8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 212 6 18 7 7 12 18 20 9 19 16 16 12 6 15 13 4 6 4 2 2 0
II. Novotvary 1 495 14 45 35 22 15 19 36 44 58 95 88 143 142 184 239 179 78 39 18 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 70 2 2 4 3 2 1 3 3 1 6 2 10 5 7 9 1 2 2 4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 376 9 33 13 29 17 13 18 10 20 33 26 26 24 30 22 24 12 9 6 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 271 0 14 46 11 40 28 25 14 20 16 14 15 6 7 4 1 2 1 4 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 508 1 22 38 26 29 20 29 19 44 31 37 33 46 26 56 32 10 6 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 294 8 21 25 12 7 5 5 5 7 8 7 8 17 20 49 38 26 12 14 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 109 1 15 12 8 2 2 5 8 9 8 11 7 7 8 0 3 2 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 357 0 4 4 11 13 11 23 24 39 56 72 93 104 167 209 215 147 85 53 23 4
X. Nemoci dýchací soustavy 529 14 74 41 23 19 16 22 21 18 17 22 28 35 37 52 37 22 9 16 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 065 19 33 29 20 48 56 83 64 78 91 78 70 69 75 107 60 41 25 15 2 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 129 2 5 4 2 9 8 15 7 9 9 7 5 9 14 8 7 1 2 2 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 429 2 2 8 36 74 50 62 42 96 115 110 139 161 160 152 124 67 21 7 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 778 9 6 8 7 11 37 55 69 84 78 63 53 54 60 59 59 36 14 11 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 822 0 0 0 0 20 106 255 278 139 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 271 72 40 55 42 10 7 4 7 2 14 4 1 2 5 3 3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 371 8 25 15 11 33 13 19 23 16 29 13 19 22 37 24 22 20 8 9 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 978 7 36 45 52 56 69 89 78 79 70 69 53 48 61 36 69 22 16 15 7 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 201 455 13 30 22 31 51 116 137 181 166 87 115 120 180 208 188 62 27 12 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 352 716 408 419 344 448 530 884 862 919 882 726 830 877 1 093 1 250 1 066 556 280 191 63 8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 5 2 2 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 2 8 1 0 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 9 10 11 1
VI. Nemoci nervové soustavy 45 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 6 2 8 7 10 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 14 14 23 25 41 26 23 5
X. Nemoci dýchací soustavy 38 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 6 5 3 7 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 4 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 13 22 28 26 14 8 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 4 14 13 9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 124 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 3 3 17 13 20 23 24 14 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 695 0 1 1 0 0 4 0 1 1 5 9 17 17 48 85 89 109 126 105 70 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 727 0 0 5 7 40 67 77 77 86 90 50 73 49 37 19 22 11 11 5 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 4 10 8 5 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 767 0 0 5 7 40 67 77 77 86 91 50 74 50 37 26 26 21 20 10 1 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 4 6 0 3 2 1 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 134 0 2 2 0 0 5 4 6 10 14 13 15 19 17 11 12 4 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 9 5 10 16 8 1 0 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 71 0 12 34 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 176 0 0 1 0 2 0 2 4 12 11 10 30 20 30 25 21 3 3 1 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6 0 3 2 4 0 1 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 86 0 0 0 0 0 1 1 4 10 4 3 2 3 12 24 9 9 3 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 609 0 17 46 22 12 7 9 15 33 37 35 57 54 71 81 66 25 11 5 4 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 218 6 18 7 7 12 18 20 9 19 16 16 13 7 16 15 4 6 5 2 2 0
