8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 093 254 610 386 245 352 409 425 425 324 289 193 244 256 346 355 316 247 176 166 60 15
II. Novotvary 31 376 266 573 506 563 550 449 649 797 1 403 1 921 1 987 2 396 2 845 4 249 5 051 3 731 2 007 939 394 90 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 679 62 131 133 57 55 53 46 47 58 70 71 71 74 103 179 116 125 94 87 43 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 748 204 473 394 334 354 281 341 396 424 569 487 545 537 589 606 454 283 227 165 69 16
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 820 36 241 505 482 724 519 604 591 654 632 492 374 313 218 156 95 45 51 63 20 5
VI. Nemoci nervové soustavy 10 951 164 490 590 379 438 395 489 531 740 906 822 809 844 957 961 658 402 217 108 41 10
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 524 69 309 315 149 114 100 102 113 130 190 170 208 308 441 582 515 352 225 114 15 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 649 57 312 374 151 86 93 93 136 161 190 172 149 161 149 157 99 64 29 15 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 226 68 40 87 140 241 291 415 610 978 1 515 1 839 2 602 3 647 5 624 7 322 6 073 4 502 3 038 1 622 499 73
X. Nemoci dýchací soustavy 14 981 644 2 819 1 786 404 385 475 497 480 574 584 525 563 745 913 1 067 913 609 464 357 143 34
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 571 366 625 855 828 1 203 1 292 1 527 1 528 1 745 1 952 1 608 1 719 1 721 1 928 2 072 1 484 905 641 391 160 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 275 67 151 102 112 168 208 242 200 245 222 193 207 220 244 238 176 111 93 55 19 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 184 6 146 307 597 1 009 885 1 090 1 244 1 837 2 465 2 324 2 714 2 845 3 156 3 134 2 246 1 301 650 184 42 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 515 208 358 374 292 533 1 024 1 628 1 852 2 003 2 128 1 795 1 791 1 569 1 833 1 916 1 486 817 475 319 93 21
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 257 0 0 0 6 572 2 724 6 829 8 352 4 580 1 132 59 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 443 3 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 935 1 163 1 113 1 035 436 299 131 91 94 107 108 71 58 52 60 47 32 16 7 1 0 14
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 707 390 660 462 556 651 371 392 357 389 458 380 447 473 564 669 556 368 278 204 70 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 051 309 1 457 1 496 1 531 1 609 1 887 1 966 1 832 1 971 2 020 1 825 1 574 1 380 1 647 1 565 1 300 971 798 583 273 57
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48 709 13 984 773 776 684 724 1 091 2 376 3 634 3 965 2 689 1 908 2 037 2 413 3 211 3 427 2 496 1 523 661 277 52 8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 324 694 21 760 11 281 10 483 7 946 10 067 12 678 19 802 23 219 22 288 20 040 16 921 18 510 20 403 26 232 29 504 22 746 14 648 9 063 5 106 1 690 307
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 201 0 1 0 0 0 6 13 14 6 25 8 14 17 19 16 15 13 18 13 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 17 29 72 75 95 54 56 43 16 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 5 1 6 6 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 295 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 8 16 28 42 42 42 33 49 26 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 228 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 5 7 12 18 21 35 35 45 32 7
VI. Nemoci nervové soustavy 453 0 0 0 0 0 3 4 6 15 10 26 26 29 33 61 66 51 58 44 20 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 114 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 33 35 80 146 216 242 308 384 408 213 31
