8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 830 286 605 372 246 282 333 351 311 308 273 219 253 263 323 347 342 246 204 176 69 21
II. Novotvary 29 865 292 580 522 432 468 362 586 805 1 246 1 717 2 022 2 426 2 620 3 931 4 615 3 642 2 081 993 407 94 24
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 586 46 103 121 62 53 38 50 56 59 85 86 74 76 111 132 124 98 103 66 34 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 249 193 535 364 315 275 257 319 366 401 486 504 493 439 573 556 464 270 185 166 72 16
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 420 25 205 391 384 729 607 594 565 600 539 460 368 269 206 148 100 71 59 66 30 4
VI. Nemoci nervové soustavy 11 984 199 481 510 472 441 372 491 538 804 998 1 032 1 023 959 1 035 1 021 780 439 225 105 40 19
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 226 67 297 318 137 118 87 91 96 126 143 164 215 267 368 574 520 328 164 120 24 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 505 66 315 320 158 80 86 79 112 157 158 146 144 138 171 154 91 71 35 20 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 401 48 49 80 156 252 278 429 550 907 1 482 1 890 2 515 3 287 4 885 6 690 6 489 4 433 2 883 1 528 505 65
X. Nemoci dýchací soustavy 14 728 780 2 773 1 576 361 395 416 514 500 495 522 481 543 636 916 1 081 967 646 480 430 181 35
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 258 341 665 865 785 1 154 1 114 1 378 1 473 1 714 2 067 1 718 1 679 1 603 1 955 2 077 1 581 933 586 377 163 30
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 150 90 159 103 95 163 206 242 210 228 235 179 215 188 204 220 179 95 69 54 14 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 124 11 165 290 576 1 013 852 1 124 1 234 1 833 2 592 2 517 3 000 2 974 3 382 3 399 2 797 1 477 623 222 37 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 960 218 368 389 330 547 928 1 563 1 772 1 879 2 070 1 928 1 709 1 375 1 697 1 915 1 525 878 468 276 97 28
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 877 0 0 0 4 621 2 764 7 158 8 374 4 636 1 207 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 182 3 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 202 1 152 1 265 1 087 464 267 122 113 100 86 122 104 69 70 62 38 37 13 8 1 0 22
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 862 429 674 445 588 638 339 364 357 382 492 411 445 451 611 645 580 423 276 224 74 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 285 311 1 297 1 516 1 596 1 659 1 802 1 973 1 806 1 896 2 184 1 723 1 739 1 455 1 650 1 501 1 469 966 744 657 287 54
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 175 14 924 712 772 647 749 1 187 2 474 3 724 3 939 2 901 1 749 2 051 2 361 3 025 3 442 2 841 1 585 682 317 78 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 323 869 22 660 11 248 10 041 7 808 9 904 12 150 19 893 22 949 21 696 20 273 17 434 18 963 19 431 25 105 28 555 24 528 15 053 8 787 5 212 1 803 376
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 184 0 0 0 0 2 4 12 11 4 10 9 28 30 18 9 14 12 6 11 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 19 36 61 84 55 29 34 11 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 191 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 17 27 27 21 38 22 14 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 146 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 4 1 13 7 14 11 26 35 25 2
VI. Nemoci nervové soustavy 389 0 0 0 0 2 1 3 6 5 17 12 24 23 42 43 42 62 49 44 13 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 23 26 44 105 173 214 207 266 270 144 33
