8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Cizinci Bezdomovci
lůžkové péče absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 279 2,7 8 0,1
II. Novotvary 620 5,9 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 0,5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 636 6 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 367 3,5 18 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 415 3,9 16 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 108 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 50 0,5 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 453 13,8 29 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 515 4,9 8 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 188 11,3 10 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 199 1,9 9 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 570 5,4 11 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 051 10 7 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 761 16,7 13 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 124 1,2 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 100 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 489 4,6 11 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 009 19,1 44 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 820 17,3 15 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 807 131,2 206 2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 0,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 0,4 2 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 391 3,7 6 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 397 3,8 6 0,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0,1 0 0
II. Novotvary 10 0,1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 66 0,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0,1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 0,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 0,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 231 2,2 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 286 2,7 8 0,1
péče celkem II. Novotvary 634 6 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 0,5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 659 6,3 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 758 7,2 24 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 486 4,6 17 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 115 1,1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 50 0,5 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 481 14,1 29 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 519 4,9 8 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 191 11,3 10 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 206 2 10 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 589 5,6 11 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 059 10,1 7 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 761 16,7 13 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 124 1,2 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 111 1,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 491 4,7 11 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 024 19,2 44 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 878 17,8 15 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 475 137,5 215 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)