X. Nemoci dýchací soustavy 1 793 0 190 173 31 3 1 1 7 12 28 29 52 108 207 281 238 165 143 91 28 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 212 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 13 18 21 25 24 23 33 23 12 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 0 3 3 1 0 1 0 0 1 1 7 1 8 8 15 10 12 3 8 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 208 0 0 0 2 3 3 11 11 19 34 40 67 85 121 207 205 157 149 69 21 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 6 10 22 19 27 22 14 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 314 0 1 1 2 0 1 4 1 0 5 5 5 13 20 33 34 41 57 59 27 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 893 0 0 0 0 1 1 5 8 10 13 21 23 31 56 75 97 129 183 150 75 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 432 0 0 0 0 0 2 9 4 8 6 7 19 24 49 57 59 49 70 45 18 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 882 0 197 179 36 7 18 48 54 82 151 207 288 478 800 1 136 1 175 1 101 1 255 1 076 511 83
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 092 0 6 184 696 866 1 225 1 428 1 479 1 573 1 435 1 167 1 025 902 652 492 313 249 174 150 63 13
VI. Nemoci nervové soustavy 506 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 8 18 46 92 99 117 95 21 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 608 0 6 184 696 866 1 225 1 429 1 480 1 575 1 437 1 168 1 030 911 671 539 405 348 292 245 84 17
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 160 0 1 1 0 1 4 3 2 5 10 10 15 14 23 16 25 14 10 5 1 0
II. Novotvary 914 0 0 4 9 4 3 11 10 16 20 41 34 58 87 149 157 133 97 63 18 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 286 0 3 52 147 31 0 1 2 2 2 0 3 2 4 10 4 7 8 8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79 0 4 4 0 4 5 3 2 8 7 4 7 5 5 6 9 1 3 0 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 986 1 62 80 53 80 68 92 140 191 255 230 303 273 353 331 242 127 73 26 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 79 0 8 54 11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 497 0 0 1 1 4 8 13 7 20 35 70 111 153 200 283 259 160 94 52 18 8
X. Nemoci dýchací soustavy 2 331 1 528 833 376 74 1 4 1 4 4 9 15 22 77 102 109 72 53 33 12 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 265 0 1 0 2 1 3 9 16 33 23 25 31 31 22 25 24 13 4 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74 0 6 11 14 4 5 3 0 4 2 4 3 0 4 6 0 1 6 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 983 0 11 34 55 64 70 90 128 178 301 327 510 632 810 1 003 821 516 294 119 17 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 65 0 0 0 0 2 3 6 2 5 13 8 6 2 3 3 2 4 4 0 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 311 10 147 86 33 15 4 3 5 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 293 1 33 9 5 0 1 0 2 5 4 6 12 14 25 37 42 48 26 17 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 585 0 29 13 34 60 101 120 121 128 144 138 94 108 121 111 84 73 58 39 8 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 237 0 2 0 6 4 22 63 157 219 173 117 174 306 486 735 821 572 284 80 15 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 165 13 839 1 189 749 349 298 421 595 820 996 990 1 320 1 622 2 221 2 819 2 601 1 744 1 014 444 106 15
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 454 254 612 387 245 353 419 441 441 335 324 211 273 287 388 387 356 274 204 184 64 15
