8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 14 0 2,5
II. Novotvary 0 10 0 1,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 8 0 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 12 0 2,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 13 0 2,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 3 0 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 2 0 0,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 51 0 9,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 25 0 4,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 44 0 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 5 0 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 13 0 2,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 17 0 3,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 52 0 9,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 6 0 1,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 12 0 2,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 24 0 4,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 146 0 26,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 80 0 14,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 537 0 97,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 1 0 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 1 0 0,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 1 0 0,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 1 0 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 1 0,2 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 14 0 2,5
péče celkem II. Novotvary 0 11 0 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 8 0 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 13 0 2,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0 13 0 2,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 3 0,2 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 2 0 0,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 51 0 9,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 25 0 4,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 44 0 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 5 0 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 13 0 2,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 17 0 3,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 52 0 9,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 6 0 1,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 12 0 2,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 24 0 4,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 147 0 26,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 80 0 14,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 540 0,2 97,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)