8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 169 12 11 8 4 11 9 6 19 10 8 4 7 4 12 8 13 10 10 3 0 0
II. Novotvary 1 598 8 6 26 20 27 17 27 37 69 74 108 130 145 234 268 208 125 49 16 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 59 1 4 13 5 2 1 1 2 3 3 5 0 2 4 4 3 1 2 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 198 5 10 10 9 7 7 5 6 9 12 14 10 10 37 15 9 5 5 12 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 269 0 10 14 16 37 35 33 29 27 17 13 11 10 10 5 0 1 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 741 9 21 16 20 13 12 14 14 41 45 95 82 69 74 91 65 37 18 4 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 174 0 25 14 5 6 6 5 8 2 1 4 10 9 21 26 19 6 6 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 1 3 12 5 4 1 5 7 2 5 6 9 5 7 6 3 1 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 059 1 2 1 4 7 13 25 17 43 68 87 132 192 283 384 329 239 147 70 11 4
X. Nemoci dýchací soustavy 495 16 73 41 12 15 18 24 25 19 21 28 18 30 32 44 27 26 12 12 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 910 22 22 26 36 27 41 49 63 51 83 50 60 51 75 84 82 35 29 17 6 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 115 4 5 5 3 8 3 4 7 7 2 9 7 7 13 14 9 3 4 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 075 1 8 7 18 29 40 32 47 59 95 100 121 107 141 97 104 43 22 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 971 5 5 20 12 17 29 55 62 81 80 104 93 68 84 106 72 40 25 8 5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 733 0 0 0 0 34 111 209 201 125 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 222 38 56 31 20 5 5 8 3 8 6 12 7 4 9 8 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 336 14 20 19 13 19 19 14 12 14 13 17 21 10 26 39 31 16 10 5 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 025 9 32 36 39 58 74 66 64 47 65 104 50 56 102 74 50 39 28 20 10 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 128 402 36 49 18 33 29 52 88 84 109 108 131 164 208 293 198 87 25 13 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 444 631 349 348 259 359 470 634 711 701 756 872 899 943 1 372 1 566 1 224 714 394 187 46 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 3 2 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 8 5 3 7 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 84 0 3 6 0 0 1 0 0 0 1 2 2 8 14 18 12 8 4 5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 8 7 25 18 20 7 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 5 4 1 7 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 300 0 4 6 0 0 2 3 2 1 3 6 12 23 36 55 55 43 19 25 5 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 553 0 0 6 27 27 32 64 63 59 52 54 53 35 38 19 9 7 4 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 4 5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 570 0 0 6 27 27 32 64 63 59 53 54 53 35 40 20 11 9 8 8 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 131 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 11 23 34 36 13 4 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48 0 0 0 0 2 1 0 0 5 3 2 7 9 7 6 5 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 5 0 4 6 4 1 1 2 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 48 0 20 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 34 0 0 1 0 0 2 0 1 4 4 4 4 7 6 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 74 0 0 0 1 1 2 1 2 0 7 5 7 9 13 14 7 2 1 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 170 0 3 6 2 9 4 4 2 8 18 17 15 26 17 13 12 13 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56 0 0 0 0 1 3 4 9 8 7 4 1 4 2 4 5 2 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 623 0 23 28 14 13 13 10 15 32 44 44 46 67 72 77 72 32 9 8 4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 183 12 11 8 4 11 10 9 20 10 9 4 7 5 15 8 15 12 10 3 0 0
