8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 1,6 2 0,2
II. Novotvary 61 5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 98 8,1 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 1,7 11 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 44 3,6 2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 48 4 2 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 133 10,9 7 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 67 5,5 1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 110 9,1 4 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18 1,5 3 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 116 9,5 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 226 18,6 1 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 94 7,7 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 0,3 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38 3,1 1 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 148 12,2 10 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 136 11,2 3 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 396 114,9 49 4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0,2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 1 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 1 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 0,5 3 0,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 1,6 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 1,6 1 0,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0,6 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 0,6 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 0,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 45 3,7 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 22 1,8 2 0,2
péče celkem II. Novotvary 64 5,3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 106 8,7 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41 3,4 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 49 4 2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 55 4,5 2 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 137 11,3 7 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 67 5,5 1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 110 9,1 5 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20 1,6 3 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 118 9,7 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 230 18,9 1 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 94 7,7 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 0,3 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 0,8 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38 3,1 2 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 148 12,2 11 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 143 11,8 3 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 467 120,7 53 4,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)