8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 309 25 56 31 23 13 17 21 15 11 11 7 14 16 5 10 8 10 5 10 1 0
II. Novotvary 668 4 4 3 1 10 9 13 23 35 56 56 41 68 80 81 70 63 38 11 1 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49 2 1 0 4 2 0 0 2 1 3 3 3 1 1 4 5 8 7 1 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 290 12 32 13 10 5 12 12 17 16 20 18 10 15 22 23 23 12 12 5 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 290 1 4 17 10 24 16 25 27 35 22 27 20 17 15 9 6 4 4 5 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 405 4 11 9 16 15 12 16 22 30 32 52 39 29 41 24 24 12 5 6 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 155 1 14 7 2 6 1 3 4 6 6 9 9 14 4 26 23 11 4 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 138 2 14 20 6 0 8 5 5 7 5 12 13 8 12 7 7 2 3 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 118 0 3 0 9 16 10 24 21 38 45 46 74 78 131 146 164 130 91 69 20 3
X. Nemoci dýchací soustavy 1 051 48 322 233 33 28 17 18 34 29 26 18 24 28 34 41 26 34 29 21 5 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 926 15 25 33 37 21 42 54 56 62 101 62 66 50 78 64 61 40 30 23 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 122 7 8 3 2 5 8 10 10 7 9 15 6 3 7 4 6 5 2 3 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 221 0 4 6 20 39 31 52 51 88 106 117 116 135 146 130 92 55 27 5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 865 5 17 22 15 29 50 58 62 77 75 44 58 63 79 64 55 40 27 15 10 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 018 0 0 0 0 28 110 321 341 179 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 195 38 52 43 21 7 7 9 2 2 2 4 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 370 15 26 30 40 37 6 16 17 13 22 16 16 14 20 24 15 21 12 8 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 352 13 70 71 71 93 106 95 112 94 109 90 89 62 65 57 54 31 27 31 12 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 490 595 24 7 7 22 64 192 407 422 213 68 49 60 88 109 74 44 29 11 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 158 913 687 548 327 400 526 944 1 228 1 152 901 665 648 666 829 823 713 523 352 229 74 10
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 7 8 6 6 12 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 63 0 11 10 4 0 0 1 0 0 0 1 0 8 4 7 8 4 3 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 0 5 4 4 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 3 3 1 3 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 0 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 232 0 13 10 5 1 2 1 0 1 2 6 9 22 20 26 29 25 21 26 12 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 617 0 1 46 116 111 98 162 127 172 178 115 136 97 84 61 31 32 22 23 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 7 9 6 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 653 0 1 46 116 111 98 162 127 172 178 115 136 97 85 62 40 39 31 29 7 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 42 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1 2 5 5 11 4 3 2 0 1 0 0
II. Novotvary 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 2 1 2 4 0 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 189 0 2 0 0 5 5 6 10 12 10 18 23 17 30 17 19 11 4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 165 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 11 20 20 27 30 24 11 4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 265 1 38 46 10 1 0 0 1 1 2 0 13 10 18 35 37 21 20 6 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 466 0 0 0 0 3 2 2 2 9 8 18 26 49 60 87 100 68 22 10 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 64 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 3 7 5 5 5 13 7 2 3 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 122 0 0 0 0 0 6 3 12 8 17 15 47 79 143 214 270 207 79 19 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 354 1 42 50 12 10 17 14 29 39 50 67 133 189 290 394 475 345 142 44 11 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 357 25 56 31 23 13 20 22 15 15 14 9 20 22 17 14 11 12 5 12 1 0
