8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 10 0 3,3
II. Novotvary 0 32 0 10,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 17 0,3 5,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 10 0,7 3,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 3 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 0 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 2 0 0,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 64 0,3 21,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 24 0 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 72 0,3 24
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 7 0 2,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 8 0,3 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 27 0 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 31 0 10,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 1 0 0,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 30 0,3 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 137 2,3 45,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 39 0 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 516 5,7 172,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 1 0 0,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 2 0 0,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 3 0,3 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 10 0 3,3
péče celkem II. Novotvary 0 33 0 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 17 0,3 5,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 10 0,7 3,3
VI. Nemoci nervové soustavy 4 3 1,3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 0 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 2 0 0,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 66 0,3 22
X. Nemoci dýchací soustavy 0 24 0 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 72 0,3 24
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 7 0 2,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 8 0,3 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 27 0 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 31 0 10,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 1 0 0,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 30 0,3 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 137 2,3 45,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 39 0 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 519 6 173,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)