8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 223 15 25 15 6 12 22 13 8 6 13 6 13 14 7 17 12 5 6 7 1 0
II. Novotvary 878 13 22 28 16 13 10 20 26 42 59 79 72 73 99 120 88 51 34 9 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42 0 1 7 0 0 0 0 2 4 1 1 2 4 1 5 3 4 1 5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 211 4 11 13 15 4 13 10 9 13 11 12 13 15 17 16 11 8 8 6 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 300 1 12 11 20 35 29 34 25 28 29 17 13 13 11 9 5 1 4 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 548 4 22 27 21 29 16 35 32 25 39 36 47 43 43 53 39 16 16 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 103 5 6 6 2 1 1 2 1 3 2 8 3 6 11 13 11 12 2 5 2 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 85 2 7 7 3 2 1 0 6 4 5 7 3 7 13 9 6 2 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 974 0 2 8 8 11 5 6 11 29 47 56 86 89 110 142 167 78 73 31 15 0
X. Nemoci dýchací soustavy 546 41 118 54 16 14 23 18 13 19 18 18 16 18 37 30 29 21 17 15 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 889 5 17 27 12 32 59 52 41 73 79 87 60 59 87 64 58 30 21 16 10 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 94 0 8 7 1 3 4 13 7 5 7 5 5 6 5 7 7 1 2 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 522 0 8 9 25 59 67 58 54 82 119 127 157 171 174 177 108 76 35 15 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 938 6 10 10 10 31 42 62 67 80 89 94 80 49 73 101 63 33 18 16 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 391 0 0 0 0 39 149 414 477 238 67 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 207 48 59 35 17 18 6 7 0 2 4 1 4 1 1 1 0 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 245 12 17 7 23 24 10 16 11 6 17 9 13 13 19 17 10 10 4 3 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 171 11 45 43 45 89 86 98 102 69 76 72 89 75 77 48 46 41 20 29 8 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 381 933 37 25 29 38 60 132 192 176 117 68 75 83 98 106 121 55 22 10 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 845 1 197 427 339 269 454 603 990 1 084 904 799 710 751 739 883 935 784 446 284 174 67 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 3 2 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 3 1 1 5 5 0 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 7 12 11 28 30 11 5
X. Nemoci dýchací soustavy 35 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 9 5 3 3 3 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 2 2 4 2 3 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7 7 16 11 11 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 314 0 2 2 0 0 1 1 2 0 4 4 12 12 16 27 35 33 66 55 33 9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 029 0 1 4 45 56 79 103 92 114 108 90 85 70 64 35 26 20 20 10 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 8 9 10 9 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 080 0 1 4 45 56 79 103 92 114 108 90 86 72 67 41 34 29 30 19 9 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 28 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 3 3 3 2 4 3 2 0 0
II. Novotvary 61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 9 12 5 11 7 6 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 0 0 1 0 0 1 1 3 4 1 3 6 6 5 5 1 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 125 0 3 0 0 0 2 1 4 4 9 11 10 7 24 17 12 10 7 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 12 13 3 5 5 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 113 0 3 13 2 1 0 1 0 0 1 3 3 4 12 13 16 20 9 9 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 391 0 0 0 1 1 2 0 3 6 15 18 25 44 59 56 60 61 31 7 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 6 7 7 4 6 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 7 1 0 2 5 5 2 7 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60 0 0 1 0 0 0 1 3 3 5 5 6 6 9 8 7 2 4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 969 0 6 20 7 6 6 6 16 21 34 41 67 87 131 135 128 125 76 47 10 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 257 15 25 15 6 12 22 14 9 7 14 6 20 19 11 20 14 9 9 9 1 0
