3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 8 689,1 10 651,4 10 433,5 10 590,8 6 974,9 10 361,1 3 858 5 494,7
Samospráva (kraj, obec) 3 815,7 2 552,5 2 599,5 2 686,5 2 696,6 2 668,8 1 326 1 294,7
Úvazky - plat
Centrální orgány 197,4 211 200,1 185,3 198,3 213,9 476 466,7
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 961,9 866,1 768,2 754,4 735,8 966,7 823 865
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 197,4 211 200,1 185,3 198,3 213,9 476 466,7
Ostatní 8 689,1 10 651,4 10 433,5 10 590,8 6 974,9 10 361,1 3 858 5 494,7
Samospráva (kraj, obec) 4 777,6 3 418,6 3 367,7 3 440,9 3 432,5 3 635,6 2 149 2 159,7
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 20 330,8 21 059,6 21 818 21 186,2 22 315,1 21 192,8 23 951 26 221,5
Samospráva (kraj, obec) 24 200,6 26 020,4 26 461,6 25 859,3 26 458,6 28 553,7 30 551 35 145,3
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 26 774,9 23 867,5 23 574,6 23 174,3 24 819,3 25 764,7 25 268 26 731,3
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 26 266,4 26 553,1 31 673 31 832,8 32 670,8 31 024,7 29 487 31 779,9
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 26 774,9 23 867,5 23 574,6 23 174,3 24 819,3 25 764,7 25 268 26 731,3
Ostatní 20 330,8 21 059,6 21 818 21 186,2 22 315,1 21 192,8 23 951 26 221,5
Samospráva (kraj, obec) 24 616,5 26 155,3 27 650,4 27 169 27 790,3 29 210,8 30 144 33 797,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)