8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 1,7 0 0
II. Novotvary 52 4,3 4 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15 1,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 88 7,3 3 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 2,7 8 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 46 3,8 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 51 4,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 126 10,4 2 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 73 6 3 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 113 9,3 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 1,4 4 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 103 8,5 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 236 19,5 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 116 9,6 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 0,2 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 0,5 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37 3,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 159 13,1 6 0,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 155 12,8 5 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 455 120,1 38 3,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0,1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,1 1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 1 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0,2 1 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 1 6 0,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26 2,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26 2,1 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 0,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 1,2 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 1,7 0 0
péče celkem II. Novotvary 53 4,4 4 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15 1,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 88 7,3 3 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 59 4,9 9 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 48 4 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 51 4,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 132 10,9 2 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 74 6,1 4 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 113 9,3 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 1,4 5 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 105 8,7 2 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 236 19,5 1 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 116 9,6 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 0,2 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 0,5 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37 3,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 162 13,4 7 0,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 166 13,7 5 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 507 124,4 44 3,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)