3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 3 729,7 3 640,1 4 087,1 4 087,4 3 483,3 4 039,4 2 874 3 198,6
Samospráva (kraj, obec) 13 964,7 13 779,7 13 680,7 13 924 13 987,4 14 175,7 7 143 8 153,2
Úvazky - plat
Centrální orgány 1 468,8 1 438,4 2 204,7 2 149,7 2 084 2 098,9 1 169 1 016,3
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 4 003,3 3 684,5 3 609,8 3 469,2 3 485,5 3 135,5 2 505 2 086,8
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 1 468,8 1 438,4 2 204,7 2 149,7 2 084 2 098,9 1 169 1 016,3
Ostatní 3 729,7 3 640,1 4 087,1 4 087,4 3 483,3 4 039,4 2 874 3 198,6
Samospráva (kraj, obec) 17 967,9 17 464,2 17 290,4 17 393,2 17 472,9 17 311,2 9 648 10 240,0
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 20 499,2 21 007,5 21 815,7 21 538,1 23 426,5 23 386,5 27 278 30 846,5
Samospráva (kraj, obec) 24 023,4 25 504,3 26 121,6 26 122,8 25 553,8 28 611,1 30 124 32 874,0
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 21 500,3 21 731,7 23 260,6 23 294,9 23 901 24 440,1 27 386 29 926,4
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 24 378,7 25 623,8 26 413,7 26 851,3 27 475,6 29 500,2 29 245 30 867,7
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 21 500,3 21 731,7 23 260,6 23 294,9 23 901 24 440,1 27 386 29 926,4
Ostatní 20 499,2 21 007,5 21 815,7 21 538,1 23 426,5 23 386,5 27 278 30 846,5
Samospráva (kraj, obec) 24 102,6 25 529,5 26 182,6 26 268,1 25 937,2 28 772,1 29 896 32 465,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)