péče celkem II. Novotvary 954 13 22 28 16 13 10 20 26 43 60 79 73 80 109 134 97 63 44 17 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 43 0 1 7 0 0 0 0 2 4 1 1 2 4 1 6 3 4 1 5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 232 4 11 15 19 8 13 10 9 13 11 12 14 18 17 17 11 11 10 7 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 374 1 13 16 65 91 109 138 120 146 138 110 106 89 80 49 34 21 27 14 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 748 4 25 27 21 29 18 37 36 29 51 48 59 52 73 77 60 40 38 16 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 103 5 6 6 2 1 1 2 1 3 2 8 3 6 11 13 11 12 2 5 2 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 86 2 7 7 3 2 1 0 6 4 5 7 3 7 13 9 6 2 1 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 142 0 2 8 8 11 5 6 11 29 47 58 92 94 122 161 192 92 106 66 27 5
X. Nemoci dýchací soustavy 694 41 123 69 18 15 23 19 14 19 20 21 20 24 50 52 50 44 29 27 14 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 897 5 17 27 12 32 59 52 41 73 79 87 60 59 90 66 58 30 22 18 10 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 99 0 8 8 1 3 4 13 7 5 7 5 5 6 5 7 8 1 4 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 938 0 8 9 26 60 70 58 58 88 134 146 184 218 233 235 170 141 68 25 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 945 6 10 10 10 31 42 62 67 80 89 94 80 49 73 102 63 34 22 17 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 391 0 0 0 0 39 149 414 477 238 67 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 207 48 59 35 17 18 6 7 0 2 4 1 4 1 1 1 0 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 293 12 17 9 23 24 10 16 11 6 17 9 14 18 23 24 18 17 8 11 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 267 11 45 43 45 89 87 99 104 71 77 73 96 77 78 51 58 53 38 47 19 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 441 933 37 26 29 38 60 133 195 179 122 73 81 89 107 114 128 57 26 10 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 208 1 197 436 365 321 516 689 1 100 1 194 1 039 945 845 916 910 1 097 1 138 981 633 456 295 119 16
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,5 266,5 113,6 50 22,3 48,1 76,7 37,8 22,9 15 27,8 15,9 36,6 43,5 18,2 44,5 38,8 26,3 46,3 84,4 35,1 0
II. Novotvary 159,4 230,9 100 93,3 59,4 52,1 34,8 58,2 74,5 104,8 126,1 209,6 202,8 227,1 257,5 314,1 284,8 268,4 262,5 108,6 140,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,6 0 4,5 23,3 0 0 0 0 5,7 10 2,1 2,7 5,6 12,4 2,6 13,1 9,7 21 7,7 60,3 35,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,3 71,1 50 43,3 55,7 16 45,3 29,1 25,8 32,4 23,5 31,8 36,6 46,7 44,2 41,9 35,6 42,1 61,8 72,4 70,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54,5 17,8 54,5 36,7 74,2 140,3 101,1 98,9 71,7 69,9 62 45,1 36,6 40,4 28,6 23,6 16,2 5,3 30,9 36,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 99,5 71,1 100 90 77,9 116,3 55,8 101,8 91,7 62,4 83,4 95,5 132,4 133,8 111,8 138,7 126,2 84,2 123,5 48,2 35,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,7 88,8 27,3 20 7,4 4 3,5 5,8 2,9 7,5 4,3 21,2 8,4 18,7 28,6 34 35,6 63,1 15,4 60,3 70,3 200,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,4 35,5 31,8 23,3 11,1 8 3,5 0 17,2 10 10,7 18,6 8,4 21,8 33,8 23,6 19,4 10,5 0 0 35,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 176,8 0 9,1 26,7 29,7 44,1 17,4 17,5 31,5 72,4 100,5 148,5 242,2 276,8 286,1 371,7 540,5 410,4 563,6 373,9 527,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 99,1 728,4 536,2 179,9 59,4 56,1 80,1 52,4 37,3 47,4 38,5 47,7 45,1 56 96,2 78,5 93,9 110,5 131,3 180,9 316,3 401,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 161,4 88,8 77,2 90 44,5 128,3 205,6 151,3 117,5 182,1 168,9 230,8 169 183,5 226,3 167,5 187,7 157,9 162,1 193 351,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,1 0 36,4 23,3 3,7 12 13,9 37,8 20,1 12,5 15 13,3 