X. Nemoci dýchací soustavy 1 673 0 183 191 35 1 3 2 1 7 19 25 44 69 194 302 253 147 103 70 21 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 131 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 8 14 12 23 13 17 20 10 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 61 0 5 2 0 0 0 0 3 1 1 2 5 3 4 7 9 7 3 6 1 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 907 0 0 0 0 0 1 2 4 5 19 19 42 55 99 142 162 161 104 68 22 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 130 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 19 17 16 20 37 8 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 269 0 0 0 2 0 2 0 2 4 3 4 5 6 19 24 37 28 49 56 26 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 694 0 0 0 0 0 2 2 5 10 14 15 24 28 33 60 82 91 115 132 67 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 329 0 0 0 0 1 3 0 3 4 2 7 13 24 35 40 41 37 57 44 16 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 986 0 189 193 38 6 17 21 39 46 105 130 238 329 643 929 1 015 885 870 842 382 69
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 103 0 5 173 664 838 1 085 1 442 1 456 1 573 1 549 1 150 1 109 852 692 504 339 264 190 146 60 12
VI. Nemoci nervové soustavy 530 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 16 27 51 75 98 123 88 36 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 3 2 1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 659 0 5 173 664 838 1 085 1 443 1 457 1 575 1 555 1 156 1 114 869 720 557 417 365 317 237 97 15
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 126 0 0 1 0 1 3 5 6 7 3 6 11 12 19 15 14 11 6 5 1 0
II. Novotvary 731 0 0 0 0 0 1 1 5 9 15 12 27 50 96 138 138 83 85 56 13 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 247 0 3 37 138 44 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 6 3 1 5 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 65 0 1 3 3 1 3 3 4 4 1 5 9 7 6 5 4 1 2 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 607 0 40 33 20 33 47 46 70 98 136 122 174 157 208 175 134 72 31 8 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 0 16 73 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 093 0 0 0 0 0 3 7 3 14 22 58 80 102 134 218 192 135 66 39 19 1
X. Nemoci dýchací soustavy 2 207 2 518 827 313 73 1 1 3 1 4 7 20 22 46 91 116 62 59 30 11 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 54 0 0 1 0 0 2 1 1 4 6 5 5 8 8 1 4 4 3 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 34 0 3 5 14 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 674 0 4 3 6 16 17 40 53 82 141 205 308 392 492 576 591 431 209 89 15 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 192 0 3 6 2 9 5 5 2 8 18 18 17 27 18 14 14 16 7 2 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 0 11 10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 222 0 18 9 6 1 0 0 2 2 1 5 9 12 15 26 37 29 22 20 5 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 555 0 0 1 2 3 9 24 24 27 24 33 51 46 47 54 55 55 55 35 10 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 811 0 0 2 1 2 20 44 120 157 142 93 151 250 420 730 768 598 244 62 7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 756 2 620 1 015 515 186 113 177 295 413 515 569 866 1 087 1 510 2 048 2 077 1 502 790 357 88 11
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 140 286 605 373 246 285 340 368 328 319 286 234 292 305 360 371 370 269 216 192 74 21
péče celkem II. Novotvary 30 943 292 580 522 432 468 363 587 810 1 255 1 733 2 038 2 464 2 689 4 063 4 814 3 864 2 219 1 107 497 118 28
