8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 413 18 32 19 15 12 14 23 23 16 21 11 14 22 18 30 33 32 25 17 17 1
II. Novotvary 1 484 18 43 44 28 34 17 34 30 53 68 97 101 122 165 245 207 102 39 20 12 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 92 2 8 1 3 3 1 0 4 1 3 7 5 6 8 8 9 5 6 7 4 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 386 9 19 7 8 8 19 14 13 14 23 22 24 26 39 41 34 30 8 19 8 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 406 0 11 10 18 39 30 38 50 41 22 38 28 25 9 10 11 6 5 8 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 718 15 26 33 19 26 27 27 38 42 62 68 48 52 53 46 52 42 13 19 10 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 335 3 14 16 4 6 10 10 9 13 18 13 15 15 27 60 51 27 12 10 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 215 6 16 16 9 3 14 8 10 13 15 13 18 15 14 19 10 8 5 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 535 6 3 2 8 12 12 22 39 57 111 117 161 173 277 438 429 267 211 126 60 4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 078 40 194 127 28 48 38 39 31 18 38 33 35 49 66 70 69 42 35 49 26 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 519 20 47 39 39 73 71 76 86 122 134 97 88 103 118 162 104 50 46 22 21 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 163 3 6 2 1 5 17 10 15 13 13 6 14 13 14 14 3 5 4 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 270 0 12 21 44 39 45 39 67 82 122 108 129 98 117 128 99 64 38 14 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 276 10 19 15 14 30 56 101 119 107 104 99 79 69 102 122 87 58 41 29 14 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 001 0 0 0 0 27 132 318 306 165 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 289 76 55 65 32 17 9 2 5 4 3 6 2 7 1 2 1 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 505 17 22 20 16 35 20 23 28 32 39 27 27 24 51 31 39 24 15 9 5 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 829 21 55 67 75 103 117 123 109 102 150 116 133 96 102 105 92 67 67 79 42 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 263 545 45 58 31 47 55 132 199 198 139 109 83 118 119 163 114 74 21 7 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 966 998 627 562 392 567 704 1 039 1 181 1 093 1 136 989 1 004 1 033 1 300 1 694 1 444 904 592 441 239 27
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 1 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 3 4 3 7 3 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 8 10 14 17 13 15 16 2
X. Nemoci dýchací soustavy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 10 23 4 0 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 14 18 23 28 19 5 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 5 4 7 4 5 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 381 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 9 8 17 33 52 78 70 42 35 26 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 082 0 0 11 29 38 81 107 121 120 134 88 98 86 52 42 27 23 11 11 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 3 8 2 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 105 0 0 11 29 38 81 107 122 121 134 88 98 89 52 44 30 31 13 14 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 4 0 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 95 0 3 5 1 2 1 1 1 6 5 8 16 3 13 13 8 6 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 6 12 20 12 18 2 3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 52 0 10 23 13 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 121 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 13 8 9 19 15 18 19 11 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 53 0 0 0 0 0 1 5 2 2 2 5 2 2 6 3 5 7 8 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 137 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 5 15 16 32 34 16 11 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 585 0 15 38 24 7 5 8 7 12 10 36 36 36 69 86 80 71 35 10 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 418 18 32 19 15 12 14 23 24 16 21 12 16 22 18 30 33 33 25 17 17 1