péče celkem II. Novotvary 1 741 8 6 26 20 27 17 27 37 70 75 110 135 156 258 303 248 141 55 18 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 59 1 4 13 5 2 1 1 2 3 3 5 0 2 4 4 3 1 2 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 205 5 10 11 11 7 7 5 6 9 12 14 10 11 37 16 9 5 5 12 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 826 0 10 20 43 64 67 97 92 86 69 67 64 45 48 25 10 8 5 5 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 813 9 21 16 20 15 13 14 14 46 48 98 89 78 84 98 76 41 23 9 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 177 0 25 17 5 6 6 5 8 2 1 4 10 9 21 26 19 6 6 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 84 1 3 12 5 4 1 5 7 2 5 6 9 5 7 6 3 1 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 139 1 2 1 4 7 13 25 18 44 73 96 139 194 290 396 341 245 151 79 16 4
X. Nemoci dýchací soustavy 627 16 96 64 21 15 19 24 25 19 22 30 20 38 46 62 40 34 16 17 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 945 22 22 27 36 27 43 49 64 55 87 54 65 58 81 84 83 35 29 17 6 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 116 4 6 5 3 8 3 4 7 7 2 9 7 7 13 14 9 3 4 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 247 1 8 7 19 30 42 33 50 59 103 107 133 124 161 136 129 65 30 9 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 141 5 8 26 14 26 33 59 64 89 98 121 108 94 101 119 84 53 26 8 5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 733 0 0 0 0 34 111 209 201 125 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 222 38 56 31 20 5 5 8 3 8 6 12 7 4 9 8 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 343 14 20 19 13 19 19 14 12 15 13 17 22 11 26 40 33 16 10 6 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 062 9 32 36 39 58 75 67 64 52 65 106 53 58 106 75 55 43 29 27 11 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 191 402 36 49 18 34 32 56 97 92 116 112 132 169 213 298 203 89 27 15 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 937 631 376 388 300 399 517 711 791 793 856 976 1 010 1 068 1 520 1 718 1 362 798 430 228 56 9
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 57,1 435,9 99,3 49,7 27,7 81,4 58,8 31,7 98,7 46,8 31,3 18,9 34,1 21,6 57,5 38,5 87,2 97,6 163,5 88,8 0 0
II. Novotvary 539,7 290,6 54,2 161,5 138,5 199,9 111,1 142,9 192,3 322,9 289,1 510,5 633,4 783,9 1 121,5 1 288,1 1 395,3 1 220,2 801,3 473,5 359,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,9 36,3 36,1 80,7 34,6 14,8 6,5 5,3 10,4 14 11,7 23,6 0 10,8 19,2 19,2 20,1 9,8 32,7 59,2 89,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 66,9 181,6 90,3 62,1 62,3 51,8 45,7 26,5 31,2 42,1 46,9 66,2 48,7 54,1 177,3 72,1 60,4 48,8 81,8 355,1 89,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 90,8 0 90,3 86,9 110,8 273,9 228,7 174,6 150,7 126,3 66,4 61,5 53,6 54,1 47,9 24 0 9,8 0 29,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 250,2 326,9 189,5 99,4 138,5 96,2 78,4 74,1 72,7 191,9 175,8 449,1 399,5 373 354,7 437,4 436 361,2 294,4 118,4 0 523,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 58,8 0 225,6 86,9 34,6 44,4 39,2 26,5 41,6 9,4 3,9 18,9 48,7 48,7 100,7 125 127,5 58,6 98,1 0 89,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28,4 36,3 27,1 74,5 34,6 29,6 6,5 26,5 36,4 9,4 19,5 28,4 43,8 27 33,6 28,8 20,1 9,8 32,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 695,4 36,3 18,1 6,2 27,7 51,8 84,9 132,3 88,3 201,2 265,6 411,3 643,1 1 038,0 1 356,4 1 845,6 2 207,0 2 333,1 2 403,9 2 071,6 988,3 2 094,2
