8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 56 0 9,8
II. Novotvary 0 61 0 10,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 12 0 2,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 45 0,2 7,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 28 0,2 4,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0 54 0 9,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 7 0 1,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 7 0 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 143 0,5 24,9
X. Nemoci dýchací soustavy 2 77 0,3 13,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 116 0 20,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 33 0,2 5,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 79 0 13,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 145 0 25,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 281 0 49
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 25 0 4,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 7 0 1,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 86 0,2 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 225 1 39,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 387 0 67,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 1 874 2,6 326,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 1 0 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 1 0 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 2 0 0,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 57 0 9,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0 1 0 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 58 0 10,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 57 0 9,9
péče celkem II. Novotvary 0 61 0 10,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 12 0 2,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 45 0,2 7,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 85 0,2 14,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 55 0 9,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 7 0 1,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 7 0 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 143 0,5 24,9
X. Nemoci dýchací soustavy 2 78 0,3 13,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 116 0 20,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 33 0,2 5,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 79 0 13,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 145 0 25,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 281 0 49
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 25 0 4,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 7 0 1,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 86 0,2 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 225 1 39,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 387 0 67,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 1 934 2,6 336,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)