8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 193 333 706 420 283 297 378 393 299 317 296 210 232 282 338 404 322 228 247 148 52 8
II. Novotvary 30 383 187 479 487 472 515 406 661 877 1 463 1 823 1 938 2 467 3 042 4 228 4 650 3 365 1 847 1 013 366 85 12
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 597 40 111 104 72 65 52 73 56 62 76 84 67 104 92 144 122 100 83 62 18 10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 176 254 732 441 324 311 296 356 355 522 559 510 525 532 592 624 435 297 238 181 83 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 579 23 250 469 444 737 571 605 647 646 563 416 324 298 204 128 85 58 49 39 18 5
VI. Nemoci nervové soustavy 10 457 166 492 538 432 456 419 467 570 685 768 764 756 816 917 852 653 342 214 109 37 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 717 71 281 298 158 112 81 108 103 153 178 178 273 385 480 612 509 349 245 115 27 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 603 61 355 359 138 98 112 85 127 162 167 157 164 136 142 149 85 42 43 13 8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 697 55 42 107 197 238 333 452 607 1 063 1 503 1 841 2 618 3 873 5 782 7 171 6 105 4 389 3 086 1 612 557 66
X. Nemoci dýchací soustavy 15 271 607 2 931 1 934 396 432 524 475 487 607 564 542 575 713 967 1 016 791 604 511 387 180 28
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 082 351 652 909 804 1 191 1 288 1 419 1 464 1 763 1 854 1 539 1 628 1 754 2 029 1 974 1 422 878 584 418 137 24
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 311 67 146 130 126 175 235 237 218 244 207 175 240 213 242 233 155 92 107 49 20 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 822 20 126 274 548 910 906 1 041 1 221 1 919 2 347 2 367 2 594 2 885 3 105 3 169 2 262 1 241 642 203 38 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 437 208 373 393 290 526 1 106 1 583 1 818 2 101 1 999 1 720 1 666 1 623 1 870 1 882 1 433 849 541 313 123 20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23 773 0 0 0 1 541 2 781 6 605 8 052 4 619 1 098 66 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 638 3 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 996 1 144 1 153 1 040 412 285 152 105 116 89 105 80 76 65 70 62 19 18 1 1 0 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 729 441 712 457 494 595 401 385 362 448 461 390 433 468 571 647 561 382 274 185 56 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 911 352 1 410 1 404 1 336 1 527 2 029 1 983 1 930 2 057 1 987 1 673 1 599 1 515 1 607 1 536 1 329 915 824 619 236 43
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47 716 13 074 781 873 688 780 1 172 2 301 3 658 4 072 2 571 1 753 2 061 2 565 2 976 3 544 2 469 1 371 699 239 65 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 322 088 21 092 11 732 10 637 7 615 9 791 13 242 19 334 22 967 22 992 19 126 16 403 18 308 21 269 26 212 28 797 22 122 14 002 9 401 5 059 1 740 247
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 221 0 2 0 0 0 4 7 7 14 16 25 17 26 17 21 20 16 15 8 6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 15 32 64 66 63 62 64 40 18 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 0 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 2 1 3 0 5 2 3 4 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 11 21 16 39 39 32 40 33 21 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 215 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 5 5 7 10 9 29 26 41 51 21 4
VI. Nemoci nervové soustavy 440 0 0 0 0 0 3 7 7 12 8 16 23 36 45 39 52 57 59 58 16 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 261 0 0 0 0 0 2 1 1 4 15 26 41 70 156 273 258 290 431 441 228 24
