8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 296 2,8 10 0,1
II. Novotvary 629 6 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 0,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 675 6,4 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 422 4 19 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 424 4 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 0,9 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 66 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 208 11,5 17 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 514 4,9 11 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 206 11,4 10 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 182 1,7 7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 579 5,5 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 915 8,7 14 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 947 18,5 7 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 157 1,5 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 99 0,9 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 421 4 6 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 000 19 29 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 978 18,8 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 862 131,5 151 1,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6 0,1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 0,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 0,1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 46 0,4 5 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 412 3,9 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 422 4 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 36 0,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 130 1,2 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 305 2,9 11 0,1
péče celkem II. Novotvary 636 6 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 0,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 685 6,5 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 836 7,9 21 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 467 4,4 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 109 1 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 66 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 222 11,6 17 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 524 5 11 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 209 11,5 11 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 185 1,8 7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 605 5,7 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 920 8,7 14 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 947 18,5 7 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 157 1,5 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 106 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 422 4 7 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 013 19,1 30 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 001 19 6 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 460 137,2 158 1,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)