8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 29 22 12 15 26 24 18 18 21 9 10 16 27 27 21 23 16 17 5 0 375
II. Novotvary 3 64 72 38 46 30 58 52 64 122 123 154 209 293 299 224 116 73 35 8 0 2 083
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 2 10 0 1 7 2 5 3 4 9 5 5 4 14 8 7 8 7 2 0 108
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 14 12 9 28 24 16 18 25 22 33 32 35 48 58 59 33 35 33 16 3 569
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 11 19 22 50 40 63 57 57 38 49 36 22 24 14 11 8 7 13 3 0 548
VI. Nemoci nervové soustavy 10 34 31 27 28 37 44 47 54 92 55 62 76 56 97 58 43 24 18 8 2 903
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 19 20 6 3 5 15 8 13 10 15 21 53 60 84 57 41 29 7 1 0 468
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 10 25 9 12 8 13 17 17 21 25 16 16 23 22 14 6 4 1 1 0 263
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 4 6 10 14 22 42 54 85 132 156 193 295 468 569 460 359 311 211 99 6 3 498
X. Nemoci dýchací soustavy 31 288 169 54 46 55 50 33 53 42 51 51 68 85 86 65 45 52 42 30 5 1 401
XI. Nemoci trávicí soustavy 30 53 60 39 66 101 101 90 114 120 109 92 112 150 132 105 67 65 61 11 0 1 678
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 13 6 6 14 20 22 17 11 19 16 10 12 18 16 21 10 11 6 4 0 256
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 7 22 21 29 39 58 42 85 101 111 121 112 127 126 101 71 37 20 8 1 1 240
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 15 12 7 36 85 112 135 147 141 126 118 121 150 201 127 98 55 53 22 5 1 768
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 39 161 319 342 166 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70 87 87 34 19 11 12 5 9 4 5 6 3 4 5 6 0 0 0 0 0 367
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 27 12 13 33 33 31 36 26 36 32 29 27 50 47 40 32 37 21 6 1 583
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 84 54 51 100 183 159 168 195 199 162 158 148 131 147 114 106 123 96 59 4 2 460
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 471 30 50 61 35 93 185 298 299 153 59 76 131 171 115 99 42 23 10 6 0 2 407
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 893 791 689 419 614 980 1 326 1 442 1 441 1 322 1 148 1 190 1 461 1 889 2 059 1 590 1 107 910 651 289 27 22 238
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 11
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 4 7 1 1 0 1 0 19
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 18 12 15 13 24 13 4 109
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 2 2 0 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 14 15 19 17 9 11 1 0 93
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 6 0 0 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 4 1 6 3 6 4 0 32
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 5 0 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 1 1 0 3 7 5 5 9 26 45 48 45 41 57 28 4 325
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 5 36 58 131 149 148 154 104 94 93 74 53 35 26 18 19 10 5 1 1 213
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 2 3 4 2 0 0 19
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 5 36 58 131 149 148 154 105 95 93 75 56 37 28 21 23 12 5 1 1 232
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 10
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 3 4 5 4 6 2 0 0 32
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 0 19 11 10 1 6 11 5 7 12 9 11 10 13 14 8 10 5 0 1 0 163
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 4 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 8 13 10 31 28 14 11 7 5 0 0 142
X. Nemoci dýchací soustavy 0 7 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 32
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 1 0 2 5 5 6 7 10 6 12 14 9 7 3 4 0 0 0 91
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 4 4 4 7 5 13 12 17 23 20 20 35 32 22 19 16 1 1 0 256
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 1 0 3 0 4 6 3 2 4 3 2 4 4 8 4 6 3 0 57
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 2 1 5 7 8 3 2 9 8 16 21 24 15 9 3 0 0 133
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 38 45 26 8 20 31 37 49 48 61 65 70 118 120 89 71 53 19 5 0 974