X. Nemoci dýchací soustavy 1 621 3 168 151 42 2 3 3 7 5 25 36 43 120 194 239 229 151 117 65 14 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 186 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 10 8 9 20 23 19 22 17 34 11 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87 0 4 3 4 0 0 1 1 2 1 1 1 11 9 8 8 10 12 8 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 035 0 0 0 0 2 4 3 10 17 12 20 57 76 114 165 157 154 133 86 24 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 15 15 26 19 21 48 11 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 309 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 3 6 19 18 30 23 45 59 62 35 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 849 0 0 0 0 0 2 7 8 10 9 18 16 27 49 73 95 105 168 179 72 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 352 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5 5 13 22 33 46 58 44 51 39 26 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 495 3 179 157 49 5 19 32 45 75 117 179 262 483 764 1 048 1 083 1 037 1 232 1 157 507 62
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 457 0 6 179 657 810 1 253 1 446 1 533 1 739 1 360 1 185 1 103 940 743 514 303 251 226 149 56 4
VI. Nemoci nervové soustavy 558 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 6 18 53 83 82 145 109 41 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 5 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 035 0 6 179 657 810 1 253 1 446 1 536 1 741 1 363 1 191 1 111 950 763 567 391 335 372 258 97 9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 157 0 1 3 0 1 5 2 4 6 8 8 11 17 21 19 20 13 15 1 2 0
II. Novotvary 804 0 4 14 1 10 3 4 9 11 11 37 37 57 107 164 97 92 82 47 15 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 297 0 3 40 154 33 1 3 3 4 4 3 7 5 4 8 7 3 6 9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 113 0 3 3 2 1 2 4 5 16 10 4 11 13 8 8 4 5 9 2 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 789 0 69 72 71 80 93 94 115 166 214 213 288 288 316 298 210 115 67 14 4 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 85 0 7 44 8 0 0 0 2 1 2 5 7 3 1 1 1 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 429 0 0 0 0 1 6 4 9 27 39 67 118 127 213 260 235 166 84 56 17 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 522 1 560 931 394 76 2 2 2 6 4 17 27 43 81 102 97 71 64 33 6 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 262 0 2 7 1 7 3 8 12 16 30 28 24 27 30 29 16 10 10 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 0 15 14 8 8 0 3 3 1 1 5 8 7 4 5 0 0 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 473 1 9 37 61 82 75 103 129 210 234 319 443 572 717 840 791 447 291 98 13 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76 0 0 0 0 2 3 7 5 12 11 7 3 2 3 7 2 3 3 3 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 300 20 114 83 29 17 10 5 6 10 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 234 0 28 18 4 1 0 3 0 2 1 4 7 9 15 27 43 28 19 17 6 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 610 0 13 24 33 77 103 109 107 153 141 108 110 122 125 119 90 69 56 38 13 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 904 0 1 0 4 4 27 59 177 232 138 111 159 294 457 718 730 467 234 72 19 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 161 22 833 1 296 773 400 333 410 588 873 851 937 1 261 1 587 2 102 2 608 2 347 1 490 944 394 100 12
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 572 333 709 423 283 298 387 402 310 337 320 243 260 325 376 444 362 257 278 157 60 8
péče celkem II. Novotvary 31 627 187 483 501 473 525 409 665 886 1 475 1 839 1 983 2 519 3 131 4 399 4 880 3 525 2 001 1 159 453 118 16