péče celkem II. Novotvary 692 4 4 3 1 10 9 13 23 36 57 57 42 72 83 84 72 65 42 11 3 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 51 2 1 0 4 2 0 0 2 1 3 3 3 1 1 4 5 9 8 1 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 299 12 32 13 12 6 12 12 17 16 20 18 11 16 23 24 23 12 13 6 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 915 1 5 63 126 135 114 187 154 207 200 142 156 114 99 71 38 38 29 29 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 639 4 13 9 16 20 17 22 32 42 42 70 62 48 72 45 54 32 18 12 9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 161 1 16 10 3 6 1 3 4 6 6 9 9 14 4 26 23 11 4 3 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 139 2 15 20 6 0 8 5 5 7 5 12 13 8 12 7 7 2 3 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 341 0 3 0 9 16 10 25 22 40 51 55 88 103 156 180 202 160 108 85 24 4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 379 49 371 289 47 29 17 19 35 30 28 19 37 46 56 83 71 59 52 28 11 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 931 15 25 33 37 21 42 54 56 62 101 63 66 51 79 64 62 40 31 23 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 127 7 9 3 2 5 8 10 10 7 9 15 6 3 7 4 7 5 2 6 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 713 0 4 6 20 42 33 54 53 97 114 136 145 185 211 217 197 127 53 17 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 869 5 17 22 15 29 50 58 62 77 75 45 58 64 79 64 55 41 27 15 11 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 018 0 0 0 0 28 110 321 341 179 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 195 38 52 43 21 7 7 9 2 2 2 4 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 382 15 26 31 40 37 6 16 17 13 22 17 16 14 20 27 15 24 13 11 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 439 13 70 71 71 93 108 96 115 97 114 95 97 68 72 64 70 41 30 37 17 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 624 595 24 7 7 23 71 195 419 430 230 83 96 140 232 327 345 253 108 30 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 397 914 743 654 460 522 643 1 121 1 384 1 364 1 131 853 926 974 1 224 1 305 1 257 932 546 328 104 12
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,2 187,6 109,6 48,1 41,8 26,4 28,6 27,4 17,6 11,6 10,8 8,8 18,3 23 6,4 13,6 13 24,7 18,9 59 15,9 0
II. Novotvary 56,6 30 7,8 4,7 1,8 20,3 15,1 17 27 36,9 55,1 70,6 53,6 97,6 103 110,1 113,6 155,6 143,6 64,9 15,9 82,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,2 15 2 0 7,3 4,1 0 0 2,3 1,1 3 3,8 3,9 1,4 1,3 5,4 8,1 19,8 26,5 5,9 0 82,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,6 90,1 62,6 20,2 18,2 10,2 20,2 15,7 20 16,8 19,7 22,7 13,1 21,5 28,3 31,3 37,3 29,6 45,4 29,5 15,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,6 7,5 7,8 26,4 18,2 48,8 26,9 32,7 31,7 36,9 21,6 34,1 26,1 24,4 19,3 12,2 9,7 9,9 15,1 29,5 31,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 34,3 30 21,5 14 29,1 30,5 20,2 20,9 25,8 31,6 31,5 65,6 51 41,6 52,8 32,6 39 29,6 18,9 35,4 95,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,1 7,5 27,4 10,9 3,6 12,2 1,7 3,9 4,7 6,3 5,9 11,4 11,8 20,1 5,2 35,3 37,3 27,2 15,1 17,7 31,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,7 15 27,4 31 10,9 0 13,4 6,5 5,9 7,4 4,9 15,1 17 11,5 15,5 9,5 11,4 4,9 11,3 11,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 94,7 0 5,9 0 16,4 32,6 16,8 31,3 24,7 40 44,3 58 96,7 112 168,7 198,5 266,2 321,1 344 407 318,9 248,8
