8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 19 0 1,5
II. Novotvary 0 34 0 2,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 3 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 27 0 2,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 27 0,1 2,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 13 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 2 0 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 5 0 0,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 87 0,1 6,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 70 0 5,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 118 0 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 7 0 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 51 0 3,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 116 0 8,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 285 0 21,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 50 0 3,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 32 0 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 143 0,2 10,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 200 0 15,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 1 290 0,3 98,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 2 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 2 0 0,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 21 0 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 21 0 1,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 1 0 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1 0 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 46 0 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 1 0 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 14 0 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 2 0 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 4 0 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 69 0 5,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 19 0 1,5
péče celkem II. Novotvary 0 35 0 2,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 3 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 28 0 2,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 48 0,1 3,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 59 0 4,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 2 0 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 5 0 0,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 87 0,1 6,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 71 0 5,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 120 0 9,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 7 0 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 65 0 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 116 0 8,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 285 0 21,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 50 0 3,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 32 0 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 145 0,2 11,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 204 0 15,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 1 382 0,3 105,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)