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 641 40 114 108 76 65 52 74 57 62 78 84 69 106 95 145 131 102 87 66 20 10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 740 254 735 481 478 344 297 359 358 526 568 518 543 558 612 671 481 332 284 223 104 14
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 364 23 259 651 1 103 1 548 1 826 2 056 2 187 2 402 1 936 1 610 1 443 1 258 965 659 421 340 325 241 97 14
VI. Nemoci nervové soustavy 14 244 166 561 610 503 536 515 568 694 865 993 997 1 072 1 146 1 296 1 242 998 596 485 290 98 13
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 803 71 288 342 166 112 81 108 105 154 180 183 280 388 481 614 510 350 246 116 27 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 622 61 360 364 138 98 112 85 127 162 167 157 164 137 143 150 87 44 44 14 8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45 387 55 42 107 197 239 341 457 617 1 094 1 557 1 934 2 777 4 070 6 151 7 704 6 598 4 845 3 601 2 109 802 90
X. Nemoci dýchací soustavy 19 415 611 3 659 3 016 832 510 529 480 496 618 593 596 645 876 1 242 1 357 1 117 826 692 485 200 35
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 531 351 654 916 805 1 198 1 291 1 427 1 477 1 786 1 890 1 577 1 660 1 790 2 079 2 026 1 457 910 611 454 148 24
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 483 67 165 147 138 183 235 241 222 247 209 181 249 231 255 246 163 102 121 58 22 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 345 21 135 311 609 994 985 1 147 1 360 2 146 2 593 2 707 3 097 3 537 3 937 4 174 3 215 1 843 1 066 387 75 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 679 208 373 393 290 528 1 109 1 590 1 823 2 113 2 011 1 728 1 672 1 630 1 888 1 904 1 461 871 565 364 137 21
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23 773 0 0 0 1 541 2 781 6 605 8 052 4 619 1 098 66 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 638 3 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 299 1 164 1 267 1 123 441 302 162 110 122 99 109 81 78 65 70 64 19 18 1 1 0 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 272 441 741 475 500 596 401 388 363 450 465 397 446 496 604 704 627 455 352 264 97 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 370 352 1 423 1 428 1 369 1 604 2 134 2 099 2 045 2 220 2 137 1 799 1 725 1 664 1 781 1 728 1 514 1 089 1 048 836 321 54
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51 974 13 074 782 873 692 785 1 200 2 361 3 835 4 306 2 714 1 869 2 233 2 881 3 467 4 308 3 257 1 883 984 350 110 10
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 365 779 21 117 12 750 12 269 9 094 11 006 14 847 21 222 25 136 25 681 21 457 18 710 20 942 24 289 29 841 33 020 25 943 16 864 11 949 6 868 2 444 330
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,7 301,8 159,3 72 59,5 64,5 62,3 56,7 40,3 35,2 34,4 30,2 34,3 42,3 46,7 59,3 65,9 72,1 105,5 111,2 112,5 154,6
II. Novotvary 288,2 169,5 108,1 83,5 99,3 111,8 66,9 95,3 118,1 162,4 212,1 279,1 364,8 456,4 583,9 682 688,9 584,4 432,6 275 183,9 231,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,1 36,2 25 17,8 15,1 14,1 8,6 10,5 7,5 6,9 8,8 12,1 9,9 15,6 12,7 21,1 25 31,6 35,4 46,6 38,9 193,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 77,6 230,2 165,1 75,6 68,2 67,5 48,8 51,3 47,8 57,9 65 73,5 77,6 79,8 81,8 91,5 89,1 94 101,6 136 179,6 173,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,4 20,8 56,4 80,4 93,4 160 94 87,3 87,1 71,7 65,5 59,9 47,9 44,7 28,2 18,8 17,4 18,4 20,9 29,3 38,9 96,6
