8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 359 15 34 23 10 8 26 20 13 22 14 17 16 11 28 24 21 10 20 21 5 1
II. Novotvary 1 752 4 29 28 23 22 31 48 49 81 85 123 131 181 235 305 178 105 56 25 12 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 103 1 7 4 5 0 4 0 3 1 4 9 2 3 12 13 11 6 10 7 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 459 18 25 14 7 10 16 17 24 27 36 16 22 32 34 47 39 27 25 13 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 422 2 8 25 12 51 38 44 49 42 31 28 23 16 13 11 8 1 6 8 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 784 11 18 25 18 30 28 40 44 40 60 60 60 80 61 65 68 28 26 12 10 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 473 8 13 27 16 7 9 12 7 13 12 14 26 37 59 74 49 41 29 19 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 219 2 12 18 8 11 12 2 10 16 11 19 19 14 22 17 12 5 6 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 853 4 2 3 16 9 30 31 36 65 108 139 173 240 371 452 420 269 252 143 82 8
X. Nemoci dýchací soustavy 1 135 28 217 147 27 35 28 31 39 37 43 38 46 57 62 79 60 43 49 43 20 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 528 32 45 43 45 84 87 79 78 103 120 118 98 108 118 118 95 52 45 43 16 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 271 6 11 8 6 12 18 12 16 19 22 17 18 14 21 23 22 8 10 5 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 136 0 7 14 39 29 44 49 43 74 121 96 107 110 105 128 77 51 27 13 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 448 5 15 15 13 31 90 86 100 108 98 98 105 115 130 133 113 61 58 48 23 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 043 0 0 0 0 37 152 294 345 178 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 315 62 73 76 28 21 8 4 3 4 5 13 2 0 3 5 1 6 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 478 26 22 27 17 40 30 30 22 29 23 20 17 22 30 31 24 27 18 13 10 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 024 16 80 68 51 78 146 158 159 169 139 102 118 112 156 95 93 70 88 85 37 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 411 489 43 50 31 40 61 172 299 287 162 80 100 132 101 180 85 54 32 8 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 440 956 661 615 372 555 858 1 129 1 339 1 315 1 127 1 011 1 083 1 284 1 561 1 800 1 376 864 757 508 243 26
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4 3 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 3 3 2 3 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 6 21 17 11 20 29 4 3
X. Nemoci dýchací soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3 2 2 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 11 26 25 25 13 4 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 3 2 6 2 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 361 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 12 16 32 59 57 49 50 51 15 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 068 0 0 6 25 40 119 103 116 152 104 98 64 73 57 47 26 14 14 4 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 4 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 089 0 0 6 25 40 119 103 116 152 104 98 65 74 61 50 28 16 18 8 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 31 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 2 2 5 7 2 2 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 0 1 0 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 156 0 15 9 5 3 7 7 4 10 19 6 12 14 19 12 4 8 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 16 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 113 0 0 0 0 0 1 0 5 4 7 8 13 12 17 18 7 15 5 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 35 0 8 20 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 91 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 13 9 14 15 10 5 2 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 268 0 0 4 6 8 7 17 8 16 8 15 16 29 39 29 26 19 18 3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 0 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 66 0 0 0 0 1 2 2 2 4 4 1 3 5 7 8 6 5 10 3 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 124 0 0 0 0 0 0 2 7 4 5 2 6 10 20 27 20 12 7 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 956 0 34 46 25 17 18 34 32 46 61 52 61 89 120 111 80 66 48 13 3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 366 15 34 23 10 8 26 20 13 23 14 18 16 12 28 24 24 11 20 21 5 1