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 29 22 12 15 26 25 18 19 21 9 12 16 28 29 25 23 16 17 5 0 386
péče celkem II. Novotvary 3 64 72 38 46 30 60 52 65 124 126 154 212 297 304 231 120 81 38 9 0 2 126
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 2 10 0 1 7 2 5 3 4 9 5 5 4 14 8 7 8 7 2 0 108
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 14 14 13 28 24 16 18 25 22 33 32 35 48 59 59 34 36 37 16 3 582
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 11 24 58 108 171 212 205 212 143 143 129 98 77 50 40 26 26 24 8 1 1 770
VI. Nemoci nervové soustavy 10 53 42 37 29 44 55 52 61 105 65 74 89 73 117 75 57 34 20 10 2 1 104
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 23 34 6 4 5 15 8 13 10 15 21 53 60 84 57 41 29 7 1 0 487
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 10 25 9 12 8 13 17 17 21 25 16 16 23 22 14 6 4 1 1 0 263
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 4 6 10 14 22 43 56 93 138 165 207 306 504 615 486 385 331 240 112 10 3 749
X. Nemoci dýchací soustavy 31 295 182 58 46 55 50 34 53 43 51 51 70 86 91 67 47 52 44 32 5 1 443
XI. Nemoci trávicí soustavy 30 53 60 40 66 103 106 95 120 128 119 98 124 164 142 112 70 69 61 11 0 1 771
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 13 6 6 14 20 22 17 11 19 18 10 12 18 16 22 10 11 7 5 0 261
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 8 26 25 33 46 63 55 97 119 136 143 134 176 173 142 107 62 32 10 1 1 589
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 15 12 7 36 86 113 135 147 142 129 118 121 151 201 127 100 56 54 22 5 1 779
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 39 161 319 342 166 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70 90 87 36 19 11 12 5 9 4 5 6 3 4 5 6 0 0 0 0 0 372
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15 31 13 13 33 33 31 36 26 36 33 29 30 53 48 42 33 43 27 6 1 612
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 84 54 52 100 186 160 172 203 202 164 163 152 136 155 119 120 130 108 66 4 2 549
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 471 30 50 61 37 94 190 305 307 156 61 85 139 187 136 123 58 39 15 11 0 2 555
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 894 829 739 481 680 1 132 1 507 1 627 1 647 1 482 1 309 1 353 1 615 2 089 2 261 1 755 1 244 1 027 739 327 32 24 769
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 424 150,3 91 58,6 72,8 96,6 83,4 58,3 46,8 60,9 31,8 38,2 57,4 84,2 91,9 112,5 198,1 177 327,4 280,3 0 85,5
II. Novotvary 66,9 331,6 297,7 185,5 223,2 111,4 201,5 168,5 166,6 354 434,2 588 750,3 914,2 1 017,5 1 199,7 999,2 807,6 674 448,4 0 474,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 111,6 10,4 41,3 0 4,9 26 6,9 16,2 7,8 11,6 31,8 19,1 17,9 12,5 47,6 42,8 60,3 88,5 134,8 112,1 0 24,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 357,1 72,5 49,6 43,9 135,9 89,1 55,6 58,3 65,1 63,8 116,5 122,2 125,6 149,8 197,4 316 284,3 387,2 635,5 896,9 1 685,4 129,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89,3 57 78,6 107,4 242,6 148,5 218,9 184,7 148,3 110,3 173 137,5 79 74,9 47,6 58,9 68,9 77,4 250,3 168,2 0 124,9
VI. Nemoci nervové soustavy 223,2 176,2 128,2 131,8 135,9 137,4 152,9 152,3 140,5 266,9 194,1 236,7 272,8 174,7 330,1 310,6 370,4 265,5 346,6 448,4 1 123,6 205,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 22,3 98,5 82,7 29,3 14,6 18,6 52,1 25,9 33,8 29 52,9 80,2 190,3 187,2 285,9 305,3 353,2 320,8 134,8 56,1 0 106,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 66,9 51,8 103,4 43,9 58,2 29,7 45,2 55,1 44,2 60,9 88,2 61,1 57,4 71,8 74,9 75 51,7 44,3 19,3 56,1 0 59,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 44,6 20,7 24,8 48,8 67,9 81,7 145,9 174,9 221,2 383 550,7 736,9 1 059,0 1 460,2 1 936,3 2 463,7 3 092,4 3 440,6 4 063,2 5 549,3 3 370,8 797,2