VI. Nemoci nervové soustavy 99,2 150,4 111 92,2 90,9 99 69 67,4 76,8 76 89,4 110 111,8 122,4 126,6 125 133,7 108,2 91,4 81,9 80 77,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 44,7 64,3 63,4 51,1 33,2 24,3 13,3 15,6 13,9 17 20,7 25,6 40,4 57,8 66,3 89,8 104,2 110,4 104,6 86,4 58,4 19,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 24,7 55,3 80,1 61,5 29 21,3 18,4 12,3 17,1 18 19,4 22,6 24,2 20,4 19,6 21,9 17,4 13,3 18,4 9,8 17,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 395,5 49,8 9,5 18,3 41,5 51,7 54,8 65,2 81,8 118 174,9 265,2 387,1 581 798,5 1 051,7 1 249,8 1 388,7 1 317,7 1 211,2 1 205,0 1 275,1
X. Nemoci dýchací soustavy 144,9 550 661,2 331,5 83,3 93,8 86,3 68,5 65,6 67,4 65,6 78,1 85 107 133,5 149 161,9 191,1 218,2 290,8 389,4 541
XI. Nemoci trávicí soustavy 228,4 318,1 147,1 155,8 169,2 258,6 212,1 204,7 197,2 195,7 215,7 221,7 240,7 263,1 280,2 289,5 291,1 277,8 249,4 314,1 296,4 463,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,4 60,7 32,9 22,3 26,5 38 38,7 34,2 29,4 27,1 24,1 25,2 35,5 32 33,4 34,2 31,7 29,1 45,7 36,8 43,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 263,9 18,1 28,4 47 115,3 197,6 149,2 150,1 164,5 213 273,1 340,9 383,5 432,8 428,8 464,8 463,1 392,7 274,1 152,5 82,2 77,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 212,8 188,5 84,1 67,4 61 114,2 182,2 228,3 244,9 233,2 232,6 247,7 246,3 243,5 258,2 276 293,4 268,6 231 235,2 266,1 386,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 225,5 0 0 0 0,2 117,5 458 952,6 1 084,5 512,8 127,8 9,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 34,5 3 296,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 47,4 1 036,6 260,1 178,3 86,7 61,9 25 15,1 15,6 9,9 12,2 11,5 11,2 9,8 9,7 9,1 3,9 5,7 0,4 0,8 0 58
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 82,8 399,6 160,6 78,3 103,9 129,2 66 55,5 48,8 49,7 53,6 56,2 64 70,2 78,9 94,9 114,8 120,9 117 139 121,1 115,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 264,8 319 318,1 240,7 281,1 331,6 334,2 286 259,9 228,4 231,2 241 236,4 227,3 221,9 225,3 272,1 289,5 351,9 465,1 510,6 830,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 452,6 11 847,1 176,2 149,7 144,8 169,4 193 331,9 492,7 452 299,1 252,5 304,7 384,8 411 519,8 505,5 433,8 298,5 179,6 140,6 77,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 055,2 19 112,7 2 646,7 1 823,5 1 602,3 2 126,1 2 181,0 2 788,5 3 093,3 2 552,4 2 225,4 2 362,7 2 707,0 3 190,9 3 619,8 4 223,6 4 528,9 4 430,4 4 014,3 3 801,1 3 764,3 4 772,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 0,5 0 0 0 0,7 1 0,9 1,6 1,9 3,6 2,5 3,9 2,3 3,1 4,1 5,1 6,4 6 13 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,2 2,2 4,8 8,8 9,7 12,9 19,6 27,3 30,1 38,9 38,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0,2 0,3 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0,3 0,2 0,4 0 1 0,6 1,3 3 4,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,7 1,6 3,2 2,2 5,7 8 10,1 17,1 24,8 45,4 96,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,7 0,7 1,1 1,4 1,3 5,9 8,2 17,5 38,3 45,4 77,3
VI. Nemoci nervové soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0,5 1 0,9 1,3 0,9 2,3 3,4 5,4 6,2 5,7 10,6 18 25,2 43,6 34,6 38,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,4 0,6 0,4 0,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,4 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,4 1,7 3,7 6,1 10,5 21,5 40 52,8 91,8 184 331,3 493,3 463,7