péče celkem II. Novotvary 32 760 266 573 510 572 554 452 660 807 1 419 1 945 2 036 2 447 2 932 4 408 5 275 3 983 2 194 1 092 500 124 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 724 62 133 138 59 55 53 47 47 59 70 71 71 77 105 183 123 127 100 93 46 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 329 204 476 446 481 385 281 342 399 428 573 489 556 555 621 658 500 332 268 222 95 18
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 219 36 251 693 1 178 1 594 1 749 2 035 2 072 2 236 2 076 1 671 1 411 1 227 887 672 438 330 263 258 117 25
VI. Nemoci nervové soustavy 14 896 165 552 670 432 518 466 585 677 947 1 172 1 079 1 141 1 154 1 361 1 399 1 058 679 465 273 88 15
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 607 69 317 369 160 115 100 102 113 131 190 170 209 309 442 584 515 354 225 114 15 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 661 57 316 378 152 86 93 93 136 161 191 172 149 161 149 157 99 65 29 16 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 44 839 68 40 88 141 245 299 428 619 1 002 1 562 1 942 2 748 3 880 5 971 7 821 6 574 4 970 3 517 2 082 730 112
X. Nemoci dýchací soustavy 19 105 645 3 537 2 792 811 462 477 502 488 590 616 563 630 875 1 197 1 450 1 260 846 660 481 183 40
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 048 366 626 855 830 1 204 1 295 1 536 1 544 1 781 1 982 1 643 1 763 1 770 1 971 2 122 1 532 941 678 415 173 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 434 67 160 116 127 172 214 245 200 250 225 204 211 228 256 259 186 124 102 64 22 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 381 6 157 341 654 1 076 958 1 192 1 383 2 035 2 801 2 691 3 293 3 562 4 087 4 345 3 272 1 974 1 093 372 80 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 721 208 358 374 292 535 1 027 1 634 1 854 2 008 2 142 1 806 1 800 1 580 1 842 1 929 1 510 840 506 341 109 26
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24 257 0 0 0 6 572 2 724 6 829 8 352 4 580 1 132 59 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 443 3 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 249 1 173 1 260 1 121 469 314 135 94 100 108 111 72 59 54 60 48 32 17 7 1 0 14
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 314 391 694 472 563 651 373 396 360 394 467 391 464 500 609 739 632 457 361 280 103 17
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 529 309 1 486 1 509 1 565 1 670 1 989 2 091 1 961 2 109 2 177 1 984 1 691 1 519 1 824 1 751 1 481 1 173 1 039 772 356 73
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53 379 13 984 775 776 690 728 1 115 2 448 3 795 4 192 2 868 2 032 2 230 2 744 3 746 4 219 3 376 2 144 1 015 402 85 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 369 349 21 773 12 323 12 035 9 427 11 289 14 219 21 700 25 348 24 765 22 624 19 286 21 148 23 414 29 924 33 998 26 927 17 841 11 624 6 871 2 391 422
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 57,7 227,5 138,4 65,2 50 76,8 71,5 61,8 58 37,4 32,2 27,4 35,4 39,9 48,3 51,3 61,5 74,4 76,3 121,3 124,9 208,9
II. Novotvary 297 238,2 130 85,4 114,8 120 78,5 94,4 108,7 161,9 214 281,9 347,3 442,9 593 729,8 726,1 604,8 407,2 287,9 187,3 139,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,9 55,5 29,7 22,4 11,6 12 9,3 6,7 6,4 6,7 7,8 10,1 10,3 11,5 14,4 25,9 22,6 37,7 40,8 63,6 89,5 55,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,3 182,7 107,3 66,5 68,1 77,2 49,1 49,6 54 48,9 63,4 69,1 79 83,6 82,2 87,6 88,4 85,3 98,4 120,6 143,6 222,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,6 32,2 54,7 85,2 98,3 157,9 90,7 87,8 80,6 75,5 70,4 69,8 54,2 48,7 30,4 22,5 18,5 13,6 22,1 46 41,6 69,6
