8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 303 2,9 3 0
II. Novotvary 691 6,5 8 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 72 0,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 774 7,3 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 453 4,3 16 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 507 4,8 6 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 103 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 77 0,7 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 171 11,1 15 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 588 5,6 10 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 292 12,2 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 191 1,8 8 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 600 5,7 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 114 10,5 12 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 234 21,1 4 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 181 1,7 1 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 125 1,2 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 523 5 6 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 260 21,4 24 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 226 21,1 11 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 485 146,6 141 1,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6 0,1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 0,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6 0,1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 0,1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42 0,4 8 0,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 473 4,5 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 475 4,5 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 47 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 106 1 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 308 2,9 3 0
péče celkem II. Novotvary 699 6,6 8 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 72 0,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 775 7,3 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 928 8,8 17 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 556 5,3 6 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 103 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 77 0,7 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 181 11,2 15 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 598 5,7 11 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 295 12,3 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 191 1,8 9 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 615 5,8 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 118 10,6 13 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 234 21,1 4 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 181 1,7 1 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 127 1,2 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 527 5 6 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 277 21,6 25 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 246 21,3 13 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 108 152,5 150 1,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)