8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 18 0,4 1,5
II. Novotvary 0 60 0 4,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 85 0,1 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 19 0,5 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 4 28 0,3 2,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 55 0 4,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 4 0 0,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 129 0,3 10,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 59 0,1 4,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 104 0,1 8,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 16 0,4 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 95 0,1 7,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 224 0 18,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 97 0,5 8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 3 0 0,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 46 0,4 3,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 168 1,5 13,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 148 0,3 12,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61 1 359 5 111,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 0 0,1 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 23 0,2 1,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 23 0,2 1,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 4 0 0,3
II. Novotvary 0 2 0 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 18 0 1,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 7 0 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 7 0 0,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 13 0 1,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 1 0 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 5 0 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 2 0 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 5 0 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 9 0 0,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 1 0 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 29 0 2,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 103 0 8,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 22 0,4 1,8
péče celkem II. Novotvary 0 62 0 5,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 103 0,1 8,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 42 0,7 3,4
VI. Nemoci nervové soustavy 4 35 0,3 2,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 62 0 5,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 4 0 0,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 142 0,3 11,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 60 0,1 4,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 104 0,1 8,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 21 0,5 1,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 97 0,1 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 229 0 18,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 97 0,5 8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 3 0 0,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 10 0 0,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 47 0,4 3,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 168 1,5 13,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 177 0,3 14,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 65 1 485 5,3 121,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)