péče celkem II. Novotvary 1 506 18 43 44 28 34 17 34 30 53 69 98 102 123 168 251 209 106 39 22 13 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 92 2 8 1 3 3 1 0 4 1 3 7 5 6 8 8 9 5 6 7 4 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 412 9 19 9 18 10 19 14 13 14 23 22 24 26 39 42 36 34 9 23 8 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 492 0 11 21 47 77 111 145 171 161 156 127 126 111 61 52 39 30 17 19 10 0
VI. Nemoci nervové soustavy 866 15 29 38 20 28 28 28 39 49 68 77 66 64 69 65 66 63 21 23 10 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 341 3 14 22 4 6 10 10 9 13 18 13 15 15 27 60 51 27 12 10 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 217 6 16 16 9 3 15 8 10 13 15 13 18 15 14 19 11 8 5 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 722 6 3 2 8 12 12 22 40 59 112 125 166 181 297 468 455 302 226 144 76 6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 180 40 204 150 41 51 38 39 31 18 38 36 36 51 72 80 93 46 35 51 27 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 525 20 47 39 39 73 71 76 86 122 134 97 88 103 118 162 108 50 46 24 21 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 166 3 6 2 1 5 17 10 15 13 13 6 14 14 14 14 3 5 5 4 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 507 0 13 21 44 39 46 39 69 85 123 123 138 111 150 161 140 111 68 20 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 278 10 19 15 14 30 57 101 119 107 104 99 79 69 102 123 87 58 41 29 14 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 001 0 0 0 0 27 132 318 306 165 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 292 76 56 67 32 17 9 2 5 4 3 6 2 7 1 2 1 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 512 17 22 20 16 35 20 23 28 32 39 27 27 24 51 31 41 26 15 9 8 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 917 21 55 67 75 103 118 129 112 105 152 121 136 99 109 113 101 81 79 87 46 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 404 545 45 58 31 47 55 134 200 198 141 111 88 134 136 195 149 90 32 9 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 037 998 642 611 445 612 790 1 155 1 311 1 228 1 283 1 122 1 146 1 175 1 454 1 876 1 632 1 076 682 500 268 31
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 93,7 373,7 172,7 74,7 68,3 59,1 60,9 81,7 79,1 47,4 53,8 36,4 49,7 89 61,9 95,9 141,9 233 289,7 317,9 832,1 301,2
II. Novotvary 336,6 373,7 232 173,1 127,4 167,4 73,9 120,7 103,1 157 174,2 320,8 358,3 493,4 567,6 783,6 890,4 742,7 451,9 374 587,4 1 506,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20,9 41,5 43,2 3,9 13,7 14,8 4,3 0 13,7 3 7,7 23,2 17,7 24,3 27,5 25,6 38,7 36,4 69,5 130,9 195,8 301,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 87,5 186,8 102,5 27,5 36,4 39,4 82,6 49,7 44,7 41,5 58,9 72,8 85,1 105,1 134,2 131,1 146,2 218,4 92,7 355,3 391,6 301,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 92,1 0 59,4 39,3 81,9 192 130,4 134,9 171,9 121,5 56,4 125,7 99,3 101,1 31 32 47,3 43,7 57,9 149,6 342,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 162,8 311,4 140,3 129,8 86,5 128 117,4 95,9 130,6 124,4 158,8 224,9 170,3 210,3 182,3 147,1 223,7 305,8 150,6 355,3 489,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 76 62,3 75,5 62,9 18,2 29,5 43,5 35,5 30,9 38,5 46,1 43 53,2 60,7 92,9 191,9 219,4 196,6 139 187 97,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 48,8 124,6 86,3 62,9 41 14,8 60,9 28,4 34,4 38,5 38,4 43 63,9 60,7 48,2 60,8 43 58,2 57,9 37,4 48,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 574,9 124,6 16,2 7,9 36,4 59,1 52,2 78,1 134 168,9 284,4 386,9 571,1 699,6 952,9 1 400,8 1 845,2 1 944,1 2 444,7 2 356,5 2 936,9 1 204,8