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 602 46 104 123 62 53 38 50 56 59 85 86 74 77 111 137 126 99 105 67 35 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 688 193 538 401 453 319 258 319 367 401 491 506 500 456 602 585 491 311 208 185 86 18
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 734 25 211 567 1 051 1 568 1 696 2 039 2 027 2 177 2 092 1 617 1 490 1 129 917 664 457 347 277 248 117 18
VI. Nemoci nervové soustavy 14 510 199 521 543 492 476 420 540 614 909 1 155 1 170 1 225 1 155 1 312 1 290 1 031 671 428 245 92 22
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 327 67 313 391 145 118 87 91 97 126 143 164 216 267 368 574 520 329 165 120 24 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 515 66 318 322 158 80 87 79 112 157 158 147 145 138 171 154 92 71 36 20 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 42 029 48 49 80 156 252 281 436 554 925 1 516 1 972 2 622 3 433 5 124 7 082 6 897 4 776 3 218 1 839 669 100
X. Nemoci dýchací soustavy 18 608 782 3 474 2 594 709 469 420 517 504 503 545 513 607 727 1 156 1 474 1 336 855 642 530 213 38
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 444 341 665 866 785 1 154 1 116 1 379 1 474 1 720 2 075 1 727 1 689 1 619 1 977 2 090 1 609 950 606 398 173 31
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 245 90 167 110 109 165 206 242 213 229 236 181 221 192 208 228 191 102 72 64 15 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 711 11 169 293 582 1 029 870 1 166 1 291 1 920 2 753 2 742 3 350 3 421 3 973 4 118 3 550 2 071 936 380 74 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 282 218 371 395 332 556 933 1 568 1 775 1 887 2 088 1 947 1 727 1 404 1 719 1 948 1 556 910 495 315 106 32
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 877 0 0 0 4 621 2 764 7 158 8 374 4 636 1 207 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 182 3 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 228 1 152 1 276 1 097 467 268 122 113 101 86 122 104 69 70 62 38 37 13 8 1 0 22
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 353 429 692 454 596 639 341 364 361 388 496 420 459 469 645 695 654 480 347 300 105 19
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29 536 311 1 297 1 517 1 598 1 662 1 813 1 999 1 835 1 933 2 222 1 771 1 814 1 530 1 730 1 615 1 606 1 112 915 824 364 68
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54 316 14 924 712 774 648 752 1 210 2 519 3 847 4 100 3 045 1 849 2 215 2 635 3 480 4 212 3 650 2 220 983 423 101 17
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 360 270 22 662 12 062 11 422 9 025 10 934 13 365 21 534 24 740 23 730 22 448 19 289 21 181 21 716 27 978 32 089 28 037 17 805 10 764 6 648 2 370 471
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,1 252,3 136,1 63,2 48,1 61,3 61,8 51,5 42,8 37 29,5 30,1 36,3 42,1 45,8 50,5 62,1 70,5 89,5 125,5 139,6 245,8
II. Novotvary 282 257,5 130,5 88,6 84,4 101,7 67,1 86 110,7 149,7 185,8 278,3 348,1 419,7 557,6 671 661 596 435,7 290,2 190,2 280,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15 40,6 23,2 20,5 12,1 11,5 7 7,3 7,7 7,1 9,2 11,8 10,6 12,2 15,7 19,2 22,5 28,1 45,2 47,1 68,8 105,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 68,5 170,2 120,4 61,8 61,5 59,8 47,7 46,8 50,3 48,2 52,6 69,4 70,7 70,3 81,3 80,8 84,2 77,3 81,2 118,4 145,7 187,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,6 22 46,1 66,4 75 158,4 112,6 87,2 77,7 72,1 58,3 63,3 52,8 43,1 29,2 21,5 18,1 20,3 25,9 47,1 60,7 46,8