14,1 18,7 13 18,3 22,7 5,3 15,4 0 35,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 276,3 0 36,4 30 92,8 236,6 233,5 168,7 154,8 204,6 254,4 336,9 442,1 531,9 452,6 463,3 349,5 399,9 270,2 180,9 35,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 170,3 106,6 45,4 33,3 37,1 124,3 146,4 180,4 192 199,6 190,3 249,4 225,3 152,4 189,9 264,4 203,9 173,6 139 193 140,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 252,5 0 0 0 0 156,4 519,2 1 204,4 1 367,2 593,8 143,2 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,6 1 723,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 37,6 852,7 268,1 116,6 63,1 72,2 20,9 20,4 0 5 8,6 2,7 11,3 3,1 2,6 2,6 0 10,5 7,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 44,5 213,2 77,2 23,3 85,3 96,2 34,8 46,5 31,5 15 36,3 23,9 36,6 40,4 49,4 44,5 32,4 52,6 30,9 36,2 140,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 212,6 195,4 204,5 143,3 167 356,9 299,7 285,1 292,4 172,2 162,5 191 250,6 233,3 200,3 125,6 148,9 215,7 154,4 349,8 281,2 401,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 432,2 16 574,9 168,1 83,3 107,6 152,4 209,1 384 550,3 439,1 250,1 180,4 211,2 258,2 254,9 277,5 391,6 289,4 169,9 120,6 105,4 200,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 331,9 21 264,9 1 940,3 1 129,6 998 1 820,4 2 101,2 2 880,1 3 107,1 2 255,5 1 708,3 1 883,4 2 114,8 2 298,7 2 296,7 2 447,5 2 537,3 2 346,9 2 192,7 2 098,7 2 355,0 1 204,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 6,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,2 12,9 5,3 23,2 24,1 70,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0 2,6 0 10,5 15,4 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 6,5 0 15,4 12,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 6,4 2,7 2,8 0 7,8 2,6 3,2 26,3 38,6 0 105,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 8,4 3,1 13 18,3 38,8 57,9 216,2 361,8 386,6 1 004,0
X. Nemoci dýchací soustavy 6,4 0 9,1 6,7 0 0 0 0 2,9 0 2,1 0 2,8 6,2 2,6 23,6 16,2 15,8 23,2 36,2 70,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 5,2 0 0 7,7 24,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 15,4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,5 0 0 0 0 0 3,5 0 2,9 0 0 2,7 5,6 9,3 0 5,2 6,5 21 15,4 36,2 140,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 7,7 12,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 3,2 0 0 24,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,1 2,6 2,6 22,7 36,8 123,5 132,7 386,6 803,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57 0 9,1 6,7 0 0 3,5 2,9 5,7 0 8,6 10,6 33,8 37,3 41,6 70,7 113,3 173,6 509,6 663,4 1 159,9 1 807,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 186,8 0 4,5 13,3 167 224,5 275,3 299,6 263,7 284,4 230,9 238,7 239,4 217,7 166,5 91,6 84,1 105,2 154,4 120,6 210,9 200,8
VI. Nemoci nervové soustavy 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,2 7,8 15,7 25,9 47,4 77,2 108,6 105,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 196,1 0 4,5 13,3 167 224,5 275,3 299,6 263,7 284,4 230,9 238,7 242,2 224 174,3 107,3 110 152,6 231,6 229,2 316,3 200,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 2,5 2,1 0 11,3 9,3 7,8 7,9 6,5 21 23,2 24,1 0 0
II. Novotvary 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 0 2,8 21,8 23,4 31,4 16,2 57,9 54 72,4 35,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 0 0 6,7 14,8 16 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 5,3 0 12,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,9 0 0 3,3 0 0 3,5 2,9 8,6 10 2,1 8 16,9 18,7 13 13,1 3,2 0 7,7 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22,7 0 13,6 0 0 0 7 2,9 11,5 10 19,2 29,2 28,2 21,8 62,4 44,5 38,8 52,6 54 36,2 35,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 8,4 12,4 18,2 31,4 42,1 15,8 38,6 60,3 35,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 20,5 0 13,6 43,3 7,4 4 0 2,9 0 0 2,1 8 8,4 12,4 31,2 34 51,8 105,2 69,5 108,6 105,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 