8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 280 2,6 3 0
II. Novotvary 664 6,3 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 55 0,5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 747 7,1 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 457 4,3 16 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 526 5 9 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 118 1,1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 71 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 268 12 13 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 592 5,6 6 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 346 12,7 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 208 2 7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 596 5,6 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 140 10,8 19 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 415 22,8 11 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 109 1 3 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 150 1,4 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 523 4,9 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 281 21,5 20 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 456 23,2 6 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 002 151,1 133 1,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 0,1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 0,2 3 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 451 4,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 453 4,3 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 54 0,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 99 0,9 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 285 2,7 3 0
péče celkem II. Novotvary 667 6,3 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 55 0,5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 749 7,1 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 910 8,6 16 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 582 5,5 9 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 119 1,1 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 71 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 273 12 13 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 598 5,6 6 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 346 12,7 6 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 208 2 7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 614 5,8 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 142 10,8 19 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 415 22,8 11 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 109 1 3 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 150 1,4 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 524 4,9 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 289 21,6 21 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 471 23,3 6 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 577 156,5 137 1,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)