VI. Nemoci nervové soustavy 113,2 175,5 108,2 86,6 92,2 95,8 69 72,1 74 96,6 108 142 146,8 153,6 146,8 148,5 141,6 125,7 98,7 74,9 80,9 222,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 39,9 59,1 66,8 54 26,8 25,6 16,1 13,4 13,2 15,1 15,5 22,6 30,8 42,8 52,2 83,5 94,4 93,9 72 85,6 48,6 23,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 23,7 58,2 70,9 54,3 30,9 17,4 16 11,6 15,4 18,9 17,1 20,1 20,7 22,1 24,3 22,4 16,5 20,3 15,4 14,3 8,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 372,1 42,3 11 13,6 30,5 54,8 51,6 63 75,7 108,9 160,4 260,1 360,8 526,6 692,9 972,8 1 177,7 1 269,6 1 265,0 1 089,5 1 021,7 760,8
X. Nemoci dýchací soustavy 139,1 688 624 267,6 70,5 85,8 77,2 75,5 68,8 59,5 56,5 66,2 77,9 101,9 129,9 157,2 175,5 185 210,6 306,6 366,2 409,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 229,1 300,8 149,6 146,9 153,4 250,7 206,6 202,3 202,6 205,9 223,7 236,5 240,9 256,8 277,3 302 286,9 267,2 257,1 268,8 329,8 351,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29,7 79,4 35,8 17,5 18,6 35,4 38,2 35,5 28,9 27,4 25,4 24,6 30,8 30,1 28,9 32 32,5 27,2 30,3 38,5 28,3 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 284,5 9,7 37,1 49,2 112,5 220,1 158 165 169,7 220,2 280,5 346,4 430,4 476,4 479,7 494,2 507,7 423 273,4 158,3 74,9 70,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 207,4 192,3 82,8 66 64,5 118,9 172,1 229,5 243,7 225,7 224 265,4 245,2 220,3 240,7 278,5 276,8 251,5 205,3 196,8 196,2 327,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 234,9 0 0 0 0,8 134,9 512,6 1 050,8 1 151,9 556,9 130,6 13,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 117
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 30 2 806,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 49,1 1 016,1 284,6 184,5 90,7 58 22,6 16,6 13,8 10,3 13,2 14,3 9,9 11,2 8,8 5,5 6,7 3,7 3,5 0,7 0 257,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 83,7 378,4 151,7 75,5 114,9 138,6 62,9 53,4 49,1 45,9 53,2 56,6 63,8 72,2 86,7 93,8 105,3 121,1 121,1 159,7 149,7 163,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 267,1 274,3 291,8 257,4 311,8 360,5 334,2 289,6 248,4 227,7 236,3 237,2 249,5 233,1 234 218,3 266,6 276,7 326,5 468,5 580,7 632
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 473,8 13 162,9 160,2 131,1 126,4 162,7 220,1 363,2 512,3 473,2 313,9 240,7 294,3 378,2 429,1 500,5 515,6 453,9 299,2 226 157,8 175,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 058,4 19 986,1 2 530,9 1 704,7 1 525,5 2 152,0 2 253,4 2 920,3 3 156,8 2 606,1 2 193,9 2 399,7 2 720,6 3 112,7 3 561,1 4 152,1 4 451,8 4 311,0 3 855,6 3 716,2 3 647,8 4 400,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0 0 0,4 0,7 1,8 1,5 0,5 1,1 1,2 4 4,8 2,6 1,3 2,5 3,4 2,6 7,8 8,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,6 3 5,1 8,9 15,2 15,8 12,7 24,2 22,3 23,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,9 0,7 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,7 2,7 3,8 3,9 3,8 10,9 9,7 10 26,3 11,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0,3 0,6 0,2 1,8 1 2,5 3,2 11,4 25 50,6 23,4
VI. Nemoci nervové soustavy 3,7 0 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0,8 0,6 1,8 1,7 3,4 3,7 6 6,3 7,6 17,8 21,5 31,4 26,3 11,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,2 3,2 3,7 7 14,9 25,2 38,8 59,3 116,7 192,5 291,3 386,2
