3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 1 192,4 2 042 3 395,7 2 036,1 2 651,9 2 571,3 1 773 2 485,7
Samospráva (kraj, obec) 3 866,9 3 879,4 3 996,6 4 085,3 4 125,7 3 546,2 1 759 1 766,2
Úvazky - plat
Centrální orgány 10 667,7 10 797,4 10 679,1 10 629,2 10 636,1 10 701,8 5 485 5 541,1
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 1 164,2 1 195,9 1 215,6 1 268,5 1 249,6 1 259,1 746 740,8
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 10 667,7 10 797,4 10 679,1 10 629,2 10 636,1 10 701,8 5 485 5 541,1
Ostatní 1 192,4 2 042 3 395,7 2 036,1 2 651,9 2 571,3 1 773 2 485,7
Samospráva (kraj, obec) 5 031 5 075,3 5 212,1 5 353,8 5 375,3 4 805,3 2 505 2 507,0
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 22 128,7 31 115,2 31 123,3 25 199,1 26 650,9 27 291,4 31 405 32 494,1
Samospráva (kraj, obec) 24 758,1 26 385,6 26 751,9 26 165,6 26 339,9 27 985 29 816 32 893,7
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 30 715 33 708,1 34 531,6 33 914,8 34 413,2 35 823,7 37 448 40 606,6
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 29 929,6 31 391,3 34 397,7 33 313,7 33 675,3 35 040,9 34 437 37 939,7
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 30 715 33 708,1 34 531,6 33 914,8 34 413,2 35 823,7 37 448 40 606,6
Ostatní 22 128,7 31 115,2 31 123,3 25 199,1 26 650,9 27 291,4 31 405 32 494,1
Samospráva (kraj, obec) 25 954,8 27 565,1 28 535 27 859,2 28 045,1 29 833,8 31 192 34 384,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)