71 0 0 0 3,7 4 7 0 8,6 15 32,1 47,7 70,4 136,9 153,5 146,6 194,2 321 239,3 84,4 70,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 23,2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,8 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 15,6 7,8 15,7 22,7 36,8 30,9 72,4 70,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,5 0 0 0 0 0 3,5 2,9 5,7 5 2,1 0 19,7 3,1 0 5,2 16,2 26,3 15,4 84,4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,9 0 0 3,3 0 0 0 2,9 8,6 7,5 10,7 13,3 16,9 18,7 23,4 20,9 22,7 10,5 30,9 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 175,9 0 27,3 66,6 26 24,1 20,9 17,5 45,9 52,4 72,7 108,8 188,7 270,6 340,7 353,4 414,3 657,8 586,8 566,9 351,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,7 266,5 113,6 50 22,3 48,1 76,7 40,7 25,8 17,5 29,9 15,9 56,3 59,1 28,6 52,4 45,3 47,4 69,5 108,6 35,1 0
péče celkem II. Novotvary 173,2 230,9 100 93,3 59,4 52,1 34,8 58,2 74,5 107,3 128,3 209,6 205,6 248,8 283,5 350,8 313,9 331,5 339,7 205 246 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,8 0 4,5 23,3 0 0 0 0 5,7 10 2,1 2,7 5,6 12,4 2,6 15,7 9,7 21 7,7 60,3 35,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,1 71,1 50 50 70,5 32,1 45,3 29,1 25,8 32,4 23,5 31,8 39,4 56 44,2 44,5 35,6 57,9 77,2 84,4 70,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 249,4 17,8 59,1 53,3 241,2 364,9 379,8 401,5 344 364,3 295 291,8 298,5 276,8 208,1 128,3 110 110,5 208,5 168,9 210,9 200,8
VI. Nemoci nervové soustavy 135,8 71,1 113,6 90 77,9 116,3 62,7 107,6 103,2 72,4 109 127,3 166,1 161,8 189,9 201,6 194,2 210,5 293,4 193 281,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,7 88,8 27,3 20 7,4 4 3,5 5,8 2,9 7,5 4,3 21,2 8,4 18,7 28,6 34 35,6 63,1 15,4 60,3 70,3 200,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,6 35,5 31,8 23,3 11,1 8 3,5 0 17,2 10 10,7 18,6 8,4 21,8 33,8 23,6 19,4 10,5 7,7 0 35,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 207,3 0 9,1 26,7 29,7 44,1 17,4 17,5 31,5 72,4 100,5 153,9 259,1 292,4 317,3 421,4 621,4 484,1 818,4 796 949 1 004,0
X. Nemoci dýchací soustavy 126 728,4 558,9 229,9 66,8 60,1 80,1 55,3 40,1 47,4 42,8 55,7 56,3 74,7 130,1 136,1 161,8 231,5 223,9 325,7 492,1 401,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 162,8 88,8 77,2 90 44,5 128,3 205,6 151,3 117,5 182,1 168,9 230,8 169 183,5 234,1 172,8 187,7 157,9 169,9 217,1 351,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18 0 36,4 26,7 3,7 12 13,9 37,8 20,1 12,5 15 13,3 14,1 18,7 13 18,3 25,9 5,3 30,9 12,1 35,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 351,8 0 36,4 30 96,5 240,6 243,9 168,7 166,2 219,6 286,5 387,3 518,1 678,1 606 615,1 550,2 741,9 525 301,5 246 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171,6 106,6 45,4 33,3 37,1 124,3 146,4 180,4 192 199,6 190,3 249,4 225,3 152,4 189,9 267 203,9 178,9 169,9 205 140,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 252,5 0 0 0 0 156,4 519,2 1 204,4 1 367,2 593,8 143,2 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,6 1 723,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 37,6 852,7 268,1 116,6 63,1 72,2 20,9 20,4 0 5 8,6 2,7 11,3 3,1 2,6 2,6 0 10,5 7,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 53,2 213,2 77,2 30 85,3 96,2 34,8 46,5 31,5 15 36,3 23,9 39,4 56 59,8 62,8 58,3 89,5 61,8 132,7 210,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 230 195,4 204,5 143,3 167 356,9 303,2 288 298,1 177,2 164,6 193,6 270,3 239,5 202,9 133,5 187,7 278,9 293,4 566,9 667,8 1 204,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 443,1 16 574,9 168,1 86,6 107,6 152,4 209,1 386,9 558,9 446,6 260,8 193,6 228,1 276,8 278,3 298,4 414,3 299,9 200,7 120,6 105,4 200,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 760,8 21 264,9 1 981,2 1 216,2 1 190,9 2 069,0 2 400,9 3 200,1 3 422,4 2 592,4 2 020,4 2 241,5 2 579,5 2 830,7 2 853,4 2 978,8 3 174,9 3 330,9 3 520,7 3 558,1 4 182,8 3 212,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)