3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 8 450 8 419,6 8 926,6 8 985,6 6 791,6 9 100,5 5 437 6 195,8
Samospráva (kraj, obec) 12 130,2 12 271,8 12 423,8 12 589,7 12 733,3 12 932,5 6 205 6 728,8
Úvazky - plat
Centrální orgány 1 627,9 1 666,6 1 669,7 1 664,8 1 648,7 2 212,4 1 301 1 324,7
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 17,6
Samospráva (kraj, obec) 3 261,4 3 219,8 3 193,8 3 254 3 284,2 3 320,6 1 733 1 685,6
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 1 627,9 1 666,6 1 669,7 1 664,8 1 648,7 2 212,4 1 301 1 324,7
Ostatní 8 450 8 419,6 8 926,6 8 985,6 6 791,6 9 100,5 5 437 6 213,4
Samospráva (kraj, obec) 15 391,6 15 491,5 15 617,6 15 843,7 16 017,5 16 253,1 7 939 8 414,4
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 23 511,1 24 529,3 25 278,2 24 223,6 25 249,1 27 328,2 28 178 30 481,2
Samospráva (kraj, obec) 25 378,3 25 596,4 26 000,4 26 024,5 26 976,4 28 390,5 30 034 32 318,9
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 22 255,1 22 723,7 24 357,4 24 086,7 24 957,5 28 139,6 28 551 31 431,7
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 34 613,2
Samospráva (kraj, obec) 29 814,1 30 627,6 31 765,5 31 327,2 32 040,2 33 891,8 34 464 38 533,4
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 22 255,1 22 723,7 24 357,4 24 086,7 24 957,5 28 139,6 28 551 31 431,7
Ostatní 23 511,1 24 529,3 25 278,2 24 223,6 25 249,1 27 328,2 28 178 30 492,9
Samospráva (kraj, obec) 26 318,3 26 642,1 27 179,4 27 113,6 28 014,7 29 514,5 31 001 33 563,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)