X. Nemoci dýchací soustavy 15,4 2,7 37,9 25,9 8,8 0,4 0,5 0,4 0,9 0,6 2,9 5,2 6,4 18 26,8 35,1 46,9 47,8 50 48,8 30,3 77,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,7 1,4 1,2 1,4 2,8 3,4 3,9 7 7,3 25,5 23,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0,9 0,5 0,8 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,7 1,2 1,2 1,6 3,2 5,1 6 4,3 19,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,8 0 0 0 0 0,4 0,7 0,4 1,3 1,9 1,4 2,9 8,4 11,4 15,7 24,2 32,1 48,7 56,8 64,6 51,9 19,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 2,1 2,2 5,3 6 9 36,1 23,8 19,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0,2 0 0,4 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,9 2,9 2,5 4,4 4,7 14,2 25,2 46,6 75,7 38,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,1 0 0 0 0 0 0,3 1 1,1 1,1 1 2,6 2,4 4,1 6,8 10,7 19,4 33,2 71,7 134,5 155,8 212,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,6 0,7 1,9 3,3 4,6 6,7 11,9 13,9 21,8 29,3 56,2 96,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 80,6 2,7 40,4 26,9 10,3 1,1 3,1 4,6 6,1 8,3 13,6 25,8 38,7 72,5 105,5 153,7 221,7 328,1 526,1 869,3 1 096,8 1 197,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 137,1 0 1,4 30,7 138,2 175,9 206,4 208,6 206,5 193,1 158,2 170,7 163,1 141 102,6 75,4 62 79,4 96,5 112 121,1 77,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0,9 2,5 7,8 17 25,9 61,9 81,9 88,7 96,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,1 0 1 0,3 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 142,6 0 1,4 30,7 138,2 175,9 206,4 208,6 206,9 193,3 158,6 171,6 164,3 142,5 105,4 83,2 80 106 158,8 193,9 209,8 173,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 0 0,2 0,5 0 0,2 0,8 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,6 2,9 2,8 4,1 4,1 6,4 0,8 4,3 0
II. Novotvary 7,6 0 0,9 2,4 0,2 2,2 0,5 0,6 1,2 1,2 1,3 5,3 5,5 8,6 14,8 24,1 19,9 29,1 35 35,3 32,5 38,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,8 0 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0,7 6,9 32,4 7,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 1 0,8 0,6 1,2 1,4 0,9 2,6 6,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,1 0 0,7 0,5 0,4 0,2 0,3 0,6 0,7 1,8 1,2 0,6 1,6 2 1,1 1,2 0,8 1,6 3,8 1,5 4,3 19,3
VI. Nemoci nervové soustavy 26,5 0 15,6 12,3 14,9 17,4 15,3 13,6 15,5 18,4 24,9 30,7 42,6 43,2 43,6 43,7 43 36,4 28,6 10,5 8,7 38,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 1,6 7,5 1,7 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,7 1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13,6 0 0 0 0 0,2 1 0,6 1,2 3 4,5 9,7 17,4 19,1 29,4 38,1 48,1 52,5 35,9 42,1 36,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 23,9 0,9 126,3 159,6 82,9 16,5 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 2,4 4 6,5 11,2 15 19,9 22,5 27,3 24,8 13 58
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,5 0 0,5 1,2 0,2 1,5 0,5 1,2 1,6 1,8 3,5 4 3,5 4,1 4,1 4,3 3,3 3,2 4,3 1,5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 3,4 2,4 1,7 1,7 0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,7 1,2 1,1 0,6 0,7 0 0 0,9 0,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51,9 0,9 2 6,3 12,8 17,8 12,4 14,9 17,4 23,3 27,2 45,9 65,5 85,8 99 123,2 161,9 141,4 124,3 73,6 28,1 19,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0,4 0,5 1 0,7 1,3 1,3 1 0,4 0,3 0,4 1 0,4 0,9 1,3 2,3 6,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,8 18,1 25,7 14,2 6,1 3,7 1,6 0,7 0,8 1,1 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 6,3 3,1 0,8 0,2 0 0,4 0 0,2 0,1 0,6 1 1,4 2,1 4 8,8 8,9 8,1 12,8 13 38,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,3 0 2,9 4,1 6,9 16,7 17 15,7 14,4 17 16,4 15,6 16,3 18,3 17,3 17,5 18,4 21,8 23,9 28,6 28,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 37 0 0,2 0 0,8 0,9 4,4 8,5 23,8 25,8 16,1 16 23,5 44,1 63,1 105,3 149,4 147,8 99,9 54,1 41,1 19,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 191,2 19,9 187,9 222,2 162,6 86,9 54,8 59,1 79,2 96,9 99 135 186,4 238,1 290,3 382,5 480,5 471,5 403,1 296 216,3 231,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,3 301,8 160 72,5 59,5 64,7 63,7 58 41,8 37,4 37,2 35 38,4 48,8 51,9 65,1 74,1 81,3 118,7 118 129,8 154,6