X. Nemoci dýchací soustavy 691,8 1 492,4 698,7 263,7 223,2 204,2 173,7 106,9 137,9 121,9 180 194,7 244,1 265,2 292,7 348,1 387,6 575,3 808,8 1 681,6 2 809,0 319,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 669,5 274,6 248,1 190,4 320,3 375,1 350,9 291,6 296,7 348,2 384,8 351,3 402,1 468 449,2 562,4 577,1 719,1 1 174,7 616,6 0 382,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 89,3 67,4 24,8 29,3 67,9 74,3 76,4 55,1 28,6 55,1 56,5 38,2 43,1 56,2 54,4 112,5 86,1 121,7 115,5 224,2 0 58,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,3 36,3 91 102,5 140,7 144,8 201,5 136,1 221,2 293 391,8 462 402,1 396,3 428,8 540,9 611,6 409,3 385,1 448,4 561,8 282,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 44,6 77,7 49,6 34,2 174,7 315,7 389,1 437,3 382,6 409,1 444,8 450,5 434,4 468 684 680,2 844,2 608,5 1 020,6 1 233,2 2 809,0 402,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 189,3 597,9 1 108,2 1 107,9 432 130,6 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 195,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 562,2 450,8 359,7 166 92,2 40,8 41,7 16,2 23,4 11,6 17,6 22,9 10,8 12,5 17 32,1 0 0 0 0 0 83,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 312,4 139,9 49,6 63,5 160,1 122,5 107,7 116,6 67,7 104,4 113 110,7 96,9 156 159,9 214,2 275,6 409,3 404,4 336,3 561,8 132,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 424 435,3 223,3 249 485,3 679,6 552,4 544,3 507,5 577,4 571,8 603,3 531,3 408,7 500,2 610,6 913,1 1 360,8 1 848,6 3 307,2 2 247,2 560,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 511,0 155,5 206,7 297,9 169,9 345,4 642,7 965,4 778,2 443,9 208,3 290,2 470,3 533,5 391,3 530,2 361,8 254,5 192,6 336,3 0 548,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 928,6 4 098,9 2 848,5 2 045,9 2 979,7 3 639,3 4 606,6 4 671,5 3 750,3 3 835,6 4 052,2 4 543,5 5 244,6 5 893,9 7 006,7 8 515,9 9 535,7 10 067,5 12 536,1 16 199,6 15 168,5 5 067,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,5 0 0 3,1 3,4 10,7 0 22,1 19,3 56,1 0 2,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 11,1 57,8 0 0 1,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3,6 0 3,4 16,1 0 0 0 0 0 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 3,8 7,2 3,1 13,6 37,5 8,6 11,1 0 56,1 0 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,5 3,8 3,6 15,6 61,3 64,3 129,2 143,8 462,2 728,7 2 247,2 24,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3,6 0 3,4 10,7 8,6 0 38,5 112,1 0 2,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 5,4 0 0 19,3 56,1 0 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,1 7,6 7,2 43,7 51 101,8 146,4 99,6 211,8 56,1 0 21,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 0 19,3 0 0 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 0 5,4 8,6 55,3 115,5 0 0 3,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 3,5 0 5,2 0 0 3,8 3,6 9,4 13,6 5,4 51,7 33,2 115,5 224,2 0 7,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 77,4 38,5 280,3 0 3,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 3,7 3,5 0 7,8 20,3 17,6 19,1 32,3 81,1 153,1 257,1 387,6 453,6 1 097,6 1 569,5 2 247,2 74,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 20,7 175,8 281,5 486,5 517,6 479,5 400,8 301,7 331,8 355,1 265,6 165,4 119,1 139,3 155,1 210,2 192,6 280,3 561,8 276,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,5 0 3,6 9,4 6,8 10,7 25,8 44,3 38,5 0 0 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 20,7 175,8 281,5 486,5 517,6 479,5 400,8 304,6 335,3 355,1 269,2 174,7 125,9 150 180,9 254,5 231,1 280,3 561,8 280,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2,6 0 0 7,6 0 0 6,8 21,4 0 0 0 0 0 2,3
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 6,9 0 2,6 0 7,1 0 10,8 9,4 13,6 26,8 34,5 66,4 38,5 0 0 7,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 8,3 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 19,3 0 0 1,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3,6 0 0 0 0 0 19,3 0 0 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 98,5 45,5 48,8 4,9 22,3 38,2 16,2 18,2 34,8 31,8 42 35,9 40,6 47,6 42,8 86,1 55,3 0 56,1 0 37,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 20,7 57,9 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 3,5 6,5 20,8 11,6 28,2 49,6 35,9 96,7 95,3 75 94,8 77,4 96,3 0 0 32,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 36,3 53,7 19,5 0 0 0 3,2 0 0 0 0 3,6 3,1 13,6 0 8,6 0 0 0 0 7,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 4,9 0 7,4 17,4 16,2 15,6 20,3 35,3 22,9 43,1 43,7 30,6 37,5 25,8 44,3 0 0 0 20,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 5,2 16,5 19,5 19,4 26 17,4 42,1 31,2 49,3 81,2 76,4 71,8 109,2 108,9 117,8 163,7 177 19,3 56,1 0 