péče celkem II. Novotvary 1 791 4 29 28 23 23 31 48 49 82 85 129 131 184 240 310 186 109 59 28 12 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 104 1 7 4 5 0 4 0 3 1 4 9 2 4 12 13 11 6 10 7 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 483 18 26 14 15 11 16 18 24 28 36 16 23 32 34 49 40 27 29 16 9 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 499 2 8 31 37 91 157 147 165 194 137 127 87 89 71 58 36 16 20 13 11 2
VI. Nemoci nervové soustavy 982 11 33 34 23 33 35 47 48 50 79 69 74 98 85 83 77 40 35 17 11 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 489 8 14 39 18 7 9 12 7 13 12 14 26 37 59 74 49 42 29 19 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 220 2 12 18 8 11 12 2 10 16 11 19 19 14 22 17 13 5 6 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 088 4 2 3 16 9 31 31 41 69 116 150 188 257 394 491 444 295 277 173 86 11
X. Nemoci dýchací soustavy 1 187 28 225 167 30 35 28 31 39 37 43 38 47 58 69 82 64 45 51 44 20 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 627 32 45 43 45 84 87 82 81 106 132 131 107 122 133 129 100 55 50 44 18 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 282 6 11 8 6 13 18 12 16 20 23 18 19 14 22 24 23 9 10 6 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 523 0 7 18 45 37 51 66 51 90 129 112 130 145 155 183 128 95 58 20 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 463 5 15 15 13 32 90 88 102 110 101 98 105 115 130 133 114 62 59 50 23 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 043 0 0 0 0 37 152 294 345 178 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 324 62 78 76 29 22 9 4 4 4 5 13 2 0 3 5 1 6 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 487 26 26 28 17 40 30 30 22 29 23 20 17 22 30 31 25 28 20 13 10 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 112 16 80 68 51 79 148 160 161 174 143 104 122 118 163 105 101 78 100 94 42 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 549 489 43 50 31 40 61 174 306 291 167 82 106 142 124 209 105 66 40 13 9 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 846 956 695 667 422 612 995 1 266 1 487 1 515 1 293 1 171 1 221 1 463 1 774 2 020 1 541 995 873 580 266 34
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 81,8 329,9 182,9 91,4 48,2 39,4 101,2 69,9 43,5 59,4 38,4 59,8 59 41,4 89,8 78,1 106,7 82,3 224,4 402,4 262,2 546,4
II. Novotvary 399 88 156 111,3 110,9 108,3 120,7 167,8 164,1 218,5 233,1 433 482,7 681,3 753,6 992,8 904,1 864 628,3 479 629,3 546,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23,5 22 37,7 15,9 24,1 0 15,6 0 10 2,7 11 31,7 7,4 11,3 38,5 42,3 55,9 49,4 112,2 134,1 52,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 104,5 395,9 134,5 55,6 33,7 49,2 62,3 59,4 80,4 72,8 98,7 56,3 81,1 120,4 109 153 198,1 222,2 280,5 249,1 471,9 546,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96,1 44 43 99,4 57,8 251,1 147,9 153,8 164,1 113,3 85 98,6 84,7 60,2 41,7 35,8 40,6 8,2 67,3 153,3 314,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 178,5 241,9 96,9 99,4 86,8 147,7 109 139,8 147,4 107,9 164,5 211,2 221,1 301,1 195,6 211,6 345,4 230,4 291,7 229,9 524,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 107,7 175,9 69,9 107,3 77,1 34,5 35 42 23,4 35,1 32,9 49,3 95,8 139,3 189,2 240,9 248,9 337,4 325,4 364,1 52,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 49,9 44 64,6 71,5 38,6 54,2 46,7 7 33,5 43,2 30,2 66,9 70 52,7 70,5 55,3 60,9 41,1 67,3 38,3 52,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 649,7 88 10,8 11,9 77,1 44,3 116,8 108,4 120,6 175,4 296,2 489,4 637,4 903,3 1 189,7 1 471,3 2 133,2 2 213,4 2 827,3 2 740,0 4 299,9 4 371,6