péče celkem II. Novotvary 1 539 14 45 35 22 15 19 37 44 58 97 89 144 143 190 244 186 81 47 22 5 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 72 2 2 6 3 2 1 3 3 1 6 2 10 5 7 9 1 2 2 4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 414 9 33 15 34 19 13 18 10 20 33 26 26 26 34 30 26 20 10 7 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 039 0 14 51 18 80 96 102 91 106 107 64 88 56 45 25 25 15 21 19 15 1
VI. Nemoci nervové soustavy 724 1 24 40 26 29 26 33 25 55 47 50 50 68 45 80 50 32 21 17 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 305 8 24 30 14 7 5 5 5 7 8 7 8 17 20 49 38 26 13 14 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 109 1 15 12 8 2 2 5 8 9 8 11 7 7 8 0 3 2 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 606 0 4 4 11 13 11 23 24 40 60 79 104 115 186 233 254 180 128 79 48 10
X. Nemoci dýchací soustavy 638 14 87 76 38 27 16 22 21 18 17 22 30 35 43 58 44 27 13 23 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 082 19 33 29 20 48 56 83 64 78 91 78 71 70 75 109 61 44 29 18 4 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 132 2 5 4 2 9 8 15 7 9 9 7 6 9 14 8 8 2 2 2 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 727 2 2 9 36 76 50 64 46 108 127 121 175 183 203 199 173 96 38 16 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 787 9 6 8 7 11 37 55 69 84 78 63 53 54 60 59 60 39 16 12 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 822 0 0 0 0 20 106 255 278 139 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 271 72 40 55 42 10 7 4 7 2 14 4 1 2 5 3 3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 432 8 25 15 11 33 13 19 23 16 29 13 19 23 40 32 31 24 22 22 14 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 124 7 36 45 52 56 71 90 79 79 74 78 55 54 66 57 82 43 39 39 21 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 295 455 13 30 22 31 53 117 142 191 170 90 118 124 192 232 198 72 31 14 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 423 716 426 471 373 500 608 970 955 1 039 1 015 820 978 998 1 249 1 442 1 247 711 437 311 138 19
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,2 88,5 68,4 19,9 22,3 41,8 54,3 49,1 21,7 39,5 29,7 36,8 28,5 15,2 33,3 30,5 11,9 28,6 27,6 23,2 69,5 0
II. Novotvary 233,9 206,6 170,9 99,5 70,2 52,2 57,3 88,4 106,3 120,6 176,1 202,7 340 359,5 408,4 561,5 534,3 372 269,2 209,2 69,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 29,5 7,6 11,4 9,6 7 3 7,4 7,2 2,1 11,1 4,6 23,8 12,7 15,5 21,1 3 9,5 13,8 46,5 34,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,8 132,8 125,3 37 92,5 59,2 39,2 44,2 24,1 41,6 61,2 59,9 61,8 60,8 66,6 51,7 71,6 57,2 62,1 69,7 69,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 42,4 0 53,2 130,8 35,1 139,3 84,5 61,4 33,8 41,6 29,7 32,2 35,7 15,2 15,5 9,4 3 9,5 6,9 46,5 104,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 79,5 14,8 83,6 108 82,9 101 60,3 71,2 45,9 91,5 57,5 85,2 78,5 116,4 57,7 131,6 95,5 47,7 41,4 23,2 34,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 46 118 79,8 71,1 38,3 24,4 15,1 12,3 12,1 14,6 14,8 16,1 19 43 44,4 115,1 113,4 124 82,8 162,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17,1 14,8 57 34,1 25,5 7 6 12,3 19,3 18,7 14,8 25,3 16,6 17,7 17,8 0 9 9,5 0 11,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 212,3 0 15,2 11,4 35,1 45,3 33,2 56,5 58 81,1 103,8 165,8 221,1 263,3 370,7 491 641,8 701 586,8 616,1 799,7 801,6
