3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 1 952,6 1 880,5 1 810,9 1 956,7 1 102,9 1 337,1 717 1 250,2
Samospráva (kraj, obec) 5 874,4 5 969,5 5 998,6 6 019,3 6 734 6 852,7 3 227 3 446,1
Úvazky - plat
Centrální orgány 73,2 69,3 0 0 0 0 106 102,6
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 3 650,7 3 706,2 3 720,8 3 761,1 3 830,6 3 759,2 1 828 1 359,2
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 73,2 69,3 0 0 0 0 106 102,6
Ostatní 1 952,6 1 880,5 1 810,9 1 956,7 1 102,9 1 337,1 717 1 250,2
Samospráva (kraj, obec) 9 525,1 9 675,7 9 719,4 9 780,4 10 564,6 10 611,9 5 055 4 805,3
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 22 242,4 22 696,3 23 880,7 24 218,2 23 006,5 24 692,7 28 233 28 183,2
Samospráva (kraj, obec) 28 256,1 27 814,2 28 357,4 27 949,4 27 934,3 29 344,2 31 791 34 908,3
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 22 129,4 22 022,9 0 0 0 0 32 598 35 481,9
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 24 995,1 26 142,4 26 980,6 26 666,1 27 256,1 29 435,1 87 470 34 720,4
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 22 129,4 22 022,9 0 0 0 0 32 598 35 481,9
Ostatní 22 242,4 22 696,3 23 880,7 24 218,2 23 006,5 24 692,7 28 233 28 183,2
Samospráva (kraj, obec) 27 006,2 27 173,8 27 830,3 27 455,9 27 688,4 29 376,4 31 631 34 855,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)