58,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 3,7 3,5 0 0 2,9 10,6 0 0 3,1 0 0 0 11,1 0 0 0 1,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 15,5 0 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,3 20,7 4,1 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 7,2 6,2 3,4 5,4 0 11,1 0 0 0 3,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 4,9 0 11,1 0 13 15,6 8,7 7,1 15,3 10,8 6,2 13,6 21,4 68,9 44,3 115,5 168,2 0 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 9,7 3,7 17,4 22,7 20,8 8,7 7,1 34,4 28,7 49,9 71,5 128,5 129,2 99,6 57,8 0 0 30,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,3 196,9 186 127 38,8 74,3 107,7 119,9 127,5 139,3 215,3 248,2 251,3 368,2 408,4 476,7 611,6 586,3 365,9 280,3 0 222
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 424 150,3 91 58,6 72,8 96,6 86,9 58,3 49,4 60,9 31,8 45,8 57,4 87,4 98,7 133,9 198,1 177 327,4 280,3 0 88
péče celkem II. Novotvary 66,9 331,6 297,7 185,5 223,2 111,4 208,4 168,5 169,2 359,8 444,8 588 761 926,7 1 034,5 1 237,2 1 033,7 896,1 731,8 504,5 0 484,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 111,6 10,4 41,3 0 4,9 26 6,9 16,2 7,8 11,6 31,8 19,1 17,9 12,5 47,6 42,8 60,3 88,5 134,8 112,1 0 24,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 357,1 72,5 57,9 63,5 135,9 89,1 55,6 58,3 65,1 63,8 116,5 122,2 125,6 149,8 200,8 316 292,9 398,3 712,5 896,9 1 685,4 132,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89,3 57 99,2 283,2 524,1 635 736,5 664,1 551,7 414,9 504,8 492,5 351,8 240,2 170,1 214,2 224 287,6 462,2 448,4 561,8 403,4
VI. Nemoci nervové soustavy 223,2 274,6 173,6 180,7 140,7 163,4 191,1 168,5 158,8 304,6 229,4 282,5 319,5 227,8 398,1 401,7 491 376,1 385,1 560,5 1 123,6 251,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 22,3 119,2 140,6 29,3 19,4 18,6 52,1 25,9 33,8 29 52,9 80,2 190,3 187,2 285,9 305,3 353,2 320,8 134,8 56,1 0 111
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 66,9 51,8 103,4 43,9 58,2 29,7 45,2 55,1 44,2 60,9 88,2 61,1 57,4 71,8 74,9 75 51,7 44,3 19,3 56,1 0 59,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 44,6 20,7 24,8 48,8 67,9 81,7 149,4 181,4 242 400,4 582,4 790,3 1 098,5 1 572,5 2 092,8 2 603,0 3 316,4 3 661,9 4 621,6 6 278,0 5 618,0 854,4
X. Nemoci dýchací soustavy 691,8 1 528,7 752,4 283,2 223,2 204,2 173,7 110,1 137,9 124,8 180 194,7 251,3 268,3 309,7 358,8 404,9 575,3 847,3 1 793,7 2 809,0 328,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 669,5 274,6 248,1 195,3 320,3 382,5 368,2 307,8 312,3 371,4 420 374,2 445,1 511,7 483,2 599,9 603 763,4 1 174,7 616,6 0 403,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 89,3 67,4 24,8 29,3 67,9 74,3 76,4 55,1 28,6 55,1 63,5 38,2 43,1 56,2 54,4 117,8 86,1 121,7 134,8 280,3 0 59,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,3 41,5 107,5 122,1 160,1 170,8 218,9 178,2 252,4 345,3 480,1 546 481 549,1 588,7 760,5 921,7 685,9 616,2 560,5 561,8 362,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 44,6 77,7 49,6 34,2 174,7 319,4 392,6 437,3 382,6 412 455,3 450,5 434,4 471,1 684 680,2 861,4 619,5 1 039,9 1 233,2 2 809,0 405,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 189,3 597,9 1 108,2 1 107,9 432 130,6 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 195,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 562,2 466,4 359,7 175,8 92,2 40,8 41,7 16,2 23,4 11,6 17,6 22,9 10,8 12,5 17 32,1 0 0 0 0 0 84,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 334,7 160,6 53,7 63,5 160,1 122,5 107,7 116,6 67,7 104,4 116,5 110,7 107,7 165,4 163,3 224,9 284,3 475,7 519,9 336,3 561,8 139,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 424 435,3 223,3 253,9 485,3 690,7 555,8 557,2 528,3 586,1 578,9 622,4 545,6 424,3 527,5 637,4 1 033,7 1 438,2 2 079,7 3 699,6 2 247,2 580,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 511,0 155,5 206,7 297,9 179,6 349,1 660,1 988,1 799 452,6 215,3 324,5 499 583,5 462,8 658,8 499,6 431,5 288,9 616,6 0 582,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 950,9 4 295,8 3 055,2 2 348,6 3 300,0 4 203,8 5 235,4 5 270,8 4 286,4 4 299,8 4 620,5 5 165,9 5 797,5 6 517,9 7 694,1 9 399,6 10 715,8 11 361,9 14 230,7 18 329,6 17 977,5 5 644,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)