X. Nemoci dýchací soustavy 89 360,2 630 361,3 60 57 28,6 23,5 39,9 30,5 25,6 22,7 31,4 40,2 43,8 55,7 42,2 84 109,6 123,9 79,7 248,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 78,4 112,6 48,9 51,2 67,3 42,7 70,6 70,5 65,8 65,3 99,4 78,2 86,3 71,8 100,4 87 99 98,8 113,4 135,7 95,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,3 52,5 15,7 4,7 3,6 10,2 13,4 13,1 11,7 7,4 8,9 18,9 7,8 4,3 9 5,4 9,7 12,3 7,6 17,7 31,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 103,4 0 7,8 9,3 36,4 79,3 52,1 67,9 59,9 92,7 104,3 147,6 151,6 193,8 188 176,7 149,3 135,8 102,1 29,5 15,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 73,3 37,5 33,3 34,1 27,3 59 84,1 75,8 72,8 81,1 73,8 55,5 75,8 90,5 101,7 87 89,3 98,8 102,1 88,5 159,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,2 0 0 0 0 57 184,9 419,3 400,5 188,5 37,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 945,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16,5 285,2 101,7 66,7 38,2 14,2 11,8 11,8 2,3 2,1 2 5 1,3 7,2 1,3 0 0 2,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,3 112,6 50,9 46,5 72,7 75,3 10,1 20,9 20 13,7 21,6 20,2 20,9 20,1 25,8 32,6 24,3 51,9 45,4 47,2 15,9 82,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 114,5 97,6 136,9 110,1 129,1 189,2 178,2 124,1 131,5 99 107,3 113,5 116,3 89 83,7 77,5 87,6 76,6 102,1 182,9 191,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 210,9 4 465,3 47 10,9 12,7 44,8 107,6 250,8 478 444,4 209,6 85,8 64,1 86,1 113,3 148,2 120,1 108,7 109,6 64,9 63,8 82,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 114,6 6 851,8 1 344,0 849,7 594,6 813,8 884,3 1 233,0 1 442,2 1 213,1 886,7 838,9 847,1 956,3 1 067,5 1 118,7 1 157,3 1 291,6 1 330,5 1 350,8 1 180,0 829,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1,3 1,4 1,3 0 0 0 0 5,9 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 1,6 0 0 0 15,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 1,4 0 0 3,8 5,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,6 4,9 11,3 5,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,1 3,2 4,9 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,9 7,2 6,4 9,5 13 14,8 22,7 70,8 63,8 82,9
X. Nemoci dýchací soustavy 5,3 0 21,5 15,5 7,3 0 0 1,3 0 0 0 1,3 0 11,5 5,2 9,5 13 9,9 11,3 5,9 15,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 1,3 0 0 0 3,8 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,9 1,4 6,4 0 8,1 9,9 15,1 11,8 15,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 15,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 3,8 17,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,9 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1,1 0 2,5 1,3 1,4 2,6 2,7 4,9 7,4 3,8 17,7 47,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 2 1,7 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3 5,4 1,6 4,9 0 0 15,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19,7 0 25,4 15,5 9,1 2 3,4 1,3 0 1,1 2 7,6 11,8 31,6 25,8 35,3 47,1 61,7 79,4 153,4 191,4 82,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 137 0 2 71,3 210,9 225,8 164,8 211,6 149,2 181,1 175,2 145,1 177,8 139,3 108,2 82,9 50,3 79 83,2 135,7 63,8 82,9
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 14,6 17,3 34 35,4 47,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 140 0 2 71,3 210,9 225,8 164,8 211,6 149,2 181,1 175,2 145,1 177,8 139,3 109,5 84,3 64,9 96,3 117,2 171,1 111,6 82,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,6 0 0 0 0 0 5 1,3 0 4,2 1 2,5 6,5 7,2 14,2 5,4 4,9 4,9 0 5,9 0 0