X. Nemoci dýchací soustavy 258,5 615,8 1 167,6 584,2 130,1 172,3 109 108,4 130,6 99,8 117,9 133,8 169,5 214,5 198,8 257,1 304,7 353,8 549,8 823,9 1 048,8 3 278,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 348 703,8 242,1 170,9 216,9 413,6 338,6 276,2 261,2 277,9 329,1 415,4 361,1 406,5 378,4 384,1 482,5 427,9 504,9 823,9 839 546,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 61,7 132 59,2 31,8 28,9 59,1 70,1 42 53,6 51,3 60,3 59,8 66,3 52,7 67,3 74,9 111,7 65,8 112,2 95,8 157,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 258,7 0 37,7 55,6 188 142,8 171,3 171,3 144 199,6 331,8 338 394,3 414 336,7 416,6 391,1 419,6 302,9 249,1 104,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 329,7 110 80,7 59,6 62,7 152,6 350,3 300,7 334,9 291,4 268,7 345 386,9 432,9 416,9 432,9 573,9 501,9 650,7 919,7 1 206,1 1 639,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 237,5 0 0 0 0 182,2 591,6 1 027,9 1 155,4 480,2 90,5 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51,7 4 992,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 71,7 1 363,5 392,8 302,1 135 103,4 31,1 14 10 10,8 13,7 45,8 7,4 0 9,6 16,3 5,1 49,4 0 0 0 546,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 108,9 571,8 118,4 107,3 81,9 197 116,8 104,9 73,7 78,2 63,1 70,4 62,6 82,8 96,2 100,9 121,9 222,2 202 249,1 524,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 460,9 351,9 430,5 270,3 245,8 384,1 568,2 552,4 532,5 455,9 381,2 359,1 434,8 421,6 500,2 309,2 472,3 576 987,3 1 628,7 1 940,2 2 185,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 549,1 10 754,3 231,4 198,7 149,4 197 237,4 601,3 1 001,4 774,3 444,2 281,6 368,5 496,8 323,9 585,9 431,7 444,3 359 153,3 262,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 427,0 21 024,9 3 556,6 2 444,3 1 792,9 2 732,9 3 339,4 3 947,1 4 484,4 3 547,5 3 090,6 3 559,2 3 990,4 4 832,9 5 005,6 5 859,0 6 988,7 7 109,4 8 493,2 9 733,7 12 742,5 14 207,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,5 0 0 0 0 5,1 8,2 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 9,6 0 5,1 16,5 11,2 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 6,5 5,1 0 44,9 57,5 0 546,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 3,2 0 10,2 8,2 0 19,2 0 546,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6 3,7 11,3 6,4 9,8 15,2 16,5 33,7 19,2 52,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 10,6 7,4 18,8 19,2 68,4 86,3 90,5 224,4 555,7 209,8 1 639,3
X. Nemoci dýchací soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,4 6,5 15,2 16,5 22,4 19,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 8,2 33,7 19,2 104,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 8,2 0 19,2 52,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 25,8 22,6 35,3 84,6 127 205,7 145,9 76,6 52,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,5 3,7 3,8 0 6,5 10,2 24,7 22,4 115 104,9 546,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 6,5 0 0 11,2 57,5 209,8 546,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 82,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 2,7 35,2 44,2 60,2 102,6 192 289,5 403,2 561 977,2 786,6 3 825,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 243,2 0 0 23,8 120,5 197 463,2 360,1 388,5 410,1 285,2 345 235,8 274,8 182,8 153 132,1 115,2 157,1 76,6 262,2 546,4
VI. Nemoci nervové soustavy 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 3,8 9,6 9,8 10,2 16,5 44,9 76,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 248 0 0 23,8 120,5 197 463,2 360,1 388,5 410,1 285,2 345 239,5 278,5 195,6 162,7 142,2 131,7 202 153,3 262,2 546,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 10,2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 7,1 0 0 0 0 4,9 0 0 0 2,7 0 21,1 0 7,5 6,4 16,3 35,6 16,5 22,4 57,5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 5,4 0 38,6 4,9 0 3,5 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 35,5 0 80,7 35,8 24,1 14,8 27,2 24,5 13,4 27 52,1 21,1 44,2 52,7 60,9 39,1 20,3 65,8 22,4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,6 0 5,4 47,7 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,7 0 0 0 0 0 3,9 0 16,7 10,8 19,2 28,2 47,9 45,2 54,5 58,6 35,6 123,4 56,1 19,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8 0 43 79,5 14,5 0 0 0 0 0 0 0 3,7 3,8 0 3,3 5,1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,7 0 0 0 0 0 0 10,5 10 8,1 32,9 45,8 33,2 52,7 48,1 32,5 25,4 16,5 22,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0 0 0 4,9 0 0 0 2,7 2,7 3,5 3,7 0 3,2 3,3 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 61 0 0 15,9 28,9 39,4 27,2 59,4 26,8 43,2 21,9 52,8 59 109,2 125,1 94,4 