péče celkem II. Novotvary 300 169,5 109 85,9 99,5 114 67,4 95,9 119,3 163,7 214 285,6 372,5 469,7 607,5 715,7 721,6 633,1 494,9 340,4 255,3 309,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,6 36,2 25,7 18,5 16 14,1 8,6 10,7 7,7 6,9 9,1 12,1 10,2 15,9 13,1 21,3 26,8 32,3 37,1 49,6 43,3 193,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 82,9 230,2 165,8 82,5 100,6 74,7 48,9 51,8 48,2 58,4 66,1 74,6 80,3 83,7 84,5 98,4 98,5 105 121,3 167,6 225 270,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 202,7 20,8 58,4 111,6 232,1 336,1 300,8 296,5 294,6 266,7 225,3 231,9 213,4 188,7 133,3 96,7 86,2 107,6 138,8 181,1 209,8 270,5
VI. Nemoci nervové soustavy 135,1 150,4 126,6 104,6 105,8 116,4 84,8 81,9 93,5 96 115,5 143,6 158,5 171,9 179 182,2 204,3 188,6 207,1 217,9 212 251,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 45,6 64,3 65 58,6 34,9 24,3 13,3 15,6 14,1 17,1 20,9 26,4 41,4 58,2 66,4 90,1 104,4 110,7 105 87,2 58,4 19,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 24,9 55,3 81,2 62,4 29 21,3 18,4 12,3 17,1 18 19,4 22,6 24,2 20,6 19,7 22 17,8 13,9 18,8 10,5 17,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 430,5 49,8 9,5 18,3 41,5 51,9 56,2 65,9 83,1 121,4 181,2 278,6 410,6 610,6 849,4 1 129,9 1 350,8 1 533,0 1 537,6 1 584,6 1 735,0 1 738,8
X. Nemoci dýchací soustavy 184,2 553,7 825,5 517 175,1 110,7 87,1 69,2 66,8 68,6 69 85,8 95,4 131,4 171,5 199 228,7 261,4 295,5 364,4 432,7 676,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 232,7 318,1 147,5 157 169,4 260,1 212,6 205,8 198,9 198,3 219,9 227,1 245,4 268,5 287,1 297,1 298,3 287,9 260,9 341,1 320,2 463,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 60,7 37,2 25,2 29 39,7 38,7 34,8 29,9 27,4 24,3 26,1 36,8 34,7 35,2 36,1 33,4 32,3 51,7 43,6 47,6 19,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 325,8 19 30,5 53,3 128,1 215,8 162,2 165,4 183,2 238,2 301,7 389,9 457,9 530,6 543,7 612,2 658,2 583,2 455,2 290,8 162,3 115,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 215,1 188,5 84,1 67,4 61 114,7 182,7 229,3 245,5 234,6 234 248,9 247,2 244,5 260,7 279,3 299,1 275,6 241,3 273,5 296,4 405,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 225,5 0 0 0 0,2 117,5 458 952,6 1 084,5 512,8 127,8 9,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 34,5 3 296,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 50,3 1 054,8 285,8 192,5 92,8 65,6 26,7 15,9 16,4 11 12,7 11,7 11,5 9,8 9,7 9,4 3,9 5,7 0,4 0,8 0 58
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 88 399,6 167,2 81,4 105,2 129,4 66 56 48,9 50 54,1 57,2 65,9 74,4 83,4 103,3 128,4 144 150,3 198,4 209,8 193,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 288,1 319 321 244,8 288,1 348,3 351,5 302,7 275,4 246,5 248,6 259,1 255,1 249,6 246 253,4 309,9 344,6 447,5 628,1 694,4 1 043,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 493 11 847,1 176,4 149,7 145,6 170,5 197,6 340,5 516,5 478 315,8 269,2 330,2 432,2 478,8 631,8 666,8 595,8 420,2 263 238 193,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 469,7 19 135,3 2 876,4 2 103,3 1 913,5 2 389,9 2 445,4 3 060,8 3 385,5 2 850,9 2 496,6 2 695,0 3 096,4 3 643,9 4 120,9 4 842,9 5 311,1 5 336,0 5 102,3 5 160,3 5 287,3 6 375,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)