8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 10 0,1 1,2
II. Novotvary 1 4 0,1 0,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 4 0 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 12 0 1,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 8 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 3 0 0,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 23 0 2,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0 20 0 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 29 0,1 3,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 2 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 13 0 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 24 0 2,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 50 0,2 6,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 2 0 0,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 26 0,1 3,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 79 0,1 9,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 38 0,2 4,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 347 1,1 42,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 9 0 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 1 0 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 10 0 1,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1 0 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 3 0 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 5 0 0,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 10 0,1 1,2
péče celkem II. Novotvary 1 4 0,1 0,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 5 0 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 21 0 2,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 9 0 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 3 0 0,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 23 0 2,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0 20 0 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 29 0,1 3,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 2 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 13 0 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 27 0 3,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 50 0,2 6,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 2 0 0,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 26 0,1 3,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 79 0,1 9,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 38 0,2 4,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 362 1,1 43,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)