8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 48 3,8 1 0,1
II. Novotvary 186 14,6 2 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 0,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52 4,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 182 14,3 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 137 10,8 2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 1,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 289 22,7 8 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 53 4,2 2 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 254 20 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 1,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 72 5,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 166 13 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 306 24 4 0,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 75 5,9 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 53 4,2 1 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84 6,6 3 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 315 24,7 2 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 204 16 1 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 525 198,4 28 2,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 0,8 0 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 244 19,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 244 19,2 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 0,2 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50 3,9 1 0,1
péče celkem II. Novotvary 186 14,6 2 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 0,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52 4,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 426 33,5 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 139 10,9 2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 1,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 289 22,7 8 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 56 4,4 2 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 254 20 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 1,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 73 5,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 167 13,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 306 24 4 0,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 75 5,9 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 53 4,2 1 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 85 6,7 3 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 316 24,8 2 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 206 16,2 1 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 782 218,6 28 2,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)