3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 2 947,3 3 063,9 3 261,7 3 394,6 3 021,1 3 333,1 2 235 2 762,0
Samospráva (kraj, obec) 9 500,5 9 574 9 507 9 574,7 9 585 9 632,7 4 935 4 955,0
Úvazky - plat
Centrální orgány 1 601,8 1 607,6 1 627,9 1 607,3 1 624,7 1 642 944 943,2
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 1
Samospráva (kraj, obec) 906,1 900 920,4 914 900 986,2 543 468,4
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 1 601,8 1 607,6 1 627,9 1 607,3 1 624,7 1 642 944 943,2
Ostatní 2 947,3 3 063,9 3 261,7 3 394,6 3 021,1 3 333,1 2 235 2 763,0
Samospráva (kraj, obec) 10 406,5 10 474 10 427,4 10 488,7 10 485 10 618,9 5 479 5 423,4
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 20 021,1 20 572,6 21 429,3 21 557,9 21 418,1 23 270,9 24 590 27 464,0
Samospráva (kraj, obec) 23 910 24 600,8 24 379,1 24 331,3 24 810,8 26 401,5 27 973 31 259,6
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 23 109,3 23 506,6 24 851,1 23 926,9 24 548,9 25 861,9 27 271 29 819,8
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 27 406,0
Samospráva (kraj, obec) 28 288,3 29 450,7 29 209,9 29 961,3 31 428 32 360,5 32 773 38 062,5
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 23 109,3 23 506,6 24 851,1 23 926,9 24 548,9 25 861,9 27 271 29 819,8
Ostatní 20 021,1 20 572,6 21 429,3 21 557,9 21 418,1 23 270,9 24 590 27 464,0
Samospráva (kraj, obec) 24 291,3 25 017,5 24 805,5 24 822 25 378,8 26 954,9 28 449 31 847,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)