X. Nemoci dýchací soustavy 15,8 0 41,2 32,4 6,8 0,2 0,6 0,3 0,1 0,8 2,1 3,4 6,3 11,1 27,5 43,9 45,9 42,1 45,2 49,9 42,5 35,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,7 1,3 2 1,7 4,2 3,7 7,5 14,3 20,2 11,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 1,1 0,3 0 0 0 0 0,4 0,1 0,1 0,3 0,7 0,5 0,6 1 1,6 2 1,3 4,3 2 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,6 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,6 2,1 2,6 6 8,8 14 20,6 29,4 46,1 45,6 48,5 44,5 23,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 2,8 3,1 4,6 8,8 26,4 16,2 46,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,5 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0,3 0,5 0,3 0,6 0,7 1 2,7 3,5 6,7 8 21,5 39,9 52,6 23,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,6 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,7 1,2 1,5 2,1 3,4 4,5 4,7 8,7 14,9 26,1 50,5 94,1 135,6 163,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,1 0 0 0 0 0,2 0,6 0 0,4 0,5 0,2 1 1,9 3,8 5 5,8 7,4 10,6 25 31,4 32,4 23,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66 0 42,5 32,8 7,4 1,3 3,2 3,1 5,4 5,5 11,4 17,9 34,1 52,7 91,2 135,1 184,2 253,5 381,7 600,4 772,9 807,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 133,2 0 1,1 29,4 129,7 182,1 201,2 211,7 200,3 188,9 167,6 158,3 159,1 136,5 98,2 73,3 61,5 75,6 83,4 104,1 121,4 140,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,6 2,6 3,8 7,4 13,6 28,1 54 62,7 72,8 23,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,4 0,3 1,3 1,4 2 11,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,6 0 0,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 138,4 0 1,1 29,4 129,7 182,1 201,2 211,8 200,4 189,2 168,3 159,1 159,8 139,2 102,1 81 75,7 104,5 139,1 169 196,2 175,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0,2 0 0,2 0,6 0,7 0,8 0,8 0,3 0,8 1,6 1,9 2,7 2,2 2,5 3,2 2,6 3,6 2 0
II. Novotvary 6,9 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,7 1,1 1,6 1,7 3,9 8 13,6 20,1 25 23,8 37,3 39,9 26,3 23,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,3 0 0,7 6,3 27 9,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,1 0,3 1,1 0,9 0,4 3,6 2 11,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0,2 0,5 0,6 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,1 0,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,3 0,9 0,7 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,2 0 9 5,6 3,9 7,2 8,7 6,8 9,6 11,8 14,7 16,8 25 25,2 29,5 25,4 24,3 20,6 13,6 5,7 6,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 3,6 12,4 1,4 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,5 0,3 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,3 0 0 0 0 0 0,6 1 0,4 1,7 2,4 8 11,5 16,3 19 31,7 34,8 38,7 29 27,8 38,4 11,7
X. Nemoci dýchací soustavy 20,8 1,8 116,6 140,4 61,2 15,9 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 1 2,9 3,5 6,5 13,2 21,1 17,8 25,9 21,4 22,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0,2 0 0 0,4 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 0,7 1,3 1,1 0,1 0,7 1,1 1,3 0,7 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0,7 0,8 2,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,5 0 0 2,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34,7 0 0,9 0,5 1,2 3,5 3,2 5,9 7,3 9,8 15,3 28,2 44,2 62,8 69,8 83,8 107,3 123,4 91,7 63,5 30,3 46,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,8 0 0,7 1 0,4 2 0,9 0,7 0,3 1 1,9 2,5 2,4 4,3 2,6 2 2,5 4,6 3,1 1,4 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 2,5 1,7 0,6 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,1 0 4,1 1,5 1,2 0,2 0 0 0,3 0,2 0,1 0,7 1,3 1,9 2,1 3,8 6,7 8,3 9,7 14,3 10,1 35,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,2 0 0 0,2 0,4 0,7 1,7 3,5 3,3 3,2 2,6 4,5 7,3 7,4 6,7 7,9 10 15,8 24,1 25 20,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 0 0 0,3 0,2 0,4 3,7 6,5 16,5 18,9 15,4 12,8 21,7 40 59,6 106,1 139,4 171,3 107,1 44,2 14,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 139,3 1,8 139,5 172,3 100,6 40,4 21 26 40,6 49,6 55,7 78,3 124,2 174,1 214,2 297,8 377 430,2 346,6 254,5 178 128,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 58 252,3 136,1 63,3 48,1 61,9 63,1 54 45,1 38,3 31 32,2 41,9 48,9 51,1 53,9 67,2 77 94,8 136,9 149,7 245,8