X. Nemoci dýchací soustavy 167,2 581,2 658,8 254,6 83,1 111 117,6 127 129,9 88,9 82 132,4 87,7 162,2 153,4 211,5 181,1 253,8 196,2 355,1 179,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 307,3 799,1 198,6 161,5 249,2 199,9 267,9 259,3 327,4 238,7 324,2 236,4 292,3 275,7 359,5 403,7 550,1 341,7 474,2 503,1 539,1 523,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38,8 145,3 45,1 31 20,8 59,2 19,6 21,2 36,4 32,8 7,8 42,5 34,1 37,8 62,3 67,3 60,4 29,3 65,4 29,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 363 36,3 72,2 43,5 124,6 214,7 261,3 169,3 244,2 276,1 371,1 472,7 589,5 578,5 675,8 466,2 697,7 419,8 359,8 88,8 89,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 327,9 181,6 45,1 124,2 83,1 125,8 189,5 291 322,2 379 312,5 491,6 453,1 367,6 402,6 509,5 483 390,5 408,8 236,8 449,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 247,5 0 0 0 0 251,7 725,2 1 105,8 1 044,5 584,9 191,4 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28 3 014,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 75 1 380,3 505,4 192,5 138,5 37 32,7 42,3 15,6 37,4 23,4 56,7 34,1 21,6 43,1 38,5 13,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 113,5 508,5 180,5 118 90 140,6 124,1 74,1 62,4 65,5 50,8 80,4 102,3 54,1 124,6 187,4 208 156,2 163,5 148 269,5 523,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 346,2 326,9 288,8 223,5 270 429,3 483,5 349,2 332,6 219,9 253,9 491,6 243,6 302,8 488,9 355,7 335,4 380,7 457,9 591,9 898,5 1 047,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 718,7 14 602,3 324,9 304,3 124,6 244,3 189,5 275,1 457,3 393,1 425,8 510,5 638,2 886,6 996,9 1 408,2 1 328,2 849,3 408,8 384,7 89,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 540,3 22 920,5 3 149,8 2 161,0 1 793,0 2 657,3 3 070,7 3 354,5 3 694,7 3 280,3 2 953,4 4 122,0 4 380,0 5 098,1 6 575,9 7 526,7 8 210,9 6 969,9 6 443,2 5 534,2 4 133,0 4 712,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,7 0 0 0 0 0 6,5 15,9 5,2 0 3,9 0 0 5,4 14,4 0 13,4 19,5 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,8 4,8 26,8 29,3 32,7 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 4,8 0 0 0 0 179,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 6,7 0 16,4 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,8 0 26,8 9,8 16,4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 10,8 14,4 28,8 53,7 48,8 49,1 207,2 179,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 28,4 0 27,1 37,3 0 0 6,5 0 0 0 3,9 9,5 9,7 43,3 67,1 86,5 80,5 78,1 65,4 148 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33,1 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 3,9 9,5 24,4 43,3 33,6 120,2 120,7 195,2 114,5 118,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 4,8 6,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 10,8 19,2 4,8 33,5 39 16,4 207,2 89,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 14,4 4,8 0 0 0 59,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 101,3 0 36,1 37,3 0 0 13,1 15,9 10,4 4,7 11,7 28,4 58,5 124,3 172,5 264,3 369 419,8 310,7 739,9 449,2 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 186,8 0 0 37,3 186,9 199,9 209,1 338,6 327,4 276,1 203,1 255,3 258,2 189,2 182,1 91,3 60,4 68,3 65,4 88,8 89,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 4,8 13,4 19,5 65,4 148 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 192,5 0 0 37,3 186,9 199,9 209,1 338,6 327,4 276,1 207 255,3 258,2 189,2 191,7 96,1 73,8 87,9 130,8 236,8 89,8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3,9 4,7 24,4 59,5 110,2 163,4 241,5 126,9 65,4 59,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 6,2 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16,2 0 0 0 0 14,8 6,5 0 0 23,4 11,7 9,5 34,1 48,7 33,6 28,8 33,5 9,8 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13,8 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 15,6 42,5 24,4 0 19,2 28,8 26,8 9,8 16,4 59,2 269,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 16,2 0 180,5 105,6 62,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 89,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 11,5 0 0 6,2 0 0 13,1 0 5,2 18,7 15,6 18,9 19,5 37,8 28,8 0 6,7 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25 0 0 0 6,9 7,4 13,1 5,3 10,4 0 27,3 23,6 34,1 48,7 62,3 67,3 47 19,5 16,4 59,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57,4 0 27,1 37,3 13,8 66,6 26,1 21,2 10,4 37,4 70,3 80,4 73,1 