VI. Nemoci nervové soustavy 103,7 146,9 111,2 99,6 77,3 95,6 69 71,1 72,4 85,4 100,9 116,6 117,3 131,4 133,6 138,9 128,1 121,1 94,1 78,9 85,3 139,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 42,8 61,8 70,1 53,2 30,4 24,9 17,5 14,8 15,4 15 21,2 24,1 30,1 47,9 61,5 84,1 100,2 106,1 97,6 83,3 31,2 41,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25,1 51 70,8 63,1 30,8 18,8 16,3 13,5 18,5 18,6 21,2 24,4 21,6 25,1 20,8 22,7 19,3 19,3 12,6 11 2,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 390,2 60,9 9,1 14,7 28,5 52,6 50,9 60,3 83,2 112,8 168,8 260,9 377,1 567,8 784,9 1 058,0 1 181,9 1 356,7 1 317,3 1 185,3 1 038,5 1 016,6
X. Nemoci dýchací soustavy 141,8 576,8 639,5 301,4 82,4 84 83 72,3 65,5 66,2 65,1 74,5 81,6 116 127,4 154,2 177,7 183,5 201,2 260,9 297,6 473,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 232,6 327,8 141,8 144,3 168,8 262,4 225,8 222 208,4 201,3 217,5 228,1 249,2 267,9 269,1 299,4 288,8 272,7 278 285,7 333 292,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31 60 34,3 17,2 22,8 36,7 36,4 35,2 27,3 28,3 24,7 27,4 30 34,2 34,1 34,4 34,3 33,5 40,3 40,2 39,5 27,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 266,8 5,4 33,1 51,8 121,7 220,1 154,7 158,5 169,6 211,9 274,7 329,7 393,4 442,9 440,5 452,8 437,1 392,1 281,9 134,5 87,4 27,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 213,1 186,3 81,2 63,1 59,5 116,3 179 236,7 252,5 231,1 237,1 254,7 259,6 244,3 255,8 276,9 289,2 246,2 206 233,1 193,5 292,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 229,6 0 0 0 1,2 124,8 476,2 992,9 1 138,9 528,4 126,1 8,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,6 3 083,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 46,7 1 041,6 252,5 174,7 88,9 65,2 22,9 13,2 12,8 12,3 12 10,1 8,4 8,1 8,4 6,8 6,2 4,8 3 0,7 0 195
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 82,4 349,3 149,7 78 113,4 142 64,9 57 48,7 44,9 51 53,9 64,8 73,6 78,7 96,7 108,2 110,9 120,5 149,1 145,7 167,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 265,5 276,7 330,5 252,5 312,2 351 329,8 285,8 249,8 227,4 225,1 258,9 228,1 214,8 229,9 226,1 253 292,6 346 426 568,1 793,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 461 12 523,7 175,4 131 139,5 157,9 190,7 345,4 495,5 457,4 299,6 270,7 295,3 375,6 448,1 495,2 485,8 459 286,6 202,4 108,2 111,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 073,2 19 487,7 2 559,3 1 769,3 1 620,3 2 196,2 2 216,1 2 879,0 3 166,2 2 571,3 2 232,9 2 400,7 2 682,9 3 176,3 3 660,9 4 263,2 4 426,9 4 414,3 3 929,9 3 731,4 3 517,1 4 275,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0,2 0 0 0 1 1,9 1,9 0,7 2,8 1,1 2 2,6 2,7 2,3 2,9 3,9 7,8 9,5 6,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,1 2,5 4,5 10 10,8 18,5 16,3 24,3 31,4 33,3 13,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,4 1 0,3 2,6 4,4 6,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 1,2 2,5 3,9 6,1 8,2 12,7 14,3 35,8 54,1 27,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,1 0,7 1,1 1,7 2,6 4,1 10,5 15,2 32,9 66,6 97,5
VI. Nemoci nervové soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0,5 0,6 0,8 1,7 1,1 3,7 3,8 4,5 4,6 8,8 12,8 15,4 25,2 32,2 41,6 13,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 13,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,3 4,7 5,1 12,5 20,4 31,2 47,1 92,8 166,5 298,2 443,3 431,7
