3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 312,7 298,7 282,5 249,9 251,1 282,5 24 38,2
Ostatní 6 940,7 6 969,2 10 113,4 10 996,5 9 382,7 10 281 6 556 7 309,6
Samospráva (kraj, obec) 1 507,6 1 393,2 1 407,6 1 393,6 1 347,4 1 332,8 566 619,9
Úvazky - plat
Centrální orgány 9 772,4 9 736,2 9 752,9 9 506,4 9 399,1 9 484,2 4 870 5 077,2
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 19 843,1 19 597,1 17 406,6 17 406,2 17 278,9 17 017,9 8 698 8 748,7
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 10 085,1 10 034,8 10 035,4 9 756,3 9 650,2 9 766,7 4 894 5 115,5
Ostatní 6 940,7 6 969,2 10 113,4 10 996,5 9 382,7 10 281 6 556 7 309,6
Samospráva (kraj, obec) 21 350,7 20 990,3 18 814,2 18 799,8 18 626,3 18 350,7 9 263 9 368,6
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 19 671,2 20 133,4 17 619,9 18 447,3 18 914,2 20 097,9 33 068 26 790,5
Ostatní 24 994,7 25 517,8 26 671,5 26 588,3 27 469,4 27 827,2 28 955 30 097,3
Samospráva (kraj, obec) 18 324,9 19 895,4 20 098,8 19 302 19 904,3 21 222,7 23 902 24 322,3
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 28 855,3 30 293,4 31 246,6 31 200,6 32 251,9 33 229,3 34 423 37 239,7
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 25 592,9 26 680,2 27 522,2 27 415,5 27 907,3 29 851,2 31 711 34 524,2
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 28 570,5 29 991 30 863 30 874 31 904,9 32 849,5 34 417 37 161,6
Ostatní 24 994,7 25 517,8 26 671,5 26 588,3 27 469,4 27 827,2 28 955 30 097,3
Samospráva (kraj, obec) 25 079,7 26 229,9 26 966,8 26 814 27 328,3 29 224,5 31 234 33 849,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)