II. Novotvary 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 1,3 1,3 5,7 2,6 2,7 1,6 4,9 15,1 0 15,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 3,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 3,9 0 0 10,2 8,4 7,8 11,7 12,6 9,8 22,7 30,1 24,4 38,6 23,1 30,8 27,2 15,1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 3,9 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 2,1 5,9 10,1 14,4 28,7 25,8 36,7 48,7 59,3 41,6 23,6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 22,4 7,5 74,3 71,3 18,2 2 0 0 1,2 1,1 2 0 17 14,4 23,2 47,6 60,1 51,9 75,6 35,4 79,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 5,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39,5 0 0 0 0 6,1 3,4 2,6 2,3 9,5 7,9 22,7 34 70,4 77,3 118,3 162,3 167,9 83,2 59 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 4,1 0 2,5 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,4 0 0 0 0 0 1,7 1,3 3,5 2,1 4,9 3,8 9,2 7,2 6,4 6,8 21,1 17,3 7,6 17,7 31,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95 0 0 0 0 0 10,1 3,9 14,1 8,4 16,7 18,9 61,4 113,4 184,1 290,9 438,2 511,2 298,6 112,1 47,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 199,4 7,5 82,2 77,5 21,8 20,3 28,6 18,3 34,1 41,1 49,2 84,5 173,9 271,4 373,4 535,6 771 852 536,7 259,5 175,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,2 187,6 109,6 48,1 41,8 26,4 33,6 28,7 17,6 15,8 13,8 11,4 26,1 31,6 21,9 19 17,9 29,6 18,9 70,8 15,9 0
péče celkem II. Novotvary 58,6 30 7,8 4,7 1,8 20,3 15,1 17 27 37,9 56,1 71,9 54,9 103,4 106,9 114,2 116,9 160,5 158,7 64,9 47,8 82,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 15 2 0 7,3 4,1 0 0 2,3 1,1 3 3,8 3,9 1,4 1,3 5,4 8,1 22,2 30,2 5,9 0 82,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,3 90,1 62,6 20,2 21,8 12,2 20,2 15,7 20 16,8 19,7 22,7 14,4 23 29,6 32,6 37,3 29,6 49,1 35,4 15,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 162,2 7,5 9,8 97,7 229,1 274,7 191,7 244,3 180,9 218 196,8 179,1 203,9 163,7 127,5 96,5 61,7 93,8 109,6 171,1 95,7 82,9
VI. Nemoci nervové soustavy 54,1 30 25,4 14 29,1 40,7 28,6 28,7 37,6 44,2 41,3 88,3 81 68,9 92,7 61,2 87,6 79 68 70,8 143,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,6 7,5 31,3 15,5 5,5 12,2 1,7 3,9 4,7 6,3 5,9 11,4 11,8 20,1 5,2 35,3 37,3 27,2 15,1 17,7 31,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,8 15 29,3 31 10,9 0 13,4 6,5 5,9 7,4 4,9 15,1 17 11,5 15,5 9,5 11,4 4,9 11,3 11,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 113,6 0 5,9 0 16,4 32,6 16,8 32,7 25,8 42,1 50,2 69,4 115 147,9 200,9 244,7 327,9 395,1 408,2 501,4 382,7 331,7
X. Nemoci dýchací soustavy 116,8 367,7 725,8 448,1 85,5 59 28,6 24,8 41,1 31,6 27,6 24 48,4 66 72,1 112,8 115,2 145,7 196,5 165,2 175,4 248,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 78,9 112,6 48,9 51,2 67,3 42,7 70,6 70,5 65,8 65,3 99,4 79,5 86,3 73,2 101,7 87 100,6 98,8 117,2 135,7 95,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,8 52,5 17,6 4,7 3,6 10,2 13,4 13,1 11,7 7,4 8,9 18,9 7,8 4,3 9 5,4 11,4 12,3 7,6 35,4 31,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 145,1 0 7,8 9,3 36,4 85,4 55,5 70,5 62,2 102,1 112,2 171,6 189,5 265,6 271,7 295 319,8 313,6 200,3 100,3 31,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 73,6 37,5 33,3 34,1 27,3 59 84,1 75,8 72,8 81,1 73,8 56,8 75,8 91,9 101,7 87 89,3 101,3 102,1 88,5 175,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,2 0 0 0 0 57 184,9 419,3 400,5 188,5 37,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 945,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16,5 285,2 101,7 66,7 38,2 14,2 11,8 11,8 2,3 2,1 2 5 1,3 7,2 1,3 0 0 2,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,4 112,6 50,9 48,1 72,7 75,3 10,1 20,9 20 13,7 21,6 21,4 20,9 20,1 25,8 36,7 24,3 59,3 49,1 64,9 15,9 82,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 121,9 97,6 136,9 110,1 129,1 189,2 181,6 125,4 135,1 102,1 112,2 119,8 126,8 97,6 92,7 87 113,6 101,3 113,4 218,3 271,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 307 4 465,3 47 10,9 12,7 46,8 119,4 254,7 492,1 452,8 226,3 104,7 125,5 201 298,8 444,5 560 624,8 408,2 177 127,6 82,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 473,7 6 859,3 1 453,6 1 014,1 836,5 1 062,0 1 081,0 1 464,2 1 625,4 1 436,3 1 113,0 1 076,0 1 210,5 1 398,5 1 576,2 1 773,9 2 040,3 2 301,7 2 063,7 1 934,8 1 658,4 995

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)