X. Nemoci dýchací soustavy 244,5 830,4 1 046,9 499,5 127,4 236,3 165,2 138,5 106,5 53,3 97,3 109,1 124,2 198,2 227,1 223,9 296,8 305,8 405,5 916,4 1 272,6 903,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 344,5 415,2 253,6 153,4 177,5 359,4 308,6 269,8 295,6 361,4 343,3 320,8 312,2 416,5 405,9 518,1 447,3 364,1 533 411,4 1 027,9 301,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37 62,3 32,4 7,9 4,6 24,6 73,9 35,5 51,6 38,5 33,3 19,8 49,7 52,6 48,2 44,8 12,9 36,4 46,3 74,8 48,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 288 0 64,8 82,6 200,2 192 195,6 138,5 230,3 242,9 312,5 357,2 457,6 396,3 402,5 409,4 425,8 466 440,3 261,8 195,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 289,4 207,6 102,5 59 63,7 147,7 243,4 358,6 409 317 266,4 327,4 280,2 279 350,9 390,2 374,2 422,3 475 542,4 685,3 301,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 227 0 0 0 0 132,9 573,8 1 129,1 1 051,7 488,8 130,7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 42,9 3 923,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 65,5 1 577,7 296,8 255,7 145,6 83,7 39,1 7,1 17,2 11,9 7,7 19,8 7,1 28,3 3,4 6,4 4,3 7,3 11,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 114,5 352,9 118,7 78,7 72,8 172,3 86,9 81,7 96,2 94,8 99,9 89,3 95,8 97,1 175,5 99,1 167,7 174,7 173,8 168,3 244,7 301,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 414,8 436 296,8 263,5 341,3 507,2 508,6 436,7 374,6 302,2 384,3 383,6 471,8 388,2 350,9 335,8 395,7 487,8 776,3 1 477,5 2 055,8 2 409,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 513,2 11 314,1 242,8 228,1 141,1 231,4 239,1 468,7 684 586,6 356,1 360,5 294,4 477,2 409,4 521,3 490,3 538,8 243,3 130,9 244,7 301,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 074,5 20 718,3 3 383,5 2 210,6 1 783,9 2 791,9 3 060,2 3 689,0 4 059,1 3 238,0 2 910,2 3 270,8 3 561,5 4 177,6 4 472,3 5 417,9 6 211,0 6 582,2 6 859,0 8 247,6 11 698,5 8 132,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 4 3,4 9,6 8,6 0 0 18,7 48,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 8,6 29,1 11,6 74,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 7,3 11,6 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,3 7,1 24,3 10,3 12,8 12,9 51 34,8 18,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,6 3,3 3,5 8,1 27,5 32 60,2 123,8 150,6 280,5 783,2 602,4
X. Nemoci dýchací soustavy 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 3,5 4 17,2 32 98,9 29,1 0 37,4 48,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 0 0 37,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11,6 0 0 301,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 3,5 16,2 48,2 57,6 98,9 203,9 220,1 93,5 48,9 301,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 14,6 0 0 146,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,9 0 0 0 0 0 0 3,6 3,4 3 0 0 3,5 4 3,4 16 17,2 51 46,3 93,5 195,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 4 3,4 0 4,3 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 86,4 0 0 0 0 0 0 3,6 3,4 5,9 7,7 29,8 28,4 68,8 113,5 166,3 335,5 509,7 486,6 654,6 1 272,6 1 204,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 245,4 0 0 43,3 132 187,1 352,1 379,9 415,9 355,5 343,3 291 347,6 347,8 178,9 134,3 116,1 167,5 127,4 205,7 146,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12,1 0 6,4 12,9 58,2 23,2 56,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 250,6 0 0 43,3 132 187,1 352,1 379,9 419,3 358,5 343,3 291 347,6 359,9 178,9 140,7 129 225,7 150,6 261,8 146,8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0
II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,5 0 6,9 9,6 0 29,1 0 18,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,2 0 0 7,9 45,5 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21,5 0 16,2 19,7 4,6 9,8 4,3 3,6 3,4 17,8 12,8 26,5 56,8 12,1 44,7 41,6 34,4 43,7 34,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0 0 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23,2 14,2 24,3 41,3 64 51,6 131,1 23,2 56,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 11,8 0 54 90,5 59,2 14,8 0 0 0 0 0 0 0 4 3,4 0 4,3 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,4 0 5,4 0 0 0 4,3 0 6,9 8,9 2,6 43 28,4 36,4 65,4 48 