140,6 81,5 62,5 80,5 126,9 16,4 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,4 0 0 6,7 0 0 29,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,4 0 0 0 0 0 6,5 5,3 0 23,4 0 9,5 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18,9 0 0 0 0 7,4 19,6 21,2 46,8 37,4 27,3 18,9 4,9 21,6 9,6 19,2 33,5 19,5 32,7 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210,4 0 207,6 173,9 96,9 96,2 84,9 52,9 77,9 149,7 171,9 208 224,1 362,2 345,1 370,1 483 312,4 147,2 236,8 359,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 61,8 435,9 99,3 49,7 27,7 81,4 65,3 47,6 103,9 46,8 35,2 18,9 34,1 27 71,9 38,5 100,6 117,1 163,5 88,8 0 0
péče celkem II. Novotvary 588 290,6 54,2 161,5 138,5 199,9 111,1 142,9 192,3 327,6 293 520 657,7 843,4 1 236,6 1 456,3 1 663,6 1 376,4 899,4 532,7 359,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,9 36,3 36,1 80,7 34,6 14,8 6,5 5,3 10,4 14 11,7 23,6 0 10,8 19,2 19,2 20,1 9,8 32,7 59,2 89,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 69,2 181,6 90,3 68,3 76,2 51,8 45,7 26,5 31,2 42,1 46,9 66,2 48,7 59,5 177,3 76,9 60,4 48,8 81,8 355,1 269,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 279 0 90,3 124,2 297,7 473,7 437,7 513,2 478,1 402,4 269,6 316,7 311,8 243,3 230,1 120,2 67,1 78,1 81,8 148 89,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 274,6 326,9 189,5 99,4 138,5 111 84,9 74,1 72,7 215,3 187,5 463,2 433,6 421,7 402,6 471 509,8 400,2 376,1 266,4 0 523,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 59,8 0 225,6 105,6 34,6 44,4 39,2 26,5 41,6 9,4 3,9 18,9 48,7 48,7 100,7 125 127,5 58,6 98,1 0 89,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28,4 36,3 27,1 74,5 34,6 29,6 6,5 26,5 36,4 9,4 19,5 28,4 43,8 27 33,6 28,8 20,1 9,8 32,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 722,4 36,3 18,1 6,2 27,7 51,8 84,9 132,3 93,5 205,9 285,2 453,8 677,2 1 048,8 1 390,0 1 903,3 2 287,5 2 391,6 2 469,3 2 338,0 1 437,6 2 094,2
X. Nemoci dýchací soustavy 211,7 581,2 866,4 397,4 145,4 111 124,1 127 129,9 88,9 85,9 141,8 97,4 205,4 220,5 298 268,3 331,9 261,7 503,1 269,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 319,1 799,1 198,6 167,7 249,2 199,9 280,9 259,3 332,6 257,4 339,9 255,3 316,7 313,6 388,2 403,7 556,8 341,7 474,2 503,1 539,1 523,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 39,2 145,3 54,2 31 20,8 59,2 19,6 21,2 36,4 32,8 7,8 42,5 34,1 37,8 62,3 67,3 60,4 29,3 65,4 29,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 421,1 36,3 72,2 43,5 131,5 222,1 274,4 174,6 259,8 276,1 402,4 505,8 648 670,4 771,7 653,7 865,4 634,5 490,6 266,4 89,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 385,3 181,6 72,2 161,5 96,9 192,5 215,6 312,2 332,6 416,5 382,8 572 526,2 508,2 484,1 572 563,5 517,4 425,2 236,8 449,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 247,5 0 0 0 0 251,7 725,2 1 105,8 1 044,5 584,9 191,4 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28 3 014,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 75 1 380,3 505,4 192,5 138,5 37 32,7 42,3 15,6 37,4 23,4 56,7 34,1 21,6 43,1 38,5 13,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 115,8 508,5 180,5 118 90 140,6 124,1 74,1 62,4 70,2 50,8 80,4 107,2 59,5 124,6 192,3 221,4 156,2 163,5 177,6 269,5 523,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 358,7 326,9 288,8 223,5 270 429,3 490 354,5 332,6 243,3 253,9 501,1 258,2 313,6 508,1 360,5 369 419,8 474,2 799,1 988,3 1 047,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 739,9 14 602,3 324,9 304,3 124,6 251,7 209,1 296,3 504,1 430,5 453,2 529,4 643,1 913,7 1 020,9 1 432,3 1 361,8 868,8 441,5 443,9 89,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 044,5 22 920,5 3 393,5 2 409,3 2 076,8 2 953,4 3 377,8 3 761,9 4 110,4 3 710,8 3 344,0 4 613,6 4 920,8 5 773,9 7 285,3 8 257,2 9 136,6 7 789,9 7 031,9 6 747,6 5 031,4 4 712,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)