3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 967,7 1 089 1 903,4 2 145,8 1 920,3 1 995,9 2 602 3 178,4
Samospráva (kraj, obec) 1 439 1 443,6 1 468,9 1 393,2 1 362,9 1 356,7 492 490,2
Úvazky - plat
Centrální orgány 20 249,3 20 467,5 20 426,6 20 558,6 20 608,8 20 642,7 10 567 10 680,3
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 15 162,4 14 984,1 14 915 14 814,8 14 682,2 14 822,4 7 556 7 603,3
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 20 249,3 20 467,5 20 426,6 20 558,6 20 608,8 20 642,7 10 567 10 680,3
Ostatní 967,7 1 089 1 903,4 2 145,8 1 920,3 1 995,9 2 602 3 178,4
Samospráva (kraj, obec) 16 601,4 16 427,7 16 383,9 16 208 16 045,1 16 179,1 8 048 8 093,6
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 19 471,4 22 004,5 23 546,7 23 503,9 25 642,1 24 731 29 152 28 273,3
Samospráva (kraj, obec) 19 133,6 20 396,6 20 613,7 20 326,9 21 404,5 22 404,6 23 200 26 014,9
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 27 630,9 29 795,8 31 149,6 30 941,1 31 450,3 33 066,2 35 266 38 606,1
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 23 924,1 25 269,7 25 528,5 25 514,7 25 804,3 27 412,5 28 683 31 580,8
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 27 630,9 29 795,8 31 149,6 30 941,1 31 450,3 33 066,2 35 266,4 38 606,1
Ostatní 19 471,4 22 004,5 23 546,7 23 503,9 25 642,1 24 731 29 152 28 273,3
Samospráva (kraj, obec) 23 508,8 24 841,4 25 087,8 25 068,8 25 430,6 26 992,6 28 348 31 243,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)