132,1 156,3 202 57,5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,2 0 0 0 0 4,9 0 7 6,7 5,4 8,2 0 0 0 0 0 5,1 8,2 11,2 19,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 26,9 0 4,8 4,9 3,9 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,8 0 21,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 8,2 11,2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 0 0 0 0 4,9 7,8 7 6,7 10,8 11 3,5 11,1 18,8 22,4 26 30,5 41,1 112,2 57,5 157,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,2 0 0 0 0 0 0 7 23,4 10,8 13,7 7 22,1 37,6 64,1 87,9 101,6 98,7 78,5 38,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 217,7 0 182,9 182,8 120,5 83,7 70,1 118,9 107,2 124,1 167,3 183,1 224,8 335 384,8 361,3 406,3 543,1 538,5 249,1 157,3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 83,3 329,9 182,9 91,4 48,2 39,4 101,2 69,9 43,5 62 38,4 63,4 59 45,2 89,8 78,1 121,9 90,5 224,4 402,4 262,2 546,4
péče celkem II. Novotvary 407,9 88 156 111,3 110,9 113,3 120,7 167,8 164,1 221,2 233,1 454,1 482,7 692,6 769,6 1 009,0 944,7 896,9 662 536,5 629,3 546,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23,7 22 37,7 15,9 24,1 0 15,6 0 10 2,7 11 31,7 7,4 15,1 38,5 42,3 55,9 49,4 112,2 134,1 52,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 110 395,9 139,9 55,6 72,3 54,2 62,3 62,9 80,4 75,5 98,7 56,3 84,7 120,4 109 159,5 203,2 222,2 325,4 306,6 471,9 1 092,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 341,4 44 43 123,2 178,3 448,1 611,1 513,9 552,6 523,4 375,7 447,1 320,6 335 227,7 188,8 182,8 131,7 224,4 249,1 576,8 1 092,9
VI. Nemoci nervové soustavy 223,6 241,9 177,6 135,1 110,9 162,5 136,2 164,3 160,8 134,9 216,6 242,9 272,7 368,9 272,6 270,2 391,1 329,1 392,7 325,7 576,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 111,4 175,9 75,3 155 86,8 34,5 35 42 23,4 35,1 32,9 49,3 95,8 139,3 189,2 240,9 248,9 345,6 325,4 364,1 52,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 50,1 44 64,6 71,5 38,6 54,2 46,7 7 33,5 43,2 30,2 66,9 70 52,7 70,5 55,3 66 41,1 67,3 38,3 52,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 703,2 88 10,8 11,9 77,1 44,3 120,7 108,4 137,3 186,1 318,1 528,1 692,7 967,3 1 263,4 1 598,2 2 255,1 2 427,4 3 107,8 3 314,8 4 509,7 6 010,9
X. Nemoci dýchací soustavy 270,3 615,8 1 210,7 663,7 144,6 172,3 109 108,4 130,6 99,8 117,9 133,8 173,2 218,3 221,3 266,9 325,1 370,3 572,2 843,1 1 048,8 3 278,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 370,5 703,8 242,1 170,9 216,9 413,6 338,6 286,7 271,3 286 362 461,2 394,3 459,2 426,5 419,9 507,9 452,6 561 843,1 943,9 546,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 64,2 132 59,2 31,8 28,9 64 70,1 42 53,6 54 63,1 63,4 70 52,7 70,5 78,1 116,8 74,1 112,2 115 209,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 346,8 0 37,7 71,5 216,9 182,2 198,5 230,7 170,8 242,8 353,8 394,3 479 545,8 497 595,7 650,1 781,7 650,7 383,2 157,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 333,2 110 80,7 59,6 62,7 157,6 350,3 307,7 341,6 296,8 277 345 386,9 432,9 416,9 432,9 579 510,2 662 958 1 206,1 1 639,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 237,5 0 0 0 0 182,2 591,6 1 027,9 1 155,4 480,2 90,5 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51,7 4 992,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 73,8 1 363,5 419,7 302,1 139,8 108,3 35 14 13,4 10,8 13,7 45,8 7,4 0 9,6 16,3 5,1 49,4 0 0 0 546,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 110,9 571,8 139,9 111,3 81,9 197 116,8 104,9 73,7 78,2 63,1 70,4 62,6 82,8 96,2 100,9 127 230,4 224,4 249,1 524,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 481 351,9 430,5 270,3 245,8 389 576 559,4 539,2 469,4 392,1 366,1 449,5 444,1 522,7 341,8 513 641,8 1 122,0 1 801,1 2 202,4 2 732,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 580,5 10 754,3 231,4 198,7 149,4 197 237,4 608,3 1 024,8 785 458 288,7 390,6 534,5 397,6 680,3 533,3 543,1 448,8 249,1 471,9 546,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 974,9 21 024,9 3 739,6 2 650,9 2 033,9 3 013,6 3 872,7 4 426,1 4 980,1 4 087,1 3 545,8 4 122,5 4 498,9 5 506,6 5 688,6 6 575,1 7 826,7 8 187,3 9 794,7 11 113,2 13 948,6 18 579,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)