3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 150,1 140,5 115,4 99,7 104,9 113,6 54 54,1
Ostatní 9 155,9 9 174,9 9 920,4 9 816,9 9 047,4 9 838,1 5 844 5 984,3
Samospráva (kraj, obec) 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvazky - plat
Centrální orgány 8 760,8 8 706,2 8 748,2 8 876,1 9 027 9 199,3 4 968 5 122,1
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 1 703,7 1 716,8 1 716,6 1 653,1 1 617,9 2 199,1 1 659 1 997,8
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 8 910,9 8 846,8 8 863,6 8 975,8 9 131,9 9 312,8 5 022 5 176,2
Ostatní 9 155,9 9 174,9 9 920,4 9 816,9 9 047,4 9 838,1 5 844 5 984,3
Samospráva (kraj, obec) 1 703,7 1 716,8 1 716,6 1 653,1 1 617,9 2 199,1 1 659 1 997,8
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 16 431,4 16 611,7 17 070,6 17 065,9 17 160,4 18 122,6 19 998 21 233,5
Ostatní 23 855,2 25 146,4 25 953,2 25 972,1 27 095,2 27 375,5 28 270 31 156,0
Samospráva (kraj, obec) 0 0 0 0 0 0 0 0
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 29 244,2 31 853,3 32 922,3 32 975,9 33 806,2 35 365,8 36 818 39 875,0
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 26 774,6 27 754 28 583,4 28 121,7 29 289,5 28 265,6 28 550 30 214,5
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 29 028,4 31 611,2 32 716 32 799,1 33 615 35 155,5 36 639 39 680,3
Ostatní 23 855,2 25 146,4 25 953,2 25 972,1 27 095,2 27 375,5 28 270 31 156,0
Samospráva (kraj, obec) 26 774,6 27 754 28 583,4 28 121,7 29 289,5 28 265,6 28 550 30 214,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)