77,4 138,3 127,4 18,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0 5,4 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 0 0 0 0 0 4,3 17,8 6,9 5,9 5,1 16,5 7,1 8,1 20,6 9,6 21,5 51 92,7 56,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,1 0 0 0 0 0 0 7,1 3,4 0 5,1 3,3 17,7 60,7 55 102,3 146,2 116,5 127,4 37,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 132,7 0 80,9 149,5 109,2 34,5 21,7 28,4 24,1 35,6 25,6 119,1 127,7 145,6 237,4 275,1 344,1 517 405,5 187 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 94,8 373,7 172,7 74,7 68,3 59,1 60,9 81,7 82,5 47,4 53,8 39,7 56,8 89 61,9 95,9 141,9 240,3 289,7 317,9 832,1 301,2
péče celkem II. Novotvary 341,5 373,7 232 173,1 127,4 167,4 73,9 120,7 103,1 157 176,8 324,1 361,8 497,4 578 802,8 899 771,8 451,9 411,4 636,3 1 506,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20,9 41,5 43,2 3,9 13,7 14,8 4,3 0 13,7 3 7,7 23,2 17,7 24,3 27,5 25,6 38,7 36,4 69,5 130,9 195,8 301,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 93,4 186,8 102,5 35,4 81,9 49,2 82,6 49,7 44,7 41,5 58,9 72,8 85,1 105,1 134,2 134,3 154,8 247,6 104,3 430,1 391,6 301,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 338,4 0 59,4 82,6 213,9 379,1 482,5 514,8 587,7 477 399,6 420 447 448,9 209,9 166,3 167,7 218,4 197 355,3 489,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 196,4 311,4 156,5 149,5 91 137,9 121,7 99,4 134 145,2 174,2 254,7 234,1 258,8 237,4 207,9 283,9 458,7 243,3 430,1 489,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 77,3 62,3 75,5 86,5 18,2 29,5 43,5 35,5 30,9 38,5 46,1 43 53,2 60,7 92,9 191,9 219,4 196,6 139 187 97,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 49,2 124,6 86,3 62,9 41 14,8 65,2 28,4 34,4 38,5 38,4 43 63,9 60,7 48,2 60,8 47,3 58,2 57,9 37,4 48,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 617,3 124,6 16,2 7,9 36,4 59,1 52,2 78,1 137,5 174,8 286,9 413,4 588,9 732 1 021,7 1 496,8 1 957,1 2 198,9 2 618,5 2 693,1 3 720,0 1 807,2
X. Nemoci dýchací soustavy 267,6 830,4 1 100,9 590 186,6 251,1 165,2 138,5 106,5 53,3 97,3 119,1 127,7 206,3 247,7 255,9 400 334,9 405,5 953,8 1 321,6 903,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 345,9 415,2 253,6 153,4 177,5 359,4 308,6 269,8 295,6 361,4 343,3 320,8 312,2 416,5 405,9 518,1 464,5 364,1 533 448,8 1 027,9 301,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37,6 62,3 32,4 7,9 4,6 24,6 73,9 35,5 51,6 38,5 33,3 19,8 49,7 56,6 48,2 44,8 12,9 36,4 57,9 74,8 48,9 301,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 341,8 0 70,2 82,6 200,2 192 200 138,5 237,2 251,8 315,1 406,8 489,5 448,9 516 514,9 602,2 808,2 787,9 374 244,7 301,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 289,8 207,6 102,5 59 63,7 147,7 247,8 358,6 409 317 266,4 327,4 280,2 279 350,9 393,4 374,2 422,3 475 542,4 685,3 301,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 227 0 0 0 0 132,9 573,8 1 129,1 1 051,7 488,8 130,7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 42,9 3 923,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 66,2 1 577,7 302,2 263,5 145,6 83,7 39,1 7,1 17,2 11,9 7,7 19,8 7,1 28,3 3,4 6,4 4,3 7,3 11,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 116,1 352,9 118,7 78,7 72,8 172,3 86,9 81,7 96,2 94,8 99,9 89,3 95,8 97,1 175,5 99,1 176,4 189,3 173,8 168,3 391,6 301,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 434,8 436 296,8 263,5 341,3 507,2 512,9 458 384,9 311,1 389,4 400,2 482,4 400,4 375 361,4 434,4 589,8 915,3 1 627,1 2 251,6 2 409,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 545,2 11 314,1 242,8 228,1 141,1 231,4 239,1 475,8 687,4 586,6 361,2 367,1 312,2 541,9 467,9 623,7 640,9 655,3 370,8 168,3 244,7 301,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 544,2 20 718,3 3 464,5 2 403,3 2 025,1 3 013,4 3 434,0 4 100,8 4 505,9 3 638,0 3 286,8 3 710,7 4 065,3 4 751,9 5 002,1 5 999,9 7 019,7 7 834,6 7 901,7 9 351,0 13 118,0 9 337,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)