X. Nemoci dýchací soustavy 17 0 43,1 29,2 6,3 0,7 0,2 0,1 1 1,4 3,1 4,1 7,5 16,8 28,9 40,6 46,3 49,7 62 66,5 58,3 69,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,4 1,9 2,8 2,9 3,6 4,7 6,9 14,3 16,8 25 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0,7 0,5 0,2 0 0,2 0 0 0,1 0,1 1 0,1 1,2 1,1 2,2 1,9 3,6 1,3 5,8 6,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,4 0 0 0 0,4 0,7 0,5 1,6 1,5 2,2 3,8 5,7 9,7 13,2 16,9 29,9 39,9 47,3 64,6 50,4 43,7 55,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 1,4 0,8 1,4 4,3 5,7 11,7 16,1 29,1 69,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0,2 0,2 0,4 0 0,2 0,6 0,1 0 0,6 0,7 0,7 2 2,8 4,8 6,6 12,4 24,7 43,1 56,2 69,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,5 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 1,1 1,2 1,4 3 3,3 4,8 7,8 10,8 18,9 38,9 79,4 109,6 156,1 208,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,1 0 0 0 0 0 0,3 1,3 0,5 0,9 0,7 1 2,8 3,7 6,8 8,2 11,5 14,8 30,4 32,9 37,5 83,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 84,1 0 44,7 30,2 7,3 1,5 3,1 7 7,4 9,5 16,8 29,4 41,7 74,4 111,6 164,1 228,7 331,8 544,2 786,3 1 063,5 1 155,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 133,4 0 1,4 31,1 141,9 188,9 214,1 207,6 201,7 181,5 159,9 165,6 148,6 140,4 91 71,1 60,9 75 75,5 109,6 131,1 181
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,2 2,5 6,6 17,9 29,8 50,7 69,4 43,7 55,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 138,3 0 1,4 31,1 141,9 188,9 214,1 207,8 201,8 181,7 160,1 165,7 149,3 141,8 93,6 77,9 78,8 104,9 126,6 179 174,8 236,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 0 0,2 0,2 0 0,2 0,7 0,4 0,3 0,6 1,1 1,4 2,2 2,2 3,2 2,3 4,9 4,2 4,3 3,7 2,1 0
II. Novotvary 8,7 0 0 0,7 1,8 0,9 0,5 1,6 1,4 1,8 2,2 5,8 4,9 9 12,1 21,5 30,6 40,1 42,1 46 37,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,2 0,7 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0 0 0 13,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0,7 8,8 30 6,8 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0 0,4 0,3 0,6 1,4 0,8 2,1 3,5 5,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0,9 0,7 0 0,9 0,9 0,4 0,3 0,9 0,8 0,6 1 0,8 0,7 0,9 1,8 0,3 1,3 0 4,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 28,3 0,9 14,1 13,5 10,8 17,5 11,9 13,4 19,1 22 28,4 32,6 43,9 42,5 49,3 47,8 47,1 38,3 31,7 19 12,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 0 1,8 9,1 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0,6 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,7 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,2 0 0 0,2 0,2 0,9 1,4 1,9 1 2,3 3,9 9,9 16,1 23,8 27,9 40,9 50,4 48,2 40,8 38 37,5 111,4
X. Nemoci dýchací soustavy 22,1 0,9 119,8 140,6 76,7 16,1 0,2 0,6 0,1 0,5 0,4 1,3 2,2 3,4 10,7 14,7 21,2 21,7 23 24,1 25 13,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,5 0 0,2 0 0,4 0,2 0,5 1,3 2,2 3,8 2,6 3,5 4,5 4,8 3,1 3,6 4,7 3,9 1,7 0,7 2,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 1,4 1,9 2,9 0,9 0,9 0,4 0 0,5 0,2 0,6 0,4 0 0,6 0,9 0 0,3 2,6 0,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 56,6 0 2,5 5,7 11,2 14 12,2 13,1 17,5 20,5 33,5 46,4 73,9 98,4 113 144,9 159,8 155,5 127,5 87 35,4 41,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0,4 0,5 0,9 0,3 0,6 1,4 1,1 0,9 0,3 0,4 0,4 0,4 1,2 1,7 0 4,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,9 9 33,3 14,5 6,7 3,3 0,7 0,4 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,8 0,9 7,5 1,5 1 0 0,2 0 0,3 0,6 0,4 0,9 1,7 2,2 3,5 5,3 8,2 14,5 11,3 12,4 12,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 0 6,6 2,2 6,9 13,1 17,7 17,4 16,5 14,8 16 19,6 13,6 16,8 16,9 16 16,3 22 25,2 28,5 16,6 13,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40,1 0 0,5 0 1,2 0,9 3,8 9,2 21,4 25,3 19,3 16,6 25,2 47,6 67,8 106,2 159,8 172,4 123,1 58,5 31,2 13,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 200,3 11,6 190,3 200,7 152,7 76,1 52,1 61,2 81,1 94,6 111 140,5 191,3 252,5 310 407,3 506,2 525,6 439,7 324,5 220,6 208,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 61,1 227,5 138,8 65,3 50 77 73,2 64,1 60,1 38,6 36,1 29,9 39,6 44,7 54,1 55,9 69,3 82,6 88,5 134,5 133,2 208,9