X. Nemoci dýchací soustavy 82,8 206,6 281,1 116,5 73,4 66,2 48,3 54 50,7 37,4 31,5 50,7 66,6 88,6 82,1 122,2 110,4 104,9 62,1 186 208,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 166,6 280,4 125,3 82,4 63,8 167,1 168,9 203,9 154,6 162,2 168,7 179,6 166,5 174,7 166,5 251,4 179,1 195,5 172,6 174,4 69,5 400,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,2 29,5 19 11,4 6,4 31,3 24,1 36,8 16,9 18,7 16,7 16,1 11,9 22,8 31,1 18,8 20,9 4,8 13,8 23,2 139,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 223,6 29,5 7,6 22,7 114,8 257,7 150,8 152,3 101,4 199,6 213,2 253,3 330,5 407,6 355,1 357,1 370,1 319,5 145 81,4 34,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 121,7 132,8 22,8 22,7 22,3 38,3 111,6 135,1 166,6 174,7 144,6 145,1 126 136,7 133,2 138,6 176,1 171,7 96,7 127,9 139,1 200,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 128,6 0 0 0 0 69,6 319,7 626,3 671,3 289,1 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,6 1 283,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 42,4 1 062,4 151,9 156,3 134 34,8 21,1 9,8 16,9 4,2 26 9,2 2,4 5,1 11,1 7 9 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58 118 95 42,6 35,1 114,9 39,2 46,7 55,5 33,3 53,8 29,9 45,2 55,7 82,1 56,4 65,7 95,4 55,2 104,6 173,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 153 103,3 136,7 127,9 165,9 195 208,1 218,6 188,4 164,3 129,8 158,9 126 121,5 135,4 84,6 206 104,9 110,5 174,4 243,4 200,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 344,3 6 713,9 49,4 85,3 70,2 107,9 153,8 284,9 330,8 376,4 307,8 200,4 273,5 303,8 399,5 488,7 561,2 295,7 186,4 139,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 088,9 10 565,1 1 549,7 1 191,1 1 097,3 1 560,1 1 598,6 2 171,1 2 081,6 1 911,2 1 635,3 1 672,0 1 973,7 2 220,1 2 426,0 2 936,6 3 182,1 2 651,4 1 933,0 2 220,2 2 190,5 1 603,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,3 0 0 6,9 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 2,5 2,2 2,3 3 14,3 34,5 23,2 69,5 200,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 8,9 18,8 6 38,1 6,9 0 104,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1,9 0 0 2,5 2,2 4,7 6 9,5 62,1 116,2 382,5 200,4
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 1,9 0 4,8 5,1 4,4 14,1 6 38,1 48,3 116,2 104,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 9,2 4,8 5,1 31,1 32,9 68,7 119,2 283,1 302,2 799,7 1 002,0
X. Nemoci dýchací soustavy 5,9 0 3,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 13,3 14,1 17,9 23,8 20,7 81,4 34,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,7 3 14,3 27,6 34,9 69,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,8 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,3 14,3 5,1 28,9 51,7 83,6 124 96,7 93 34,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14,3 13,8 11,6 34,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6,7 14,1 23,9 19,1 96,7 151,1 312,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1,9 6,9 4,8 7,6 6,7 39,9 38,8 95,4 158,8 279 486,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0 0 0 0 0 3 0 2,4 0 0 0 2,4 2,5 0 0 3 4,8 6,9 11,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 108,7 0 3,8 2,8 0 0 12,1 0 2,4 2,1 9,3 20,7 40,4 43 106,5 199,7 265,7 519,8 869,9 1 220,5 2 433,9 1 402,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 113,7 0 0 14,2 22,3 139,3 202,1 189,1 185,9 178,8 166,9 115,1 173,6 124 82,1 44,6 65,7 52,5 75,9 58,1 34,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,5 0 16,4 11,9 47,7 55,2 58,1 0 200,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 6,9 0 0 200,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 120 0 0 14,2 22,3 139,3 202,1 189,1 185,9 178,8 168,7 115,1 176 126,6 82,1 61,1 77,6 100,1 138,1 116,2 34,8 400,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,9 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 3,7 0 0 0 11,1 9,4 17,9 0 20,7 23,2 34,8 200,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,6 0 0 5,7 15,9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21 0 7,6 5,7 0 0 15,1 9,8 14,5 20,8 26 29,9 35,7 48,1 37,7 25,8 35,8 19,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 11,4 14,2 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 5,6 6,9 19 22,8 11,1 23,5 47,8 38,1 6,9 0 