2,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,3 167 42,4 23,5 47,6 62,1 27,6 28,3 27,5 14,9 17 17,7 18,6 24,8 14,7 22,8 23 18,6 36,4 40,6 58,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 105,6 83,5 74,2 78,4 98,7 148 149 179,4 132,3 111 127,1 98,1 103,7 92,8 70,8 63,3 85,4 53,6 76,7 108,4 117,7 115,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 209,8 5 853,9 216,3 180,4 91,9 107,8 145,9 245,7 309,5 273,4 131,1 98,1 110,7 129,4 125,8 143 85,4 53,6 52,5 47,4 19,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 202,2 9 519,8 1 198,4 831,4 702,8 1 050,9 1 199,4 1 546,8 1 548,6 1 180,4 860,8 964,7 1 022,0 1 180,4 1 233,2 1 251,7 1 169,9 917,6 929 954,9 745,7 1 038,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,3 0 3,8 11,5 7 0 6,8 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,6 0 0 6,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 6,6 2,3 8,1 6,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1,2 8,2 2,6 4,9 6,3 6,6 4,7 8,1 20,3 19,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 5,2 4,9 10,1 13,1 18,6 24,2 47,4 78,5 115,3
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,3 2,6 2,4 1,3 3,3 4,7 4 6,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 4 6,8 19,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 4,7 3,9 20,8 20,2 19,7 37,3 48,5 33,9 58,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 4 6,8 0 115,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 13,5 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 5,2 2,4 6,3 3,3 4,7 12,1 54,2 19,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,4 1,2 6,5 3,7 2,5 9,9 7 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,1 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 2 10,6 22,1 27,5 41,5 54,4 77,2 88,5 121,2 209,9 196,2 230,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63,3 0 2,1 48,6 137,8 95 107,5 105,7 98,6 88,1 86,1 55,6 58,3 52,3 30,5 27,8 9,9 7 8,1 40,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,2 1,3 3,3 4,7 12,1 0 19,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 64,2 0 2,1 48,6 137,8 95 107,5 105,7 98,6 88,1 87,1 55,6 58,3 52,3 31,7 29,1 13,1 11,6 20,2 40,6 19,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 3,5 3,9 3,7 8,9 14,8 14 20,2 27,1 19,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 1,6 1,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 1,6 5,1 12,8 1,5 0 0 1,1 1 1,2 0 0 1,2 0 0 0 4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 4,2 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 7 4 0 78,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 60,7 0 587,5 552,2 151,5 23,8 0 0 0 0 1 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 1,6 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,2 0 2,3 1 2,4 0 0 3,7 1,3 3,3 7 4 6,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 2,1 0 1,7 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,2 0 0 1,6 0 1,8 3,1 4,9 18,7 24 16 8,3 19,8 19,6 45,2 65,8 120 160,7 133,3 13,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 100,2 0 598,1 560 166,8 40,2 7,7 6,1 21,2 27,5 20 14,2 24,5 24,8 57,4 77,2 139,7 188,6 169,6 47,4 98,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 21,9 167 63,6 34,5 20,4 38,4 38,4 34,4 16,2 12,6 12 11,8 14 11,8 12,2 7,6 6,6 7 12,1 47,4 19,6 576,7
péče celkem II. Novotvary 131,8 167 74,2 78,4 54,5 38,4 47,6 44,2 51,2 91,5 65,1 130 149,2 231,4 257,6 270,8 276,1 239,9 185,8 128,7 78,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,4 8,4 33,9 7,8 6,8 11 4,6 7,4 6,2 8 2 5,9 8,2 15,7 8,5 7,6 3,3 2,3 16,2 13,5 19,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,4 158,7 91,2 20,4 32,3 45,7 18,4 24,6 18,7 14,9 23 26 22,1 19,6 31,7 13,9 41,1 25,6 44,4 74,5 39,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 95 0 12,7 58 156,6 164,5 168,9 157,3 154,7 124,7 116,1 105,2 88,6 70,6 53,7 41,8 18,1 11,6 32,3 88 39,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 47 66,8 42,4 29,8 32,3 51,2 47,6 22,1 52,4 43,5 46 65 74,6 54,9 44 48,1 41,1 32,6 64,6 40,6 58,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,8 33,4 48,8 18,8 20,4 21,9 10,8 3,7 8,7 14,9 6 7,1 12,8 20,9 25,6 31,6 23 27,9 32,3 20,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6,5 33,4 29,7 4,7 10,2 5,5 10,8 3,7 6,2 2,3 6 8,3 3,5 1,3 9,8 1,3 4,9 4,7 0 6,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 94,7 75,2 12,7 4,7 18,7 25,6 32,3 36,9 25 25,2 60,1 80,4 93,2 152,9 199 213,9 208,7 242,2 246,4 243,8 372,8 346
X. Nemoci dýchací soustavy 104 425,9 746,6 610,2 168,5 45,7 36,9 30,7 29,9 22,9 22 23,6 28 32,7 46,4 43 39,4 55,9 64,6 121,9 19,6 115,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 93,8 142 53 56,5 68,1 118,8 102,9 138,8 107,3 86,9 72,1 82,8 108,4 126,8 117,2 100 77,2 51,2 72,7 54,2 117,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,5 66,8 12,7 15,7 17 29,2 26,1 25,8 17,5 28,6 6 16,6 16,3 10,5 8,5 22,8 13,1 9,3 16,2 6,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 129 8,4 12,7 70,6 44,2 76,8 78,3 87,2 77,4 114,4 106,1 151,3 181,8 194,8 212,5 236,7 241,5 165,4 84,8 81,3 58,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 71,3 116,9 42,4 26,7 42,5 78,6 106 90,9 92,3 72,1 83,1 94,6 68,8 60,1 72 65,8 78,9 32,6 48,5 47,4 19,6 115,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 102 0 0 0 1,7 78,6 242,6 486,5 511,6 204,7 43 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,7 1 177,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30,8 768,3 186,6 119,2 73,2 36,6 16,9 6,1 5 5,7 10 10,6 3,5 2,6 2,4 2,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,1 167 44,5 23,5 49,4 62,1 27,6 28,3 29,9 14,9 17 17,7 18,6 24,8 14,7 24 23 18,6 44,4 54,2 58,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 108 83,5 74,2 78,4 98,7 148 149 179,4 134,8 111 127,1 98,1 103,7 98 73,3 69,6 88,7 58,2 88,9 162,5 137,4 115,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 241,9 5 853,9 216,3 182 91,9 109,7 149 250,6 329,4 297,4 147,1 108,8 131,7 155,6 174,6 211,4 215,3 221,3 185,8 61 19,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 390,7 9 519,8 1 798,6 1 440,1 1 007,5 1 186,2 1 314,6 1 658,6 1 674,6 1 296,0 969,9 1 045,0 1 126,9 1 285,0 1 363,9 1 412,4 1 400,0 1 206,4 1 240,0 1 252,9 1 059,7 1 268,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)