péče celkem II. Novotvary 310,1 238,2 130 86,1 116,6 120,9 79 96 110 163,7 216,7 288,9 354,7 456,4 615,2 762,2 775,2 661,2 473,5 365,4 258,1 153,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,3 55,5 30,2 23,3 12 12 9,3 6,8 6,4 6,8 7,8 10,1 10,3 12 14,7 26,4 23,9 38,3 43,4 68 95,7 69,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 78,8 182,7 108 75,3 98,1 84 49,1 49,7 54,4 49,4 63,8 69,4 80,6 86,4 86,7 95,1 97,3 100,1 116,2 162,2 197,7 250,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 200,8 32,2 56,9 117 240,2 347,7 305,7 295,9 282,5 258 231,3 237,1 204,5 191 123,8 97,1 85,2 99,4 114 188,5 243,5 348,1
VI. Nemoci nervové soustavy 141 147,8 125,2 113,1 88,1 113 81,5 85,1 92,3 109,3 130,6 153,1 165,4 179,7 189,9 202,1 205,9 204,6 201,6 199,5 183,1 208,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 43,6 61,8 71,9 62,3 32,6 25,1 17,5 14,8 15,4 15,1 21,2 24,1 30,3 48,1 61,7 84,4 100,2 106,7 97,6 83,3 31,2 55,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25,2 51 71,7 63,8 31 18,8 16,3 13,5 18,5 18,6 21,3 24,4 21,6 25,1 20,8 22,7 19,3 19,6 12,6 11,7 2,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 424,4 60,9 9,1 14,9 28,8 53,4 52,3 62,2 84,4 115,6 174 275,5 398,3 604 833,3 1 130,1 1 279,4 1 497,7 1 525,0 1 521,5 1 519,2 1 559,7
X. Nemoci dýchací soustavy 180,8 577,6 802,4 471,2 165,4 100,8 83,4 73 66,5 68,1 68,6 79,9 91,3 136,2 167,1 209,5 245,2 254,9 286,2 351,5 380,8 557
XI. Nemoci trávicí soustavy 237,1 327,8 142 144,3 169,2 262,7 226,4 223,3 210,5 205,5 220,8 233,1 255,5 275,5 275,1 306,6 298,2 283,6 294 303,3 360 292,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,5 60 36,3 19,6 25,9 37,5 37,4 35,6 27,3 28,8 25,1 28,9 30,6 35,5 35,7 37,4 36,2 37,4 44,2 46,8 45,8 27,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 334,9 5,4 35,6 57,6 133,4 234,7 167,5 173,3 188,6 234,8 312,1 381,8 477,3 554,5 570,4 627,8 636,8 594,9 473,9 271,9 166,5 125,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 215,1 186,3 81,2 63,1 59,5 116,7 179,5 237,6 252,8 231,7 238,7 256,2 260,9 246 257,1 278,7 293,9 253,1 219,4 249,2 226,8 362,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 229,6 0 0 0 1,2 124,8 476,2 992,9 1 138,9 528,4 126,1 8,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,6 3 083,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 49,7 1 050,5 285,8 189,2 95,6 68,5 23,6 13,7 13,6 12,5 12,4 10,2 8,6 8,4 8,4 6,9 6,2 5,1 3 0,7 0 195
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 88,2 350,2 157,4 79,7 114,8 142 65,2 57,6 49,1 45,5 52 55,5 67,3 77,8 85 106,8 123 137,7 156,5 204,6 214,4 236,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 289 276,7 337,1 254,7 319,1 364,3 347,7 304 267,4 243,3 242,6 281,5 245,1 236,5 254,6 253 288,2 353,5 450,5 564,2 740,9 1 016,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 505,2 12 523,7 175,8 131 140,7 158,8 194,9 355,9 517,5 483,6 319,6 288,3 323,2 427,2 522,8 609,6 657 646,1 440,1 293,8 176,9 208,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 495,9 19 499,4 2 795,6 2 031,3 1 922,3 2 462,8 2 485,5 3 154,9 3 456,5 2 857,1 2 520,8 2 736,3 3 065,3 3 645,0 4 176,2 4 912,5 5 240,6 5 376,5 5 040,4 5 021,2 4 976,0 5 876,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)