69,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 11,1 0 45,6 96,6 47,8 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6,9 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,5 0 0 2,8 0 7 0 4,9 9,7 25 20,4 23 71,3 50,6 66,6 58,7 62,7 14,3 20,7 11,6 0 200,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,4 0 0 0 0 0 3 2,5 2,4 0 5,6 13,8 0 7,6 4,4 9,4 0 4,8 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,5 0 0 0 0 0 3 2,5 9,7 20,8 7,4 6,9 4,8 7,6 26,6 56,4 26,9 42,9 20,7 11,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 95,3 0 64,6 130,8 70,2 41,8 21,1 22,1 36,2 68,6 68,6 80,6 135,5 136,7 157,6 190,3 197 119,2 75,9 58,1 139,1 400,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,1 88,5 68,4 19,9 22,3 41,8 54,3 49,1 21,7 39,5 29,7 36,8 30,9 17,7 35,5 35,2 11,9 28,6 34,5 23,2 69,5 0
péče celkem II. Novotvary 240,8 206,6 170,9 99,5 70,2 52,2 57,3 90,9 106,3 120,6 179,8 205 342,4 362 421,7 573,2 555,2 386,3 324,5 255,7 173,9 400,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,3 29,5 7,6 17,1 9,6 7 3 7,4 7,2 2,1 11,1 4,6 23,8 12,7 15,5 21,1 3 9,5 13,8 46,5 34,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 64,8 132,8 125,3 42,6 108,5 66,2 39,2 44,2 24,1 41,6 61,2 59,9 61,8 65,8 75,5 70,5 77,6 95,4 69 81,4 173,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 162,6 0 53,2 145 57,4 278,6 289,6 250,5 219,8 220,4 198,4 147,4 209,3 141,8 99,9 58,7 74,6 71,5 145 220,9 521,6 200,4
VI. Nemoci nervové soustavy 113,3 14,8 91,2 113,7 82,9 101 78,4 81 60,4 114,4 87,1 115,1 118,9 172,1 99,9 187,9 149,3 152,6 145 197,6 139,1 200,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 47,7 118 91,2 85,3 44,7 24,4 15,1 12,3 12,1 14,6 14,8 16,1 19 43 44,4 115,1 113,4 124 89,7 162,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17,1 14,8 57 34,1 25,5 7 6 12,3 19,3 18,7 14,8 25,3 16,6 17,7 17,8 0 9 9,5 0 11,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 251,3 0 15,2 11,4 35,1 45,3 33,2 56,5 58 83,2 111,2 181,9 247,3 291,1 412,8 547,4 758,2 858,4 883,7 918,3 1 669,0 2 004,0
X. Nemoci dýchací soustavy 99,8 206,6 330,4 216 121,2 94 48,3 54 50,7 37,4 31,5 50,7 71,3 88,6 95,4 136,3 131,3 128,8 89,7 267,3 243,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 169,3 280,4 125,3 82,4 63,8 167,1 168,9 203,9 154,6 162,2 168,7 179,6 168,8 177,2 166,5 256,1 182,1 209,8 200,2 209,2 139,1 400,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,7 29,5 19 11,4 6,4 31,3 24,1 36,8 16,9 18,7 16,7 16,1 14,3 22,8 31,1 18,8 23,9 9,5 13,8 23,2 139,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 270,2 29,5 7,6 25,6 114,8 264,7 150,8 157,2 111,1 224,6 235,5 278,7 416,1 463,3 450,6 467,5 516,4 457,8 262,3 186 69,5 200,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 123,1 132,8 22,8 22,7 22,3 38,3 111,6 135,1 166,6 174,7 144,6 145,1 126 136,7 133,2 138,6 179,1 186 110,5 139,5 208,6 200,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 128,6 0 0 0 0 69,6 319,7 626,3 671,3 289,1 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,6 1 283,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 42,4 1 062,4 151,9 156,3 134 34,8 21,1 9,8 16,9 4,2 26 9,2 2,4 5,1 11,1 7 9 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 67,6 118 95 42,6 35,1 114,9 39,2 46,7 55,5 33,3 53,8 29,9 45,2 58,2 88,8 75,2 92,5 114,4 151,9 255,7 486,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 175,9 103,3 136,7 127,9 165,9 195 214,2 221 190,8 164,3 137,2 179,6 130,8 136,7 146,5 133,9 244,8 205,1 269,2 453,3 730,2 200,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 359,1 6 713,9 49,4 85,3 70,2 107,9 159,9 287,4 342,9 397,2 315,2 207,3 280,6 313,9 426,2 545 591 343,3 214 162,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 412,9 10 565,1 1 618,0 1 338,9 1 189,8 1 741,1 1 833,9 2 382,4 2 306,2 2 160,7 1 881,9 1 888,4 2 325,6 2 526,5 2 772,2 3 387,7 3 722,4 3 390,6 3 016,9 3 615,0 4 798,3 3 807,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)