3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 9 8 8 4 0 0 2 0
Ostatní 3 332,3 3 859,1 6 190,5 6 119,5 8 295,4 9 202 6 108 7 622,9
Samospráva (kraj, obec) 0 0 236,2 237,2 242 245,2 121 121,4
Úvazky - plat
Centrální orgány 52 909,7 52 140 51 955,7 52 070,9 52 161,2 52 834 26 802 26 159,2
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 2 722,8 2 678,1 2 612 2 621,2 2 522,2 2 503,6 824 1 423,4
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 52 918,7 52 148 51 963,7 52 074,9 52 161,2 52 834 26 804 26 159,2
Ostatní 3 332,3 3 859,1 6 190,5 6 119,5 8 295,4 9 202 6 108 7 622,9
Samospráva (kraj, obec) 2 722,8 2 678,1 2 848,3 2 858,4 2 764,1 2 748,8 945 1 544,8
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 36 800,5 35 084,3 29 329,1 46 878,2 0 0 60 417 0
Ostatní 25 398,9 29 479,2 29 908,5 33 329,4 29 083,7 31 374,1 33 384 34 579,8
Samospráva (kraj, obec) 0 0 29 443,4 29 638,4 29 711,7 30 443,9 32 802 33 831,1
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 29 929,1 31 278,4 33 175,7 32 690 33 416,7 35 631 38 063 41 850,7
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 30 391,9 31 295,7 31 757,7 32 058,3 32 634 34 441,9 37 251 45 740,3
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 29 930,3 31 279 33 175,1 32 691,1 33 416,7 35 631 38 065 41 850,7
Ostatní 25 398,9 29 479,2 29 908,5 33 329,4 29 083,7 31 374,1 33 384 34 579,8
Samospráva (kraj, obec) 30 391,9 31 295,7 31 565,7 31 857,5 32 378,2 34 085,2 36 682 44 804,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)