péče celkem II. Novotvary 292,2 257,5 130,5 88,6 84,4 101,7 67,3 86,2 111,4 150,8 187,5 280,5 353,5 430,8 576,3 700 701,3 635,5 485,7 354,4 238,7 327,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,1 40,6 23,4 20,9 12,1 11,5 7 7,3 7,7 7,1 9,2 11,8 10,6 12,3 15,7 19,9 22,9 28,4 46,1 47,8 70,8 105,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 72,6 170,2 121,1 68,1 88,5 69,3 47,9 46,8 50,5 48,2 53,1 69,6 71,7 73 85,4 85,1 89,1 89,1 91,3 131,9 174 210,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 195,8 22 47,5 96,3 205,3 340,7 314,6 299,3 278,8 261,5 226,4 222,6 213,8 180,9 130,1 96,5 82,9 99,4 121,5 176,8 236,7 210,7
VI. Nemoci nervové soustavy 137 175,5 117,2 92,2 96,1 103,4 77,9 79,3 84,5 109,2 125 161 175,8 185 186,1 187,6 187,1 192,2 187,8 174,7 186,1 257,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 40,9 59,1 70,4 66,4 28,3 25,6 16,1 13,4 13,3 15,1 15,5 22,6 31 42,8 52,2 83,5 94,4 94,2 72,4 85,6 48,6 23,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 23,7 58,2 71,6 54,7 30,9 17,4 16,1 11,6 15,4 18,9 17,1 20,2 20,8 22,1 24,3 22,4 16,7 20,3 15,8 14,3 8,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 396,9 42,3 11 13,6 30,5 54,8 52,1 64 76,2 111,1 164,1 271,4 376,2 549,9 726,8 1 029,8 1 251,8 1 367,8 1 412,0 1 311,2 1 353,5 1 170,4
X. Nemoci dýchací soustavy 175,7 689,7 781,7 440,4 138,5 101,9 77,9 75,9 69,3 60,4 59 70,6 87,1 116,5 164 214,3 242,5 244,9 281,7 377,9 430,9 444,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 230,8 300,8 149,6 147 153,4 250,7 207 202,4 202,8 206,6 224,6 237,7 242,3 259,4 280,4 303,9 292 272,1 265,9 283,8 350 362,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30,6 79,4 37,6 18,7 21,3 35,9 38,2 35,5 29,3 27,5 25,5 24,9 31,7 30,8 29,5 33,2 34,7 29,2 31,6 45,6 30,3 46,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 327,8 9,7 38 49,7 113,7 223,6 161,4 171,2 177,6 230,6 297,9 377,4 480,6 548 563,6 598,8 644,3 593,1 410,7 270,9 149,7 140,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 210,4 192,3 83,5 67,1 64,9 120,8 173 230,2 244,2 226,7 226 268 247,8 224,9 243,8 283,3 282,4 260,6 217,2 224,6 214,5 374,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 234,9 0 0 0 0,8 134,9 512,6 1 050,8 1 151,9 556,9 130,6 13,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 117
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 30 2 806,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 49,4 1 016,1 287,1 186,2 91,2 58,2 22,6 16,6 13,9 10,3 13,2 14,3 9,9 11,2 8,8 5,5 6,7 3,7 3,5 0,7 0 257,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 88,3 378,4 155,7 77,1 116,4 138,8 63,2 53,4 49,7 46,6 53,7 57,8 65,9 75,1 91,5 101,1 118,7 137,5 152,3 213,9 212,4 222,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 278,9 274,3 291,8 257,5 312,2 361,1 336,3 293,5 252,4 232,2 240,5 243,8 260,3 245,1 245,4 234,8 291,5 318,5 401,5 587,5 736,4 795,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 512,9 13 162,9 160,2 131,4 126,6 163,4 224,4 369,8 529,2 492,5 329,5 254,5 317,8 422,1 493,6 612,4 662,5 635,8 431,3 301,6 204,3 199
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 402,1 19 987,8 2 714,1 1 939,1 1 763,3 2 375,8 2 478,8 3 161,2 3 403,1 2 850,4 2 429,3 2 655,0 3 038,8 3 478,8 3 968,6 4 665,9 5 088,7 5 099,2 4 723,0 4 740,1 4 795,0 5 512,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)