8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 59 4,7 0 0
II. Novotvary 198 15,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55 4,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 162 12,8 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 88 7 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 356 28,2 4 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 60 4,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 214 17 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 1,5 1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 76 6 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 108 8,6 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 295 23,4 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 39 3,1 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 2,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 86 6,8 1 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 265 21 4 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 193 15,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 324 184,1 14 1,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0,2 1 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 0,8 1 0,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 197 15,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 198 15,7 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 0,2 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 4,9 1 0,1
péče celkem II. Novotvary 198 15,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55 4,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 360 28,5 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 91 7,2 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 359 28,4 4 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 60 4,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 214 17 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 1,5 1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 77 6,1 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 108 8,6 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 295 23,4 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 39 3,1 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 2,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 86 6,8 1 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 266 21,1 4 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 194 15,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 534 200,7 15 1,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)